zerozerisme m

zerozerismePrimera documentació: 3/02/2014

Tipus sufixació
Contextos Després de la represa, amb un espanyol apostat en el zerozerisme, sense ànima ni ambició, va aparèixer Verdú per donar al seu equip aquest joc que li faltava. [La Vanguardia, 3/02/2014]
Certament, tant Vilanova com Cinctorres van intentar trencar el zerozerisme del primer temps i s’arribava al descans a la Llacuneta sense gols. [Comarques Nord, 30/09/2018]
Observacions Zerozerisme és un neologisme recent i no prototípic perquè rarament trobem una sufixació a partir d’una base complexa com aquesta en què zerozero significa el 0-0 del marcador d’un partit, especialment de futbol. Però és que actualment el sufix –isme ja no s’utilitza només per formar noms que indiquen teories, doctrines o corrents artístics sinó que forma noms de qualsevol tipus de corrent i activitat. En els esports, zerozerisme s’aplica quan dos equips es dediquen a defensar i no a intentar marcar un gol, perquè el que busquen és que el marcador quedi 0-0.

desangelat -ada adj

Primera documentació: 8/03/1989

Tipus prefixació
Contextos Cercle de passions és un thriller discret, ambientat en una Sicília governada pels tèrbols negocis mafiosos, que va ser posada en imatges desangelades per Claude d’Anna. [Avui, 8/03/1989]
A primera hora el pavelló està fred i desangelat —potser és que no hi ha càtering gratuït; els entrepans van amb tiquet—, però l’estratègia de reduir l’espai per al públic i de no deixar marxar la gent del partit a una sala a part aconseguirà el preuat efecte sardina. [Ara, 29/04/2019]
Observacions Quan un lloc està desangelat volem dir que està buit, no només perquè no hi ha gent, sinó perquè no té els objectes que s’hi podrien trobar i, doncs, no té cap atractiu. En canvi, en altres contextos, aquest adjectiu significa ‘faltat de gràcia o encant’, sentit que prové d’un dels significats de la paraula àngel que encara no recullen els diccionaris catalans i que fa referència a ‘gràcia o encant’. Com que des– és un prefix que indica negació (com a desagraït) o inversió del sentit del radical al qual s’adjunta (com a desvestir), desangelat implica necessàriament l’existència de l’adjectiu angelat o del verb angelar, però cap d’aquests mots existeixen en català (ni en els diccionaris ni en l’ús dels parlants). L’expliquem, per tant, com un mot format per prefixació, però certament és anòmal.

columna vertebral f

columna vertebralPrimera documentació: 14/09/1991

Tipus semàntic
Contextos Sense la columna vertebral de les últimes temporades, l’any passat el Saragossa va fer una temporada molt dolenta. [Diari de Barcelona, 14/09/1991]
Acompanya víctimes i supervivents del règim a mesura que organitzen la denominada “querella argentina”, columna vertebral de la cinta. [La Vanguardia, 3/04/2019]
Observacions Tothom sap que la columna vertebral del cos dels vertebrats és el conjunt de vèrtebres que formen una columna articulada i que serveix per sostenir l’esquelet. I és a partir d’aquesta funció que metafòricament trobem jugadors que són la columna vertebral d’un equip perquè el sostenen, el vi ho és de l’economia d’una regió, l’exèrcit ho és d’un dictador, Internet ho és de moltes empreses, etc. La columna vertebral que trobem al diccionari és de l’àrea de medicina, però la neològica és general perquè qualsevol cosa es pot convertir en la columna vertebral de qualsevol altra.

 

autotune m

autotunePrimera documentació: 2/10/2015

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos El quartet connecta amb les noves generacions, visibilitza una joventut en els marges del sistema, explicita la barreja racial, treu petroli de l’autotune i manega un argot diabòlicament enginyós. [Time Out Barcelona, 2/10/2015]
La veu de Joana es tenyeix d’autotune, en una metàfora de la deshumanització, accentuant la sensualitat del seu primer beef, “Me moria de ganes de dir-t’ho a sa cara, què vols?”. [Diari de Balears, 15/02/2019]
Observacions L’autotune és un exemple de descobriment que neix amb una funció i que acaba fent-se famós per una funció diferent. A finals de la dècada dels noranta, el geofísic Andy Hildebrand va desenvolupar uns algorismes per interpretar les dades generades per una ona sísmica amb la intenció de localitzar dipòsits de petroli i després es va adonar que aquell disseny també servia per modificar el to en arxius d’àudio. Així va néixer l’autotune (en anglès, auto-tune, escrit amb guionet, però no se’n documenta cap cas a l’Observatori), un processador d’àudio que modifica el so i que serveix per corregir errors de veu i instruments. El primer enregistrament comercial amb autotune va fer-se l’any 1998, per distorsionar la veu de Cher en el tema Believe i per això també se’n deia efecte Cher. Des de llavors, són moltíssims els grups i cantants de tots els estils que l’han fet servir.

quarta paret f

Image result for view from the stage

Primera documentació: 29/04/1993

Tipus sintagmació
Contextos En l’escena, per tant, es fa palesa la noció de quarta paret, que converteix l’espectador en un voyeur de les penúries dels Turbin. [Diari de Barcelona, 29/04/1993]
Quan es fa l’obra, es trenca la quarta paret i els espectadors entren a l’escenari. [Horari d’Estiu (La Xarxa), 9/08/2018]
Observacions Amb el sintagma quarta paret es designa la paret imaginària que hi ha davant de l’escenari d’un teatre, tot i que també s’aplica a les pel·lícules i sèries de televisió. Aquesta paret és la que separa el que ocorre a l’escena i els espectadors, tot i que sobretot es fa servir quan aquesta paret desapareix perquè un o més personatges interactuen amb el públic.

El filòsof Denis Diderot (1713-1784) va ser el primer a formular el concepte d’un mur virtual que separava els actors i els espectadors al Discours sur la poésie dramàtique (1758), però va ser Konstantin Stanislavski (1863-1938) qui el va aplicar per primera vegada a L’hort dels cirerers d’Anton Txèkhov el 1904. Alguns exemples coneguts en què es trenca aquesta quarta paret són les pel·lícules Annie Hall (1977) de Woody Allen (que va convertir aquest trencament en el tema central de la pel·lícula La rosa porpra del Caire, de 1985), Deadpool (tant el còmic com les pel·lícules de 2016 i 2018), o les sèries House of Cards (2013-2018) i Fleabag (2016-2019).