polvoritzar v tr

Primera documentació: 21/10/1990

Tipus semàntic
Contextos El que va fer el seu govern ―va assenyalar Timothy Milnes, un participant― va ser redistribuir la riquesa al revés, de pobres a rics, polvoritzar la indústria, baixar els impostos als milionaris, estimular l’atur i la pobresa infantil. [La Vanguardia, 18/04/2013]
Hosszu va posar la directa en l’esquena i en la braça per arrodonir 200 metres vertiginosos i així va aconseguir polvoritzar la plusmarca de Ye Shiwen (4m 28,43s) i establir el nou límit humà en 4m 26,36s. [El País, 8/08/2016]
Observacions El verb polvoritzar no només s’utilitza en sentit literal per indicar que un element es redueix a pols o pólvora, sinó que des de fa dècades també es fa servir en sentit figurat per indicar que una cosa ja s’ha destruït o deixat enrere. Entre aquests usos destaca especialment el sentit de batre un nou rècord, és a dir, quan se supera la marca que hi havia fins aleshores. Per aquest motiu, observem que es fa servir sobretot en l’àmbit esportiu per parlar dels temps o cronos que aconsegueixen millorar les marques existents. A mode il·lustratiu, als Jocs Olímpics de 2016 a Rio de Janeiro es van batre 27 rècords del món i 91 rècords olímpics.

cordó umbilical m

Primera documentació: 31/03/2003

Tipus semàntic
Contextos Els separen uns 50 quilòmetres de Barcelona, bastant accessibles en Renfe i en Ferrocarrils, tot i que el cotxe s’ha convertit, a la pràctica, en el seu únic cordó umbilical amb el passat. [El Periódico, 4/02/2008]
Completen el consell l’advocat Adolf Rousaud, que va pilotar la compra del club per part del Grup Rastar i Ramon Robert, conseller delegat i cordó umbilical amb l’antiga junta de Collet, amb un llarg recorregut per totes les àrees del club en les últims anys. [Avui, 29/04/2016]
Observacions El cordó umbilical és el nexe que uneix el nadó que encara no ha nascut i la mare. La seva funció consisteix a transportar des de la placenta materna els nutrients i l’oxigen necessaris per al fetus. D’aquest significat original en l’àmbit de l’anatomia i la medicina podem veure que n’ha derivat un sentit figurat per fer referència a altres tipus de lligams o connexions entre dos elements que presenten una relació estreta entre ells.

En el llenguatge podem trobar altres òrgans o elements propis de l’anatomia que s’utilitzen amb un sentit figurat, per exemple, columna vertebral, cervell, múscul o , entre d’altres. En tots aquests casos es tracta d’una metàfora de les característiques o funcionalitats que tenen.

guru mf

Primera documentació: 13/01/1992

Tipus semàntic
Contextos Els vins espanyols emprenen la conquista del difícil mercat nord-americà després de rebre elogis del gran guru del sector. [El Periódico, 26/02/2005]
Per assolir el benestar, ens vénen a socórrer una allau de gurus de qui no sempre coneixem els antecedents científics i acadèmics, una legió de llibres d’autoajuda que en deu passos ens conduiran a l’Edèn o a l’enriquiment econòmic i fins ha aparegut, fa poc, un nou lloc de treball en les organitzacions: responsable de la felicitat a l’empresa. [El País, 1/03/2016]
Observacions El mot guru, amb el significat de ‘professor’, ‘mestre’ o ‘guia’, és un neologisme semàntic que ha anat adquirint nous significats i usos a partir del sentit original, com es pot observar als exemples. Originàriament, és un manlleu del sànscrit amb una importància cabdal per a l’hinduisme: els primers contextos d’ús de la paraula es remunten als vedes, els textos més antics conservats de l’hinduisme, que daten aproximadament de l’any 1800 a 1500 aC, en un dels quals es documenta el primer ús del mot per referir-se a una persona amb un gran pes intel·lectual o espiritual. Un dels gurus més coneguts va ser Buda, a partir dels ensenyaments del qual es va fundar el budisme.

D’aquests usos inicials, els significats s’han anat ampliant i han perdut, en general, la connotació religiosa. Això no obstant, aquesta relació estreta amb l’espiritualitat ha fet que el mot guru també s’utilitzi en sentit despectiu per a persones i xarlatans que venen cursos o mètodes poc fiables i pseudociències.

El DRAE ja recull el mot com a paraula aguda amb accent a l’última síl·laba, forma que sembla que s’acostaria més a la pronunciació original en hindi i sànscrit. De fet, en català l’Observatori ha recollit les dues formes, amb accent i sense.

orgànic -a adj

Primera documentació: 27/07/2008

Tipus semàntic
Contextos A partir de l’1 de gener del 2010, cap restaurant podrà usar greixos trans a Califòrnia, l’estat on va néixer el moviment d’aposta pel menjar orgànic als Estats Units i on el menjar escombraries ja estava vetat als menjadors escolars. [El Periódico, 27/07/2008]
Quan fem clotxes, no hi ha deixalles, perquè tot és orgànic. [País km0 (La Xarxa), 8/07/2016]
Observacions Algunes de les definicions que figuren al DIEC2 de l’adjectiu orgànic -a són ‘relatiu o pertanyent a un òrgan o a un sistema d’òrgans’ i ‘relatiu als éssers organitzats’. Orgànic -a és un neologisme semàntic que s’utilitza tant per fer referència a l’aliment que procedeix de l’agricultura o la ramaderia ecològiques i que ha estat elaborat només amb determinats additius alimentaris, com per designar ‘el producte, la tècnica o el procés que té un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi al llarg de les fases de producció o aplicació’ (Termcat).

L’adjectiu orgànic -a s’utilitza sovint com a sinònim d’ecològic -a i biològic -a. De fet, quan es parla d’agricultura ecològica o biològica, sintagma que ja apareix al GDLC, ens referim a l’agricultura que no s’obté segons els mètodes agrícoles moderns, en què s’utilitzen adobs químics i tractaments fitosanitaris. En aquest sentit, doncs, l’adjectiu està connotat positivament respecte a l’impacte del medi ambient i a la salut de les persones.

injectar v tr

injectarPrimera documentació: 8/01/1991

Tipus semàntic
Contextos La Societat Federal d’Assegurança dels Dipòsits (FDIC) va anunciar diumenge a la nit que havia pres el control de les institucions bancàries controlades pel Bank of New England, en injectar-los 750 milions de dòlars. [Avui, 8/01/1991]
Sí que va recordar i va reconèixer el rescat financer amb què la Unió Europea va injectar recursos en algunes entitats financeres com Bankia o Catalunya Banc. [La Vanguardia, 29/05/2015]
Observacions El verb injectar significa ‘fer entrar (un líquid o un gas) dins una substància’ (GDLC), i especialment es fa servir en l’àmbit mèdic indicant la introducció de líquids en teixits o cavitats del cos. A l’Observatori, però, hem recollit un significat que s’aplica a l’àmbit de l’economia, en el qual el que s’injecta són diners per estimular empreses, mantenir llocs de treball, garantir la viabilitat de projectes, etc.