gracieta f

gracietaPrimera documentació: 15/08/2001

Tipus lexicalització
Contextos És una gracieta, una broma per riure amb els amics en una d’aquelles sobretaules en què l’alcohol es combina amb les diapositives, una mixtura més narcòtica que el cascall. [El Periódico, 31/08/2001]
Però el sintagma “l’etarra de les mariscades” —que ve d’un parell de fotografies de fa anys, on se la veia envoltada efectivament de gambes i closques— funciona massa bé com per no arremangar-se, escriure’l en primera pàgina i, repassant el titular abans d’enviar-lo a impremta, congratular-se de la gracieta tot fent el rotet. [Ara, 16/07/2019]
Observacions El substantiu gracieta és el resultat de la sufixació de gràcia ‘allò que plau i atreu en les actituds, en les maneres, en l’enraonar, etc., d’algú’ amb el diminutiu -eta. Les paraules formades amb diminutius (o augmentatius) no solen entrar al diccionari, perquè no formen pròpiament paraules noves, sinó que en modifiquen algun aspecte dimensional (un vestidet és un ‘vestit petit’ o un llibrot és un ‘llibre gruixut’, per exemple), si no és que, com gracieta, s’han lexicalitzat i han adquirit un significat particular, en aquest cas irònic, per fer referència a una ‘broma, acudit o burla que no fa gaire gràcia o de mal gust’.

Tot i que s’utilitza des de fa molt de temps, l’Observatori el va recollir per primer cop el 2001 i els diccionaris de referència encara no l’inclouen.

tovalloleta f

tovalloletaPrimera documentació: 25/01/2011

Tipus lexicalització
Contextos Aquesta iniciativa se suma a la compra l’any passat per part d’Ubesol de l’empresa Suquinsa, ubicada també a la comunitat de Madrid i dedicada a la fabricació de líquid per a tovalloletes de bebès, entre altres productes. [Diari de Tarragona, 25/01/2011]
Les tovalloletes humides per culminar el procés són inexplicablement petites. [Ara, 18/07/2019]
Observacions Una tovalloleta és, efectivament, una tovallola de mida més petita; d’aquí l’ús del sufix -eta, que s’utilitza per crear diminutius. Ara bé, en aquest cas parlem de lexicalització, ja que la paraula no té cap valor purament diminutiu, sinó que adquireix un altre significat de la base lèxica, com ara bombeta, mascareta o numeret.

Tanmateix, les diferències entre una tovallola i una tovalloleta no s’acaben aquí, ja que el mot tovalloleta es fa servir en relació amb la tovalloleta humida, que és una mena de paper o teixit humit d’un sol ús que serveix per netejar-se les mans, la cara, etc. S’utilitza especialment en el cas de nadons, per netejar-lo quan es fa el canvi de bolquers. Es tracta d’un producte higiènic que no es pot tirar al vàter, sinó que cal dipositar a la brossa. I, de fet, hi ha una campanya institucional per conscienciar la població, perquè, tot i que algunes tovalloletes són biodegradables, igualment embussen les canonades i generen problemes de sanejament.

penjat m

Primera documentació: 7/07/1995

Tipus lexicalització
Contextos El que no correspon als gens clàssics (10 %) ni a restes de seqüències víriques repetitives (45 %), en què també podeu usar el terme transposons, i ara sí que ningú us podrà guanyar mai al joc del penjat. [El Periódico, 10/10/2015]
La pàgina de Twitter de Nescafé ha convidat els usuaris a jugar al penjat. [El Periódico, 16/03/2017]
Observacions Si busquem penjat al diccionari, trobarem que com a substantiu fa referència a una persona drogada o viciosa, ‘que ha arribat molt avall en la negligència dels seus interessos’ (GDLC). Tanmateix, l’Observatori de Neologia ha recollit un nou ús del substantiu penjat, que s’origina a partir del participi del verb penjar ‘fer morir algú per estrangulació penjant-lo amb una corda passada al voltant del coll’ (GDLC).

El penjat, o joc del penjat, és un joc per a dues o més persones que consisteix a endevinar una paraula. La persona que pensa la paraula escriu tantes línies com lletres tingui, i l’altra persona va dient lletres per intentar encertar les que formen part de la paraula amagada. Si la lletra és encertada, s’escriu a les línies que corresponguin, però si la lletra no forma part de la paraula, es dibuixa una línia o traç que va formant una persona penjada pel coll d’una corda. Per guanyar, cal endevinar la paraula amagada abans que el dibuix del penjat estigui acabat.

refregit m

Primera documentació: 24/02/1993

Tipus lexicalització
Contextos TVC està lligada a productores que no ofereixen programes de collita pròpia —com bestmusic—, sinó que són refregits que tenen èxit a l’estranger. [Diari de Barcelona, 24/02/1993]
DiCaprio ja té el seu Oscar, encara que el d’El renacido no sigui el seu millor treball, com també el té Ennio Morricone per fer a Los odiosos ocho un refregit de temes que tenia arxivats. [El Periódico, 1/03/2016]
Observacions En el món culinari, un aliment està refregit quan es fregeix excessivament o es fregeix dues vegades, la qual cosa dona com a resultat un plat que sol ser difícil de menjar i de pair. A partir del participi d’aquest verb, s’ha creat el substantiu refregit, que fa referència, amb un sentit més general, a un producte que es crea a partir de la barreja d’elements que ja existien anteriorment i que es combinen per donar pas a un resultat poc satisfactori. Aquest producte pot ser un programa de televisió, una pel·lícula, un disc musical, un discurs o fins i tot un document que recuperi parts de creacions anteriors.

encabat adv

Primera documentació: 28/02/2008

Tipus lexicalització
Contextos Vull dir que si ells mateixos es venen la dignitat tan barata, no és estrany que encabat els altres en negociïn el preu a la baixa. [Avui, 28/02/2008]
Els esforços van en aquesta direcció, però encabat ja se sap que les coses van com van i no sabem del cert quan podrem obrir les portes del museu. [País km0 (La Xarxa), 16/08/2017]
Observacions Tal com hem vist anteriorment amb els adverbis aglutinats esclar i sisplau, encabat és la lexicalització de la locució adverbial en acabat, que ja figura als diccionaris amb el sentit de ‘més tard, immediatament després’. Tant el llibre d’estil de La Vanguardia com a l’ésAdir recullen aquesta forma. A més, en aquest portal lingüístic s’especifica que encabat pertany al registre col·loquial i, per tant, és informal. Molts escriptors i guionistes recorren a aquestes formes lexicalitzades per reproduir amb fidelitat el que la gent diu, ja que així el diàleg tendeix a ser més versemblant.