comunitari -ària adj

comunitariPrimera documentació: 5/11/1990

Tipus semàntic
Contextos
La constitució de la nova Comissió Europea, tal com ha apuntat la majoria d’analistes ha esta un cop més una espectacular demostració de les contradiccions que llasten el procés comunitari. [El Temps, 14/11/1994]
Aquests organismes entrarien en funcionament a partir del 2024 i coordinarien la ciberseguretat a escala comunitària, com també la coordinació i el traspàs d’informació entre els Vint-i-set contra possibles atacs informàtics. [Ara, 19/04/2023]
Observacions
El DIEC2 defineix comunitari -ària com a ‘relatiu o pertanyent a la comunitat’. Tanmateix, aquest adjectiu ha transformat el seu significat en els darrers anys i també apareix definit al GDLC com ‘relatiu o pertanyent a la Unió Europea, anomenada inicialment Comunitat Econòmica Europea’. Tal com s’indica a la definició, aquest canvi semàntic de comunitari -ària ve motivat pel nom que rebia abans la Unió Europea. Per tant, l’adjectiu d’ús general que es recull actualment al DIEC2 acota el seu significat per crear, així, un nou significat en un àmbit especialitzat.

burofax m

burofaxPrimera documentació: 13/03/2003

Tipus semàntic
Contextos
En el cas de les denúncies contra Correus, els ciutadans van al·legar que diferents oficines a les quals s’havien adreçat no disposaven de tot un seguit de documents i de fullets informatius en llengua catalana (impresos de burofax, d’eurogir, adhesius de correu aeri, paquet postal, butlleta de suggeriments, etc.). [Avui, 13/09/2004]
Fins i tot ell va pensar que podia escriure un burofax, enviar-lo fora de termini i abandonar, així, des de l’habitació de la planxa, el club, l’escut, la samarreta, l’afició, que li estava pagant 138 milions d’euros per temporada. [El Periódico, 10/03/2022]
Observacions El burofax tant pot fer referència al servei públic de fax ubicat en una oficina de correus, com al document que s’envia des d’aquest servei i que es lliura sempre sota signatura del destinatari. Tot i que burofax és una marca registrada de Correos, el terme es fa servir sovint com a nom genèric.

Aquest servei, nascut a Espanya i comercialitzat per diferents empreses, permet enviar de manera urgent documents que poden requerir una prova davant de tercers. I com que, en cas d’arribar a judici, té un valor probatori, sempre hi ha de constar el contingut del text, l’emissor, el destinatari i la data d’enviament. Per això, com a document de certificació, s’utilitza en l’àmbit del dret privat, especialment en litigis legals. El burofax tant serveix per reclamar impagaments com qualsevol altra cosa a qualsevol entitat: a companyies aèries (per pèrdua de maleta o per cancel·lació d’un vol), a fabricants per una reparació d’articles en garantia, a empreses que utilitzen indegudament obres protegides o tenen dades privades dels clients, a un constructor l’obra del qual té desperfectes, etc.

fantasma adj i mf

fantasmaPrimera documentació: 1/02/1989

Tipus conversió / semàntic
Contextos
El projecte està tutelat per una fundació fantasma, actualment inactiva. [Diari de Barcelona, 1/02/1989]
No podem sortir de casa, no sabem com ens en sortirem, el fantasma d’una nova crisi econòmica sobrevola contínuament els nostres caps. [Avui, 31/03/2020]
Dona lliçons de vocabulari i oratòria el que, quan era president, duia les rèpliques escrites fins a la darrera coma. Quin fantasma. [Twitter, 13/01/2022]
Observacions Als diccionaris trobem que un fantasma és, eminentment, un espectre, l’aparició d’un mort que s’apareix als ulls d’algú. Tanmateix, també pot designar la persona que simula una aparició, un espectre, per espantar els altres. En l’ús, però, el substantiu fantasma ha experimentat un canvi semàntic i ha passat a denominar l’amenaça o l’existència d’alguna cosa negativa que causa preocupació o temor, així com una visió o un sentiment imaginaris o irreals, com en el segon context.

També es documenta un altre sentit nou, propi del registre col·loquial, i que al·ludeix a una persona que fa el fatxenda, que presumeix molt del que no és o de tenir el que no té, i que no respon a les expectatives que desperta, tal com es veu en el tercer exemple. Com es lògic, el DIEC2 tampoc no recull el derivat fantasmada ‘acció o dita pròpia d’un fantasma, d’una persona fatxenda’.

Usat en aposició, com en el primer context, fantasma pot acompanyar substantius —especialment de l’àmbit de l’economia i la política— com ara candidat, empresa, fundació, llista o societat, i pren el sentit d’‘inexistent o fals’ i, en alguns casos, de ‘dubtós o poc precís’. A més, l’Observatori també ha recollit força ocurrències en què l’adjectiu fantasma apareix al costat de noms com aeroport, barri, ciutat o poble; en aquest cas, es fa referència a un lloc abandonat o deshabitat.

equilibrista m i fadj

equilibrista

Primera documentació: 8/10/2003

Tipus conversió / semàntic
Contextos
No obstant, el mercat té complex d’equilibrista i no seria gens estrany que avui es trenqués aquesta barrera. [Nou Diari, 8/10/1993]
Les tensions del Procés i del post-Procés han definit aquesta mena de governança inestable, equilibrista, tensa. [Ara, 7/08/2022]
Observacions El DIEC2 recull la paraula equilibrista com l’‘acròbata especialitzat a fer exercicis d’equilibri amb el cos o amb objectes diversos’. L’equilibri, entès com la distribució ben ponderada de les coses, fa que es parli d’equilibri de forces o d’equilibri polític, quan hi ha estabilitat entre les forces de diversos partits o potències, o d’equilibri social, quan hi ha harmonia entre un sistema social i els canvis que imposa l’entorn. Aquesta harmonia i estabilitat, però, són complexes d’assolir per la qual cosa, de manera metafòrica, es qualifica d’equilibristes les persones o institucions que duen a terme actes de contemporització, astúcia o prudència, per tal de salvar situacions, actituds, opinions, etc., que es consideren insegures o difícils.

talp m

talpPrimera documentació: 4/02/1993

Tipus semàntic
Contextos
Durant la vuitena sessió d’aquest judici, el policia va relatar que el talp policial, Juan Viriato, els va informar que Duce li havia comentat que tenia intenció d’atemptar contra l’advocat Fernando Salas… [Diari de Barcelona, 4/02/1993]
Entenen que les alertes per detectar possibles talps han funcionat bé en aquest cas i lamenten els “dos anys de mentides” d’aquesta persona per arribar fins a posicions estratègiques i aconseguir informació valuosa. [Ara, 7/06/2022]
Observacions Com és sabut, els talps són uns mamífers que habiten a Amèrica del Nord i al continent euroasiàtic i que són, eminentment, animals subterranis. Són insectívors, de cos robust i quasi sense coll, amb els ulls petits i pèl fosc i molt fi, i amb unes potes de davant molt fortes i aptes per gratar la terra i construir les llargues galeries subterrànies que habiten. A Catalunya només n’habita una sola espècie, la Talpa europaea.

Els talps, doncs, hi són, encara que no els vegem, i d’aquí s’ha creat la metàfora per designar una persona infiltrada en una organització, un grup, etc., que actua al servei d’una altra organització o grup.