blíster m

blísterPrimera documentació: 30/11/1998

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Es va dotar el comprimit d’una forma de diamant, el blister és molt rígid i s’hi ha inclòs un holograma i altres secrets similars als utilitzats en la fabricació de moneda. [El Periódico de Catalunya, 30/11/1998]
El dispositiu que posen al mercat produeix uns blísters amb tota la medicació que necessita cada pacient separada per horaris i dies. [El Periódico de Catalunya, 16/12/2014]
Observacions El Gran diccionari de la llengua catalana ja recull la paraula blíster, definit com un ‘envàs constituït per una làmina plàstica transparent que ha estat bufada perquè adquireixi la forma de l’objecte que ha de contenir, la qual s’enganxa a una base de cartó o de plàstic, o bé se segella amb paper d’alumini’. El diccionari també explica que aquest mot ve de l’anglès, que significa ‘butllofa’ i que el pas cap al blíster que coneixem com l’envàs de les pastilles que comprem a la farmàcia ve del nom blister pack, que significaria ‘envàs en làmina al buit’.

No és estrany que aquest neologisme no aparegui en el diccionari normatiu perquè, si bé es documenta des de fa molts anys (inicialment amb la forma sense adaptar blister) i ja ha estat recollit pel Termcat, no és encara una paraula del tot implantada en l’ús dels parlants.

cronificar v tr

Primera documentació: 20/01/1991

Tipus sufixació
Contextos Això explica el que es va dir a San Antonio, que en uns anys no hi haurà morts: es tracta de cronificar el càncer per tota la vida. [El Temps, 30/01/2007]
Acord, formulat a partir del repte de fer una gestió conjunta dels residus, hi ha encastada una pedra que el que fa és cronificar el conflicte previ, la topada entre el Baix Ebre i la Ribera. [Ebre Digital, 15/06/2013]
Observacions Igual com intensificar vol dir ‘tornar intens’, cronificar vol dir ‘tornar crònic’. En el diccionari trobem molts verbs formats amb el sufix –ificar amb una base adjectiva, com amplificar, dignificar, diversificar o intensificar, però no hi trobem encara el verb cronificar, tot i que és un mot existent a la llengua des de fa dècades i especialment utilitzat els darrers anys. Els contextos en què s’utilitza tenen a veure amb malalties, perquè l’objectiu en el cas de malalties incurables és fer-les esdevenir cròniques i que deixin de ser mortals, però veiem també que aquest mateix verb s’aplica, sovint amb un to reivindicatiu, a problemes de caràcter social i econòmic.

neurociència f

neurociènciaPrimera documentació: 23/11/1991

Tipus composició culta
Contextos El doctor Belmonte, premi Rei Jaume I el 1992, ha centrat les seves recerques en el camp de les neurociències i el sistema ocular. [Avui, 16/07/1995]
L’abast de la investigació cerebral és enorme i Brain Initiative pot fàcilment derivar en una llista de bons desitjos per satisfer interessos amplis de la neurociència. [La Vanguardia, 19/02/2014]
Observacions La neurociència, terme format per la forma prefixada neuro-, procedent del grec neũron ‘nervi’, i per ciència, és el conjunt de disciplines científiques que se centren en l’estudi del sistema nerviós. Tot i que tradicionalment s’ha associat aquesta disciplina a l’àmbit de la biologia, el cert és que la neurociència té molts lligams amb la medicina, la psicologia, la informàtica o la farmàcia. Cal dir, a més, que sovint es fa servir com a sinònim el terme neurobiologia, tot i que generalment en un àmbit restringit a la biologia. Aquest darrer terme, però, sí que està documentat en el Gran diccionari de la llengua catalana.

monodosi fadj

monodosiPrimera documentació: 5/01/2008

Tipus composició culta
Contextos A partir de l’1 de febrer es podran llençar les càpsules monodosi de cafè a 36 deixalleries de l’àrea metropolitana. [Avui, 25/01/2011]
En aquest sentit, la ministra ha recordat que ha vingut a Catalunya per l’aplicació d’una mesura d’estalvi i eficiència com són les monodosis de medicaments que aquesta setmana començaran a aplicar-se. [Ara, 13/04/2011]
Observacions Monodosi està compost per dos formants d’origen grec: mono– ‘un, un de sol’ i dósis ‘acció de donar, porció’. El Termcat recull aquest compost del camp de la farmacologia i el sinònim complementari dosi unitària, i el defineix com la ‘dosi continguda en un medicament empaquetat individualment, destinada a prendre’s d’una sola vegada’. Tot i que el terme tingui l’origen en l’àmbit de la salut, al primer context veiem que el seu ús s’ha estès i s’aplica en altres substàncies no farmacològiques, com les càpsules de cafè que s’han fet tan populars.

parkinson m

parkinsonPrimera documentació: 21/07/1997

Tipus semàntic
Contextos A nivell de detecció, el sistema nord-americà del Pet Scan […], és un mètode ideal per tenir informació sobre l’inici, si existeix, del parkinson. [Diari de Barcelona, 13/01/1997]
Actual directora del Banc de Línies Cel·lulars del CMRB, Veiga centra els seus esforços a investigar amb embrions congelats sobrants de la reproducció assistida per lluitar contra l’alzheimer, el parkinson, la diabetis o el càncer. [El País, 10/08/2014]
Observacions James Parkinson (1775-1824) va ser un metge anglès que va descriure per primera vegada un quadre patològic que va denominar shaking paisy ‘paràlisi agitant’, que és una malaltia neurològica que es dóna generalment en persones d’edat avançada, però que es pot manifestar en persones a partir dels 45 anys. Aquest trastorn és degut a lesions degeneratives en la tija cerebral i es caracteritza per la lentitud dels moviments voluntaris, així com per la debilitat i la rigidesa dels músculs, i una tremolor rítmica de les extremitats. Actualment, aquesta paràlisi es coneix amb el nom del seu descobridor, com a malaltia de Parkinson, tot i que el nom propi ha passat ja a un nom comú, tal com trobem en els contextos de l’Observatori, en algun dels quals catalanitzat amb accent: pàrkinson.