bluetooth madj

Primera documentació: 11/12/2003

Tipus semàntic
Contextos La versió del simulador de futbol més popular del món es pot jugar online a través de la connexió bluetooth del telèfon consola de la companyia finlandesa. [El Periódico, 11/12/2003]
Les versions més sofisticades incorporen bluetooth per enviar dades al telèfon sobre el consum de nicotina o el temps d’activitat. [Ara, 4/10/2016]
Observacions El bluetooth és una tecnologia sense fils que serveix per interconnectar a una distància pròxima i amb un consum de potència baix diferents dispositius electrònics, que elimina els cables dels perifèrics com els dels auriculars, impressores o teclats. A més, molts fabricants de cotxes inclouen com a opció en els vehicles l’equipament de mans lliures basat en la tecnologia bluetooth, ja que permet mantenir una conversa telefònica sense necessitat d’agafar l’auricular.

Aquest sistema de connexió el van desenvolupar el 1994 Jaap Haartsen i Mattisson Sven, dos enginyers que treballaven per la companya Ericsson a Suècia. Tres anys més tard, un altre enginyer nord-americà, Jim Kardach, va proposar el nom d’un rei viking, Harald Blåtand (911-987), que en anglès s’havia traduït per Harald Bluetooth. El motiu pel qual es va escollir aquest rei per posar nom a aquesta nova tecnologia va ser perquè va unificar les tribus de Dinamarca, Suècia i Noruega i les va  convertir al cristianisme, la qual cosa manté un cert paral·lelisme amb el bluetooth, que permet la unificació de la comunicació dels sistemes digitals. De fet, el logotip que va llançar l’empresa sueca combina els signes de l’alfabet rúnic hagall (ᚼ) i berkana (ᛒ), que equivalen a les inicials del nom i cognom del rei, i fins i tot el color del disseny és blau perquè Harald Bluetooth era un apassionat dels nabius.

Anuncis

química f

Primera documentació: 23/03/1992

Tipus semàntic
Contextos A partir d’aquest argument, el film explota la química entre els dos protagonistes masculins, i potencia el sentit de l’humor de l’aventura. [Diari de Barcelona, 23/03/1992]
Hem perdut molts jugadors i això ens ha fet perdre la química i molts partits, però hem de mantenir-nos positius. [Ara, 27/01/2017]
Observacions El DIEC defineix química com la ‘ciència que estudia la composició, l’estructura íntima de les substàncies i llurs transformacions recíproques’. Ara bé, els contextos mostren un altre ús en què aquesta paraula s’utilitza per referir-se a aquella relació que es caracteritza per ser positiva entre persones o coses que tenen certes característiques afins. Generalment, en les persones, aquest grau d’afinitat se sol manifestar quan aquestes s’acaben de conèixer o han establert algun tipus de relació, ja sigui amistosa, laboral o amorosa.

portafolis m

Primera documentació: 9/02/1999

Tipus composició
Contextos La companyia asseguradora Catalana Occident i el Deutsche Bank han arribat a un acord pel qual l’empresa d’assegurances incorporarà al seu portafoli productes financers pertanyents a l’entitat bancària. [Avui, 9/02/1999]
Per fer-ho, cada alumne crea una pàgina web on elaboren un “portafolis digital” amb les seves reflexions personals i objectius. [Avui, 23/05/2017]
Observacions A l’Observatori hem recollit moltes variants d’aquesta paraula: el manlleu de l’anglès portfolio i les seves adaptacions portfoli, portafoli i portafolis, amb una presència bastant equilibrada de cadascuna. Tanmateix, la forma més adequada és clarament portafolis, com recull el Termcat, per tal com segueix l’estructura dels compostos formats per un verb i un nom comptable, com a obrellaunes, trencaones, contacontes o buscavides.

Amb el substantiu portafolis es designa tant la ‘cartera o carpeta per portar documents’, ja sigui literalment o en un ús ampliat de ‘catàleg’, com, més específicament en l’àmbit de l’ensenyament, com en el segon context, en què es refereix al ‘recull documental que mostra els coneixements, les habilitats o les experiències educatives o professionals d’una persona’.

coure’s v pron

Primera documentació: 5/11/1990

Tipus semàntic
Contextos Però ella, dona intel·ligent i advocada prestigiosa, posarà el pessic de sal a tot allò que es cogui a la Casa Blanca. [Avui, 8/02/1993]
Som a la plaça de Ripoll on es cou el festival, que té un alt valor social. [País km0 (La Xarxa), 19/07/2016]
Observacions El verb transitiu i intransitiu coure significa ‘preparar un aliment mitjançant un procés tèrmic’, i més enllà de l’àmbit culinari i en sentit figurat, ‘produir una sensació dolorosa anàloga a la d’una cremada a algú’ o ‘produir desfici, intranquil·litat, disgust’. Des de fa uns anys, l’Observatori ha recollit aquest verb en forma pronominal i amb un nou significat metafòric, canviant els aliments per trames: ‘preparar-se en secret o tramar alguna cosa de la qual hi ha algun indici’.

souvenir m

souvenirPrimera documentació: 24/03/1989

Tipus manlleu del francès
Contextos França és color i souvenir, història viva i escenificació del mite de la Revolució. [Diari de Barcelona, 24/03/1989]
Els recels d’aquesta comercianta s’entenen quan es coneixen històries com les d’en Vijay, un venedor de souvenirs els pares del qual van arribar de l’Índia fa 50 anys i es van instal∙lar a la Rambla. [La Vanguardia, 3/03/2016]
Observacions En llatí el verb subvenīre volia dir ‘venir en ajut d’algú o de les seves necessitats’, que és el significat que ha mantingut en català subvenir. En francès, en canvi, el verb derivat del llatí és souvenir, que significa ‘tornar a la memòria’. I el verb substantivat vol dir ‘record’, tant en sentit abstracte com concret, significat que Le Grand Robert defineix com a ‘petit objecte decoratiu que es ven als turistes’. Tot i que el català ja compta amb el substantiu record, com en altres ocasions, els parlants recorrem al manlleu, en aquest cas potser per intentar dignificar l’objecte, que sol ser, en alguns casos, d’un gust dubtós.