ludoescola f

Primera documentació: 25/11/2007

Tipus composició culta
Contextos L’exemple més clar en aquesta parròquia són les famílies que ja no paguen el servei de la ludoescola —que consisteix en activitats fora de les hores lectives del centre educatiu— ­dels seus fills. [Diari d’Andorra, 1/06/2006]
És cert que s’atorguen ajudes per a les ludoescoles i altres serveis, però ¿saps tot el que es pot fer en política social amb quatre milions? [Diari Bondia, 9/03/2015]
Observacions A partir de la forma prefixada del llatí ludo– ‘joc’ i el substantiu escola, es forma el compost culte ludoescola, que l’Observatori de Neologia recull exclusivament en premsa publicada a Andorra. Com es veu al primer context, el compost fa referència a un servei d’activitats extraescolars que tenen lloc fora de les hores lectives de les escoles. En català, els diccionaris recullen ludoteca amb un significat molt semblant: ‘local on hi ha joguines per tal que l’infant pugui jugar amb la que més li abelleixi i se’n pugui endur en règim de préstec, i on l’infant pot comptar amb l’ajut d’un animador especialitzat en jocs’ (GDLC).

nota de tall f

Primera documentació: 12/06/1997

Tipus sintagmació
Contextos Es preveu que l’increment de places de primer curs facilitarà també un lleuger descens de les notes de tall. [Avui, 12/06/1997]
Un cop més —i ja van set anys consecutius—, el doble grau de física i matemàtiques és el grau amb la nota de tall més alta per entrar a la universitat. [Ara, 11/07/2018]
Observacions Quan algú decideix cursar uns estudis, especialment els universitaris, sovint ha de demostrar la seva vàlua acadèmica a partir de la nota mitjana d’expedient, de manera que els alumnes que poden iniciar els estudis són els que tenen una nota més alta. Per aquest motiu, especialment durant l’època de les proves d’accés a la universitat (PAU), es parla de les notes de tall. Així, podem definir nota de tall com la ‘nota més baixa de tots els alumnes admesos a uns estudis, generalment universitaris’.

En alguns casos, però, si els estudiants matriculats no sobrepassen el límit de places, la nota de tall és un cinc, és a dir, la nota mínima establerta per la llei. Sovint circula la idea que com més alta és una nota de tall més difícil són els estudis, però en realitat la nota de tall només indica que es tracta d’un grau (o d’un cicle, per exemple) que té una demanda elevada.

numerus clausus m

numerus clausus

Primera documentació: 21/10/1990

Tipus manlleu del llatí
Contextos L’entitat, que ara té cent socis, obrirà aviat els numerus clausus. [Diari de Barcelona, 21/10/1990]
Hi ha paradisos botànics amb numerus clausus, com el laberint d’Horta, el jardí més antic de Barcelona i on només el cant de les cigales o el parrup dels coloms trenca el silenci. [La Vanguardia, 31/08/2017]
Observacions El sintagma llatí numerus clausus indica la limitació establerta al nombre d’individus que es poden admetre en un organisme o una institució. Aquesta expressió, que literalment significa ‘nombre tancat’, sol fer referència generalment a l’àmbit universitari, en el qual ja s’utilitzen força llatinismes, com ara alma mater, honoris causa, ex cathedra o cum laude. A Alemanya, per exemple, els rectors de les universitats van introduir els numerus clausus l’any 1968 en algunes de les carreres més sol·licitades, com medicina o dret, malgrat la controvèrsia que va suscitar en els estudiants. Tanmateix, tot i que aquest manlleu es fa servir majoritàriament en l’àmbit acadèmic, el trobem utilitzat per referir-se a la quota de visitants de recintes com museus, parcs, etc.

Aquest neologisme apareix sense adaptació gràfica (i així és com es documenta també al GDLC amb asterisc), tot i que esporàdicament se’n recull algun cas amb accent. A més, tal com s’observa en els contextos, la forma és invariable per al plural.

uni f

Primera documentació: 15/05/2005

Tipus abreviació
Contextos Això s’acaba, vull dir que aviat acabem l’uni i ja saps: “tren amb destinació ni idea, propera parada la que sigui, correspondència amb tots nosaltres”. [Viari, 15/05/2005]
Recordeu quan vau fer el projecte de final de carrera? Quan vau pensar que era una idea estupenda? I recordeu que allà es va quedar? Doncs això els va passar a Blanca Cros i Marc Albornà. Fins a fa 9 mesos, quan van obrir la carpeta de la uni i el van tirar endavant. [La Vanguardia, 26/05/2017]
Observacions Uni és l’abreviació informal del mot universitat. Si bé a l’Observatori de Neologia no es documenta la forma uni abans del 2005, aquesta abreviació és molt més antiga però no sol aparèixer en textos de premsa, precisament pel caràcter informal d’aquest tipus d’abreviacions que redueixen mots de diverses síl·labes a mots bisíl·labs plans (com demo, pel·li, depre). En aquest cas, s’ha reduït la paraula universitat, de cinc síl·labes, que prové del llatí medieval ūniversitatem, clarament relacionada amb univers.

cum laude loc

Primera documentació: 16/02/1989

Tipus manlleu del llatí
Contextos Mario Zagallo tampoc necessita recuperar el mes de setembre perquè, en el seu cas, no es tracta d’aprovar una assignatura, sinó un doctorat cum laude. [El Periódico, 13/07/1998]
La tesi, que ha rebut nombrosos premis i ha obtingut la qualificació d’excel·lent cum laude, vol establir el perfil clínic i psicosocial que hi ha darrere dels intents de suïcidi per desenvolupar un programa de prevenció eficaç per a les conductes suïcides. [Avui, 20/06/2017]
Observacions Aquesta locució, que el GDLC ja recull amb asterisc, significa ‘amb lloança’, ‘amb elogi’, i s’aplica a la màxima qualificació d’un examen o d’una tesi doctoral, quan algú en vol remarcar una excel·lència especial.

Com a curiositat, el verb llatí laudo ‘lloar, elogiar’ està relacionat amb el mot laurus, que significa ‘llorer’. A l’antiga Grècia i Roma, aquest arbre representava la glòria poètica, imperial o esportiva, i, per tant, era el símbol de la lloança o la recompensa pública per una victòria. De fet, es coronaven amb fulles de llorer els guerrers i emperadors més valents, així com els atletes vencedors en els jocs olímpics. Així doncs, el llorer, vinculat a la fama literària i esportiva, també té a veure amb els èxits acadèmics i ha arribat fins als nostres dies amb la locució cum laude.