downtown m

Primera documentació: 26/04/1992

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Will Griffith, treballador de Ford ara jubilat, augura que a la compra del seu edifici del downtown la seguiran renovacions i pujades de lloguer que no podrà pagar. [El Periódico, 28/07/2013]
L’espectacle gustatiu també va tenir el seu gran moment al restaurant Sant Ambroeus, downtown, un escenari d’allò més cool, centre d’operacions del fashion i dels fanàtics de la gastronomia italiana. [La Vanguardia, 17/02/2018]
Observacions Per al manlleu downtown, ‘barri d’una ciutat on es concentren les activitats financeres i administratives i el comerç al detall de béns i serveis’, el Termcat proposa la denominació catalana centre de negocis o bé les sigles DBC, de l’anglès central business district. Aquest terme és originari dels Estats Units, en què totes les grans ciutats solen tenir un barri on s’apleguen les activitats financeres i, doncs, és on hi ha els gratacels. Aquest barri contrasta amb els barris residencials, que solen estar formats per cases unifamiliars de poca alçada. Precisament perquè és una denominació d’origen estatunidenc, els contextos en què s’ha recollit fan referència a alguna gran ciutat d’aquell país.

Cal dir, tanmateix, que el downtown sol ser el centre neuràlgic de la ciutat, on hi ha les atraccions, els museus, les estacions de transport més importants, etc. Per tant, no sempre es pot establir una relació directa amb el districte financer, ja que en algunes ciutats aquest últim se situa fora de la ciutat. Pel que fa l’origen de la paraula, es creu que podria venir de la distribució de Nova York: al principi només hi havia Manhattan, però a causa de l’increment de població, la ciutat va haver d’expandir-se cap al nord, de manera que la zona de Manhattan, que era on hi havia tots els edificis principals, va passar a denominar-se downtown (‘la part de baix de la ciutat’) perquè era al sud.

pacificar v tr

Primera documentació: 27/04/2007

Tipus semàntic
Contextos “Pot semblar una idea atrevida, però serviria per pacificar i unir millor un dels principals eixos comercials de la ciutat”, va explicar. [El Periódico, 27/04/2007]
Gran part de la celebració serà a la plaça del carrer de Tamarit, recentment pacificada dins de les actuacions de reforma del mercat i el seu entorn. [Time Out, 17/05/2018]
Observacions El verb culte pacificar vol dir ‘establir la pau allí on hi ha la guerra o discòrdia’ (GDLC) i, per ampliació semàntica, s’utilitza per fer referència a les accions que s’emprenen per oferir a vies urbanes condicions que afavoreixin els desplaçaments a peu o en bicicleta, en detriment dels mitjans de transport motoritzats privats. En aquest context, els carrers de zona 30 són un tipus de via pacificada, igual que també ho són els carrers de vianants, exclusives al pas dels vianants, els carrers de convivència, que són vies pacificades sense voreres on vianants, bicicletes i vehicles motoritzats comparteixen la calçada, amb fortes restriccions de velocitat i d’aparcament per als vehicles motoritzats.

pis rusc m

Primera documentació: 3/09/2018

Tipus composició
Contextos El projecte d’implantar pisos rusc a Barcelona que va avançar El Periódico divendres passat ha provocat una gran expectació entre interessats alhora que mediàtica, i obre el debat sobre els límits a les condicions de la vivenda a la ciutat. [El Periódico, 3/09/2018]
El següent pas serà ensenyar, un cop acabat, el primer prototip de pis rusc a Barcelona i, a partir d’aquí, començar la batalla per aconseguir una llicència que, ara mateix, el consistori veu impossible que obtinguin. [Ara, 5/09/2018]
Observacions El compost pis rusc designa un tipus d’habitatge de pocs metres quadrats (entre 2 i 4 m2), com una mena de càpsula, que és el que fa atorgar-li el nom de rusc, perquè recorden les cel·les d’aquesta estructura.

En les darreres dècades, els infrahabitatges han proliferat entre les grans capitals sobrepoblades. No obstant això, l’origen dels pisos rusc se situa a l’Àsia, concretament, a països com ara el Japó o Hong Kong, on són molt populars sobretot com a allotjament turístic. El 2018, però, és quan aquest concepte ressona especialment a Catalunya i desperta una gran polèmica, arran de l’aparició de certes propostes de pisos rusc a l’àrea metropolitana de Barcelona com a opció d’habitatge de lloguer a baix preu i la descoberta de pisos rusc clandestins, els quals incompleixen les normatives estatals en matèria d’habitatge.

zona 30 f

zona 30Primera documentació: 1/01/2005

Tipus composició
Contextos De la mateixa manera també demanen que es creïn les anomenades zones 30, en les quals la velocitat i el volum de trànsit dels vehicles motoritzats quedi restringit per proporcionar un entorn viari segur, que contribuirà a facilitar la convivència entre els vianants i els ciclistes, ja que aquests no hauran de circular per la vorera en espais altament congestionats i poc segurs. [L’Informatiu, 1/01/2005]
Pau Casals era una zona 30 ben pacificada. No necessitava un carril bici. Ara tenim més problemes de trànsit i més fums. [La Vanguardia, 17/02/2018]
Observacions Les zones 30 són aquelles vies en què els vehicles de motor i les bicicletes comparteixen la calçada, amb una restricció de la velocitat màxima a 30 km/h. Aquest tipus de vies ofereixen unes condicions que volen afavorir i prioritzar els desplaçaments a peu o en bicicleta.

Zona 30 és, tanmateix, l’escurçament de carrer de zona 30, denominació que, segons l’acta 600 del Termcat (22 de gener de 2016), és anàloga a la d’altres llengües pròximes (francès, italià i anglès), és una forma transparent des del punt de vista semàntic i es documenta àmpliament, tant en textos especialitzats com administratius i dels mitjans, a més de comptar amb l’aval dels especialistes.

jardí vertical m

Primera documentació: 7/03/2012

Tipus sintagmació
Contextos Una inversió de sis milions d’euros i cinc anys d’obres —que han durat més del previst— per alçar una de les torres més impressionants de la plaça, transformada en un enorme jardí vertical. [La Vanguardia, 7/03/2012]
Però segurament la joia de la corona se la va emportar el jardí vertical que cobreix un dels seus enormes murs de formigó, realitzat per Patrick Blanc, un dels millors jardiners del món. [Time Out Barcelona, 29/03/2018]
Observacions El compost sintagmàtic jardí vertical fa referència a un tipus d’instal·lació vegetal disposada en murs, sovint urbans, que inclouen sistemes de reg específics. Aquest tipus d’instal·lació també es coneix com a paret verda o mur vegetalitzat, tot i que a l’Observatori no n’hem recollit cap ocurrència.

El primer jardí vertical es va instal·lar el 1986 a la Cité des Sciences et de l’Industrie de París, dissenyat per Patrick Blanc i Adrien Fainsilber. Pel que fa a les seves funcions, a banda de tenir un clar objectiu estètic, els jardins verticals també són una eina per tractar els edificis malalts, ja que ajuden a purificar l’aire, augmentar-ne la concentració d’oxigen, i reduir i regular la temperatura de l’edifici.