salvapantalles m

Primera documentació: 23/05/1999

Tipus composició
Contextos Normalment, el programa d’anàlisi s’activarà quan el PC estigui en la fase de descans, quan apareixen els salvapantalles. [El Periódico, 23/05/1999]
Sí, hi ha pantalles de vídeo —amb efectes que semblen de salvapantalles, tot sigui dit—, però tot està tan atapeït que recorda el mercat del poble, on les parades s’amunteguen en aparent caos. [El País, 28/11/2016]
Observacions Els diccionaris en català recullen el sintagma estalvi de pantalla per fer referència a la ‘utilitat d’un ordinador que un cop transcorregut el temps preestablert d’inactivitat de la màquina, enfosqueix la pantalla o hi projecta seqüències d’imatges animades, per tal d’evitar que l’exposició d’una mateixa imatge durant llarga estona provoqui danys en el monitor’. Això no obstant, els parlants han creat el neologisme salvapantalles, calcant l’anglès screensaver, un compost format mitjançant el verb salvar i el substantiu pantalles en plural, ja que es tracta d’un nom comptable, tal com veiem en altres compostos com obrecartes, rentaplats o contacontes.
Anuncis

portafolis m

Primera documentació: 9/02/1999

Tipus composició
Contextos La companyia asseguradora Catalana Occident i el Deutsche Bank han arribat a un acord pel qual l’empresa d’assegurances incorporarà al seu portafoli productes financers pertanyents a l’entitat bancària. [Avui, 9/02/1999]
Per fer-ho, cada alumne crea una pàgina web on elaboren un “portafolis digital” amb les seves reflexions personals i objectius. [Avui, 23/05/2017]
Observacions A l’Observatori hem recollit moltes variants d’aquesta paraula: el manlleu de l’anglès portfolio i les seves adaptacions portfoli, portafoli i portafolis, amb una presència bastant equilibrada de cadascuna. Tanmateix, la forma més adequada és clarament portafolis, com recull el Termcat, per tal com segueix l’estructura dels compostos formats per un verb i un nom comptable, com a obrellaunes, trencaones, contacontes o buscavides.

Amb el substantiu portafolis es designa tant la ‘cartera o carpeta per portar documents’, ja sigui literalment o en un ús ampliat de ‘catàleg’, com, més específicament en l’àmbit de l’ensenyament, com en el segon context, en què es refereix al ‘recull documental que mostra els coneixements, les habilitats o les experiències educatives o professionals d’una persona’.

tren bala m

tren-balaPrimera documentació: 16/07/1995

Tipus composició
Contextos Al vagó del tren bala és tot animació, sens dubte és el més sorollós i mogut del tren. [Avui, 16/07/1995]
Quan estigui operatiu, la ruta inicial des de Tòquio fins a la ciutat de Nagoya (286 quilòmetres), que el tren bala fa actualment en 100 minuts, trigarà tot just 40 minuts. [El País, 21/04/2015]
Observacions Un tren bala és un tren d’alta velocitat, és a dir, que circula a velocitats mitjanes superiors als 200 km/h per vies d’alta velocitat, i generalment fa referència als trens del Japó, el primer país on es van implantar aquest tipus de vies. Aquest compost està format per dos substantius: el primer element correspon al nucli semàntic, mentre que el segon remet a la comparació i pren el sentit figurat de bala per designar allò que va molt de pressa. De fet, tren bala és la traducció literal de la forma japonesa dangan ressha, en què dangan (弾丸) significa ‘bala, projectil’ i ressha (列車) ‘tren’.

La xarxa de trens d’alta velocitat del Japó rep el nom de Shinkansen ‘nova línia troncal’. La primera línia de la xarxa que es va construir és la que uneix Tòquio i Osaka: es va inaugurar el 1964, just a temps per als Jocs Olímpics del Japó, i avui dia és considerada la línia d’alta velocitat amb més afluència de viatgers del món. A més de ser una mostra de modernitat i progrés, també es considera que el Shinkansen és un símbol de la prosperitat del Japó de la postguerra.

mode avió m

mode avioPrimera documentació: 19/02/2013

Tipus composició
Contextos El mode avió permet utilitzar el dispositiu sense connexió wi-fi ni mòbil. [El Periódico, 13/11/2013]
Per a Armayones, cal que a l’estiu ens posem en mode avió, és a dir, que agafem més distància amb la tecnologia. [Ara, 20/07/2016]
Observacions El compost mode avió fa referència a una configuració disponible a gairebé tots els telèfons mòbils actuals que permet desconnectar totes les transmissions i les radiofreqüències, incloent trucades, la connexió wifi i les dades mòbils. El nom es va popularitzar i estendre arran de les recomanacions i prohibicions d’algunes aerolínies a tenir els telèfons mòbils activats durant els vols.

Les implicacions reals d’un telèfon mòbil amb totes les transmissions i característiques habilitades en els sistemes de seguretat, comunicació i navegació d’un avió són, encara, objecte de debat i, malauradament, de llegendes urbanes. D’altra banda, el mode avió que n’ha derivat ha adoptat un sentit metafòric, que trobem al segon context, amb el qual es fa referència a un estat de desconnexió amb el mòbil o altres dispositius electrònics per tal de gaudir de certa tranquil·litat.

gos llop m

gos llopPrimera documentació: 3/02/2001

Tipus composició
Contextos Aquí trobareu les noves aventures de Colmillo Blanco, el gos llop creat per Jack London. [El Periódico, 3/02/2001]
La pel·lícula explica la història d’Alice, una preadolescent que viu aïllada en una casa al mig del bosc amb l’única companyia del seu pare i un gos llop, i que un dia, per casualitat, troba entre els arbres un misteriós artefacte cúbic amb la capacitat de canviar el passat. [Agència EFE, 1/05/2016]
Observacions El compost gos llop designa el resultat de l’encreuament d’un gos (Canis familiaris) i un llop (Canis lupus), habitualment de subespècies de zones fredes del centre o del nord d’Europa, Àsia i Amèrica del Nord, que són més grans, robustos i peluts que els llops de zones àrides i càlides. Els gossos llop s’assemblen més a un llop que a un gos, tot i que presenten variacions diverses segons el gos amb què hagin estat encreuats (en la forma de la cua i el crani, la corpulència, el pelatge, etc.), però solen mantenir la dentadura. L’encreuament també influeix en el caràcter, que varia segons els trets genètics que el dominin.