socimi f

Primera documentació: 25/02/2014

Tipus siglació
Contextos Les socimis han de destinar almenys el 80% de les inversions a immobles urbans per al lloguer, disposen d’un mínim de 50 accionistes, cotitzen a la borsa i tenen un règim fiscal molt favorable. [La Vanguardia, 25/02/2014]
La socimi Axiare ha començat a mobilitzar-se per frenar l’entrada en el seu accionariat de Colonial, que fa tres setmanes va adquirir el 15,1% de les accions i es va convertir en el principal accionista. [La Vanguardia, 17/11/2016]
Observacions Una societat anònima cotitzada d’inversió en el mercat immobiliari, socimi o SOCIMI, que són les tres denominacions acceptades pel Termcat, és una ‘societat anònima que té com a activitat principal la inversió en actius immobiliaris urbans per llogar’. Aquestes societats van començar a ser més conegudes gràcies a certes millores fiscals que se’ls va concedir en un intent d’impulsar el sector de l’arrendament immobiliari, coincidint amb la lleugera millora de la crisi econòmica que s’ha donat els últims anys. Si analitzem la formació de la sigla veurem que la formació és una mica peculiar, ja que no agafa les inicials dels substantius principals, la qual cosa donaria SACIMI, sinó que opta per adoptar les dues primeres lletres de societat, de manera que la sigla resultant recorda a societat.
Anuncis

autònom autònoma mf

Primera documentació: 6/08/1996

Tipus conversió
Contextos La construcció és l’únic sector que ha reduït el seu nivell d’autoocupació —9 autònoms menys—, mentre que ha augmentat de forma generalitzada a la resta de sectors: 29 més a l’agricultura, 92 més a la indústria i 471 més als serveis. [Punt Diari, 6/08/1996]
El dirigent de VOX ha dit a Tarragona que vol representar tothom que està aguantant el país, des dels contribuents amb els seus impostos fins als autònoms i empresaris amb el seu esforç. [La Tarda (La Xarxa), 12/12/2015]
Observacions La Generalitat de Catalunya defineix l’empresari o empresària individual, popularment conegut com a treballador autònom, com “la persona física que realitza en nom propi una activitat econòmica amb finalitat de lucre i de forma habitual”. L’adjectiu autònom -a, que apareix definit en relació amb el món laboral tant en els diccionaris de referència catalans i castellans, però tal com mostra el fet que la primera ocurrència recollida per l’Observatori de Neologia data del 1996, fa temps que s’utilitza també com a substantiu.

Des de fa uns mesos els autònoms ocupen la primera plana de l’actualitat, ja que el 2017 ha sortit la nova llei dels autònoms, amb la qual el Govern intenta fer més atractiva una opció laboral que a Espanya sempre ha estat criticada per les altes quotes mensuals que cal abonar a la Seguretat Social. Així, entre les noves propostes de millora hi ha l’ampliació de la tarifa plana inicial per als nous autònoms i la reducció del període de temps que ha de passar per tornar a demanar aquesta tarifa una vegada interrompuda l’activitat com a autònom.

copagament m

Primera documentació: 12/06/1997

Tipus prefixació
Contextos L’FMI ha recomanat a l’Estat espanyol la rebaixa de les cotitzacions empresarials a la seguretat social i el copagament dels serveis sanitaris. [El Temps, 13/04/1999]
Una de cada tres persones grans ha hagut d’ajudar econòmicament els seus fills o néts, i alhora han hagut d’assumir copagaments d’alguns serveis per les retallades. [El Món (RAC1), 29/09/2016]
Observacions Aquest neologisme lexicogràfic es va documentar per primera vegada a l’Observatori a finals dels anys 90. Tot i que no ha deixat de recollir-se de manera continuada, l’any 2012 va ser quan se’n van recollir més ocurrències, ja que el copagament va esdevenir un tema important de debat dins del món polític. Aquest substantiu es forma a partir del mot pagament al qual s’adjunta el prefix co-, que significa ‘ensems amb, en comú’ i indica que el cost econòmic d’alguna cosa s’ha de fer efectiu entre dues parts.

A banda de l’àmbit econòmic, també s’utilitza en el de la salut pública per fer referència al sistema de pagament de cobertura mèdica, pública o privada, en el qual l’usuari només assumeix una part de la despesa.

 

fintech m

Primera documentació: 24/04/2015

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Mac Parish també destaca que Barcelona davant Madrid, és una gran capital bancària, té moltes possibilitats de convertir-se en una capital especialitzada en finançament alternatiu de les noves tecnologies, el que se’n diu fintech, perquè ha detectat que hi ha molt dinamisme en aquest sector i que el seu grup, present a tot Europa, aposta per Barcelona. [La Vanguardia, 24/04/2015]
La presència de la dona en càrrecs directius continua sent una assignatura pendent en sectors emergents com ara el fintech, on els llocs ocupats per dones és del 9%. [Avui, 8/03/2016]
Observacions Fintech és una paraula molt nova. En català no la documentem fins a l’any 2015, però és que en anglès, que és la llengua d’on prové, no es documenta tampoc abans del 2009. A partir de finance i technology, en anglès es va formar l’acrònim fintech per fer referència als serveis o empreses del sector financer que aprofiten les tecnologies més modernes per crear productes innovadors. Empreses com PayPal, Square, Stripe o Funding Circle són els primers exemples d’uns nous serveis per a la transferència de diners, compra i venda de títols financers, inversions o préstecs que estan revolucionant la banca tradicional.

injectar v tr

injectarPrimera documentació: 8/01/1991

Tipus semàntic
Contextos La Societat Federal d’Assegurança dels Dipòsits (FDIC) va anunciar diumenge a la nit que havia pres el control de les institucions bancàries controlades pel Bank of New England, en injectar-los 750 milions de dòlars. [Avui, 8/01/1991]
Sí que va recordar i va reconèixer el rescat financer amb què la Unió Europea va injectar recursos en algunes entitats financeres com Bankia o Catalunya Banc. [La Vanguardia, 29/05/2015]
Observacions El verb injectar significa ‘fer entrar (un líquid o un gas) dins una substància’ (GDLC), i especialment es fa servir en l’àmbit mèdic indicant la introducció de líquids en teixits o cavitats del cos. A l’Observatori, però, hem recollit un significat que s’aplica a l’àmbit de l’economia, en el qual el que s’injecta són diners per estimular empreses, mantenir llocs de treball, garantir la viabilitat de projectes, etc.