adn / ADN m

adnPrimera documentació: 6/07/2001

Tipus siglació
Contextos
Vostè em podria preguntar si el meu descobriment de la biosíntesi de l’ADN afectarà la societat, i jo li respondria que hi tindrà efectes molt profunds. [El Periódico, 6/07/2001]
Són referents d’aquells que tenim, que en realitat escapam, però que hem mamat molt, que els tenim a l’ADN, per dir-ho d’alguna manera. [Núvol, 21/07/2021]
L’objectiu d’aquesta irracionalitat radicava a intentar allunyar (fer ignorar) l’adn feixista d’un règim condemnat per l’Assemblea General de Nacions Unides perpetrador de delictes de lesa humanitat i així donar entrada als arguments de la irretroactivitat i la prescripció dels delictes utilitzats al llarg d’aquests anys per part de l’administració espanyola per evitar la compareixença dels responsables de la dictadura davant dels tribunals. [El Periódico, 4/08/2021]
Observacions La definició terminològica d’ADN és la d’àcid nucleic constituït per nucleòtids de desoxiribosa, àcid fosfòric i les bases nitrogenades adenina, citosina, guanina i timina, que es troba fonamentalment en el nucli, en els mitocondris i en els cloroplasts, i que constitueix la base molecular de l’herència biològica’ (Termcat). Aquesta herència és la que diferencia un individu d’un altre: les probabilitats que dues persones no emparentades tinguin exactament el mateix ADN són d’una entre mil milions.

El metge suís Friedrich Miescher (1844-1895) va ser qui va aïllar l’ADN per primera vegada el 1869, tot i que el va batejar com a nucleïna, però es va haver d’esperar quasi setanta anys per identificar-ne els components i l’estructura, tot i que abans, el 1928, se’n va determinar la funció biològica: el 1952, els treballs dels científics estatunidencs Alfred Hershey i Martha Chase van confirmar el paper exclusiu que juga l’ADN en l’herència genètica. Un any més tard, James Watson i Francis Crick van proposar el model de la doble hèlix, els quals, juntament amb Maurice Wilkins, col·laborador de Rosalind Franklin, que va tenir un paper fonamental amb les imatges de difracció de rajos X d’alta qualitat sobre la molècula d’ADN, van rebre el premi Nobel de Medicina el 1962.

El descobriment de l’ADN no ha estat fonamental només per als estudis de genètica, sinó que també han permès evolucionar la medicina forense, ja que l’ADN present a la sang, el semen, la pell, la saliva o els cabells permeten identificar el responsable. Aquesta tècnica d’identificació de la petjada genètica es va utilitzar per primera vegada als anys vuitanta del segle passat per condemnar Colin Pitchfork per la violació i l’assassinat de dues dones al comtat de Leicestershire (Regne Unit). Així mateix, la comparació de seqüències d’ADN és una eina fonamental per als estudis de biologia evolutiva.

Com a sigla, ADN s’ha d’escriure en majúscula, tal com veiem en els dos primers exemples, tot i que comença a aparèixer en minúscula, com en el tercer context, mostra de la seva lexicalització en la llengua, fora de l’àmbit especialitzat: tant en el segon com en el tercer cas, l’ús d’adn no fa referència a l’àcid desoxiribonucleic, sinó que es fa servir metafòricament per designar l’essència o la naturalesa d’algú o d’alguna cosa.

mupi m

mupiPrimera documentació: 25/01/2020

Tipus siglació
Contextos
Ho aviso abans de comentar un mupi en què una empresa de serveis utilitza com a reclam publicitari una composició més o menys poètica que arrenca així: «Fes que la teva vida sigui única». [Regió 7, 25/01/2020]
En concret, el mupi és capaç de purificar l’aire que contaminen 3.000 cotxes en circulació dins de la seva zona d’influència (al voltant de 40 metres). [Intermèdia, 26/03/2021]
Observacions La paraula mupi és la sigla de mobiliari urbà per a la promoció i la informació que es va originar en francès. Aquest mobiliari es destina tant a propòsits publicitaris privats com a serveis d’informació públics, com ara els cartells amb telèfons d’emergència, els mapes, els accessos, etc., que instal·len els ajuntaments. Atès el seu propòsit, normalment els mupis es disposen en vies transitades i en llocs de pas com ara estacions de metro, aeroports i marquesines de parades d’autobús o de banys públics. Els mupis solen estar protegits per un vidre, poden estar retroil·luminats o fins i tot poden tenir un motor que faci girar diferents cartells o informació.

pdf m

pdfPrimera documentació: 17/04/2008

Tipus siglació
Contextos
Un espai molt important l’ocupa la secció de publicacions, que permet realitzar consultes o descarregar en format pdf una trentena de documents, però l’objectiu és incloure a poc a poc les més de 200 publicacions que ha elaborat la institució des que fou creada el 1927. [Pàgina26, 9/05/2008]
El problema dels QR no és el concepte d’enllaç si no a què enllaça. Molts restaurants enllacen a un pdf cutre que dona tots els problemes que dius (zoom, diverses planes…). [Twitter, 13/07/2021]
Observacions Pdf és una sigla que es llegeix i es pronuncia lletrejada, que hem agafat de l’anglès, llengua en la qual es correspon a les inicials del sintagma portable document format ‘format de document portàtil’. Es tracta d’un format d’intercanvi de documents electrònics, que manté el contingut del document, amb text, gràfics, imatges, taules, etc., independentment del sistema en què es visualitzen. Els fitxers que tenen aquest format s’identifiquen precisament amb l’extensió .pdf. Aquest format va ser creat per l’empresa estatunidenca Adobe Inc. el 1993 per substituir el format PostScript, tot i que des de 2008 és un estàndard obert (ISO 32000-1).

Com a sigla, originalment s’ha d’escriure en majúscula, tot i que l’ús habitual fa que el trobem ja en els mitjans amb minúscula, tant per referir-se als fitxers com, en aposició, als dispositius i productes que segueixen les normes d’aquest format, tal com es veu en el primer context.

uci f

Tangled grungy heart scribble

Primera documentació: 21/02/2010

Tipus siglació
Contextos
A l’uci ens duran als ciutadans que no sortim dels ensurts dels polítics corruptes. [Diari de Balears, 21/02/2010]
També ha baixat l’ocupació de les ucis, de 344 pacients a les unitats de cures intensives, a 330. [El Periódico, 10/05/2021]
Observacions
El DIEC recull el sintagma unitat de cures intensives i el fa sinònim d’unitat de vigilància intensiva, però no recull les sigles respectives uci i uvi, i per això les considerem neològiques des del punt de vista lexicogràfic. Amb la pandèmia de la covid-19, s’ha parlat molt de l’ocupació de les places de cures intensives, on s’atenen els malalts especialment greus, i ja és habitual trobar les sigles lexicalitzades, és a dir, escrites en minúscula i llegides com qualsevol paraula.

erto m

ertoPrimera documentació: 17/04/2020

Tipus siglació
Contextos El Ministeri de Treball ha presentat aquest dimecres una campanya específica d’Inspecció de Treball per controlar el possible frau en els ertos. [El Periódico, 1/06/2020]
Els beneficiaris de l’ajuda per a treballadors en erto de la Generalitat començaran a cobrar a partir d’aquest divendres. [El Periódico, 29/07/2021]
Observacions L’eclosió de la pandèmia del coronavirus l’any 2020 ens ha portat molt més que un nou virus: en la llengua quotidiana, han aparegut desenes de termes nous relacionats amb la malaltia (test d’antígens, immunitat de grup, PCR), amb les relacions socials i laborals (grup bombolla, contacte estret, teletreballar) i, també, amb l’economia, a causa de la crisi provocada per la pandèmia. El mot erto (expedient de regulació temporal d’ocupació) forma part d’aquest darrer grup.

D’acord amb el Termcat, un erto és un ‘procediment administratiu mitjançant el qual una organització, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, pot procedir a la suspensió temporal del contracte de treball o a la reducció de la jornada laboral d’una part significativa de la plantilla’. A diferència de l’expedient de regulació d’ocupació (ero), no implica necessàriament l’extinció del contracte de treball. Els ertos han estat àmpliament aplicats per les empreses que s’han vist obligades a tancar les portes, sobretot durant els mesos de confinament, com a mesura per intentar subsistir.