societat pantalla / empresa pantalla f

societat pantallaPrimera documentació: 21/11/1998

Tipus composició
Contextos
Els documents demostraven que l’oli d’avellana era camuflat sota factures d’oli d’oliva d’empreses pantalla. [El Periódico, 21/11/1998]
Els investigadors situen Czehmester com un dels presumptes testaferros de José Luis Moreno al capdavant de Youmore TV, identificada com una societat pantalla a la qual en diverses ocasions es van transferir els ingressos d’altres societats per evitar el seu embargament. [El Periódico, 8/02/2022]
Observacions A qualsevol persona o cosa que serveix per ocultar-ne o protegir-ne una altra s’hi fa referència amb el mot pantalla. Així doncs, les societats constituïdes de manera aparentment legal per desviar els beneficis d’un particular o d’una altra empresa són denominades societats pantalla.

Aquest neologisme format per composició ja es recull al Termcat, el qual també proposa el terme societat fictícia. A més, tot i que en l’àmbit de l’economia els termes societat i empresa no són sinònims, a l’Observatori de Neologia també es documenta l’ús del compost empresa pantalla amb la mateixa freqüència, així com d’empresa fantasma.

Concretament, aquestes societats sense actius reals estan creades per testaferros en paradisos fiscals, on la privacitat és màxima i els impostos, nuls. Un cop constituïdes, s’utilitzen per realitzar operacions empresarials simulades amb l’objectiu d’evadir impostos, blanquejar diners o bé encobrir altres activitats comercials o bancàries delictives.

domèstic -a adj

domèstic -aPrimera documentació: 2/06/1991

Tipus semàntic
Contextos
Així, del total de passatgers que han arribat o sortit de l’aeroport aquest any, 4.036.612 corresponen a l’anomenat trànsit domèstic, és a dir, aquells que volen en territori espanyol. [Avui, 8/09/1994]
L’apreciació del ien respecte al dòlar va fer perdre atractiu a les exportacions nipones, fet que va redirigir les forces al mercat domèstic. [Sàpiens, 1/07/2021]
Observacions
D’acord amb el DIEC2, l’adjectiu domèstic -a en la llengua general o, en particular, en relació amb l’economia d’aquest tipus es defineix com ‘relatiu o pertanyent a la casa en tant que és seu de la família’. Tanmateix, en alguns contextos recents s’observa un ús d’aquest mot que no es correspon a la definició anterior, perquè no fa referència a la llar. Concretament, es tracta d’un calc semàntic de l’adjectiu anglès domestic, que s’usa amb el significat de ‘relatiu o pertanyent a un país, especialment el propi’ (Oxford English Dictionary), per contraposició a un altre país o bé a l’estranger. Per aquest motiu, es considera que domèstic -a és un neologisme semàntic, ja que aporta un nou significat que en alguns contextos funciona com a sinònim de nacional, com per exemple si parlem de deute, mercat, producciótrànsit domèstics.

somni americà m

somni americàPrimera documentació: 21/01/1996

Tipus sintagmació
Contextos
Construïda sobre tres falles sísmiques, la ciutat que va ser l’origen del somni americà ha estat destruïda i cremada per culpa dels terratrèmols el 1851, 1906 i 1989. [Avui, 21/01/1996]
Però tot i això, per a molts el somni americà segueix sent travessar la frontera, canviar un dòlar per 20 pesos i construir-se la casa al poble. [Ara, 28/11/2020]
Observacions El somni americà, de l’anglès American dream (o American Dream), és ‘l’ideal pel qual tots els ciutadans estatunidencs haurien de tenir les mateixes oportunitats d’èxit i prosperitat si treballen dur, i mostren determinació i iniciativa’ (Oxford English Dictionary). D’aquesta definició se’n desprèn que qualsevol ciutadà d’aquest país podia escalar de posició social i econòmica independentment dels seus orígens, circumstàncies i classe social. Així doncs, l’anhelat somni americà representava la democràcia, els drets civils, la llibertat, les oportunitats i la igualtat propis de la cultura i societat dels Estats Units en comparació amb altres països en els quals hi havia més barreres a causa de l’aristocràcia i la presència d’altres jerarquies, per exemple.

Tot i que el descobriment d’or a l’estat de Califòrnia a mitjan s. xix, entre d’altres fets i esdeveniments, van projectar aquest ideal, aquesta denominació no es va popularitzar fins al 1931 amb la publicació del llibre titulat The Epic of America, de l’escriptor James Truslow Adams, en el qual va fer referència a aquesta meta amb el nom American Dream.

En ple segle xxi, però, sembla que aquesta esperança és cosa del passat, perquè les dades estadístiques d’aquest país americà mostren que en els darrers anys les possibilitats de prosperar econòmicament han disminuït mentre que ha augmentat la desigualtat d’ingressos entre els seus ciutadans.

e-commerce m

e-commercePrimera documentació: 1/05/2010

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
Finalment, i per problemes personals de Lee, la ponència ha anat a càrrec del seu soci, David Martí, propietari de les e-commerce Eurekakids i Intrade, que conformen una gran xarxa de botigues online. [Diari de Tarragona, 1/05/2010]
Entrar al terreny de joc dels grans de l’e-commerce també els suposa maldecaps afegits. [Ara, 31/10/2021]
Observacions La irrupció d’internet als anys noranta del segle xx va iniciar el que es considerar l’era digital, que, en molt poc temps, ha portat canvis en tots els àmbits de la vida, de les relacions interpersonals a l’ensenyament, dels mitjans de comunicació al consum, entre d’altres. És en aquest àmbit on surt el manlleu e-commerce, que designa el ‘conjunt d’activitats financeres i d’intercanvi de productes i serveis realitzat per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació’ i, més concretament, el ‘comerç realitzat a través d’internet o d’altres xarxes informàtiques’. El Termcat proposa com a denominació catalana comerç electrònic, que té una freqüència menor als mitjans, segons les dades documentades per l’Observatori.

L’Oxford English Dictionary ja recull el formant e-, del qual apunta que va ser a la dècada de 1990 i a principis de la dècada de 2000 quan les formacions amb aquest element van començar a ser molt nombroses i amb una freqüència d’ús destacada. Aquest formant s’anteposa a substantius per indicar-hi la participació en els mitjans electrònics i les telecomunicacions, especialment l’ús de la transferència de dades a través d’internet, i normalment per distingir objectes o accions dels seus homònims no electrònics, com passa amb e-book, per exemple.

socioeconòmic -a adj

socioeconòmicPrimera documentació: 10/10/1994

Tipus composició híbrida
Contextos
Aquests últims temps, el trànsit cap a l’economia de mercat ha tingut conseqüències socioeconòmiques que amenacen l’estabilitat del país. [El Temps, 6/02/1995]
En la segona sessió d’aquest nou cicle s’abordaran les formes d’exclusió i vulnerabilització que creuen les vides de les dones migrades i de la diàspora, tant en l’àmbit socioeconòmic com en els processos de construcció de l’alteritat. [El Periódico, 13/05/2021]
Observacions
La paraula socioecònomic -a és un exemple de composició híbrida, ja que conté la forma prefixada socio-, del mot social (DIEC2), que s’uneix a econòmic -a, que fa referència a l’economia. Així doncs, quan usem aquest adjectiu compost, estem englobant tant els factors socials, relatius a la societat i als seus individus, com els factors econòmics, relatius a l’administració dels recursos i béns. De fet, el 1989 es va fundar la Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE), una organització internacional i interdisciplinària que va néixer amb l’objectiu de promoure el coneixement en aquesta doble vessant.