desarrollismo m

Primera documentació: 10/11/1990

Tipus manlleu del castellà
Contextos La modernització de les instal·lacions del turisme de masses, fetes en el temps del desarrollismo, ha de combinar-se amb una àmplia oferta complementària que posi a l’abast dels nostres visitants altres tipus diferents de turisme. [Avui, 14/03/1991]
Observades amb la perspectiva dels anys, les vicissituds de la família Ulises i de Josechu el Vasco parlen clar i net de quines eren les aspiracions, els temors i les nostàlgies d’aquella Espanya, que era la del desarrollismo i la dels primers atemptats d’ETA. [La Vanguardia, 17/03/2017]
Observacions El desenvolupisme, equivalent català de desarrollismo, és una ‘ideologia que propugna el desenvolupament econòmic com a objectiu prioritari’ (Termcat). Aquesta teoria econòmica va sorgir a Amèrica Llatina a mitjan segle xx i sosté que l’ordre econòmic mundial segueix un esquema centre industrial – perifèria agrícola, cosa que produeix un deteriorament estructural en perjudici dels països perifèrics, motiu pel qual el desenvolupisme sosté que els estats haurien d’impulsar la industrialització per assolir una situació de desenvolupament autònom.

En un context més proper, però, es parla sobretot de desarrollismo, en castellà, per fer referència a la política econòmica franquista que va tenir lloc entre 1964 i 1975, concretat a través dels plans de desenvolupament econòmic i social (1964-1967, 1968-1971 i 1972-1975) que es van impulsar a través del Ministeri de Planificació i Desenvolupament, creat ad hoc. Amb els diversos plans es van instal·lar indústries en els anomenats pols de desenvolupament, com Vigo (Citroën), Valladolid (Renault) o Huelva (química), que més endavant van ser substituïts per Granada, Còrdova o Oviedo. Aquests plans van provocar un creixement econòmic important, basats en una balança comercial desequilibrada i que es compensava amb remeses d’emigració a Europa, els ingressos per turisme i la liberalització de l’entrada directa de capital estranger.

Anuncis

minorista adj

Primera documentació: 15/10/1991

Tipus semàntic
Contextos Pere Llorens va ser elegit aquest cap de setmana vice-president de l’Associació de Comerç Europeu (Eurocommerce), sorgida de la fusió de tres entitats que representen el comerç minorista, majorista i de gran distribució a tot Europa. [Diari de Barcelona, 4/02/1993]
L’activitat principal de les entitats extracomunitàries no és la banca comercial o minorista, sinó la banca de negocis, i per això els seus comptes no solen presentar una tendència estable, ja que depenen dels negocis que facin a Espanya les empreses dels seus països d’origen. [Avui, 9/05/2017]
Observacions En català comptem amb majoristes, comerciants que es dediquen a la venda de productes o serveis a l’engròs, i amb detallistes o menudistes, comerciants que es dediquen a la venda de productes i serveis al detall (GDLC). Des de fa uns anys, tanmateix, l’Observatori ha detectat a la premsa en català l’aparició de la forma alternativa minorista, que segurament ha vingut pel contacte amb la llengua castellana, en la qual s’utilitza aquesta paraula. Tot i que la forma minorista existeix en català, l’únic significat que trobem als diccionaris de referència és el de ‘clergue que solament havia rebut els ordes menors’ (GDLC).

banca ètica f

Primera documentació: 1/10/2001

Tipus sintagmació
Contextos L’entitat holandesa Triodos Bank, un referent de l’anomenada banca ètica a Europa, va presentar ahir la seva primera oficina a Espanya. [Avui, 25/09/2004]
L’alternativa és la banca ètica, que no inverteix els nostres diners ni en borsa ni en especulació, inverteix en crèdit i és completament transparent. [La Vanguardia, 26/05/2017]
Observacions Quan diem que una cosa és ètica volem dir que és recta i conforme a la moral, de manera que una banca ètica és una banca que s’ajusta a la moral perquè no només pretén administrar els diners sinó també fer-ho tenint en compte objectius socials i ambientals. Deixant de banda l’implícit denominatiu segons el qual la resta de banques no són ètiques, almenys podem considerar més ètiques les banques que inverteixen els beneficis en projectes que no estiguin relacionats amb la producció o venda d’armament, ni amb la producció d’energia nuclear, ni amb l’explotació infantil, etc., i que, en canvi, donen suport a activitats de comerç just, projectes bons per al medi ambient i a persones o iniciatives amb recursos escassos, si busquen un objectiu social.

El sintagma banca ètica apareix per primera vegada a les dades de l’Observatori de Neologia l’any 2001, però és a partir de l’any 2011 quan s’observa un increment notable en la seva presència escrita en els mitjans de comunicació.

forat m

Primera documentació: 28/10/1997

Tipus semàntic
Contextos Santi Sardà, director del parc d’atraccions, va assegurar ahir que el recinte ha de «deixar de perdre diners i començar a eixugar el forat de deutes que entorpeix qualsevol iniciativa». [El Periódico, 3/11/1997]
Després de l’extinció de la Confederació Catalana de Comerç i el forat de dos milions d’euros que hi va deixar el seu expresident, Miquel Àngel Fraile, els botiguers catalans havien quedat orfes d’una associació majoritària. [Ara, 24/02/2017]
Observacions La definició més estesa de forat és la d’una obertura que travessa un cos o s’hi fica endins. Al GDLC, a més, trobem en sentit figurat l’expressió tapar un forat amb el significat de ‘reparar una pèrdua’. En aquest sentit, s’ha produït una ampliació semàntica que s’aplica a l’àmbit de l’economia, en què un forat és un deute, una falta o una pèrdua injustificada de diners en els comptes d’un negoci o l’administració d’una entitat, especialment quan no se’n coneix bé la causa.

anticapitalista m i fadj

Primera documentació: 20/05/1991

Tipus prefixació
Contextos El meridionalisme anticapitalista i demagog cultiva mites: el sud ingenu i honest, ha estat depredat pels àvids nordistes. [Avui, 20/05/1991]
Els anticapitalistes de Podem no fan cas a Iglesias i recolzen el referèndum unilateral. [El Periódico de Catalunya, 12/06/2017]
Observacions Anticapitalista és, usat com a nom o com a adjectiu, el que s’oposa al capitalisme, és a dir, al sistema econòmic que es basa en la propietat privada i la llibertat de mercat. L’anticapitalisme cobreix un conjunt d’ideologies concretes, totes acostades al socialisme. A Catalunya es poden considerar anticapitalistes els partits EUiA i la CUP. Tant anticapitalista com anticapitalisme són paraules que no surten al diccionari tot i que tenen una freqüència d’ús molt alta i estan del tot estabilitzats en l’ús.