lifestyle madj

lifestylePrimera documentació: 2/09/2012

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
Encara que aquest lifestyle —una mirada nostàlgica al passat amb objectes, roba i accessoris de qualitat i en bon estat de principis i mitjans del segle xx— té la seva màxima representació i varietat a Londres, París i Nova York, en els últims anys han nascut a la capital catalana noves botigues que han consolidat i diversificat un autèntic mercat del vintage a la ciutat. [El Periódico, 2/09/2012]
Tres amics professionals de la decoració d’interiors, el disseny de moda i la joieria són els artífexs de Clay, una botiga de lifestyle instal·lada en uns baixos d’una finca del segle xvi del barri del Born. [Time Out Barcelona, 9/02/2017]
La seva botiga, situada al carrer Barcelona 120-122, compta amb 600 m2 d’exposició amb diferents ambients que mostren les últimes tendències del sector de la decoració amb un concepte lifestyle. [Diari de Girona, 19/03/2022]
Observacions La denominació anglesa lifestyle està formada pels mots life ‘vida’ i style ‘estil’ i fa referència a la manera de fer d’un individu o d’un col·lectiu. Tot i que en català hi al·ludim amb el sintagma equivalent estil de vida, també hem manllevat la forma anglesa, tal com es documenta a l’Observatori de Neologia.

Aquesta noció va ser encunyada pel psicòleg austríac Alfred Adler (1870-1937). Tot i això, amb el temps ha anat més enllà de l’àmbit de la sociologia i ha adquirit un sentit més ampli. De fet, és un concepte en voga a Internet i a les xarxes socials, on els influencers mostren al món els seus interessos i opinions, així com la seva manera de parlar, vestir, consumir, alimentar-se i relacionar-se.

En aquesta línia, el lifestyle també s’ha convertit en una estratègia de màrqueting: les marques busquen aconseguir una imatge única que perduri en el temps i formi part de la vida dels consumidors, sobre els quals influeixen mitjançant els valors i les creences. Amb aquest objectiu, i tenint en compte que la manera de vestir també contribueix a construir la nostra identitat, el lifestyle és una gran tendència en el món de la moda i la bellesa, com en fan palès els contextos.

shooting m

shootingPrimera documentació: 28/10/2017

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos Premiat diverses vegades amb el didal d’or i com a millor estilista de l’any (també segons el fòrum europeu), Gutiérrez ha convidat aquesta emergent estrella de la fotografia perquè faci el seu propi shooting en directe per a aquest festival. [Ara, 23/03/2019]
“No és un shooting amb cinquanta postures; xerrem, parlem d’autoestima, de cossos, ballem, fem fotos de cada moment i d’allà surt la sessió”, explica l’Ariadna. [El Nacional, 7/05/2021]
Observacions La unitat shooting és un manlleu de l’anglès que significa ‘sessió de fotos’; en la llengua original, el verb de base, to shoot, en una de les seves accepcions vol dir ‘fer una fotografia’. Concretament, sembla que en català el manlleu s’ha especialitzat per fer referència a un tipus de sessió de fotos que té com a finalitat promocionar els productes d’una marca o d’una empresa. Una altra característica del shooting és que el sol realitzar un equip fotogràfic, i no només un únic fotògraf, ja que implica molta feina: muntar l’escena, ajustar els llums, preparar els models (vestuari, maquillatge, posicions…), fer les fotografies, etc. Si les tasques es reparteixen, el desenvolupament de la sessió és més eficient i els resultats milloren.

L’objectiu del shooting sempre és crear un àlbum fotogràfic del producte que sigui efectiu, atractiu i únic, perquè cridi l’atenció. N’hi pot haver de diferents tipus, en funció del que es vol mostrar, per exemple: en un shooting de producte l’article que es vol vendre és el protagonista de la sessió; en un shooting d’inspiració pren rellevància el context, que mostra les últimes tendències i pretén ser una font d’inspiració (per exemple, per a la realització de bodes); un shooting corporatiu ensenya com es treballa en una empresa (l’equip humà, el procés de producció, les instal·lacions…), la qual cosa humanitza la marca, o un shooting de moda és una sessió fotogràfica que es realitza a models professionals o a persones que es volen iniciar en aquest món amb la creació d’un àlbum fotogràfic.

delivery m

deliveryPrimera documentació: 17/04/2016

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Constatant que era un excel·lent cuiner, el 1870 Andrea Rosa va decidir elaborar menges i entregar-les a domicili als propietaris dels palaus i vil·les del voltant en un clar antecedent dels deliveries actuals. [Ara, 17/04/2016]
Els inicis també els recorda “difícils” Sacha Michaud, cofundador de Glovo al costat d’Oscar Pierre, primera companyia de delivery multicategoria a Europa. [Avui, 12/07/2020]
Observacions Inicialment, el manlleu delivery es referia estrictament al servei de repartiment de menjar a domicili. Actualment, però, aquesta paraula ha ampliat el significat i es pot referir a l’entrega de qualsevol tipus de producte, definició que coincideix més amb l’original en anglès i que probablement s’ha generalitzat arran del confinament causat pel coronavirus. A banda de la forma i el significat, la influència de la llengua estrangera també afecta la formació del plural del substantiu, com veiem en el primer context, en què s’utilitza la forma plural anglesa (deliveries), en comptes de la forma que seria més natural per al plural en català, amb l’adjunció d’una essa (deliverys).

tracker m

Primera documentació: 25/03/1999

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos “A vegades ens demanen localitzar persones a través de l’ordinador, tractem qüestions de sabotatges o perseguim trackers informàtics”, puntualitza Josep Maria Oliver, president de l’Associació de Detectius Privats de Catalunya… [Avui, 25/03/1999]
Es tracta d’una mena de xivato de trackers (rastrejadors). [La Vanguardia, 10/07/2020]
Observacions Un tracker és un dispositiu que segueix ordinadors, pàgines web o, fins i tot, persones, com s’ha fet durant la pandèmia de coronavirus amb els rastrejadors de contactes per mirar de controlar els contagis. Fora de l’àmbit epidemiològic, es fan servir trackers per fer el seguiment del rendiment de campanyes publicitàries i avaluar el comportament d’unes variables determinades (punt de connexió, durada, nombre de clics, etc.) durant un període de temps.

En anglès, el verb to track originalment s’aplicava a la caça amb el sentit de ‘rastrejar, seguir la pista (d’un animal)’. La idea del seguiment és la base de l’ampliació semàntica dels rastrejos informàtics i, més recentment, epidemiològics.

tot inclòs m

tot inclòsPrimera documentació: 6/04/2004

Tipus sintagmació
Contextos Per a la temporada alta, les expectatives també són bones, si bé s’han hagut d’abaixar alguns preus i, sobretot, els paquets que ofereixen el tot inclòs —restaurant, diversió, copes, etc. [El Temps, 6/04/2004]
Com que l’estada era de vuit dies i el preu que havien pagat pel paquet, tot inclòs, era de 400 euros, l’incident forma part dels símptomes que ens obliga a qüestionar-nos el model turístic. [La Vanguardia, 21/08/2016]
Observacions El sintagma tot inclòs s’utilitza per indicar que en el preu d’un determinat producte s’hi inclouen tots els serveis o elements propis de l’article seleccionat, és a dir, que es tracta d’un preu final tancat. De fet, aquesta expressió es fa servir sobretot en el sector del turisme, com, per exemple, en relació amb l’allotjament, per indicar que en el preu s’hi inclouen tant els àpats com les begudes. D’altra banda, aplicat a un paquet turístic o de vacances indica que inclou tant el transport com l’estada o, fins i tot, activitats de lleure. En alguns d’aquests casos, els clients que tenen contractats aquest tipus de servei s’identifiquen amb una polsera que els proporciona l’empresa turística en qüestió.

Pel que fa a l’origen de la denominació tot inclòs, sembla que prové de l’anglès all inclusive. De fet, en anglès es va començar a usar en el context del turisme a principis del 1900, ja que va ser entre el final del segle xix i l’inici del segle xx que van començar a tenir lloc els primers viatges turístics gràcies al desenvolupament econòmic i industrial, i els avenços tecnològics.