tatano m

tatanoPrimera documentació: 11/11/2011

Tipus variació
Contextos Aquesta manera tan planera d’explicar-se (tan d’Horta) és el seu millor esquer i la drecera que l’ha dut a guanyar el premi Ondas, aquest cavall alat que ell, per dissimular l’orgull o per timidesa, n’hi diu tatano. [Ara, 11/11/2011]
El nom del corser és un símptoma, com són un símptoma els tuits contra els morts de l’accident de Germanwings. I jo si fos el síndic demanaria que sobretot no es canviés el nom del tatano. [Ara, 29/05/2015]
Observacions El substantiu tatano és una variació morfològica de tatà, paraula que ja recull el DIEC2 amb la definició següent: ‘en el llenguatge infantil, cavall’. En canvi, el GDLC recull la variant tatano entre claudàtors dins l’entrada de tatà, sense entrada pròpia, on s’especifica que es tracta d’un terme popular. Tant tatà com tatano són mots d’origen expressiu, els quals intenten imitar el so del galop del cavall. En la cançó popular que comença dient Arri, arri, tatanet, anirem a Sant Benet, el mot tatanet, format pel sufix diminutiu -et, també fa referència a l’animal.

Com a curiositat, l’any 2006 va néixer la revista infantil en català El Tatano – Cavall Fort, destinada als nens a partir de 4 anys, els quals es troben en les primeres etapes d’aprenentatge de la lectura.

lettering m

letteringPrimera documentació: 5/01/2008

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Llegiu la informació completa sobre l’auge del lettering, el tatuatge de textos, a e-Periódico. [El Periódico, 3/09/2013]
La cal·ligrafia es troba arreu, així com una altra disciplina que imita la lletra feta a mà, el lettering, que ja ha protagonitzat més d’un eslògan polític o publicitari. [Ara, 22/02/2016]
Observacions Així com la cal·ligrafia es defineix com l’‘art d’escriure les lletres d’un alfabet d’una manera artificiosa, segons un model, amb una intenció estètica’ (GDLC), el manlleu de l’anglès lettering presenta una diferència una mica subtil respecte de la cal·ligrafia, ja que les lletres no s’escriuen, sinó que es dibuixen. De fet, alguns autors consideren que el lettering i la cal·ligrafia són fases del mateix procés, segons el qual a l’hora de dissenyar una tipografia, primer s’escriuen tots els caràcters cal·ligràficament, després es poleixen amb el lettering i, finalment, es digitalitzen per crear la font tipogràfica.

crucigrama m

crucigramaPrimera documentació: 31/07/1995

Tipus composició culta
Contextos Un cop d’ull a les pàgines salmó els bastarà per adonar-se que els quadrets negres dels meus mots encreuats d’avui (així com els del crucigrama del meu company Fortuny) són diferents. [La Vanguardia, 28/05/2012]
Si es vol entretenir agafi els diaris i faci crucigrames. [Ara, 3/01/2016]
Observacions Un crucigrama és un passatemps que consisteix a trobar les paraules que corresponen a unes definicions donades i anar-les posant en les caselles d’una quadrícula, horitzontalment o verticalment, seguint les indicacions de lletres o de números. I és una paraula neològica perquè els diccionaris, amb l’excepció del Diccionari de la llengua catalana Manual de Vox (2015), només recullen el sintagma mots encreuats (o mots enreixats) per fer referència a aquest entreteniment que té milions de seguidors a tot el món.

La paraula crucigrama està formada amb dos formants cultes: el llatí cruci- ‘creu’ i el grec -grama ‘lletra, descripció, dibuix’; es tracta, doncs, d’un compost culte heterogeni, que no sol ser gaire habitual (però que trobem en altres paraules que sí que apareixen en els diccionaris, com canòdrom —llatí+grec— o hidròfug —grec+llatí—), ja que es prefereixen els compostos homogenis, amb els dos formants llatins o els dos formants grecs.

Se sol considerar que el primer crucigrama es va publicar el 21 de desembre de 1913 al diari New York World, i de seguida aquest passatemps va assolir una gran acceptació, de manera que moltes publicacions van imitar la iniciativa. El primer crucigrama en català va aparèixer el 25 de juliol de 1925 a la revista infantil Virolet (1922-1931), suplement d’En Patufet. Més recentment, els crucigrames de Tísner (1912-2000) a La Vanguardia, substituït per Màrius Serra el 1990, Pau Vidal a El País o Anna Genís a El Periódico tenen seguidors fidels que intenten resoldre’ls cada dia.

fandom m

Primera documentació: 29/07/2004

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Més enllà d’Andrzej Sapkowski i la seva saga sobre el bruixot Geralt de Rivia, vaixell insígnia de l’editorial, García Prado ha aplicat la seva experiència en el fandom per obrir dues línies igualment oportunes en el seu jove catàleg. [El Periódico, 29/07/2004]
Ara bé, si sou part del seu fandom gegantí, la tornada als escenaris dels irlandesos —no tocaven a Barcelona des del 2006, amb aquells dos concerts al Camp Nou— és un esdeveniment, no només per l’espera, sinó pel concepte renovat amb què Bono i companyia presentaran el disc Songs of innocence (2014) amb alguns clàssics primigenis. [Time Out Barcelona, 2/10/2015]
Observacions El manlleu fandom s’ha format en anglès a partir del substantiu fan, abreviació de fanàtic i terme ja acceptat en català com a ‘afeccionat extremament a una cosa, admirador incondicional d’una persona, especialment d’un cantant, artista, etc’ (GDLC), i la partícula –dom, utilitzada originàriament per marcar un estat o un terreny (com a kingdom ‘regne’) però convertida actualment en un sufix viu que forma, entre d’altres, derivats per fer referència a dominis o regnes en sentit figurat. Així doncs, un fandom és un domini dels fans dedicat a un llibre, una pel·lícula, una sèrie, un grup de música, un fenomen, etc.; en definitiva, una comunitat on tots els seguidors d’un mateix element posen en comú les seves experiències i les seves creacions (fanart, fanfiction, cosplay, etc.), i on fins i tot poden arribar a desenvolupar un argot que els és propi.

Els primers casos d’aquest fenomen cultural es van donar a principis del segle xx en el món del beisbol, però l’auge va arribar amb la ciència ficció i sèries com Star Trek. Avui dia les xarxes socials proporcionen nous canals de comunicació per als membres d’un fandom, i n’hi ha que són usades majoritàriament amb aquest propòsit, com ara Tumblr o Reddit.

room escape mf

room-escapePrimera documentació: 1/11/2013

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos No estem parlant d’un joc d’ordinador. Es tracta d’una experiència real —i molt divertida— que podeu viure a Cronologic (Av. de la Meridiana, 129), la segona room escape que obre a la ciutat. [Time Out Barcelona, 1/11/2013]
Els jocs d’escapada, o room escape, consisteixen precisament en això, tancar els jugadors —generalment grups d’entre dues i cinc persones— en una habitació ambientada al voltant d’un enigma i plena de pistes i problemes que els participants hauran de solucionar en 60 minuts si volen sortir-ne. [Avui, 26/04/2015]
Observacions Amb el nom de room escape es coneix un joc d’aventura en què diversos participants intenten, de manera conjunta, sortir d’una habitació en un temps determinat resolent proves lògiques, puzles, desxifrant enigmes, etc. Així és com ho defineix el Termcat, que, per evitar el manlleu (el gènere del qual oscil·la entre el masculí i el femení als mitjans), proposa joc d’escapada en viu, però l’Observatori no ha recollit encara cap ocurrència d’aquesta proposta.

Aquest estil de joc mental va sorgir el 2006 a Silicon Valley, als Estats Units, quan un grup d’informàtics va crear un joc en equip en el qual s’havia de resoldre en un temps limitat un enigma basat en els relats d’Agatha Christie. De seguida va tenir molta popularitat i va començar a guanyar més adeptes en països com la Xina, Japó, Taiwan i Canadà. No obstant això, el format tal com el coneixem avui en dia a Europa va néixer a Hongria, on la finalitat principal era buscar la manera de sortir d’una habitació tancada. D’aquesta última idea, es va crear el neologisme en anglès format pel sintagma room ‘habitació’ i escape ‘escapar’.