naturopatia f

Primera documentació: 1/05/2006

Tipus composició culta
Contextos Els assidus a aquesta trobada anual ja estan familiaritzats amb termes com reflexoteràpia, reiki arolo, fitoteràpia, antienvelliment, naturopatia, osteopatia, homeopatia, acupuntura, massatge tradicional o feng shui. [Avui, 1/05/2006]
Com que també és sa mimar-se un mateix una mica, a la fira hi ha espai perquè descobriu mil i un productes estètics relacionats amb el benestar, com ara maquillatge, tints, cosmètica terapèutica, aromateràpia o productes relacionats amb la naturopatia. [El País, 2/05/2018]
Observacions Tot i que aquest neologisme estigui format per composició culta, amb el formant grec -patia ‘dolor’, aquesta estructura morfològica s’ha pres directament de l’anglès. En aquesta llengua, i d’acord amb el diccionari Merriam-Webster, el doctor John H. Scheel va encunyar el terme naturopathy el 1895. Aquesta paraula, però, no va aparèixer publicada fins al 1901, any en el qual el metge Benedict Lust va fundar a Nova York l’Escola Americana de Naturopatia.

La naturopatia és el mètode curatiu de malalties humanes que propugna, com a elements terapèutics, les forces, els processos i l’ús de productes naturals (aigua, sol, aire, herbes, aliments, etc.). El DIEC2 recull el derivat naturòpata, que remet a naturista, és a dir, el partidari del naturisme, la ‘doctrina segons la qual la naturalesa mateixa i els seus productes guaririen totes les malalties’.

microempresa f

Primera documentació: 12/01/1996

Tipus composició culta
Contextos Fan falta nous ajustaments per a microempreses, amb fórmules que permetin més flexibilitat, sense més precarietat. [El Periódico, 1/06/2006]
La definició és àmplia i hi ha tres tipus distingits de pimes: les microempreses, que tenen fins a 10 treballadors i un volum de negoci que no supera els dos milions d’euros; les petites empreses, que tenen una plantilla de fins a 10 treballadors i un volum de negoci superior als dos milions d’euros, i la mitjana empresa, que pot arribar a tenir fins a 250 treballadors i un balanç anual que no superi els 43 milions d’euros. [DBD, 9/10/2016]
Observacions La forma prefixada del grec micro– s’adjunta en aquest cas al substantiu empresa per denominar una ‘empresa que té menys de 10 treballadors i un volum de negoci i un balanç anuals no superior a 2 milions d’euros’ (Termcat). Per tant, les dimensions i el volum de negoci d’aquestes empreses són menors que els de les petites i mitjanes empreses o pimes, que es mouen entre els 50 i els 250 empleats i entre els 10 i els 50 milions d’euros. Des de la primera ocurrència, que data del 1996, l’Observatori de Neologia ha recollit aquest neologisme de manera freqüent i continuada.

implantologia f

Primera documentació: 18/08/2012

Tipus composició culta
Contextos Una empresa de Viladecans crea un sistema d’implantologia odontològica assistida digitalment. El nou mètode minimitza imprecisions, temps i molèsties al pacient. [El Periódico, 18/08/2012]
La multinacional catalana de producció de pròtesis dentals Phibo ha adquirit la gallega Sineldent, també especialitzada en implantologia dental. [La Vanguardia, 3/09/2019]
Observacions Implantologia és un terme de l’odontoestomatologia per referir-se a la ciència que s’ocupa dels implants. En el discurs sovint s’especifica que la implantologia és dental, però també es documenten usos freqüents dels sintagmes implantologia odontològica i implantologia oral. Sigui com sigui, la implantologia moderna va néixer als anys 70 amb els treballs del suec Per-Ingvar Brånemark, que va descobrir que es podia col·locar un implant en el teixit ossi i que aquest teixit anés creixent i subjectés l’implant. Els implants dentals, al seu torn, són caragols de titani o algun altre material biocompatible, és a dir, que no generen rebuig per part del sistema immunitari del nostre organisme.

bibliometria f

Primera documentació: 25/09/2009

Tipus composició culta
Contextos Per exemple s’integrarà els estudis de belles arts, geografia i història, sociologia i bibliometria i documentació en una nova facultat d’arts, humanitats i socials. [Ara, 20/06/2014]
En la seva elaboració, els experts en bibliometria de Clarivate Analytics han analitzat els articles científics que estan entre l’1% dels més citats per camp i any al Web of Science (els Highly Cited Papers). [Ara, 27/11/2018]
Observacions La bibliometria és un compost culte format a partir de les veus gregues βίβλος ‘rotllo de paper’ i μέτρον ‘mida’ i fa referència a la ‘disciplina de la bibliologia que estudia les dades bibliogràfiques per mitjà de mètodes estadístics, amb l’objectiu d’analitzar l’abast, el creixement i la distribució de la bibliografia científica i d’estudiar l’estructura de relacions dels grups que la produeixen i la utilitzen’ (Termcat).

La primera documentació de bibliometria data del 1934 i s’atribueix a Paul Otlet (1868-1944), que la va definir com la ‘mesura de tots els aspectes relacionats amb la publicació i la lectura de llibres i documents’. Otlet va dedicar tota la seva vida a intentar resoldre la dificultat que existia perquè el major nombre de persones pogués accedir a la informació. Va crear l’Institut Internacional de Bibliografia i el Repertori Bibliogràfic Universal i va adaptar la classificació decimal universal que havia proposat Melvin Dewey (1851-1931).

etilòmetre m

Primera documentació: 16/09/1995

Tipus composició culta
Contextos Els efectius dels policies han anat augmentant, així com també els mitjans que necessiten, com vehicles, sistemes de radar i etilòmetres per mesurar les taxes d’alcohol dels conductors. [El Punt diari, 16/09/1995]
Si un conductor és interceptat al volant d’un vehicle i un agent li demana que bufi en un etilòmetre està obligat a acatar l’ordre, malgrat saber que sotmetre’s a aquesta prova és autoinculpar-se, una declaració contra un mateix. [La Vanguardia, 19/06/2017]
Observacions Aquest mot, que és un compost culte, prové dels formants etil– ‘alcohol’ i –metre ‘mesura’, units per la vocal d’enllaç –o– (pròpia dels compostos cultes en què intervé un formant grec), i fa referència a un aparell que permet mesurar la concentració d’alcohol etílic en sang d’un individu a partir de l’aire pulmonar. Segons el Termcat, doncs, el podem definir com ‘instrument que mesura el contingut d’alcohol en l’aire expirat, a partir del qual es pot calcular l’índex d’alcoholèmia’. A Espanya és un instrument que utilitzen els cossos de seguretat per identificar els conductors ebris.