Participeu-hi!

Quina paraula creieu que hauria d’estar inclosa al diccionari però no hi surt? Envieu-nos la vostra proposta i la valorarem per convertir-la en una entrada de la Neolosfera.

Aquestes dades s’incorporaran i es tractaran en fitxers de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar les activitats relacionades amb l’Observatori de Neologia, així com per trametre informació d’activitats organitzades per l’Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. No es preveu la cessió d’aquestes dades.

L’òrgan responsable dels fitxers de la Universitat és el gerent. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d’una fotocòpia del DNI, adreçada a l’Institut de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. Roc Boronat 138, 08018 Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a l’adreça neolosfera@gmail.com.