portafolis m

Primera documentació: 9/02/1999

Tipus composició
Contextos La companyia asseguradora Catalana Occident i el Deutsche Bank han arribat a un acord pel qual l’empresa d’assegurances incorporarà al seu portafoli productes financers pertanyents a l’entitat bancària. [Avui, 9/02/1999]
Per fer-ho, cada alumne crea una pàgina web on elaboren un “portafolis digital” amb les seves reflexions personals i objectius. [Avui, 23/05/2017]
Observacions A l’Observatori hem recollit moltes variants d’aquesta paraula: el manlleu de l’anglès portfolio i les seves adaptacions portfoli, portafoli i portafolis, amb una presència bastant equilibrada de cadascuna. Tanmateix, la forma més adequada és clarament portafolis, com recull el Termcat, per tal com segueix l’estructura dels compostos formats per un verb i un nom comptable, com a obrellaunes, trencaones, contacontes o buscavides.

Amb el substantiu portafolis es designa tant la ‘cartera o carpeta per portar documents’, ja sigui literalment o en un ús ampliat de ‘catàleg’, com, més específicament en l’àmbit de l’ensenyament, com en el segon context, en què es refereix al ‘recull documental que mostra els coneixements, les habilitats o les experiències educatives o professionals d’una persona’.

Anuncis

ampa f

Primera documentació: 13/01/2013

Tipus siglació
Contextos La conselleria sempre va al darrere dels fets, lamenta Tomás Sempere, president de la federació d’ampes de Santa Pola. [El Periódico, 13/01/2013]
Les sis federacions d’ampes de Catalunya s’uneixen per primera vegada per llançar una campanya contra el ciberassetjament a l’escola. [La Vanguardia, 17/02/2017]
Observacions Els pares o tutors dels alumnes d’un centre educatiu tenen la possibilitat d’organitzar-se en les ampes, sigla lexicalitzada per ‘associació de mares i pares d’alumnes’, i participar, així, en les activitats del centre, contribuir en la millora de la qualitat del sistema, coordinar les activitats extraescolars, etc.

Abans, aquestes associacions es coneixien amb el nom d’APA (associació de pares d’alumnes), però es va canviar la denominació per evitar el sexisme i incloure explícitament les mares, que solen ser majoria en aquestes entitats. Tanmateix, el Termcat recull tant el sintagma com la sigla com a sinònims complementaris d’ampa. L’evolució de la societat i l’acceptació de la diversitat familiar ha fet que actualment la sigla AMPA estigui sent subtituïda per AFA (‘associació de famílies d’alumnes’), tot i que el Termcat no la recull, no s’ha lexicalitzat en minúscula i l’Observatori no n’ha registrat cap cas.

tutorial m

Primera documentació: 30/04/1996

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Per fer-ho compta amb unes 2.000 fotografies i prop d’una hora d’àudio, a més d’un tutorial que explica de forma interactiva el funcionament del programa. [Avui, 30/04/1996]
Parla amb la seguretat del fruiter que distingeix un meló madur d’un que sembla un cogombre, que encara que hi ha tutorials a Youtube sobre com assolir aquest grau de coneixement, sembla indubtable que és un do. [El Periódico, 10/04/2016]
Observacions Una de les conseqüències dels avenços tecnològics dels últims anys és l’aparició de recursos informàtics que substitueixen els recursos en paper. És el cas dels tutorials, recursos didàctics en suport digital que gairebé es podria dir que han substituït els manuals d’ús, els llibres de cuina o les instruccions per a qualsevol aprenentatge. Un tutorial, que pot ser un programa informàtic interactiu, un vídeo o un document amb imatges, indica detalladament els passos a seguir per poder dur a terme de manera autònoma un procés determinat o per assolir un coneixement específic (Termcat).

Pel que fa a l’origen de la paraula, és un manlleu de l’anglès que s’ha instal·lat fàcilment en les llengües romàniques pel fet de tenir l’arrel llatina (tutor, tutōris) i un sufix –al que també ve del llatí i significa ‘relatiu o pertanyent a’. Així doncs, trobem aquest terme en castellà (tutorial), en italià (tutorial), en portuguès (tutorial) o, adaptat, en francès (tutoriel),

L’any 2000, el Termcat va proposar la forma programa d’aprenentatge, però atesa la dificultat d’implantació, el 2015 va acabar acceptant tutorial, paraula que avui dia s’utilitza de manera molt recurrent.

ludificació f

[ File # csp8096896, License # 2684663 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / laks

Primera documentació: 5/10/2013

Tipus sufixació
Contextos L’ús de les mecàniques i les tècniques del joc en un context no propi del joc —allò que s’ha anomenat gamificació o ludificació— s’ha convertit en una de les tendències de futur més potents. [Avui, 5/10/2013]
Li agrada molt i no se li escapen les possibilitats que per a la marca de la seva empresa li poden brindar eines com la realitat virtual, el videomapping, la realitat augmentada o la ludificació, per citar-ne algunes, però també es qüestiona i molt com fusionar totes aquestes tecnologies amb els seus productes. [El Periódico, 27/09/2016]
Observacions La idea d’introduir estructures de joc en les activitats més banals per fer-les més atractives no és pas nova. En l’àmbit de la psicologia, s’entén per ludificació les estratègies consistents a utilitzar la mecànica del joc que tenen com a objectiu orientar el comportament de les persones i aconseguir determinades fites, com ara crear un vincle emocional amb els usuaris, incentivar un canvi de conducta o transmetre un missatge. Això no obstant, aquest concepte va néixer en el món empresarial i, gràcies a la tecnologia, s’ha convertit en un fenomen en auge que s’ha anat expandint en altres camps com l’educació, la recerca o el món laboral.

L’any 2003 es va utilitzar per primera vegada el terme anglès gamification, que prové de game ‘joc’. De manera anàloga, en català i en les altres llengües romàniques s’ha creat i s’ha estès l’ús de la paraula ludificació, formada sobre l’adjectiu lúdic -a, que prové del llatí ludus ‘joc’.

mentoring m

Primera documentació: 1/04/2006

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Segons va explicar Maravillas Rojo, aquest any també s’ha posat en marxa el programa de mentoring, que posa en contacte emprenedors i empresaris amb experiència. [Avui, 1/04/2006]
Per a les dues institucions aquesta iniciativa suposa “experimentar” en camps en què no havien entrat, com el de la formació en línia per als professors de FJE que seran els que s’encarreguin del mentoring, i la creació d’un campus únic i una matriculació contínua (per mes) per part de la UOC. [La Vanguardia, 3/03/2016]
Observacions Mentoring és un manlleu de l’anglès que ha arribat al català sense cap mena d’adaptació. L’Oxford English Dictionary el defineix com l’‘acció d’aconsellar o formar una altra persona, especialment, un col·lega amb menys experiència’. Sembla que el neologisme ha arribat a la nostra llengua amb un significat gairebé idèntic al de la ja existent mentoria, que trobem al Termcat, però no als diccionaris normatius. Tot i que l’Observatori de Neologia va recollir aquest substantiu per primer cop el 2006, l’OED en documenta el primer ús ja l’any 1926.

A la base d’aquest manlleu hi ha el substantiu mentor, que és el nom d’un personatge de l’Odissea d’Homer: Mèntor, amic d’Ulisses, va ser l’encarregat de defensar els interessos d’Ulisses a Ítaca i de l’educació del seu fill, Telèmac, mentre Ulisses lluitava a la guerra de Troia. Per aquest motiu el significat de mentor mentora és el de ‘conseller o guia d’algú’.