retroalimentar v tr

Primera documentació: 15/04/1996

Tipus composició culta
Contextos Sánchez Tébar creu també que la dona de Carrascosa, María Consuelo Reyna, directora de Las Provincias, presenta Insa com un màrtir i aprofita això per retroalimentar la seva clientela més reaccionària. [El Temps, 16/09/1996]
El Joel segueix entossudit a quadrar els càlculs de la María José per aconseguir que el robot extregui aigua de Mart que permeti convertir-se en energia i retroalimentar-se sense necessitat de bateries pesades. [El País, 6/06/2017]
Observacions En sentit literal, el verb alimentar significa ‘donar aliment (a algú, a un animal), sustentar-lo’ (DIEC2). A partir d’aquest significat, es produeix una ampliació semàntica gràcies a la qual també s’aplica a qualsevol realitat que es manté o s’expandeix mitjançant aliments no fisiològics, de manera que es poden alimentar per exemple les bases de dades, els circuits elèctrics o els rumors. Així doncs, aquest ús figurat és el que es pren a l’hora de crear el verb neològic retroalimentar, amb els significats d’‘impulsar o potenciar un procés amb elements antics o prèviament utilitzats’ i ‘mantenir de manera constant el funcionament d’un sistema, procés, activitat, etc., proporcionant-li tot allò que necessita’.

Els diccionaris només indiquen que el formant llatí retro- vol dir ‘endarrere’, tot i que a retroalimentar adquireix el significat de ‘retorn, resultat d’una acció anterior’, com a retroacció (‘efecte retroactiu’) o retrovendre (‘tornar (una cosa comprada) al seu venedor tornant aquest el seu preu’).

Anuncis

cotilla f

Primera documentació: 2/10/1997

Tipus semàntic
Contextos Els gols d’Anderson i Luis Enrique li van posar el partit en bona direcció, però l’equip va seguir exhibint un perfil descohesionat, víctima d’una cotilla tàctica que incomoda alguns futbolistes determinants com Rivaldo. [El Periódico, 2/10/1997]
És més, aquest espai de confluència que fa que ens trobem sistemàticament persones que venim de projectes tan diferents fa que es vagi construint un bloc històric que serveixi per trencar les cotilles del règim del 78. [Avui, 8/05/2017]
Observacions Segons el GDLC, una cotilla és una ‘faixa ampla de tela reforçada amb barnilles que serveix per a sostenir el pit i els costats de les dones’ i també un ‘aparell ortopèdic utilitzat per a millorar les malalties de la columna vertebral o per a immobilitzar-la després d’una intervenció quirúrgica’. A partir de la imatge que la cotilla estreny, exerceix pressió al cos, els parlants han començat a utilitzar la paraula fent referència a les limitacions o constriccions que s’imposen a una forma d’actuar, tal com s’observa en els contextos anteriors.

flor de sal f

Primera documentació: 14/06/2008

Tipus sintagmació
Contextos La sal de l’Himàlaia, que comença a tenir èxit, és una sal sense depurar; les flors de sal també són sals magnèsiques. [L’ofici de viure (Catalunya Ràdio), 14/06/2008]
Tot i que som a les portes d’una campanya excel·lent de producció de sal marina, no passa el mateix amb la flor de sal, un producte de més qualitat que s’elabora de manera manual i que conté més clorur de potassi i magnesi (que potencia el gust dels aliments). [Avui, 18/08/2016]
Observacions Una de les sals més apreciades és la flor de sal, una forma de sal pura que es recull a la superfície de l’aigua del mar de les salines marines, abans que caigui al fons. Aquesta sal, que pot acompanyar qualsevol tipus de plat, des de carns fins a verdures o peixos, s’utilitza en el moment d’emplatar, ja que sol fondre’s fàcilment. Des de finals del segle xx, la flor de sal s’ha convertit en un producte amb un alt valor gastronòmic i amb una demanda cada cop més gran, atesa l’escassetat d’aquest tipus de sal. A més, la recollida —que es fa manualment— és molt delicada i té lloc just després de la posta de sol, generalment entre els mesos d’abril i setembre.

Aquest sintagma és un calc del francès fleur de sel. De fet, en aquest país hi ha una llarga tradició de recollir la flor de sal, sobretot a la Bretanya. Una de les flors de sal més conegudes és la sal de Guérande, tot i que n’hi ha d’altres en diferents parts del món, com ara la sal Maldon a Anglaterra o la de l’Algarve a Portugal.

upcycling m

Primera documentació: 6/12/2011

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Aquesta joiera i dissenyadora d’origen alemany a qui agrada dir que fa upcycling en lloc de recycling “perquè revalorem les peces”, s’ha trobat amb casos en què algú de gustos minimalistes li ha portat una joia barroca regalada per una persona estimada. [Avui, 6/12/2011]
Ella està especialitzada en upcycling, la tècnica de crear dissenys nous a partir de peces de roba descartades, i creu que la moda ràpida també podria aprofitar més bé els seus recursos. [El País, 29/03/2017]
Observacions Alguns productes inservibles o de poca utilitat poden donar vida a altres objectes, com ara quan un cedé es converteix en un rodal o una llauna de conserva buida en un portallapis; aquest concepte, cada cop més popular, es coneix amb el nom d’upcycling. Aquest manlleu de l’anglès designa el reciclatge que té com a objectiu transformar un producte de rebuig en un producte de més qualitat o amb un valor ambiental més elevat. Així és com ho defineix el Termcat, que, per evitar el manlleu, proposa el sintagma reciclatge de valor afegit i el mot prefixat suprareciclatge.

El 1994, l’enginyer Reiner Pilz va utilitzar per primer cop el terme upcycling quan denunciava el fet que els brics s’aixafaven i no es podien reciclar. Més endavant, l’any 2002 el dissenyador William McDonough i el químic Michael Braungart van exposar les característiques de l’ucycling al llibre Cradle to Cradle: Remaking the way we make things [‘Del bressol al bressol. Redissenyant la manera en què fem les coses’], que en l’edició impresa per North Point Press es va utilitzar paper sintètic creat a partir de resines plàstiques.

 

doblador dobladora mf

Primera documentació: 16/10/1995

Tipus sufixació
Contextos Ramón Langa és un doblador de cinema que ha deixat la seva veu, entre d’altres estrelles, a Bruce Willis. [Avui, 16/10/1995]
I un doblador de veus és aquell que regala la seva veu a un altre, un altre de real, que té un altre cos, un altre rostre. [La Vanguardia, 15/10/2016]
Observacions Alguns dels significats que figuren als diccionaris del verb doblar són ‘proveir (una pel·lícula) de diàlegs en una altra llengua’ i ‘substituir amb la pròpia veu (la veu d’un actor d’una pel·lícula)’. Així doncs, la persona que s’encarrega de doblar a les pel·lícules la veu original dels intèrprets o la veu en off és l’actor o actriu de doblatge, que ja recull el DIEC dins l’entrada d’actor. Tanmateix, l’Observatori ha recollit el substantiu sinonímic doblador dobladora, format a partir de doblar al qual s’ha afegit el sufix -dor, habitual en la formació de professions com ara corredor, esquilador o segador.