demo f

Primera documentació: 5/12/1994

Tipus abreviació
Contextos Després d’aquest tour iniciàtic, la demo de Galeria Virtual acaba en una fosa en negre espaordidora, des de la qual els galeristes virtuals reclamen dels seus futurs artistes un retorn a la il·lusió. [El Temps, 5/12/1994]
El nou treball, L’hereu (Bankrobber, 2017), ja no és una recopilació de demos, sinó un debut en tota regla. [Ara, 31/03/2017]
Observacions El substantiu demo s’ha format a partir de l’abreviació del sintagma versió de demostració, i el Termcat el defineix com la ‘versió d’un joc, habitualment gratuïta, que es distribueix abans de la comercialització amb l’objectiu de mostrar-ne les principals característiques i fer-ne promoció’. Així doncs, situa l’ús de versió de demostració a la indústria dels videojocs i ja apunta que col·loquialment es fa servir la forma demo. Tanmateix, a partir dels exemples, veiem que demo es fa servir en altres contextos, com ara programes de software (i altres productes informàtics) o gravacions de temes musicals (per referir-se al que també es coneix com a maqueta).
Anuncis

gim m

Primera documentació: 27/02/2012

Tipus abreviació
Contextos Joan Cabrera vol oferir dues sessions de natació terapèutica, Dolors Bertran va conduir un parell de classes d’aquafibro i Laura Garcia en va impartir dues de gim terapèutic. [Claror, 27/02/2012]
Al gim la dona sempre havia sigut menys visible. [Ara, 23/02/2016]
Observacions El mot gim és un neologisme format a partir de l’abreviació del substantiu gimnàs, probablement per influència de l’anglès (de manera similar a tele o col·le), i habitual en contextos informals. La forma gim coexisteix amb la forma més estranya per a la llengua gym, manllevada directament de l’anglès.

Pel fet de ser una abreviació i, per tant, considerar-se més aviat col·loquial, sembla ser que el català escrit dels mitjans es resisteix encara a introduir-lo. Això no obstant, en anglès, l’Oxford English Dictionary en recull el primer ús l’any 1871, format mitjançant el truncament del substantiu gymnasium o gymnastics; Le Grand Robert, en francès, també el recull, i situa l’aparició el 1878, com a abreviació del mot gymnastique.

càrdio m

Primera documentació: 1/07/2010

Tipus abreviació
Contextos Seguint un passadís curt, s’arriba a una estança que serveix de gimnàs i espai d’entrenament; hi ha quatre màquines per fer càrdio i un tapís a terra on ara una noia fa l’espagat, ara tres pallassos repassen números, ara un parell d’artistes fan abdominals. [Ara, 24/11/2013]
Dones sense complexos, les solen etiquetar. Tenen corbes, cel·lulitis i el seu càrdio del dia és entrar als pantalons. Encara que exerceixen més aviat de dones anticomplexos.  [El Periódico, 15/04/2015]
Observacions Fer un mínim d’exercici cardiovascular, és a dir, el que fa que el cor ens bategui a més velocitat i amb més força, és molt recomanable si es vol gaudir d’una bona salut. A partir d’aquest adjectiu format per composició culta, neix l’abreviació càrdio, un substantiu d’aparició bastant recent amb què ens referim a les activitats amb què fem exercici aeròbic, com ara córrer (running), anar amb bicicleta (mòbil o estàtica), ballar o fer exercicis d’entrenament fraccionat d’alta intensitat (high intensity interval training o HIIT). Aquest procés d’escurçament s’ha donat també en altres llengües, com ara l’anglès, en què segons l’Oxford English Dictionary aquesta abreviació es documenta des de 1984.

masoca m i fadj

Primera documentació: 21/10/1990

Tipus abreviació
Contextos Una cosa és ser masoca i l’altre passar-se de rosca. [Diari de Barcelona, 21/10/1990]
Pierre Salvadori, el director d’Una dolça mentida, emesa fa poc dies, narra una història d’amor una mica masoca en aquesta Un engaño de lujo, que protagonitza l’encantadora Audrey Tautou (Amélie) i un fantàstic Gad Elmaleh (quan encara era la parella de la princeseta monegasca Carlota). [El Periódico, 28/11/2015]
Observacions L’abreviació masoca, que ens ha arribat a través del castellà, prescindeix del sufix –ista, i manté una abreviació de tres síl·labes, tot i que el més freqüent és que les abreviacions en tinguin només dues, com a bici, col·le, depre, etc., i mantenint una terminació en -a, encara que siguin de gènere masculí. Al seu torn, masoquista es forma per derivació a partir del cognom de l’escriptor austríac Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895), motiu pel qual el substantiu manté una sola s i, doncs, una pronunciació sonora, tot i que per influència del castellà se sol sentir pronunciat amb essa sorda. Aquest autor és conegut per novel·les com Venus im Pelz [‘La venus de les pells’], en què el protagonista, Severin von Kusiemski, s’enamora d’una dona, Wanda von Dunajew, a la qual extorsiona per aconseguir que el tracti com un esclau, de maneres cada cop més humiliants. En aquesta novel·la destaquen els detalls fetitxistes de l’ús d’indumentària de cuir associada a la dominació i fins i tot la signatura d’un contracte de submissió.

Així doncs, masoquista és la persona a la qual l’excita sexualment el sofriment físic, i que també es pot usar en sentit metafòric. En canvi, en els contextos recollits a l’Observatori masoca s’utilitza sobretot de manera metafòrica, en textos amb un toc d’ironia i un registre més lax, per designar les persones que sembla que gaudeixen del propi patiment, però no necessàriament en l’àmbit sexual.

pro adj

Primera documentació: 20/01/2011

Tipus abreviació
Contextos Es tracta d’una prova de surf de neu exclusivament pensada per als riders aficionats, que té com a premi l’accés al Protest Manifest que es farà el març vinent a Formigal i que s’enquadra dins de la categoria pro. [El Periódico, 20/01/2011]
Teniu patrocinador i tot: això ja és molt pro! [País km0 (La Xarxa), 8/07/2016]
Observacions L’Oxford English Dictionary recull pro des de 1856, com a abreviatura de professional, tant com a substantiu com com a adjectiu, que s’utilitza sobretot en l’àmbit esportiu. En català, però, només el documentem com a adjectiu i és un neologisme molt recent, com es pot veure en els contextos. Com en la majoria de casos d’abreviacions, l’ús de pro és força restringit i el trobem en contextos de caire informal o col·loquial.