finestra f

Primera documentació: 1/11/1997

Tipus semàntic
Contextos Si transformem la torre de Norman Foster en la finestra cultural del món de les telecomunicacions, es convertirà en una plaça de visita obligada a Barcelona. [El Periódico, 1/11/1997]
Mirem amb empatia els intents d’incrustar la cardamenta a canonades en novel·les provectes, ja que pretenien ampliar la finestra del permissible. [La Vanguardia, 17/12/2016]
Observacions Com sabem, una finestra és una obertura en una paret que permet donar pas a la llum i l’aire, però també es denominen finestres els orificis d’alguns òrgans en medicina (per exemple, les finestres nasals) o les àrees de pantalles gràfiques d’un programa en informàtica. Les finestres dels contextos recollits per l’Observatori, però, no són tangibles, sinó que fan referència a una via d’accés a través de la qual es pot arribar a una condició o un estat determinats, o a un mitjà que deixa entrar coneixement nou. Aquest significat, aparentment tan recent en català, apareix documentat a l’Oxford English Dictionary des del segle xv.
Anuncis

botox / bótox / bòtox m

Primera documentació: 13/07/2002

Tipus semàntic
Contextos Paral·lelament, llegeixo en premsa francesa i anglesa que ha augmentat vertiginosament, en pocs mesos, el consum dels tractaments d’estètica, des del tractament contra la caiguda del cabell fins als làser contra les arrugues, del botox (què és això?) a la lipoescultura. [Avui, 13/07/2002]
Des que se’n va descobrir l’ús cosmètic, la toxina botulínica, coneguda com a bótox, s’ha convertit en una de les armes antiedat de més èxit en la medicina estètica pels seus ràpids resultats i també per l’absència d’efectes secundaris. [El Periódico, 22/01/2006]
Però ara, amb les noves tecnologies aplicades al rejoveniment facial mitjançant bisturí i bòtox, a les portes de les escoles també hi ha Gilfs, és a dir: Aef. [Ara, 19/02/2015]
Observacions La paraula bòtox prové de l’abreviatura anglesa de botuline toxine (toxina botulínica), que és una neurotoxina elaborada per un bacteri que es coneix amb el nom de Clostridium botulinum. L’Administració d’Aliments i Fàrmacs va aprovar el bòtox fa més d’una dècada, però des dels anys setanta ja s’utilitzava per curar l’estrabisme, una afecció de la vista. A més, es va comprovar que tenia un efecte secundari inesperat: aquesta toxina paralitzava els músculs del front, la qual cosa evitava la formació d’arrugues. El nom del producte és un neologisme semàntic perquè va passar a registrar-se com a marca per l’empresa farmacèutica Allergan, i més recentment el seu ús s’ha estès en la cirurgia estètica per corregir les línies d’expressió facial i elevar els pòmuls.

En català, l’Observatori ha recollit fins a tres variants ortogràfiques: botox, bòtox i bótox. La forma que primer es va introduir i va predominar més va ser la de botox, però a poc a poc l’adaptació fonètica ha anat guanyant terreny i pràcticament s’ha acabat imposant en la premsa escrita la forma bòtox. El 2014, en la darrera actualització del DRAE, ja es va incloure aquest neologisme.

nínxol m

Primera documentació: 14/12/1997

Tipus semàntic
Contextos Un sistema descentralitzat i en competència possibilitaria un autèntic desenvolupament bipolar amb dos grans hubs intercontinentals a Espanya (no només un), complementat amb un conjunt d’aeroports regionals lliures per competir pel seu nínxol geogràfic o sectorial del mercat. [El Periódico, 13/04/2000]
Iron Maiden, Slayer o Kreator sumen un centenar d’anys de carrera, però als seus xous s’hi troba un gran nínxol d’edat i paritat de gènere, el gran triomf del heavy metal d’aquest segle. [Ara, 27/05/2016]
Observacions Les accepcions de nínxol del diccionari normatiu fan referència a la concavitat practicada en un mur per col·locar-hi, especialment, un cadàver, però també una estàtua o un gerro. A més, al GDLC figura el sintagma nínxol ecològic com a ‘conjunt dels diferents intervals i recursos que els individus d’una espècie requereixen per poder sobreviure, créixer, reproduir-se i mantenir una població estable’.

Segons els contextos recollits per l’Observatori, s’ha produït una extensió semàntica força àmplia respecte d’aquests significats que segons sembla ha arribat al català a través de l’anglès, ja que en aquesta llengua no existeix l’accepció relativa a la metàfora mortuòria. D’una banda, es registra el sentit figurat d’àmbit general que designa un ‘lloc o posició acotat i destinat a una persona o cosa pel seu caràcter, capacitat o estatus’. De l’altra, en l’àmbit de l’economia correspon a la ‘part d’un sector econòmic clarament diferenciada per les característiques del mercat o del productor’, accepció que, sobretot en l’última dècada, s’ha fixat en l’ús com a part del sintagma nínxol de mercat.

bluetooth madj

Primera documentació: 11/12/2003

Tipus semàntic
Contextos La versió del simulador de futbol més popular del món es pot jugar online a través de la connexió bluetooth del telèfon consola de la companyia finlandesa. [El Periódico, 11/12/2003]
Les versions més sofisticades incorporen bluetooth per enviar dades al telèfon sobre el consum de nicotina o el temps d’activitat. [Ara, 4/10/2016]
Observacions El bluetooth és una tecnologia sense fils que serveix per interconnectar a una distància pròxima i amb un consum de potència baix diferents dispositius electrònics, que elimina els cables dels perifèrics com els dels auriculars, impressores o teclats. A més, molts fabricants de cotxes inclouen com a opció en els vehicles l’equipament de mans lliures basat en la tecnologia bluetooth, ja que permet mantenir una conversa telefònica sense necessitat d’agafar l’auricular.

Jaap Haartsen i Mattisson Sven, dos enginyers que treballaven per la companya Ericsson a Suècia, van desenvolupar aquest sistema de connexió el 1994. Tres anys més tard, un altre enginyer nord-americà, Jim Kardach, va proposar el nom d’un rei viking, Harald Blåtand (911-987), que en anglès s’havia traduït per Harald Bluetooth. El motiu pel qual es va escollir aquest rei per posar nom a aquesta nova tecnologia va ser perquè va unificar les tribus de Dinamarca, Suècia i Noruega i les va convertir al cristianisme, la qual cosa manté un cert paral·lelisme amb el bluetooth, que permet la unificació de la comunicació dels sistemes digitals. De fet, el logotip que va llançar l’empresa sueca combina els signes de l’alfabet rúnic hagall (ᚼ) i berkana (ᛒ), que equivalen a les inicials del nom i cognom del rei, i fins i tot el color del disseny és blau perquè Harald Bluetooth era un apassionat dels nabius.

diable mf

Primera documentació: 1/10/2003

Tipus semàntic
Contextos Qualsevol persona que vingui de fora i vegi la propaganda que fa l’Ajuntament de les festes majors i de la cultura popular pot pensar: “òndia, amb això dels diables, deu ser una tradició arrelada i mamada per les institucions”. [La Burxa, 1/01/2003]
El sentiment religiós està molt arrelat i no està renyit amb la festa més cultural, amb els diables i la resta d’actes; més aviat es retroalimenten. [País km0 (La Xarxa), 8/09/2016]
Observacions La figura del diable és molt present en la religió cristiana com a ‘esperit del mal’ (DIEC2) i forma part de l’imaginari de moltes cultures. En el cas de la catalana, més enllà de designar l’àngel caigut, apareix sovint en dites, cançons, llegendes i rondalles populars, i se’l sol representar amb figura humana, però lleig i pelut, amb banyes i cua, i els balls de diables apareixen en algunes representacions religioses populars, que es remunten, segons Joan Amades, a l’any 1150, quan es va escenificar el ball com un entremès durant el banquet de noces de Berenguer IV amb Peronella d’Aragó. La primera documentació que se’n té, però, és de 1411, de la processó de Corpus a Cervera, festa a la qual han estat vinculats els balls de diables clàssics. Es tracta, doncs, d’una representació teatral de la lluita del bé contra el mal, i, tot i que actualment ha perdut el caràcter religiós, la participació dels diables, així com de dracs i altres personatges fantàstics relacionats amb el foc, en cercaviles i correfocs, ha esdevingut un element essencial i quasi imprescindible de les festes majors de molts municipis.