hiperactiu -iva adj

Primera documentació: 10/09/1991

Tipus prefixació
Contextos Els jugadors de tennis acostumen a practicar la lentitud per mantenir la concentració, però Seles anguniejava de tan hiperactiva, i davant d’aquella màquina accelerada i implacable, Navratilova va quedar mentalment i físicament esgotada. [Avui, 10/09/1991]
Després hi ha el més populós, el de Santa Coloma de Gramenet, al barri del Fondo, bulliciós i comercialment hiperactiu. [El Periódico, 28/04/2016]
Observacions El prefix hiper- denota ‘excés, ultra mesura’ i, juntament amb la paraula actiu, forma un adjectiu que qualifica una persona que presenta un funcionament de l’activitat motora més elevat del que és natural, fet que pot estar lligat amb el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).

En el sentit més literal, una persona hiperactiva presenta símptomes que es poden relacionar amb trastorns mentals o amb lesions neurològiques. Amb el temps, però, sembla que l’adjectiu ha anat adquirint un significat més lax i sovint s’empra quan un individu es mostra enèrgic, inquiet o desconcentrat, sense que això vulgui dir que presenta cap mena de trastorn. Per extensió del significat, hiperactiu -iva també apareix en contextos en què un lloc, una situació o una entitat es caracteritza pel moviment excessiu i frenètic.

Anuncis

rellotge biològic m

Primera documentació: 20/12/1997

Tipus sintagmació
Contextos El tercer avanç correspon al descobriment (per primer cop en un mamífer) dels gens que regulen el nostre rellotge biològic, el que marca els ritmes quotidians, l’aspecte del qual és molt semblant al dels que marquen l’hora de la mosca de la fruita, cosa que indica una extraordinària conservació evolutiva. [El Periódico, 20/12/1997]
Elles, en canvi, senten la solitud com una espasa de Dàmocles que caurà irremissiblement sobre la seva vida si no s’afanyen (el famós rellotge biològic!) i, alhora, senten la temptació del matrimoni com una solució de recanvi. [La Vanguardia, 6/08/2016]
Observacions Com podem veure en el primer exemple, el rellotge biològic és una mena de rellotge intern que dirigeix els processos fisiològics i les conductes que el nostre organisme fa periòdicament. La pressió arterial, el ritme cardíac, la respiració i la temperatura, per exemple, van guiats per aquest rellotge intern. Però una de les funcions que s’atribueix més sovint al rellotge biològic és la reproducció, de manera que les dones (més que no pas els homes, segons la creença tradicional) poden sentir a partir d’una determinada edat la necessitat de reproduir-se si encara no ho han fet. És difícil, però, destriar la part biològica en aquesta crida a la reproducció de la part social a la qual són sotmeses també les dones.

wellness madj

Primera documentació: 18/04/2004

Tipus composició culta
Contextos Han passat tres dècades i no hi ha cap hotel de certa categoria que no compti amb un espai reservat per al que aquest emprenedor denomina «centres de salut o de wellness (benestar, en català)»: sauna, cabina de banys de vapor, cabina de neu, etcètera. [El Periódico, 18/04/2004]
Són propostes molt sol·licitades, sobretot entre clients assidus al wellness i que busquen experiències més enllà dels massatges. [La Vanguardia, 17/11/2016]
Observacions El mot wellness és un manlleu de l’anglès que s’ha introduït a la llengua catalana, entre d’altres, per fer referència al concepte de benestar. En concret, es fa servir en relació amb els centres de salut i bellesa que ofereixen diferents tractaments per millorar la satisfacció amb un mateix, és a dir, per sentir-nos bé. Els tractaments d’aquest tipus inclouen tant els massatges, com l’estada en balnearis o spas, entre d’altres teràpies o activitats.

En anglès wellness es va documentar per primera vegada al segle xvii i s’utilitzava només en el sentit de benestar; sentir-se bé i gaudir de bona salut. Tanmateix, a mitjan de la dècada del 1950, als Estats Units es va començar a utilitzar especialment per fer referència a l’equilibri físic, mental i espiritual com a meta positiva que cal aconseguir (Oxford English Dictionary). D’aquí neixen les denominacions angleses wellness centre o wellness programme. Com podem veure, aquest és bàsicament el sentit que ha arribat a la llengua catalana.

chemsex m

Primera documentació: 11/11/2015

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Totes les organitzacions que treballen en aquest àmbit de la sida i les malalties venèries adverteixen que fenòmens socials com el chemsex poden estar arrelant més ara que abans, ja que els joves han abaixat la guàrdia davant el contagi de la sida. [La Vanguardia, 11/11/2015]
A Londres, el chemsex ja es concep com un problema de salut pública i hi ha clíniques especialitzades que reporten mensualment fins a un centenar de casos de persones que tenen un consum problemàtic vinculat al chemsex. [El País, 9/05/2016]
Observacions El chemsex, acrònim de l’anglès chemical sex ‘sexe químic’, és una pràctica que es caracteritza per tenir relacions sexuals sota els efectes de les drogues durant llargues sessions que poden arribar a durar dies. Aquest fenomen, que es va iniciar als Estats Units i que ha arribat a Europa, és gairebé exclusiu entre el col·lectiu gai. El que fa que practicar chemsex sigui extremadament perillós és que suposa un augment de risc d’infeccions de transmissió sexual, ja que el consum de drogues sintètiques deixa els participants en un estat de semiinconsciència que els fa baixar la percepció de risc i no utilitzen preservatius. Alguns autors apunten que hi ha tingut un paper destacat l’auge de les aplicacions per lligar.

Com que aquesta pràctica és relativament nova, totes les ocurrències d’aquest manlleu recollides per l’Observatori són molt recents.

bosses f pl

bossaPrimera documentació:  25/06/2009

Tipus semàntic
Contextos És a causa de la seva musculatura, que es va afluixant de mica en mica. Va caient, perquè ja no li queden armes per lluitar contra la força de la gravetat. I passa el mateix amb les bosses dels ulls, penso, i amb la musculatura del coll. [El Periódico, 25/09/2009]
L’exfutbolista té una cara molt més estilitzada que abans, quan mostrava unes bosses als ulls i una papada molt visibles. [Ara, 12/02/2015]
Observacions Tenir mals hàbits de vida (descansar poc, menjar malament, fumar, etc.) pot manifestar-se de dues maneres diferents al voltant dels ulls: d’una banda, ens poden sortir ulleres ‘taques moradenques que es fan al voltant dels ulls o sota la parpella inferior i que solen ésser degudes a una gran fatiga, a insomni o a alguna malaltia’ (GDLC); de l’altra, se’n poden fer bosses, un neologisme semàntic que no està recollit al diccionaris de referència del català però que per al castellà el DRAE defineix com un ‘abultamiento de la piel debajo de los ojos’. Es tracta de dos fenòmens diferents que no sempre apareixen alhora i per als quals la cosmètica ofereix una multitud de productes que ajuden a dissimular-los. Aquest neologisme és la base d’un sintagma que encara no s’ha estabilitzat en l’ús, tal com demostra el fet que als contextos trobem tant bosses als ulls, com bosses sota els ulls o bosses dels ulls.