souvenir m

souvenirPrimera documentació: 24/03/1989

Tipus manlleu del francès
Contextos França és color i souvenir, història viva i escenificació del mite de la Revolució. [Diari de Barcelona, 24/03/1989]
Els recels d’aquesta comercianta s’entenen quan es coneixen històries com les d’en Vijay, un venedor de souvenirs els pares del qual van arribar de l’Índia fa 50 anys i es van instal∙lar a la Rambla. [La Vanguardia, 3/03/2016]
Observacions En llatí el verb subvenīre volia dir ‘venir en ajut d’algú o de les seves necessitats’, que és el significat que ha mantingut en català subvenir. En francès, en canvi, el verb derivat del llatí és souvenir, que significa ‘tornar a la memòria’. I el verb substantivat vol dir ‘record’, tant en sentit abstracte com concret, significat que Le Grand Robert defineix com a ‘petit objecte decoratiu que es ven als turistes’. Tot i que el català ja compta amb el substantiu record, com en altres ocasions, els parlants recorrem al manlleu, en aquest cas potser per intentar dignificar l’objecte, que sol ser, en alguns casos, d’un gust dubtós.

ovella negra f

ovella negraPrimera documentació: 21/09/1994

Tipus sintagmació
Contextos Era l’ovella negra d’una família de classe mitjana. Tenia un passat de delinqüent. [El Temps, 15/04/1996]
Ja han quedat enrere les èpoques en què era l’ovella negra de Hollywood, quan es declarava públicament anarquista i defensava davant qui volgués escoltar-lo les bondats del cànem, la tela que es produeix a partir de la planta de la marihuana i que sempre ha utilitzat com a part de la vestimenta. [La Vanguardia, 22/07/2016]
Observacions El sintagma ovella negra designa el membre diferent, rebel i poc respectable dins un grup poc nombrós, especialment dins d’una família. La motivació es troba en el fet que els pastors no volien tenir ovelles negres en els ramats, perquè era més costós tenyir la llana. S’hi ha de sumar que en la cultura occidental el negre s’associa amb valors negatius i, per exemple, al segle xvi a Anglaterra era un color que es considerava la marca del diable, creença que va perdurar fins ben entrat el segle xix.

Actualment, l’ús d’ovella negra ha perdut aquestes connotacions tan pejoratives, tot i que continua designant de manera negativa la persona que és diferent de la resta.

candau m

candauPrimera documentació: 2/01/2005

Tipus manlleu del castellà
Contextos Els joves que assistien al concert es van trobar atrapats a l’interior del recinte, on estaven envoltats pel foc i el núvol tòxic causat per la combustió de materials plàstics, ja que les portes d’emergència estaven tancades amb candaus i filferro. [Avui, 2/01/2005]
Tampoc han donat esperances per a una abstenció, però al PP compten que aquest últim candau es pugui obrir en temps de pròrroga, en l’últim minut, ja que els dos partits s’han compromès públicament a no forçar unes terceres eleccions generals. [El Periódico, 28/06/2016]
Observacions En català, cadenat és el substantiu que designa el ‘pany portàtil que consisteix en una caixa metàl·lica que porta una peça en forma de U invertida que es tanca per pressió un cop ha passat pel forat de dues anelles fixades a la porta o a l’objecte que es vol tancar’ (Diccionari de llengua catalana manual de Vox). Però al costat d’aquest nom, trobem també la forma candau, que és una adaptació del castellà candado i que comença a aparèixer en els mitjans, tot i el filtre de correcció pel qual evidentment passen els textos que s’hi publiquen. El diccionari de Vox (2015) és l’únic diccionari que admet la forma candau, tot i que amb l’advertiment que només és adequat per a la llengua col·loquial.

polvoritzar v tr

Primera documentació: 21/10/1990

Tipus semàntic
Contextos El que va fer el seu govern ―va assenyalar Timothy Milnes, un participant― va ser redistribuir la riquesa al revés, de pobres a rics, polvoritzar la indústria, baixar els impostos als milionaris, estimular l’atur i la pobresa infantil. [La Vanguardia, 18/04/2013]
Hosszu va posar la directa en l’esquena i en la braça per arrodonir 200 metres vertiginosos i així va aconseguir polvoritzar la plusmarca de Ye Shiwen (4m 28,43s) i establir el nou límit humà en 4m 26,36s. [El País, 8/08/2016]
Observacions El verb polvoritzar no només s’utilitza en sentit literal per indicar que un element es redueix a pols o pólvora, sinó que des de fa dècades també es fa servir en sentit figurat per indicar que una cosa ja s’ha destruït o deixat enrere. Entre aquests usos destaca especialment el sentit de batre un nou rècord, és a dir, quan se supera la marca que hi havia fins aleshores. Per aquest motiu, observem que es fa servir sobretot en l’àmbit esportiu per parlar dels temps o cronos que aconsegueixen millorar les marques existents. A mode il·lustratiu, als Jocs Olímpics de 2016 a Rio de Janeiro es van batre 27 rècords del món i 91 rècords olímpics.

coco m

Primera documentació: 29/01/1989

Tipus manlleu del castellà
Contextos Veritable coco de la vida política francesa en general, l’extrema dreta ha aconseguit fer de Perpinyà un dels seus principals laboratoris d’assaig. [Avui, 24/03/1989]
En un temps en què d’esprémer el cervell en diuen despectivament menjar-se el coco. [Diari de Barcelona, 29/01/1989]
L’equip blaugrana, que va ser el primer a aparellar-se, va esquivar els cocos com Bayern de Munic i Milan. [Segre, 19/12/2009]
Observacions A partir de la fruita coco, que és relativament esfèrica i molt dura, des de fa dècades trobem usos de coco per referir-nos al cap, part de l’anatomia humana també esfèrica i dura. Per una metonímia habitual i coneguda, el coco significa moltes vegades el cervell (i d’aquí ve la locució menjar-se el coco, que hem pres del castellà) i quan diem que algú és un coco volem dir que és una persona molt llesta. Però de vegades trobem coco utilitzat encara amb un significat diferent, també pres del castellà i exemplificat en l’últim context, que és l’ésser imaginari que fa por i que en català anomenem papu.