netiqueta f

netiquetaPrimera documentació: 27/04/2001

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos Des de regles d’ús respectuós i efectiu (netiqueta) fins a consells pràctics elementals, els conceptes teòrics bàsics de l’arquitectura d’una web o un llibre d’estil propi. [El Periódico, 12/09/2012]
Fa temps es va encunyar el terme netiqueta, per parlar de coses com ara no fer servir les majúscules a internet i codis de comportament similars. Potser caldria recuperar-ho. [Ara, 19/05/2022]
Observacions
El neologisme netiquette es va formar en anglès per acronímia de net ‘xarxa’ i etiquette per referir-se al ‘conjunt de regles de convivència i de normes de conducta que han de seguir els usuaris d’internet’ (Termcat). Per al català, s’ha proposat etiqueta, amb l’extensió semàntica del seu ús habitual, però a la premsa es continua documentant el calc de la forma anglesa netiqueta que han pres també moltes altres llengües.

reboot m

rebootPrimera documentació: 2/10/2015

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
Seu era el guió de la primera i poc afortunada adaptació del videojoc, i en una segona oportunitat que Hollywood no sol donar, també signa amb Michael Finch Hitman: agente 47, reboot dissenyat per rellançar la figura d’aquest superassassí a sou, que ara té la freda mirada de Rupert Friend. [Time Out Barcelona, 2/10/2015]
També estrena el reinici o reboot de la mítica sèrie Aquellos maravillosos años (1988-1993), ambientada a finals de la dècada dels anys 60. [Núvol, 24/12/2021]
Observacions En informàtica reboot té el significat de ‘tornar a arrencar un sistema o programa informàtic, sovint després que s’hagi bloquejat’, manlleu per al qual en català fem servir el verb reiniciar. De l’àmbit de la informàtica s’ha passat al de la televisió, els còmics i els videojocs, per designar els rellançaments d’una història a partir d’una inflexió d’una sèrie determinada. En aquest reboot, però, no sempre se segueix el fil argumental de la història prèvia, sinó que se’n conserven els elements més rellevants per continuar-la. Així com en informàtica, el reboot esborra la memòria existent de la sessió operativa anterior en l’àmbit de la ficció serveix per atreure generacions noves de seguidors, però també de renovar les històries quan estan molt desgastades.

Els reboots creen, doncs, un cànon nou, per la qual cosa s’han de distingir de les preqüeles i dels remakes, que són consistents amb el producte del qual deriven. Són exemples de reboots, a més del que apareix en el segon context, les sèries de pel·lícules sobre Godzilla (1954, 1984, 1999, 2014) o Terminator (1984, 2015).

hater m i fadj

haters-odiadores-internetPrimera documentació: 23/10/2012

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
Tot i això, els problemes que més podrien afectar Vázquez no són les trucades dels tuitaires —ara transformats en haters—, ja que la venjança que ha promès i complert de penjar el número de mòbil de la gent que la molestava pot haver incorregut en una infracció de la Llei orgànica de protecció de dades. [Ara, 23/10/2012]
La xarxa difícilment arribarà a tenir algun dia una cultura única, tot i això, no serà un lloc decent mentre campin al seu aire trolls, haters, fakes i altres subespècies anònimes que es facin passar pels qui no són per alterar la convivència. [La Vanguardia, 19/06/2017]
Però no em vull posar més hater i sí, hem d’estar agraïdes perquè gent amb aquest ressò mediàtic faci reviscolar l’espardenya i no resti a l’oblit com un calçat tradicional de festa major. [Núvol, 18/03/2021]
Observacions

L’ús de les xarxes socials ens han facilitat l’accés a la informació i la difusió del coneixement i, sobretot, ens ha permès expressar i intercanviar opinions. Tot i això, són un arma de doble tall: són l’eina perfecta d’atac. En són un exemple les persones que mostren contínuament el seu odi, rebuig o rancor envers una altra persona, un col·lectiu, una idea, etc., publicant comentaris o crítiques desagradables.

En anglès, s’utilitza el substantiu hater per designar-les, el qual prové del verb to hate ‘odiar’. En català, disposem de formes genuïnes que podrien acostar-se al significat de l’anglicisme: criticador, criticaire o difamador, entre d’altres. El Termcat, de fet, recull les propostes enemic enemiga, odiador odiadora i seguidor seguidora hostil per evitar-lo. Tot i això, als mitjans trobem la forma hater, utilitzada també com a adjectiu.

A més dels personatges públics, les persones musulmanes, immigrants, refugiades, gitanes o pobres, les dones i el col·lectiu lgtbi són una diana habitual per als haters, que aprofiten l’anonimat d’Internet per difondre discursos d’odi.

explorador m

exploradorPrimera documentació: 12/06/2007

Tipus semàntic
Contextos
Apple llançarà una versió de l’explorador d’internet Safari per als ordinadors que utilitzen el sistema operatiu Windows, de Microsoft. [El Periódico, 12/06/2007]
Així, cada vegada que l’usuari torna a visitar el mateix lloc web, l’explorador recupera l’arxiu i l’envia al servidor del lloc web. [Diari de Girona, 26/01/2021]
Observacions Els exploradors recorren territoris determinats per descobrir o buscar alguna cosa. Ara bé, amb el desenvolupament de la tecnologia, les cerques no solament poden tenir lloc a indrets físics determinats, sinó que també poden ser virtuals: moure’s pels arxius, serveis o recursos d’una aplicació o bé del nostre ordinador, mòbil o tauleta ha esdevingut part del nostre dia a dia gràcies als programes informàtics que ens ho permeten, els quals anomenem, metafòricament, exploradors. En la mateixa línia, aquest neologisme semàntic també fa referència als softwares o programes com Google Chrome, Safari o Firefox, que utilitzem per connectar-nos a Internet i fer cerques en servidors d’informació per donar resposta a les nostres inquietuds, curiositats o dubtes.

Amb el mateix significat, el català també disposa de la forma navegador, que és, de fet, la més estesa i la recollida al DIEC2. Malgrat això, l’ús d’un substantiu o un altre depèn de l’empresa que el fabrica. Per exemple, Netscape utilitza el terme navegador, mentre que Microsoft recorre a explorador.

anonimitzar v tr

anonimitzarPrimera documentació: 9/04/2007

Tipus sufixació
Contextos
Aquest mes de març, Google ha anunciat que, als 18 mesos de tenir gravada una consulta al seu diari, n’anonimitzarà parcialment l’adreça IP i, que als 24 mesos, n’esborrarà les dades sobre galetes (cookies). [Avui, 9/04/2007]
L’informe, que ha analitzat els desplaçaments a la comarca a través del moviment de telèfons mòbils anonimitzats, ha constatat que durant el mes de febrer es va observar «novament un augment en mobilitat». [El Periódico, 3/03/2021]
Observacions En el verb anonimitzar, el sufix -itzar, que significa ‘convertir en’, s’uneix a l’adjectiu anònim -a, que vol dir ‘que no té nom d’autor’ o ‘que no fa conèixer el seu nom’ (DIEC2). Tot i que aquest mot s’utilitza en diferents àmbits, ja que podem anonimitzar un document, un arxiu, entre altres tipus d’elements, per motius diversos, s’usa sobretot en l’àmbit del dret i la ciberseguretat. En aquests contextos, per una banda, adopta el sentit de fer anònimes aquelles dades que podrien permetre la identificació personal i, per l’altra, s’especifica que té l’objectiu d’impedir-ne la identificació (Termcat).

Arran de la digitalització del sector de la informació i la comunicació, les empreses i les institucions públiques han arribat a disposar d’un alt volum de dades dels seus clients o usuaris. Per aquest motiu, el maig de 2016 la Unió Europea va aprovar el Reglament 2016/679 per a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018. D’acord amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPED), aquesta normativa permet als ciutadans el dret d’accés, rectificació, oposició, supressió (conegut com dret a l’oblit), limitació del tractament, portabilitat i no ser objecte de decisions individualitzades de les seves dades personals.