assignatura pendent f

assignatura pendentPrimera documentació: 10/01/2008

Tipus sintagmació
Contextos Dubón també veu problemes dels ajuntaments petits per exercir la disciplina urbanística. Per aprovar l’assignatura pendent, els oferirà convenis per assumir des de 2009 la inspecció o, si cal, la tramitació d’expedients. [Diari de Balears, 10/01/2008]
Els plans d’igualtat són una assignatura pendent de les empreses, però també del Govern espanyol. [El Periódico, 3/03/2020]
Observacions El DIEC2 defineix assignatura com a ‘conjunt de coneixements d’una matèria que integren un programa que ha d’ésser ensenyat per un professor dins un període de temps determinat i que formen part d’un pla d’estudis’. Les assignatures s’han de superar, demostrant que s’han assolit els coneixements, els objectius i les competències que tenen associades. Si no s’aconsegueix superar, es considera que és una assignatura pendent, en espera de la superació en una convocatòria posterior. Més enllà de l’àmbit educatiu, però, el sintagma assignatura pendent experimenta una ampliació semàntica per designar un afer que encara no s’ha resolt, tal com s’observa en els contextos.

gastarbeiter gastarbeiterin mf

gastarbeiterPrimera documentació: 21/02/1999

Tipus manlleu de l’alemany
Contextos És sabut que, quan l’exèrcit alemany ocupava territoris on vivien descendents d’alemanys, els incorporava senzillament a les seves files, mentre que als treballadors estrangers instal·lats a Alemanya se’ls ha considerat tradicionalment com a gastarbeiter, treballadors hostes. [Avui, 21/02/1999]
Sovint, en el guió dels programes informatius de torn, una referència a la impossibilitat, total o parcial, de viure de tot allò que la vida del camp havia ofert, durant segles i segles, als que no tenien el coratge de tocar el dos i convertir-se en gastarbeiter. [Avui, 21/08/2019]
Observacions Després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya s’esforçava a reconstruir-se després de la desfeta. Als anys cinquanta, l’anomenat miracle alemany va assolir la plena ocupació, però amb la gran expansió que tenien els sectors de la siderúrgia, la indústria automobilística, la mineria i l’urbanisme (amb la reconstrucció de ciutats i edificis), hi havia necessitat de mà d’obra. En aquest context, el 1955 el govern alemany va engegar un programa de captació de treballadors —quasi tots homes— d’altres països europeus, amb acords bilaterals de contractació. A aquests treballadors els van denominar gastarbeiter (literalment ‘treballador convidat’), denominació que als anys setanta va començar a considerar-se problemàtica i eufemística, i va anar sent substituïda per la d’ausländische Arbeitnehmer (‘treballador estranger’) i, més endavant, per Arbeitmigrant (‘migrant treballador’).

flipped classroom m

educational concept

Primera documentació: 27/09/2016

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Crec que per donar pas a les apps, a les tablets i al flipped classroom no cal demonitzar ni els deures, ni els exàmens, ni la memorització, perquè tot té cabuda i tot pot ser útil. [Ara, 27/09/2016]
L’escola activa, l’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia, les metodologies actives, el treball cooperatiu, el treball per projectes, l’ABP, el flipped classroom i més, compatibles amb el coneixement científic d’allò que sabem que funciona en educació. [Avui, 11/07/2020]
Observacions El flipped classroom, conegut en català com a classe inversa, és una ‘metodologia d’aprenentatge en què els alumnes accedeixen als continguts formatius fora de l’aula, per mitjà de materials digitals sovint en format audiovisual, i durant les hores de presència a l’aula reben atenció personalitzada i realitzen activitats pensades per consolidar els coneixements’ (Termcat). Aquesta proposta pedagògica es va començar a gestar durant la darrera dècada del segle xx, però va ser sobretot a l’inici del xxi en què diferents professors i investigadors van anar posant en pràctica aquesta nova metodologia educativa. Així doncs, el flipped classroom s’allunya de la proposta tradicional en què el professor és l’únic encarregat de difondre el coneixement durant les hores lectives de classe.

ciberseguretat f

ciberseguretatPrimera documentació: 9/10/2010

Tipus composició culta
Contextos Al capdavant del Consell de Seguretat Nacional, el principal organisme a la Casa Blanca per qüestions de política exterior, Jones ha emprès “una reforma sense precedents” per adequar-lo al segle xxi, posant l’èmfasi en desafiaments com el canvi climàtic o la ciberseguretat, va afegir Obama. [Diari de Girona, 9/10/2010]
És la difusió de les dades personals la preocupació més comuna en matèria de ciberseguretat? [El Periódico, 23/02/201]
Observacions Arran dels avenços tecnològics i del desenvolupament de les xarxes informàtiques i també de la realitat virtual va sorgir la forma prefixada ciber-, com a abreujament del mot cibernètica, que fa referència a la ciència que estudia les tecnologies de la comunicació i la informació. D’aquesta forma provenen, doncs, paraules de creació més o menys recent, com ara ciberactivisme, ciberatac o cibersexe. De fet, el mot ciberatac deixa entreveure la preocupació creixent per la seguretat a la xarxa, és a dir, per l’accés a dades privades o bé l’ús de virus o altres estratègies per alterar el funcionament correcte dels sistemes informàtics. És com a mesura per combatre i prevenir aquest tipus d’atacs informàtics que sorgeix el mot ciberseguretat, creat a partir de la paraula seguretat al qual s’adjunta la forma prefixada ciber-. D’acord amb la definició del Termcat, la ciberseguretat s’entén com el ‘conjunt de mesures físiques, lògiques i administratives destinades a protegir la disponibilitat, la integritat i la confidencialitat de dades connectades en xarxa’.

esfèrica f

esfèricaPrimera documentació: 3/12/1990

Tipus conversió
Contextos La jugada va ser de Zurdi i el xut final de Lino, però davant seu estava el porter del Rayo que va parar l’esfèrica sobre la mateixa línia de gol. [Diari de Barcelona, 23/09/1991]
El Barça ha volgut imposar el seu joc i aconseguir l’esfèrica mentre el PSG se centrava en reduir les errades en les transicions i aprofitar els contracops. [Ara, 2/05/2021]
Observacions En l’àmbit esportiu, quan es parla de l’esfèrica es fa referència a la pilota, emprada en diferents esports, des del bàsquet, el futbol, el tennis o el golf, tot i que es fa servir sobretot en el món del futbol. Tant en les cròniques periodístiques dels mitjans de comunicació escrits com en les retransmissions orals dels partits s’acostumen a utilitzar determinats mots neològics com a sinònims de mots existents per evitar les repeticions i dotar el discurs d’un estil propi i diferenciador, però ben conegut pels aficionats. En aquest cas, l’adjectiu esfèric -a, que fa referència a un objecte que té forma d’esfera, com ara una pilota, s’ha passat a usar com a nom femení.