dolarització f

dolaritzacióPrimera documentació: 20/02/1995

Tipus sufixació
Contextos
Es calcula que cada any arriben més de 1.400 milions de dòlars a les famílies salvadorenques, cosa que també ha contribuït a la decisió del president Francisco Flores de decretar la dolarització del mercat monetari. [Avui, 13/04/2003]
L’escassetat de circulant és també la conseqüència indirecta de la creixent dolarització de l’economia. [El Periódico, 10/03/2021]
Observacions
El substantiu dolarització es forma a partir del verb dolaritzar, que literalment vol dir ‘convertir en dòlar’. Dit de manera més concreta, la dolarització és el procés pel qual un país substitueix la moneda nacional i pròpia pel dòlar, una moneda estrangera, ja sigui de manera oficial o extraoficial. Aquest procés sol donar-se amb l’objectiu de buscar estabilitat i evitar una devaluació acusada de la taxa de canvi de la moneda pròpia, i l’apliquen països que mantenen relacions comercials i financeres amb els Estats Units. Alguns països que han patit una dolarització són l’Equador (el sucre va deixar de ser la moneda oficial el 2000), El Salvador (el colon salvadorenc va deixar de circular el 2004), Panamà (el balboa és la moneda cooficial) i més recentment Veneçuela, on la moneda estatunidenca està desplaçant l’ús del bolívar.

reduflació f

reduflacióPrimera documentació: 14/01/2019

Tipus acronímia
Contextos
Encara que l’aparició del cartró de nou ous cridi l’atenció, aquest fenomen —per al qual els mitjans anglosaxons van encunyar el terme reduflació— no és una cosa excepcional aquí. [La Vanguardia, 14/01/2019]
El resultat serà una pujada de preus de tots els productes molt elevada durant el mes de gener i mesos successius, pujada que segueix a la que ja es venia veient en l’últim trimestre de l’any passat. I la que no es veia, modificant el contingut dels productes a la baixa, un fenomen que es diu reduflació. [El Periódico, 12/01/2022]
Observacions L’any 2009 l’empresa Mars va decidir reduir la mida de les seves famoses barretes de xocolata, passant així dels 62,5 grams als 58 sense variar-ne el preu. Des d’aleshores, amb la finalitat d’abaratir els costos i incrementar el benefici moltes altres empreses han optat per la reduflació, és a dir, l’‘acció d’un fabricant de reduir la mida o el pes d’un producte comercial a la venda, sovint un producte alimentari o un producte de neteja, sense abaratir-ne el preu, amb l’objectiu de compensar l’increment dels costos de producció’ (Termcat). Aquest terme està format per acronímia a partir de reduir i inflació, que sorgeix com a calc de l’anglès shrinkflation, creat a partir de shrink ‘reduir’ i inflation ‘inflació’.

ecoeficiència f

Light,Bulb,With,Growing,Tree.,Ecological,Friendly,And,Sustainable,EnvironmentPrimera documentació: 24/06/1997

Tipus composició híbrida
Contextos
El president espanyol va anunciar el suport d’Espanya a totes les propostes realitzades en aquesta reunió per la Unió Europea, relatives a l’ecoeficiència i l’estalvi energètic. [Avui, 24/06/1997]
El celler està dissenyat per l’estudi RCR Arquitectes, guanyadors del premi Pritzker el 2017, i és pioner en ecoeficiència energètica i disseny ambiental en integrar-se de forma completament respectuosa en el seu entorn i produint el mínim impacte. [Diari de Girona, 19/03/2021]
Observacions Segons el Termcat, l’ecoeficiència o eficiència ecològica és la ‘capacitat d’una empresa de minimitzar la contaminació i l’ús de recursos, inclosos els energètics, durant el procés d’elaboració d’un producte, des de la fase de disseny fins a la d’embalatge i distribució, sense disminuir-ne la qualitat’. Com s’indica en la definició, aquest concepte està relacionat amb el món empresarial, i de fet una de les primeres definicions l’ofereix el World Business Council for Sustainable Development (‘Consell Empresarial Mundial per al Desenvolupament Sostenible’). En català és un terme establert que es recull en els mitjans de comunicació des de fa molts anys, i que fins i tot es fa servir en documents legislatius de la Generalitat de Catalunya, com ara el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

El compost ecoeficiència està format per eco-, l’escurçament d’ecològic, i segueix la mateixa estructura de compostos com ecocidi, ecodisseny, ecoparc, ecotaxa i ecoturisme.

cluster / clúster m

clústerPrimera documentació: 22/01/2002

Tipus semàntic
Contextos el cluster precisament el que fa és posar de relleu aquests vincles locals per, després, poder competir millor al món. [El Temps, 22/01/2002]
Les universitats i centres de recerca i tecnològics de Catalunya han anunciat la creació d’un clúster de formació en nanoelectrònica i microelectrònica. [Ara, 12/07/2022]
Observacions El DIEC2 incorpora el manlleu adaptat de l’anglès clúster com un terme de la química, que significa ‘agrupament d’àtoms d’un mateix element, units entre ells per forces de valència o per forces residuals que mantenen la identitat del conjunt’. Més enllà de la química, però, es fa servir en economia per designar el ‘grup d’empreses i institucions de suport concentrades en un territori i dedicades de manera complementària a un mateix negoci que treballen cooperativament en projectes comuns, amb l’objectiu d’augmentar la seva competitivitat empresarial i també la competitivitat del sector’, que és el que es veu al primer context. Els clústers, doncs, es basen en el principi que la unió fa la força i per això s’aplica en àmbits molt diversos, com en el segon context, en què es veu com ha ultrapassat l’àmbit químic i empresarial per fer referència també a agrupaments interuniversitaris per oferir formació específica.

abaixar la persiana loc v

abaixar la persianaPrimera documentació: 3/03/2016

Tipus sintagmació
Contextos
L’històric teatre de Gràcia, gran planter de la dramatúrgia catalana contemporània, temps de mudança a la Beckett abaixa la persiana i es trasllada, 27 anys després, al Poblenou, on celebrarà al novembre la inauguració oficial d’un espai catalogat com a fàbrica de creació. [El Periódico, 3/03/2016]
En Kenya i l’Anna Perayre van abaixar la persiana del seu restaurant del carrer Regàs de Barcelona per obrir, el desembre passat, Wagokoro a Gerri de la Sal, al plàcid municipi del Baix Pallars, a prop de Sort. [La Vanguardia, 15/08/2021]
Observacions En acabar la jornada laboral, els comerciants tanquen els establiments i n’abaixen les persianes, per tornar-les a apujar l’endemà al matí i continuar oferint els seus serveis o els productes als consumidors. En aquests casos, el significat del sintagma abaixar la persiana és literal; és la suma dels significats dels mots que el formen.

Prenent com a referència la idea de tancament, la construcció abaixar la persiana s’ha lexicalitzat i ha adquirit un segon sentit, proper al del verb clausurar. Figuradament, doncs, designa l’acció de tancar un negoci de manera definitiva. Tot i això, l’ús d’aquesta locució verbal no es limita únicament a les botigues físiques o els locals, sinó que s’aplica a totes les activitats econòmiques, siguin del tipus que siguin, tal com s’observa al primer context.