ampa f

Primera documentació: 13/01/2013

Tipus siglació
Contextos La conselleria sempre va al darrere dels fets, lamenta Tomás Sempere, president de la federació d’ampes de Santa Pola. [El Periódico, 13/01/2013]
Les sis federacions d’ampes de Catalunya s’uneixen per primera vegada per llançar una campanya contra el ciberassetjament a l’escola. [La Vanguardia, 17/02/2017]
Observacions Els pares o tutors dels alumnes d’un centre educatiu tenen la possibilitat d’organitzar-se en les ampes, sigla lexicalitzada per ‘associació de mares i pares d’alumnes’, i participar, així, en les activitats del centre, contribuir en la millora de la qualitat del sistema, coordinar les activitats extraescolars, etc.

Abans, aquestes associacions es coneixien amb el nom d’APA (associació de pares d’alumnes), però es va canviar la denominació per evitar el sexisme i incloure explícitament les mares, que solen ser majoria en aquestes entitats. Tanmateix, el Termcat recull tant el sintagma com la sigla com a sinònims complementaris d’ampa. L’evolució de la societat i l’acceptació de la diversitat familiar ha fet que actualment la sigla AMPA estigui sent subtituïda per AFA (‘associació de famílies d’alumnes’), tot i que el Termcat no la recull, no s’ha lexicalitzat en minúscula i l’Observatori no n’ha registrat cap cas.

Anuncis

3D madj

3dPrimera documentació: 1/12/2009

Tipus siglació
Contextos Arriba per fi l’esperadíssima darrera pel·lícula en 3D de James Cameron […]. [DIR Emotions, 1/12/2009]
Al Centre Cívic Convent de Sant Agustí es pot aprendre a treballar amb una impressora 3D, a sonoritzar un concert en directe, desenvolupar un projecte interactiu autònom —posem per cas una mà mecànica— o disseny de mapping. [Time Out, 2/04/2015]
Observacions En física, la dimensió és la ‘mesura segons una línia (la llargària, l’alçària, l’amplària, el gruix) d’un cos’ (GDLC). Així com la superfície d’un quadrat té dues dimensions (llargària i alçària), si hi afegim una nova dimensió es genera un cub, en què tres coordinades determinen la situació d’un punt (llargària, alçària i profunditat).

Amb la sigla 3D tant es fa referència a tres dimensions (primer context) com a l’adjectiu tridimensional (segon context). El desenvolupament de la tecnologia ha fet que la simulació de les tres dimensions s’hagi popularitzat molt, tant en cinema, com en cartografia, informàtica o videojocs.

sicav f

Primera documentació: 9/09/2007

Tipus siglació
Contextos Participa en diferents sicav o societats d’inversió de capital variable, l’instrument ideal per a les trafiques financeres dels multimilionaris, vist que només tributen l’1% d’imposts de societats. [Avui, 9/09/2007]
Ni les sicavs ni l’enginyeria fiscal per pagar menys impostos són il·legals. [Ara, 23/10/2015]
Observacions La sigla sicav és originària del francès i es fa servir per designar les societats d’inversió de capital variable (en francès, société d’investissement à capital variable). Les sicavs són un tipus de societat anònima l’objecte de la qual és la inversió de fons, béns o drets dels seus accionistes en valors mobiliaris i actius financers (tals com les accions, les obligacions o el deute públic) per optimitzar-ne el rendiment. Els estatuts d’aquest tipus de societat han de fixar un capital mínim d’inversió i un de màxim (que no pot excedir deu vegades el capital mínim inicial). D’aquesta manera, la variabilitat del capital permet garantir la liquiditat dels accionistes i garantir el caràcter obert de la societat.

El gran avantatge de les sicavs resideix en la seva fiscalitat, atès que només tributen un 1 % en l’impost sobre societats. A més, el fet d’estar supervisades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors garanteix el compliment absolut de la regulació i una transparència total amb els accionistes. És per aquests motius que sovint es veuen com un instrument per a l’evasió d’impostos i el frau fiscal.

opa f

Primera documentació: 15/02/1991

Tipus siglació
Contextos L’opa que Promocions Eurobuilding va llançar sobre la filial Immobiliària Eurobuilding l’estiu passat ha originat un descens a la cartera de valors d’aquesta última societat, per valor de 1.248 milions de pessetes durant l’exercici passat. [Diari de Barcelona, 8/03/1991]
Gas Natural ha arribat a un acord amb el grup xilè Compañía General de Electricidad SA (CGE) per adquirir tots els seus negocis mitjançant una opa (oferta pública d’accions) en una operació valorada en 3.300 milions de dòlars (una mica més de 2.600 milions d’euros). [Ara, 12/10/2014]
Observacions Aquest neologisme prové de les sigles OPA, és a dir, oferta pública d’adquisició, que és una operació borsària en què una empresa fa una oferta per adquirir un nombre determinat de participacions d’una altra per tal de tenir-ne el control. El Diccionario de la lengua española de la RAE sí que recull aquesta siglació, així com també l’Oxford English Dictionary recull el terme anglès takeover bid, equivalent d’opa. El GDLC recull OPA com a sigla, en majúscula, però les ocurrències de l’Observatori mostren ja un grau més fort de lexicalització, tal com evidencia el fet d’escriure opa en minúscula, assimilant-la a la resta de noms comuns, i la possible prefixació de la paraula per formar altres neologismes com contraopa.

uvi f

Primera documentació: 26/04/2010

Tipus siglació
Contextos El torero madrileny José Tomás, que va resultar ahir greument banyegat a la plaça d’Aguascalientes (centre de Mèxic), es manté sedat, amb ventilació i estable dins de la gravetat a l’uvi de l’hospital on va ser internat, ha informat avui l’equip mèdic que l’atén. [El Periódico, 26/04/2010]
L’economia seguirà a l’uvi durant el primer semestre de l’any sense que s’entrevegin brots verds. [El Periódico, 03/01/2013]
Observacions Aquest neologisme lexicogràfic prové de la lexicalització de les sigles UVI, un terme mèdic que es desglossa en unitat de vigilància intensiva, sinònim d’unitat de cures intensives (UCI); dels dos termes, aquest últim sembla ser el que prioritzen tant el Termcat com el GDLC. Així, tot i pertànyer al camp de la medicina, aquesta sigla s’ha lexicalitzat i fins i tot és freqüent trobar-la en àmbits no especialitzats. En principi, les sigles com UVI o UCI s’han d’escriure en majúscula i sense punts, però en alguns casos, com pime (petita i mitjana empresa) o ovni (objecte volador no identificat), es lexicalitzen i passen a regir-se pels mateixos criteris ortogràfics que la resta de paraules. A partir dels exemples podem veure que està apareixent un sentit metafòric d’uvi, que sembla indicar que l’element que s’hi troba passa per una situació molt delicada, que està en estat crític, com els pacients de l’uvi mèdica.