ultrafons m

Primera documentació: 3/10/2012

Tipus prefixació
Contextos La mort, diumenge passat, d’una participant de la carrera d’ultrafons Cavalls del Vent planteja no només de nou el debat sobre l’adequat control mèdic dels que practiquen esport de forma amateur, sinó el de la creixent recerca de nous límits en activitats físiques en la natura. [El Periódico, 3/10/2012]
Ets corredor d’ultrafons i sempre has portat Blanes a tot arreu. [País km0 (La Xarxa), 26/07/2016]
Observacions El prefix ultra- significa ‘més enllà’, com a ultramar, o ‘en grau excessiu’, com a ultraconservador o, com en el cas que ens ocupa, ultrafons. Aquest substantiu fa referència a una modalitat esportiva que va molt més enllà que les curses de fons convencionals, en què les distàncies que es recorren són els 3.000, 5.000 i 10.000 metres llisos, i la marató. Quan la distància supera els 42,195 km s’anomena ultrafons; les distàncies més comunes d’aquest tipus de cursa són 50, 80 o 160 km, i, a diferència de les curses de fons, les d’ultrafons es fan per terrenys de muntanya o mixtos, cosa que n’incrementa la dificultat.

El Termcat dona com a sinònima la forma ultramarató, però a l’Observatori no n’hem documentat cap exemple en els mitjans.

Anuncis

aquagym o aiguagim m

aquagymPrimera documentació: 10/08/1998

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos L’aquagym, una variant de l’aeròbic que es practica a l’aigua, és l’esport estrella de Sitges fins a final de mes. [El Periódico, 10/08/1998]
Sempre es pot recórrer a esports de moda com el gym-jazz, l’aquagim, l’spinning, el pilates o el running. [El Periódico, 27/12/2013]
Observacions La paraula aquagym és un manlleu de l’anglès format per la forma prefixada del llatí aqua- ‘aigua’ i el substantiu gym, abreviació de gymnastic ‘gimnàstic -a’.

Es tracta d’una modalitat de gimnàstica de manteniment de la forma d’intensitat variable consistent a fer exercicis gimnàstics dintre l’aigua, generalment seguint el ritme d’una música. Pot tenir finalitats terapèutiques o recreatives, com ara enfortir la resistència muscular o millorar la flexibilitat i la postura. Per evitar el manlleu, el Termcat proposa el compost aiguagim, que apareix als mitjans però amb menys freqüència i més tard que el manlleu.

snorkel m

snorkelPrimera documentació: 4/05/2006

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Durant sis dies els equips participants van recórrer les dues parts de l’illa (Basse-Terre i Grande-Terre) competint en diferents modalitats esportives, que anaven des de tot tipus de proves d’aigua (kayak, surf, windsurf, paddle surf, snorkel…) a descens de barrancs, trail, tir amb arc i golf, passant per proves culturals i de descoberta de l’entorn natural. [Avui, 3/12/2008]
Immersions entre tonyines o dins d’un vaixell enfonsat durant la Primera Guerra Mundial són algunes de les experiències que ofereixen l’Estació Nàutica de la Costa Daurada i les empreses especialitzades en snorkel i submarinisme associades amb l’objectiu de posar en relleu l’important patrimoni subaquàtic que es pot trobar a les aigües del golf de Sant Jordi, entre el cap de Salou i el delta de l’Ebre. [Ara, 2/11/2016]
Observacions Aquest manlleu de l’anglès, que alhora l’ha pres de la forma alemanya Schnorchel ‘tub de respiració’, denomina un dispositiu per fer submarinisme. El Termcat el defineix com un ‘tub de material plàstic en forma de J, proveït en un dels seus extrems d’un broquet adaptable a la boca, que permet respirar sota l’aigua’ i proposa les formes catalanes respirador de superfície i tub respirador com a denominacions catalanes. Tanmateix, i com es pot veure als contextos, els parlants fan servir snorkel per referir-se a l’activitat que es du a terme amb aquest dispositiu, és a dir, a submergir-se sota l’aigua fent servir un snorkel per respirar.  

cicloturista m i fadj

Primera documentació: 19/05/1994

Tipus composició culta
Contextos La Federació Andorrana de Ciclisme es va unir a les iniciatives espanyola i francesa i va decidir prohibir la participació de cicloturistes amb bicis de frens de disc en les marxes que s’organitzen al seu país amb l’objectiu de garantir una seguretat més gran. [El Periódico, 18/06/1998]
L’última jornada, dijous, no és una passejada cicloturista, ja que a la part final de l’etapa s’haurà de superar l’alt de la Rabassa (1.800 metres), a Andorra. [El Periódico, 5/02/2015]
Observacions L’adjectiu cicloturista està format per la forma prefixada ciclo- (del mot ciclisme) i el substantiu turista, i segons el Termcat denomina la ‘persona que practica el cicloturisme’. Quan busquem què és el cicloturisme, tanmateix, el Termcat ofereix dues definicions. La primera, i la més transparent, que trobem també al GDLC, fa referència a la ‘pràctica del turisme amb bicicleta’, és a dir, que s’entén com a activitat recreativa en què els qui la practiquen fan servir la bicicleta per viatjar a llocs nous i fer turisme. Una bona manera de fer cicloturisme és seguir les vies verdes, ja que estan especialment habilitades per a aquest propòsit. D’altra banda, el Termcat també defineix cicloturisme com la ‘pràctica no competitiva del ciclisme de carretera en què només es regulen determinats aspectes de la participació i el recorregut’, que és el significat que pren al primer context.

gim m

Primera documentació: 27/02/2012

Tipus abreviació
Contextos Joan Cabrera vol oferir dues sessions de natació terapèutica, Dolors Bertran va conduir un parell de classes d’aquafibro i Laura Garcia en va impartir dues de gim terapèutic. [Claror, 27/02/2012]
Al gim la dona sempre havia sigut menys visible. [Ara, 23/02/2016]
Observacions El mot gim és un neologisme format a partir de l’abreviació del substantiu gimnàs, probablement per influència de l’anglès (de manera similar a tele o col·le), i habitual en contextos informals. La forma gim coexisteix amb la forma més estranya per a la llengua gym, manllevada directament de l’anglès.

Pel fet de ser una abreviació i, per tant, considerar-se més aviat col·loquial, sembla ser que el català escrit dels mitjans es resisteix encara a introduir-lo. Això no obstant, en anglès, l’Oxford English Dictionary en recull el primer ús l’any 1871, format mitjançant el truncament del substantiu gymnasium o gymnastics; Le Grand Robert, en francès, també el recull, i situa l’aparició el 1878, com a abreviació del mot gymnastique.