desestructurar v tr

Primera documentació: 10/01/1991

Tipus prefixació
Contextos La premsa ho sap, quan s’esforça a desestructurar un article riu en diversos riuets i rierols el curs dels quals és més fàcil de seguir. [Avui, 10/01/1991]
La seva necessitat d’escriure prové de l’excepcional normalitat de la seva vida en una família blanca i desestructurada de classe treballadora als estats d’Ohio i Kentucky. [Ara, 10/10/2016]
Observacions En entrades anteriors de la Neolosfera (descatalogar, desacomplexar, desmarcar-se, desestressar) hem vist que, tal com indiquen els diccionaris de referència, el prefix des-, del llatí dis-, pot prendre diferents significats. En aquest cas, precedeix el verb estructurar, ‘donar a alguna cosa una estructura determinada’ (GDLC), per marcar la privació d’allò que articula alguna cosa. En el primer context, el verb té un sentit general en què pren el sentit de fer perdre allò que dona equilibri o sentit a alguna cosa, però en el segon apareix juntament amb el substantiu família per formar un sintagma que l’Observatori de Neologia ha recollit amb molta freqüència: família desestructurada. En aquest tipus de famílies, també anomenades disfuncionals, es donen comportaments que s’escapen del que seria normal o bo per als seus membres, com ara conflictes, abusos o violència, la qual cosa els impedeix assumir els rols que els correspondria a la família.

pringar v tr i v intr

Primera documentació: 2/03/1993

Tipus manlleu del castellà
Contextos Et lleves, un dia qualsevol, i veus que una cosa emblanquinada ho està pringant tot. [Diari de Barcelona, 2/03/1993]
Els monitors sempre acabem pringant i rebem bastant en la guerra de coixins. [País km0 (La Xarxa), 11/07/2016]
Observacions Segons el DRAE, el verb pringar té un origen incert, tot i que està clarament relacionat amb el substantiu pringue, entès com el greix que deixa anar el porc o, simplement, com a brutícia o porqueria enganxosa. Tot i que tots els sentits que té aquesta paraula en castellà són negatius, n’hi ha de més literals i de més metafòrics: en el cas dels primers, que trobem al primer context, pringar és una manera col·loquial de dir embrutar amb greix o substàncies olioses que taquen. En el cas dels segons, però, i que trobem al segon context, el significat del verb s’amplia i el seu règim canvia de transitiu a intransitiu per denominar les situacions en què algú s’endú la pitjor part d’alguna cosa. El DRAE recull que originàriament són situacions en què s’ha de treballar molt o més del que ho fan altres, en feines que no són agradables o que no es volen fer. D’aquí ve que un pringat sigui una manera despectiva de referir-se a algú que es deixa enganyar de manera que acaba fent coses que no vol fer ningú, que comporten molt d’esforç i que no l’afavoreixen de cap manera.

enllaunar v tr

Primera documentació: 19/12/1997

Tipus semàntic
Contextos Si el seu so enllaunat ja és bo, en directe el seu punk-noise arriba a límits insospitats, amb una eficaç secció rítmica i una hiperactivitat escènica difícil de trobar en qualsevol altre grup. [El Periódico, 19/12/1997]
Sense pèls a la llengua com Joan Tardà, però fins i tot més espontània, l’exalcaldessa de Ripoll s’allunya dels discursos enllaunats d’altres candidats i gairebé sempre cola entre el seu discurs alguna confidència políticament incorrecta, sobretot quan ha de presentar altres oradors. [Ara, 16/06/2016]
Observacions Els diccionaris de referència en català recullen només els significats d’enllaunar que guarden alguna relació amb la llauna com a material. En castellà, tanmateix, el DRAE ja atribueix al participi d’aquest verb, que s’aplica als programes audiovisuals i que designa que ha estat enregistrat abans de l’emissió, un sentit que en català és neològic. De fet, en anglès des de principis del segle xx fan servir canned (‘enllaunat’, de la paraula anglesa can ‘llauna’) per fer referència a alguna cosa que es reprodueix de manera mecànica o artificial, sobretot música. Un dels casos més prototípics és el del riure enllaunat, és a dir, l’ús de pistes de riure gravades prèviament en programes còmics o en sitcoms per potenciar la reacció del públic en directe o dels espectadors.

El primer context fa ús de “so enllaunat” com a referència al fet que és un so gravat, però en el segon trobem un ús més metafòric en què enllaunat es fa servir en contraposició a espontani i pren, per tant, un sentit més general i negatiu, com una cosa que s’ha preparat amb antelació i que s’adequa de manera massa rígida a les circumstàncies en què té lloc.

youtuber m i fadj

Primera documentació: 21/02/2015

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Les celebritats d’avui són els youtubers; una nova professió i una altra de les tantes conseqüències sorgides de la plataforma. [La Vanguardia, 21/02/2015]
Fins i tot comença a haver-hi nens youtubers, amb la part de negoci que suposa. [Ara, 11/01/2017]
Observacions YouTube és un lloc web desenvolupat per Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim, tres antics treballadors de PayPal, que es va llançar el mes d’abril de 2005, en el qual els usuaris poden pujar i compartir vídeos, des de pel·lícules, programes de televisió i vídeos musicals a vídeos amateurs. Tot i que el lloc estableix que no s’hi pot pujar material amb drets reservats, hi ha una quantitat ingent de vídeos que viola aquestes regles.

L’impacte de YouTube a la societat ha estat molt gran i va arribar a obtenir el premi d’invent de l’any el 2006, atorgat per la revista Time. És un dels mitjans de difusió més populars, al qual recorren usuaris particulars i institucionals, que creen els seus canals propis. En aquest context, els youtubers són persones que aconsegueixen la popularitat a través dels seus vídeos, de vegades de qualitat bastant dubtosa, però que tenen com a mínim 100.000 seguidors. La formació de la paraula és la mateixa que trobem a instagramer: a partir del nom de la plataforma, al qual s’afegeix el sufix anglès -er, derivat del sufix llatí -arius i que forma noms d’agent que designen majoritàriament oficis i professions.

típex m

tipex1Primera documentació: 1/08/1999

Tipus semàntic
Contextos Les excuses que es donen per justificar l’ús del típex són tan puerils que no val la pena comentar-les. [Avui, 1/08/1999]
Juan Millán, diputat del PP, va mostrar un pot petit de típex mentre es dirigia a l’hemicicle: es referia d’aquesta manera a les paraules de Puigdemont segons les quals mai s’aplicaria aquest producte al nom de la conselleria que lidera Raül Romeva i que és l’encarregada de comandar l’agenda internacional del nou executiu. [Ara, 3/03/2016]
Observacions El típex és una substància, generalment de color blanc, que es comercialitza com a cinta o en forma líquida i que serveix per tapar el traç de tinta sobre un paper amb l’objectiu de poder tornar a escriure-hi. La denominació típex per a aquest producte és un neologisme semàntic, atès que prové de la lexicalització del nom de la marca alemanya Tipp-Ex®, fundada el 1959 i especialitzada en la comercialització de productes destintats a la correcció de textos. El seu primer producte va ser la cinta correctora per a màquines d’escriure i, posteriorment, el corrector líquid, inventat a principis dels anys cinquanta per l’estatunidenca Bette Nesmith Graham.

El nom Tipp-Ex® ve del verb alemany tippen ‘escriure a màquina’ i del prefix llatí ex- ‘fora’. Com a nom comú, l’Observatori ha recollit, d’una banda, la grafia típex, una simplificació ortogràfica del nom de la marca que s’ha normalitzat amb l’accent gràfic a la i, tal com li correspon segons la pronunciació de la paraula en català; i, de l’altra, també ha recollit algunes ocurrències de tippex, el manlleu sense naturalitzar.

En espanyol, el DRAE ja inclou una entrada per a típex amb el mateix significat i la mateixa grafia que en català. En anglès, existeix fins i tot com a verb: to tippex (‘eliminar amb corrector líquid’). En català, però, els diccionaris de referència només inclouen corrector (DIEC2 i GDLC) i correctiu (GDLC).