metadada f

metadadaPrimera documentació: 1/05/2010

Tipus prefixació
Contextos Les dades addicionals (metadades) es troben també a la pàgina web. [El Periódico d’Andorra, 1/05/2010]
Altres programes de la NSA són EvilOlive, que recull i emmagatzema grans quantitats de metadades d’internet de nord-americans, i el Fairview, que fa el mateix amb les dades de ciutadans brasilers. [Ara, 4/06/2015]
Observacions Segons el Termcat, la metadada és la dada que dona informació sobre una altra dada, per exemple sobre l’origen, el tipus, la data d’introducció, etc., i en permet una utilització pertinent. El mot metadada està format per la unió del prefix grec meta-, que prové de μετα ‘després de, més enllà de’, i de dada, a partir de l’element llatí datum ‘el que es dona’. En principi, les metadades són informació adjunta i no visible (però accessible) que no interessa a l’usuari general perquè són etiquetes sobre el contingut de les dades. En canvi, són una informació valuosíssima per a les persones i sistemes que treballen en la recuperació de la informació.

joystick m

Primera documentació: 27/07/1997

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Necessitarem una màquina potent i un joystick per a aquests tipus d’estimuladors. [Avui, 10/10/1997]
Les dades poden presentar-se en xifres o dissenys amb què interactues com si fos un joc, però en lloc d’un joystick utilitzes el teu cos o la teva ment. [Pànxing Maresme, 23/06/2019]
Observacions Originàriament, en anglès el joystick era la manera col·loquial de referir-se a la palanca de control dels avions i d’altres vehicles. Per extensió, i amb el significat que ens ha arribat en català, aquesta denominació es va fer servir per anomenar el ‘perifèric que consisteix en una maneta portàtil que es connecta a un ordinador i permet de controlar el desplaçament d’un objecte per la pantalla, generalment en un videojoc o en un simulador de vol’ (Termcat). De fet, el Termcat proposa la denominació palanca de control per evitar el manlleu de l’anglès, que és la denominació que predomina en l’àmbit dels videojocs, però l’Observatori no n’ha recollit cap ocurrència.

phishing m

Primera documentació: 9/12/2005

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos La banda d’estafadors desarticulada per la Guàrdia Civil utilitzava la tècnica del phishing i, a través de mails i webs fraudulentes, obtenia la informació confidencial dels usuaris de la banca on line. [Avui, 22/12/2006]
El banc BBVA ha assegurat que ja està al corrent d’aquesta campanya de phishing i que està estudiant diversos casos. [El Periódico, 10/01/2019]
Observacions En l’àmbit informàtic, hi ha un terme que cada cop té més presència: el phishing. Es tracta d’una pràctica que consisteix a enviar correus electrònics generalment de manera indiscriminada, suplantant la identitat d’una entitat financera o d’una altra organització i que té com a objectiu obtenir dades confidencials dels usuaris per ser utilitzades posteriorment amb propòsits fraudulents. Molt sovint, els correus electrònics insten els internautes a clicar sobre enllaços que, aparentment, redirigeixen a la pàgina web de l’entitat que se suplanta, però que en realitat porten a pàgines fraudulentes des de les quals es poden robar noms d’usuari i contrasenyes, dades bancàries, etc.

El Termcat descarta l’adopció del manlleu i proposa la forma pesca de credencials, de la qual l’Observatori no recull cap context. Els criteris pels quals es prefereix aquesta opció són, entre d’altres, el paral·lelisme semàntic amb la forma anglesa d’origen (phishing prové de fishing ‘pesca’, fent al·lusió a l’intent dels usuaris a picar l’ham), la seva identificació clara amb el concepte denominat i per l’ampli consens que sembla que té entre els especialistes.

trending topic m

Primera documentació: 18/02/2011

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Tot i que el separatisme ha estat el trending topic de la crisi belga, l’objectiu principal de Jan Jambon, l’home econòmic de la N-VA, és “l’autonomia fiscal de les regions”. [Ara, 18/02/2011]
Desenes de milers de tuits van convertir el nom del popular rentavaixelles en trending topic durant el matí i bona part de la tarda. [Avui, 6/03/2019]
Observacions Un trending topic és el ‘tema més piulat en un moment concret en una plataforma de microblogs’ segons el Termcat, que proposa la denominació catalana tema del moment per evitar l’anglicisme. Els trending topics es van començar a utilitzar a Twitter, xarxa social que a la pàgina d’inici mostra els deu temes més rellevants en aquell moment, ja siguin d’un àmbit geogràfic local o mundial, segons les preferències de l’usuari. Precisament aquestes diferències fan que saber exactament quin és el trending topic d’un dia concret no sigui tan fàcil de saber, perquè l’algoritme que els calcula varia segons les variables geogràfiques i les que estan associades al perfil de la persona, marca o producte i els usuaris a qui se segueix.

L’origen dels trending topics es troba en l’ús dels hashtags, que són un seguit de caràcters alfanumèrics precedits d’un coixinet i que constitueixen cadenes de metadades que permeten que el sistema les identifiqui i les classifiqui. Tot plegat ha desembocat en el desenvolupament d’eines que ajuden a saber quins són els temes d’interès del dia com Trendinalia o Trendsmap.

pixelar v tr

Primera documentació: 16/06/2005

Tipus conversió
Contextos Això sí, sempre que es preocupés que a les fotos sortís pixelada, per preservar la seva intimitat. [Avui, 13/10/2009]
Aquestes dues cadenes, a més, van tenir l’encert de pixelar parts de la fotografia per tapar els cognoms dels professors i preservar la seva identitat. [Ara, 1/05/2018]
Observacions Al DIEC2 es recull el substantiu píxel (‘unitat mínima d’informació en què resulta dividida una imatge en sotmetre-la a un escombratge electrònic’), però en canvi no s’hi documenta el verb pixelar, és a dir, ‘visualitzar una imatge engrandint-la fins que es veuen amb nitidesa els píxels que la componen’. Així doncs, si pixelem una imatge, estem reduint-ne la resolució i no la fem distingible a la vista, per la qual cosa és força habitual que la televisió i la premsa recorrin a aquest procediment amb l’objectiu de protegir la identitat de les persones que apareixen a la imatge en qüestió.

Tot i que pixelar sigui un calc de l’anglès to pixelate, és la forma que proposa el Termcat, així com els substantius pixelació (també el sinònim pixelatge) i pixelat, perquè són formes utilitzades pels especialistes que han esdevingut força populars i, a més, la resta de llengües del nostre entorn també fan servir aquests termes.

Segons els contextos que ha anat recollint l’Observatori des de la seva primera aparició el 2005, aquest verb neòlogic tendeix a aparèixer en la forma de participi (pixelat -ada), com en el primer exemple.