escaleta f

Primera documentació: 7/09/2008

Tipus semàntic
Contextos Estàs fent l’escaleta del TN migdia i ¡patam!, una notícia et trenca el programa. [El Periódico, 7/09/2008]
A La Sexta noche, dissabte a la nit, van haver de corregir l’escaleta del programa a cuita-corrents arran de l’acord in extremis entre Junts pel Sí i la CUP. [Ara, 10/01/2016]
Observacions La paraula escaleta és un diminutiu lexicalitzat d’escala, que ja té entrada al DIEC2 amb el significat de ‘bastiment que sosté el sedàs de cerndre’. Ara és habitual, però, trobar-la usada en contextos ben diferents, ja que es refereix al text escrit que es fa servir com a pauta de seguiment en la realització de pel·lícules o programes de televisió o ràdio. Es diferencia d’un guió pel fet de descriure l’acció de cada escena de manera molt breu i d’indicar-ne l’ordre cronològic, en lloc  de presentar el contingut amb tots els diàlegs i detalls. La seva funció, per tant, és presentar per escrit i de manera esquemàtica el desenvolupament global d’una seqüència d’escenes, a fi de facilitar la posterior posada en escena. A més, l’escaleta també és molt útil com a punt de partida per a l’elaboració d’un guió.
Anuncis

cliffhanger m

cliffhangerPrimera documentació: 27/07/2010

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos És cert que els primers capítols es van perdre i embolicar en la trama, que semblava parada, i que tot ho basaven massa en el cliffhanger final, però després en la segona tongada de capítols va millorar i agafar ritme. [Ara, 27/07/2010]
Un Masterchef en què es cuinés un fum postmodern d’essència de novel·la del segle xix, i es donàs la recepta del suflé de best-seller (capítols curts acabats en cliffhanger, una mort a la primera pàgina, reinventar la història amb teories demencials, i un títol que relacioni un personatge conegut amb un misteri, per exemple: El teorema de Proust o Codi Shakespeare. [La Vanguardia, 4/09/2016]
Observacions El mot cliffhanger és un manlleu de l’anglès i fa referència als moments de suspens que apareixen en l’episodi d’una trama, especialment al final del capítol, amb l’objectiu de motivar l’espectador a veure l’episodi següent. Aquest mot anglès està compost per cliff ‘penya-segat’ i hanger ‘que penja’) i originàriament tenia un sentit bastant literal: segons l’Oxford English Dictionary, l’aparició de cliffhanger es deu a l’èxit que als anys 30 van tenir les pel·lícules de baix pressupost inspirades en les novel·les per entregues, en què els personatges vivien situacions desesperants i desesperades al final de l’episodi, com ara acabar penjats d’un penya-segat.

molinet m

molinet-gira-com-un-solPrimera documentació: 7/12/2010

Tipus semàntic
Contextos Ja fa temps, però, que en els molinets —vídeos de transició entre programa i publicitat— el 3 és una mica l’ou com balla per Corpus a la catedral de Barcelona. [Avui, 7/12/2010]
Sala i Martín, a més, ha remarcat que mai ha portat “el logo de TV3 a l’avatar de Twitter”, sinó que només hi ha posat el molinet d’Economia en colors, on no hi ha el logo de TV3. [Ara, 3/12/2015]
Observacions De les vuit accepcions que figuren a l’entrada de molinet al DIEC2, encara no n’hi ha cap que reculli el canvi semàntic dels contextos anteriors: ara fa referència al vídeo de transició entre un programa o una sèrie d’una cadena i un bloc publicitari. Aquest canvi de sentit s’ha produït per mitjà d’una metaforització a partir del sintagma molinet de vent, que és una ‘joguina que consisteix en unes aspes de paper o d’una altra matèria lleugera posades al capdamunt d’un bastonet que giravolten per l’acció del vent’ (DIEC2). Així doncs, de molinet s’ha pres aquesta idea de moviment, de transició a causa del vent per designar el vídeo que s’emet entre un programa televisiu i la publicitat.

docusèrie f

Primera documentació: 13/01/2005

Tipus acronímia
Contextos Per exemple, nous capítols d’Històries de Catalunya, la presència de l’humor lúcid del Tricicle, o l’estil de docusèrie que ara es dedicarà a les mares. [Avui, 13/01/2005]
Una imatge de la docusèrie de TV-3 Veterinaris. [El Periódico de Catalunya, 13/07/2013]
Observacions El Termcat defineix docusèrie com ‘sèrie de programes de televisió en què es combina l’estil dels documentals amb elements dels fulletons, per exemple, aplicant les tècniques narratives de la ficció a fets reals’. Aquest tipus de programes es van generalitzar a Catalunya a partir de l’any 2005, com testimonia la data de la primera ocurrència del neologisme a l’Observatori de Neologia, i va ser una aposta en la programació de TV3 que ha emès docusèries com Mares, Barri, Jutjats i Veterinaris, entre d’altres. Des del punt de vista lingüístic direm que el resultat de la suma de documental + sèrie amb què s’ha format aquest acrònim és comunicativament molt vàlid perquè s’hi intueixen els dos elements, però lingüísticament poc habitual perquè la forma docu no funciona aïlladament.

mosca f

moscaPrimera documentació: 26/09/2007

Tipus semàntic
Contextos Aquesta identitat no només estarà present a la imatge corporativa, a la mosca o a les caretes dels informatius, també arribarà a les autopromocions, per exemple. [Avui, 26/09/2007]
Encara que la mosca de La Sexta apareix en una cantonada de la pantalla, a vegades penso que Buenafuente no s’ha mogut de TV-3. [El Periódico, 18/03/2015]
Observacions En el llenguatge televisiu, una mosca no és un insecte, sinó el logotip distintiu de la cadena que apareix en una de les cantonades de la pantalla del televisor i que identifica l’emissora. A l’Estat espanyol, la primera mosca va ser la de Televisió Espanyola, que va aparèixer per primera vegada el 1982.

La motivació d’aquesta denominació pot ser deguda a un calc de l’anglès, que fa servir la paraula bug ‘insecte’ per referir-s’hi de manera informal.