fair play / fair-play m

fairplayPrimera documentació13/01/1989

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
Anglesos, holandesos, italians, francesos, belgues i espanyols, noies i nois, disfrutaran al Club de Polo del torneig del fair-play[El Periódico, 13/01/1989]
El Barça ha insistit, públicament, que no es tracta d’una necessitat imperiosa sinó, únicament, una via per aconseguir aquest fair play necessari. [Ara, 19/07/2022]
Observacions
El terme fair play, amb la variant fair-play, és un manlleu de l’anglès equivalent a ‘joc net’. Aquest sintagma, que també es pot traduir per ‘esportivitat’, és un concepte de l’àmbit dels esports que s’ha incorporat a altres àmbits, com ara el de la política, per fer referència a una ‘conducta honrada’, o el de les finances, per al·ludir al ‘sanejament dels comptes dels clubs esportius’. En aquest últim cas, s’acostuma a parlar de fair play financer.

bafle m

baflePrimera documentació: 1/06/2012

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
El concert convencional ha esdevingut residual, decoratiu. En canvi, l’imperi de la gravació i el bafle és absolut en qualsevol tipus de música. [Núvol, 1/06/2012]
Els bafles no tenen rival i animen la contemplació de l’skyline amb una proposta per picar que no decep: tacos, guacamoles i còctels. [Ara, 7/07/2022]
Observacions El Termcat recull el sintagma caixa acústica al costat del manlleu adaptat de l’anglès bafle, que és la denominació habitual que trobem als mitjans i que designa la ‘caixa que conté un altaveu o, més generalment, diversos altaveus convenientment disposats i acoblats, condicionada acústicament i destinada a la reproducció de sons amb un mínim de distorsió’, tal com el defineix el Diccionari normatiu valencià.

Quan es posa en funcionament un bafle, l’aire vibra tant per davant com per darrere, per la qual cosa és molt important que se suprimeixi o almenys es redueixi les radiacions posteriors; en aquest sentit, cal tenir en compte que el disseny del bafle influeix de manera decisiva en la qualitat del so que s’obté.

spin doctor mf

Which way to go road sign

Primera documentació: 17/09/2007

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
L’spinning, en política, és l’activitat pròpia dels spin doctors o assessors de comunicació, actors que guanyen pes en una política cada vegada més colonitzada pel màrqueting i per la influència determinant que hi exerceixen els mitjans de comunicació. [Avui, 17/09/2007]
Hi ha spin doctors que, de tant llegir enquestes, menystenen el passat que ens ha modelat. Però la història és la padrina de la política, com sabien els líders moderns i descobreixen a clatellades els postmoderns. [La Vanguardia, 15/03/2021]
Observacions Un spin doctor és, en política, una persona al servei d’un partit el rol de la qual és obtenir un tracte favorable dels mitjans de comunicació, una figura per a la qual el Termcat proposa el nom d’assessor de comunicació política. En el món musical, els Spin Doctors van ser un grup de rock de Nova York fundat l’any 1988 ja desaparegut però encara molt recordat per cançons com “Two Princes”.

netiqueta f

netiquetaPrimera documentació: 27/04/2001

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos Des de regles d’ús respectuós i efectiu (netiqueta) fins a consells pràctics elementals, els conceptes teòrics bàsics de l’arquitectura d’una web o un llibre d’estil propi. [El Periódico, 12/09/2012]
Fa temps es va encunyar el terme netiqueta, per parlar de coses com ara no fer servir les majúscules a internet i codis de comportament similars. Potser caldria recuperar-ho. [Ara, 19/05/2022]
Observacions
El neologisme netiquette es va formar en anglès per acronímia de net ‘xarxa’ i etiquette per referir-se al ‘conjunt de regles de convivència i de normes de conducta que han de seguir els usuaris d’internet’ (Termcat). Per al català, s’ha proposat etiqueta, amb l’extensió semàntica del seu ús habitual, però a la premsa es continua documentant el calc de la forma anglesa netiqueta que han pres també moltes altres llengües.

reboot m

rebootPrimera documentació: 2/10/2015

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
Seu era el guió de la primera i poc afortunada adaptació del videojoc, i en una segona oportunitat que Hollywood no sol donar, també signa amb Michael Finch Hitman: agente 47, reboot dissenyat per rellançar la figura d’aquest superassassí a sou, que ara té la freda mirada de Rupert Friend. [Time Out Barcelona, 2/10/2015]
També estrena el reinici o reboot de la mítica sèrie Aquellos maravillosos años (1988-1993), ambientada a finals de la dècada dels anys 60. [Núvol, 24/12/2021]
Observacions En informàtica reboot té el significat de ‘tornar a arrencar un sistema o programa informàtic, sovint després que s’hagi bloquejat’, manlleu per al qual en català fem servir el verb reiniciar. De l’àmbit de la informàtica s’ha passat al de la televisió, els còmics i els videojocs, per designar els rellançaments d’una història a partir d’una inflexió d’una sèrie determinada. En aquest reboot, però, no sempre se segueix el fil argumental de la història prèvia, sinó que se’n conserven els elements més rellevants per continuar-la. Així com en informàtica, el reboot esborra la memòria existent de la sessió operativa anterior en l’àmbit de la ficció serveix per atreure generacions noves de seguidors, però també de renovar les històries quan estan molt desgastades.

Els reboots creen, doncs, un cànon nou, per la qual cosa s’han de distingir de les preqüeles i dels remakes, que són consistents amb el producte del qual deriven. Són exemples de reboots, a més del que apareix en el segon context, les sèries de pel·lícules sobre Godzilla (1954, 1984, 1999, 2014) o Terminator (1984, 2015).