injectar v tr

injectarPrimera documentació: 8/01/1991

Tipus semàntic
Contextos La Societat Federal d’Assegurança dels Dipòsits (FDIC) va anunciar diumenge a la nit que havia pres el control de les institucions bancàries controlades pel Bank of New England, en injectar-los 750 milions de dòlars. [Avui, 8/01/1991]
Sí que va recordar i va reconèixer el rescat financer amb què la Unió Europea va injectar recursos en algunes entitats financeres com Bankia o Catalunya Banc. [La Vanguardia, 29/05/2015]
Observacions El verb injectar significa ‘fer entrar (un líquid o un gas) dins una substància’ (GDLC), i especialment es fa servir en l’àmbit mèdic indicant la introducció de líquids en teixits o cavitats del cos. A l’Observatori, però, hem recollit un significat que s’aplica a l’àmbit de l’economia, en el qual el que s’injecta són diners per estimular empreses, mantenir llocs de treball, garantir la viabilitat de projectes, etc.

dispositiu m

Primera documentació: 5/11/1990

Tipus semàntic
Contextos Mentrestant, el govern de Nova Delhi ha optat per augmentar el dispositiu paramilitar de protecció de la mesquita d’Ayodhya. [Avui, 5/11/1990]
Tot i que es manté aquest nivell 4 d’alerta, s’ha decidit reforçar els dispositius en zones turístiques, és a dir, més presència policial a partir d’ara mateix. [L’Oracle, 15/07/2016]
Observacions El nom dipositiu presenta un canvi de sentit respecte del significat original, és a dir, és un neologisme semàntic. D’acord amb el significat registrat als diccionaris i estès de forma estable, es tracta d’una ‘peça o conjunt de peces, que generalment formen part d’un mecanisme o aparell més complex, disposades o arranjades per a un fi determinat’ (DIEC2). Ara bé, actualment, en els mitjans de comunicació també es fa servir per fer referència a les competències o estratègies que es posen en marxa per garantir un objectiu concret, sobretot en relació amb la seguretat dels ciutadans o de les persones implicades en un acte determinat.

vinil m

Primera documentació: 27/05/1996

Tipus semàntic
Contextos Dotze hores durant les quals els visitants podran remenar als 12 estands de discogràfiques de 12 països, que posen a la venda més de mig milió de compactes, vinils, cassets, vídeos, samarretes i tota mena d’articles. [Avui, 20/01/1997]
Per fer més completa la proposta, s’hi establirà també un punt de venda de roses i, a càrrec de l’FNAC, un altre de llibres i vinils. [La Vanguardia, 22/04/2016]
Observacions A partir del material amb el qual es fan els discos de vinil, ha sorgit una nova denominació per fer referència a aquest suport en el qual es grava la música. Els vinils van ser molt populars fins a finals dels anys vuitanta, moment en què, tot i haver resistit l’arribada dels cassets, van quedar obsolets davant dels discos compactes o CD. Tot i que no es van deixar de vendre en cap moment, perquè els utilitzaven els discjòqueis i eren el format preferit d’alguns artistes i amants de la música, no es van tornar a popularitzar fins a partir de l’any 2009, en què les vendes van pujar després de molt de temps. El format més popular dels vinils és l’anomenat LP (GDLC) o elapé (DIEC2), que fa referència als discos de llarga durada (long play) que mesuren uns 30 centímetres de diàmetre i es reprodueixen a 33 revolucions per minut.

L’única definició de vinil que trobem als diccionaris de referència és la de l’element, però últimament també es parla molt del vinil com a material que es fa servir per decorar superfícies o fins i tot per cobrir, protegir o retolar vehicles en substitució de la pintura.

incombustible adj

Primera documentació: 15/02/1991

Tipus semàntic
Contextos En una tradició iniciada ja fa alguns anys, els responsables del Festival —encapçalats per l’incombustible Moritz de Halden […]— han apostat per una programació de luxe en la qual el cinema nord-americà és el protagonista. [El Punt Avui, 15/02/1991]
L’incombustible davanter i capità del Roma, que està a punt de fer 40 anys i pretén continuar jugant, es va criar aquí al costat. [La Vanguardia, 21/05/2016]
Observacions El DIEC2 defineix incombustible com ‘no combustible’, però els exemples recollits per l’Observatori mostren com sovint no fa referència a matèries que no entren en combustió en contacte amb l’oxigen, sinó que s’aplica a persones que no es veuen afectades pel pas del temps o les dificultats. Els àmbits en els quals s’aplica majoritàriament aquest segon significat són els esport, la música i la política. El Gran diccionari 62 de la llengua catalana (2000) i el Diccionari de llengua catalana manual de VOX (2015) ja recullen aquest sentit figurat.

massa crítica f

massa-criticaPrimera documentació: 7/03/1999

Tipus semàntic
Contextos Amb tot, Linux està guanyant acceptació dia a dia, i cada vegada està més a prop d’aconseguir la massa crítica  necessària per assegurar-se una posició còmoda en el mercat. [El Periódico, 7/03/1999]
Al sud d’Europa, el Moviment 5 Estrelles a Itàlia, les diferents reificacions de Podem (confluències, Marees i Comuns) a Espanya, o la renovada Syriza a Grècia han aconseguit fer-se un lloc important en la política institucional a base d’aglutinar, de diferents maneres, massa crítica i aixecar lideratges des de sota. [Ara, 14/02/2016]
Observacions El DIEC2 recull massa crítica com un sintagma propi de l’àmbit de la física nuclear que defineix com “mínim de massa material susceptible de fissió que ha d’ésser introduïda en un reactor nuclear per tal d’aconseguir una reacció en cadena”. Tanmateix, a l’Observatori adopta un significat metafòric en el qual el mínim de massa passa a ser un mínim de capital humà favorable amb un determinat aspecte de la societat per tal d’aconseguir un canvi significatiu.

Un exemple ineludible, en el qual l’adjectiu crític pren el significat de judici de valor o de les qualitats o defectes d’alguna cosa, és el cas concret de les bicicletades, iniciatives ciclistes que reivindiquen la bicicleta com a vehicle de transport sostenible i bo per a la salut, ja que ajuda a sortir de la vida sedentària. Actualment se n’organitzen en ciutats arreu del món. Per exemple, a Barcelona la massa crítica s’organitza per fer passejades en bicicleta el primer divendres de cada mes amb el punt de sortida davant de l’Arc de Triomf, i és una activitat promocionada per l’Ajuntament de Barcelona. Si esteu interessats en aquest moviment, podeu informar-vos de les activitats que organitzen a la pàgina web http://masacriticabcn.jimdo.com/.