explorador m

exploradorPrimera documentació: 12/06/2007

Tipus semàntic
Contextos
Apple llançarà una versió de l’explorador d’internet Safari per als ordinadors que utilitzen el sistema operatiu Windows, de Microsoft. [El Periódico, 12/06/2007]
Així, cada vegada que l’usuari torna a visitar el mateix lloc web, l’explorador recupera l’arxiu i l’envia al servidor del lloc web. [Diari de Girona, 26/01/2021]
Observacions Els exploradors recorren territoris determinats per descobrir o buscar alguna cosa. Ara bé, amb el desenvolupament de la tecnologia, les cerques no solament poden tenir lloc a indrets físics determinats, sinó que també poden ser virtuals: moure’s pels arxius, serveis o recursos d’una aplicació o bé del nostre ordinador, mòbil o tauleta ha esdevingut part del nostre dia a dia gràcies als programes informàtics que ens ho permeten, els quals anomenem, metafòricament, exploradors. En la mateixa línia, aquest neologisme semàntic també fa referència als softwares o programes com Google Chrome, Safari o Firefox, que utilitzem per connectar-nos a Internet i fer cerques en servidors d’informació per donar resposta a les nostres inquietuds, curiositats o dubtes.

Amb el mateix significat, el català també disposa de la forma navegador, que és, de fet, la més estesa i la recollida al DIEC2. Malgrat això, l’ús d’un substantiu o un altre depèn de l’empresa que el fabrica. Per exemple, Netscape utilitza el terme navegador, mentre que Microsoft recorre a explorador.

anonimitzar v tr

anonimitzarPrimera documentació: 9/04/2007

Tipus sufixació
Contextos
Aquest mes de març, Google ha anunciat que, als 18 mesos de tenir gravada una consulta al seu diari, n’anonimitzarà parcialment l’adreça IP i, que als 24 mesos, n’esborrarà les dades sobre galetes (cookies). [Avui, 9/04/2007]
L’informe, que ha analitzat els desplaçaments a la comarca a través del moviment de telèfons mòbils anonimitzats, ha constatat que durant el mes de febrer es va observar «novament un augment en mobilitat». [El Periódico, 3/03/2021]
Observacions En el verb anonimitzar, el sufix -itzar, que significa ‘convertir en’, s’uneix a l’adjectiu anònim -a, que vol dir ‘que no té nom d’autor’ o ‘que no fa conèixer el seu nom’ (DIEC2). Tot i que aquest mot s’utilitza en diferents àmbits, ja que podem anonimitzar un document, un arxiu, entre altres tipus d’elements, per motius diversos, s’usa sobretot en l’àmbit del dret i la ciberseguretat. En aquests contextos, per una banda, adopta el sentit de fer anònimes aquelles dades que podrien permetre la identificació personal i, per l’altra, s’especifica que té l’objectiu d’impedir-ne la identificació (Termcat).

Arran de la digitalització del sector de la informació i la comunicació, les empreses i les institucions públiques han arribat a disposar d’un alt volum de dades dels seus clients o usuaris. Per aquest motiu, el maig de 2016 la Unió Europea va aprovar el Reglament 2016/679 per a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018. D’acord amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPED), aquesta normativa permet als ciutadans el dret d’accés, rectificació, oposició, supressió (conegut com dret a l’oblit), limitació del tractament, portabilitat i no ser objecte de decisions individualitzades de les seves dades personals.

pdf m

pdfPrimera documentació: 17/04/2008

Tipus siglació
Contextos
Un espai molt important l’ocupa la secció de publicacions, que permet realitzar consultes o descarregar en format pdf una trentena de documents, però l’objectiu és incloure a poc a poc les més de 200 publicacions que ha elaborat la institució des que fou creada el 1927. [Pàgina26, 9/05/2008]
El problema dels QR no és el concepte d’enllaç si no a què enllaça. Molts restaurants enllacen a un pdf cutre que dona tots els problemes que dius (zoom, diverses planes…). [Twitter, 13/07/2021]
Observacions Pdf és una sigla que es llegeix i es pronuncia lletrejada, que hem agafat de l’anglès, llengua en la qual es correspon a les inicials del sintagma portable document format ‘format de document portàtil’. Es tracta d’un format d’intercanvi de documents electrònics, que manté el contingut del document, amb text, gràfics, imatges, taules, etc., independentment del sistema en què es visualitzen. Els fitxers que tenen aquest format s’identifiquen precisament amb l’extensió .pdf. Aquest format va ser creat per l’empresa estatunidenca Adobe Inc. el 1993 per substituir el format PostScript, tot i que des de 2008 és un estàndard obert (ISO 32000-1).

Com a sigla, originalment s’ha d’escriure en majúscula, tot i que l’ús habitual fa que el trobem ja en els mitjans amb minúscula, tant per referir-se als fitxers com, en aposició, als dispositius i productes que segueixen les normes d’aquest format, tal com es veu en el primer context.

multijugador madj

multijugadorPrimera documentació: 7/11/1997

Tipus prefixació
Contextos
Admet tres modalitats de joc: un jugador, multijugador (per mòdem, xarxa, Internet o en sèrie) i campanya. [El Periódico, 19/02/1999]
El Gran Turismo 7 manté el mode multijugador en línia heretat de Gran Turismo Sport, però recupera el mode campanya tradicional per a un sol jugador i que consisteix en una progressió contínua de vehicles cada cop més cars i potents. [Ara, 14/03/2022]
Observacions La unitat multijugador està formada a partir de l’adjunció del prefix multi-, que significa ‘molts’ o ‘més que un’, a la base jugador; probablement és un calc de la paraula anglesa multiplayer. S’utilitza sobretot en l’àmbit dels videojocs, en el qual fa referència a un joc en què participa més d’una persona, simultàniament o per torns, les quals o bé s’enfronten o bé formen un equip.

Sintàcticament, encara que la base sigui nominal, multijugador pot tenir tant una funció substantiva com adjectiva, ja que sovint acompanya un nom, com en el segon context. Cal fer notar que, tot i que jugador té la forma femenina jugadora, amb el prefix multi- es comporta com un adjectiu invariable, tant en gènere com en nombre i, així, documentem contextos en què es parla de partides multijugador, capacitat multijugador o, com es veu en el segon context, jocs multijugador.

captcha m

captchaPrimera documentació: 20/07/2013

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos L’estudiant guatemalenc de doctorat Luis von Ahn va crear els captcha l’any 2000 a la Universitat Carnegie Mellon de Pittsburgh i de seguida van ser adoptats per grans empreses d’internet com Yahoo! [Ara, 20/07/2013]
Aquell test definia els límits entre humà i màquina molts anys abans de l’arribada dels famosos captcha, en què som precisament les persones les que hem de demostrar la nostra humanitat a una màquina. [Sàpiens, 1/03/2021]
Observacions Un captcha és una prova que normalment s’inclou un formulari en línia, que consisteix a fer introduir a l’usuari una sèrie de xifres i lletres que es mostren en una imatge distorsionada per tal de verificar automàticament que la resposta la dona una persona i no una màquina. En anglès captcha és la sigla de completely automated public Turing test to tell computers and humans apart (‘test de Turing públic i completament automatitzat per diferenciar ordinadors i humans’) i va ser encunyat per un equip d’informàtics el 2003, tot i que l’invent el van idear el 1997 dos grups que treballaven en paral·lel.

Aquesta tècnica de verificació d’usuari ha rebut diverses crítiques, especialment per part de persones amb discapacitats, però també per part d’altres que senten que la seva feina s’alenteix per captches que presenten paraules distorsionades que són difícils de llegir, tot i que es van introduint millores que intenten fer-los més accessibles. De tota manera, una persona triga aproximadament 10 segons de mitjana a resoldre un captcha típic.