mena mf

Primera documentació: 11/03/2019

Tipus siglació
Contextos Això no obstant, poc després els joves del municipi s’haurien dirigit al centre que acull els menes causant danys materials i agredint tres persones, que van ser ateses en un hospital, pels quals els Mossos van obrir diligències per aclarir els fets i identificar-ne els autors [Avui, 11/03/2019]
El Homrani va esbossar davant els regidors un pla de 14,5 milions d’euros, que sortiran de la repriorització del pressupost del departament, perquè flueixi més bé la relació entre els centres que acullen menors estrangers, més coneguts com menes, amb la població. [La Vanguardia, 23/07/2019]
Observacions El mot mena és la sigla del sintagma menor estranger no acompanyat o menor estrangera no acompanyada, terme difós en el Diccionari d’afers socials elaborat conjuntament pel Termcat i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, publicat l’any 2010. El novembre del 2019, però, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat unes “Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància i l’adolescència tutelada per l’Administració” en què aconsella evitar tant la sigla MENA com les formes desenvolupades perquè estan estigmatitzades i recomanen anar buscant alternatives com infància i joventut migrada sola; infant migrat sol, jove migrat sol, jove migrada sola o joves que han vingut sols, infància o adolescència sense referents familiars o sense referents adults. Observem que aquestes recomanacions tan recents engeguen el camí per trobar una nova denominació per denominar aquests joves en situació de vulnerabilitat.

socimi f

Primera documentació: 25/02/2014

Tipus siglació
Contextos Les socimis han de destinar almenys el 80 % de les inversions a immobles urbans per al lloguer, disposen d’un mínim de 50 accionistes, cotitzen a la borsa i tenen un règim fiscal molt favorable. [La Vanguardia, 25/02/2014]
La socimi Axiare ha començat a mobilitzar-se per frenar l’entrada en el seu accionariat de Colonial, que fa tres setmanes va adquirir el 15,1 % de les accions i es va convertir en el principal accionista. [La Vanguardia, 17/11/2016]
Observacions Una societat anònima cotitzada d’inversió en el mercat immobiliari, socimi o SOCIMI, que són les tres denominacions acceptades pel Termcat, és una ‘societat anònima que té com a activitat principal la inversió en actius immobiliaris urbans per llogar’. Aquestes societats van començar a ser més conegudes gràcies a certes millores fiscals que se’ls va concedir en un intent d’impulsar el sector de l’arrendament immobiliari, coincidint amb la lleugera millora de la crisi econòmica que s’ha donat els últims anys. Si analitzem la formació de la sigla veurem que la formació és una mica peculiar, ja que no agafa les inicials dels substantius principals, la qual cosa donaria SACIMI, sinó que opta per adoptar les dues primeres lletres de societat, de manera que la sigla resultant recorda a societat.

ampa f

Primera documentació: 13/01/2013

Tipus siglació
Contextos La conselleria sempre va al darrere dels fets, lamenta Tomás Sempere, president de la federació d’ampes de Santa Pola. [El Periódico, 13/01/2013]
Les sis federacions d’ampes de Catalunya s’uneixen per primera vegada per llançar una campanya contra el ciberassetjament a l’escola. [La Vanguardia, 17/02/2017]
Observacions Els pares o tutors dels alumnes d’un centre educatiu tenen la possibilitat d’organitzar-se en les ampes, sigla lexicalitzada per ‘associació de mares i pares d’alumnes’, i participar, així, en les activitats del centre, contribuir en la millora de la qualitat del sistema, coordinar les activitats extraescolars, etc.

Abans, aquestes associacions es coneixien amb el nom d’APA (associació de pares d’alumnes), però es va canviar la denominació per evitar el sexisme i incloure explícitament les mares, que solen ser majoria en aquestes entitats. Tanmateix, el Termcat recull tant el sintagma com la sigla com a sinònims complementaris d’ampa. L’evolució de la societat i l’acceptació de la diversitat familiar ha fet que actualment la sigla AMPA estigui sent substituïda per AFA (‘associació de famílies d’alumnes’), tot i que el Termcat no la recull, no s’ha lexicalitzat en minúscula i l’Observatori no n’ha registrat cap cas.

3D madj

3dPrimera documentació: 1/12/2009

Tipus siglació
Contextos Arriba per fi l’esperadíssima darrera pel·lícula en 3D de James Cameron […]. [DIR Emotions, 1/12/2009]
Al Centre Cívic Convent de Sant Agustí es pot aprendre a treballar amb una impressora 3D, a sonoritzar un concert en directe, desenvolupar un projecte interactiu autònom —posem per cas una mà mecànica— o disseny de mapping. [Time Out Barcelona, 2/04/2015]
Observacions En física, la dimensió és la ‘mesura segons una línia (la llargària, l’alçària, l’amplària, el gruix) d’un cos’ (GDLC). Així com la superfície d’un quadrat té dues dimensions (llargària i alçària), si hi afegim una nova dimensió es genera un cub, en què tres coordinades determinen la situació d’un punt (llargària, alçària i profunditat).

Amb la sigla 3D tant es fa referència a tres dimensions (primer context) com a l’adjectiu tridimensional (segon context). El desenvolupament de la tecnologia ha fet que la simulació de les tres dimensions s’hagi popularitzat molt, tant en cinema, com en cartografia, informàtica o videojocs.

sicav f

Primera documentació: 9/09/2007

Tipus siglació
Contextos Participa en diferents sicav o societats d’inversió de capital variable, l’instrument ideal per a les trafiques financeres dels multimilionaris, vist que només tributen l’1 % d’imposts de societats. [Avui, 9/09/2007]
Ni les sicavs ni l’enginyeria fiscal per pagar menys impostos són il·legals. [Ara, 23/10/2015]
Observacions La sigla sicav és originària del francès i es fa servir per designar les societats d’inversió de capital variable (en francès, société d’investissement à capital variable). Les sicavs són un tipus de societat anònima l’objecte de la qual és la inversió de fons, béns o drets dels seus accionistes en valors mobiliaris i actius financers (tals com les accions, les obligacions o el deute públic) per optimitzar-ne el rendiment. Els estatuts d’aquest tipus de societat han de fixar un capital mínim d’inversió i un de màxim (que no pot excedir deu vegades el capital mínim inicial). D’aquesta manera, la variabilitat del capital permet garantir la liquiditat dels accionistes i garantir el caràcter obert de la societat.

El gran avantatge de les sicavs resideix en la seva fiscalitat, atès que només tributen un 1 % en l’impost sobre societats. A més, el fet d’estar supervisades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors garanteix el compliment absolut de la regulació i una transparència total amb els accionistes. És per aquests motius que sovint es veuen com un instrument per a l’evasió d’impostos i el frau fiscal.