sextorsió f

sextorsióPrimera documentació: 10/02/2015

Tipus acronímia
Contextos Dos de cada 10 adolescents espanyols admeten haver tingut algun problema a internet, com l’assetjament per part d’amics o de la parella i la sextorsió com a conseqüència de l’intercanvi de fotos compromeses, segons es desprèn d’un estudi realitzat per la Fundació Alia2 entre més de 1.000 adolescents. [El Periódico, 10/02/2015]
Per exemple, consumir contingut no apte per a la seva edat, el cyberbullying, la sextorsió (xantatge basat en l’amenaça de difondre imatges íntimes a les xarxes), entre altres. [El Periódico, 1/05/2018]
Observacions El Termcat proposa la forma extorsió sexual per a la sextorsió, aquest nou delicte aparegut a l’era digital i que es defineix com el ‘xantatge que es fa a algú amb l’amenaça de publicar a la xarxa imatges o vídeos on la víctima apareix despullada o fent alguna activitat sexual’; sovint són fotos o vídeos que la víctima havia compartit amb la persona que ara li fa el xantatge. Segons dades recents de Catalunya, dos de cada deu adolescents han patit formes greus o lleus d’aquest tipus d’extorsió de la qual es va començar a parlar en el nostre entorn mediàtic a principis de l’any 2015 però que als EUA ja estava tipificat i penat fa més de deu anys.

habeas corpus m

habeas corpusPrimera documentació: 20/05/1996

Tipus manlleu del llatí
Contextos Jo vaig haver de demanar l’habeas corpus i vaig restar fugit quinze dies fins que el senyor jutge es va informar bé… [El Temps, 20/05/1996]
De fet, va ser la mateixa Guàrdia Civil la que el va deixar marxar. El propietari es va voler acollir a l’habeas corpus, és a dir, al dret de posar-se immediatament a disposició judicial per resoldre si la seva detenció ha sigut legal o no. [Ara, 23/02/2019]
Observacions En llatí, habeas corpus vol dir ‘tingues el cos’ i es fa servir actualment per designar el ‘procediment de protecció del dret a la llibertat personal que té per finalitat posar qualsevol persona detinguda a disposició immediata de l’autoritat judicial competent’, i que pot ser sol·licitat per la persona detinguda, un familiar seu, el ministeri fiscal, el síndic de greuges o un jutge. Un cop formalitzada la sol·licitud, l’autoritat governativa té l’obligació de cursar-la al jutge competent, que escolta les al·legacions contra les causes de la detenció o les seves condicions, i després decideix si la persona ha de continuar detinguda, se la posa en llibertat o si passa a disposició judicial en cas que superi el temps màxim de detenció.

Les primeres referències d’aquest procediment es remunten al 1679, en una llei del Parlament anglès, tot i que anteriorment, ja se’n recull una forma prèvia als furs de les Corts de la Corona d’Aragó (1428) com a “recurs de manifestació de persones”. Actualment, aquest procediment està recollit a l’article 17.4 de la Constitució espanyola, que assenyala que la llei en regularà el procediment per poder posar immediatament a disposició judicial tota persona detinguda il·legalment.

condicional f

Primera documentació: 16/12/2010

Tipus abreviació
Contextos Comença la vista d’Assange en la qual el jutge decideix si li dona la condicional. [Ara, 16/12/2010]
A la França del segle xix, Jean Valjean és un exconvicte perseguit durant dècades pel despietat policia Javert després de saltar-se la condicional. [Ara, 5/02/2020]
Observacions Als diccionaris en català, dins l’entrada de llibertat hi trobem diferents sintagmes aplicats a l’àmbit del dret, entre els quals hi ha llibertat condicional, definit com el ‘benefici atorgat a un penat, quan ha complert la major part de la pena, mitjançant el qual obté la llibertat fins a la fi de la seva condemna’ (GDLC). Com que aquesta locució té força freqüència en l’ús, els parlants l’han reduïda i han començat a utilitzar només l’adjectiu. A més, aquesta reducció es fa servir tant en contextos formals com informals.

jurismàtica f

Primera documentació: 20/11/2018

Tipus acronímia
Contextos El professor de Dret de la UB, Jordi Manyà, va fer una introducció a dues noves disciplines del món del Dret, la jurismàtica i la legística, que aborden les relacions entre el Dret i la Intel·ligència Artificial. [El Triangle, 20/11/2018]
La jurismàtica és la nova branca del dret que estudia les responsabilitats legals de les noves tecnologies. [El Món a RAC1 (RAC1), 3/01/2019]
Observacions El substantiu femení jurismàtica és un acrònim format a partir de jurisprudència i informàtica. Es tracta d’una branca nova del dret que s’encarrega de l’aplicació dels coneixements informàtics en el dret per tal que l’execució de les lleis en general sigui més eficient i dinàmica. El que es pretén amb la jurismàtica és, per tant, substituir l’activitat rutinària humana en les feines de localització i recuperació d’informació i automatitzar els processos legals. Aquesta branca del dret, que va néixer fa poques dècades amb l’auge de la informàtica, també se la coneix com a informació jurídica, i generalment se sol dividir en tres àrees: la de gestió, la de documentació i la de decisió.

Més recentment, però, segons el que ha documentat l’Observatori amb el darrer exemple, sembla que ha adquirit un altre significat, i és que seria una disciplina nova que té per objecte les responsabilitats legals de les noves tecnologies.

mediar v intr

Primera documentació: 4/01/1989

Tipus conversió
Contextos Alger rebutja que Rabat mediï per al diàleg amb l’oposició. [Avui, 27/03/1995]
La Generalitat va mediar, sense èxit, en el conflicte, segons ha confirmat avui la consellera de Treball Dolors Bassa a Catalunya Ràdio. [El País, 11/08/2017]
Observacions A la sèrie derivativa formada pels mots mediador, mediació, mediat, mediatament o intermediari, els quals provenen del mot llatí medium ‘mig, central, intermediari’, cal afegir-hi el verb intransitiu mediar que, en ciències socials, dret i administració i, de fet, en llengua general, designa l’acció d’intervenir entre dues parts o més per posar-les d’acord.

En català, els diccionaris recullen el verb mitjançar definit com a ‘intercedir, servir de mitjancer o intermediari’ (GDLC) i, segons el Termcat, és un sinònim complementari de mediar, juntament amb la locució fer una mediació.