adaptatiu -iva adj

Primera documentació: 11/08/2012

Tipus sufixació
Contextos En el moment adaptatiu ens enfrontem a un desafiament que no havíem vist mai amb anterioritat i per al qual no disposem de respostes. [Ara, 11/08/2012]
Malgrat el gran èxit adaptatiu que mostren per conviure dins les societats humanes i la capacitat de poder viure no només de manera solitària, sinó també en grup, tradicionalment s’ha estudiat molt més la cognició social dels gossos que la dels gats. [Ara, 22/11/2019]
Observacions L’adjectiu deverbal format per sufixació adaptatiu -iva fa referència a la ‘capacitat d’adaptació’ d’un individu o d’un mecanisme. Aquest adjectiu ha esdevingut molt present en la llengua, principalment en l’àmbit de les ciències naturals, les ciències socials i les ciències de la salut, en conceptes com ara comportament adaptatiu o aprenentatge adaptatiu. Tanmateix, ha transcendit a altres àmbits, com ara el de la tecnologia i la informàtica amb conceptes com, per exemple, algoritme adaptatiu o control adaptatiu.

sexili m

sexiliPrimera documentació: 21/03/2014

Tipus acronímia
Contextos “Si les estadístiques diuen que hi ha un 5 % d’homosexuals, en molts pobles només hi ha 4 gais”, explica el Leo, un activista de Brot Bord que viu en un poblet de la Garrotxa, i això fa que no puguin viure amb naturalitat la seva sexualitat i acabin emigrant (el sexili, en diuen) a una gran ciutat buscant l’anonimat i més possibilitats de relació. [Ara, 21/03/2014]
Entre d’altres, es parlarà de la monogàmia més enllà dels amors, també d’urbanisme i com determina les nostres formes relacionals, de sexili i desterritorialització dels amors, de criances, de corporalitat del desig, de salut i dret al propi cos i a la pròpia sexualitat, etc. [Time Out Barcelona, 8/11/2019]
Observacions En ple segle xxi, encara hi ha països en què l’homosexualitat està castigada amb presó o fins i tot amb pena de mort. En d’altres que sí que és legal, la majoria de les persones de la comunitat LGTBI no poden viure en condicions òptimes, sense patir discriminació o alguna agressió homòfoba i trànsfoba.

Tot i que la persecució per raons de gènere i orientació sexual no és un fet recent, l’any 1997 el sociòleg Manolo Guzmán va encunyar el neologisme sexili (acrònim format per sexe i exili) per denominar el fenomen pel qual una persona del col·lectiu LGTBI es veu obligada a marxar del seu lloc de residència a un altre per poder viure de manera lliure i oberta la pròpia orientació sexual o identitat de gènere. Les àrees metropolitanes amb una alta densitat demogràfica són els llocs principals als quals acostumen a migrar les persones LGTBI perquè el nivell d’acceptació i inclusió social els garanteix viure de manera més digna.

extimitat f

Primera documentació: 15/04/1996

Tipus acronímia
Contextos Hi ha qui, per definir la tendència a exhibir de manera pública vida, sentiments i emocions, ha començat a utilitzar el terme extimitat, un neologisme psicoanalític proposat per Lacan que segur que tindrà llarga vida mediàtica. [El Periódico, 14/03/2009]
L’extimitat no suposa la desaparició del pudor, ans al contrari, perquè només ensenyem el que ens afavoreix més. [Ara, 17/08/2019]
Observacions Devem al psiquiatre i psicoanalista francès Jacques Lacan (1901-1981) l’acrònim extimitat, format per intimitat i exteriorització, i que ell va utilitzar en contraposició a intimitat, fent una reanàlisi de l’inici de la paraula com si fos el prefix in- que, per tant, es pot oposar a ex- (com a incloure-excloure). Lacan el feia servir per il·lustrar com el que veiem fora de l’entorn íntim pot arribar a conformar la nostra manera de pensar i, doncs, construir la nostra personalitat a partir de l’exterior.

Més recentment, però, amb l’auge de les xarxes socials, s’ha començat a parlar d’extimitat amb un altre sentit: a les xarxes es comparteixen molts aspectes personals, íntims, com a forma de reconeixement social, però que precisament per compartir-los i difondre’ls a la xarxa perden el valor d’íntim. Així, diversos autors consideren que la intimitat ha perdut el caràcter preuat que tenia en els segles xix i xx, perquè ha canviat la manera com ens construïm com a subjectes i com ens definim, que pren com a mesura el que es decideix ensenyar.

efecte Streisand m

Primera documentació: 18/01/2015

Tipus composició
Contextos A internet és molt conegut l’anomenat efecte Streisand, en què un intent de censura s’acaba girant contra el censor per l’enrenou que acaba generant a la xarxa. [El Periódico, 18/01/2015]
En temps de màscares incessants, el més difícil és aconseguir-ne una que ens oculti de debò. La compareixent no va tenir en compte l’efecte Streisand, que consisteix en l’amplificació del que es vol amagar. [La Vanguardia, 7/03/2019]
Observacions L’efecte Streisand és un fenomen pel qual l’intent de censurar una informació produeix l’efecte oposat, és a dir, el contingut esdevé més popular, es difon massivament i es viralitza principalment a través de les xarxes socials. L’informàtic Mike Masnik va encunyar aquest compost, el segon element del qual fa referència a l’actriu i cantant Barbra Streisand, qui el 2003 va demandar sense èxit el fotògraf Kenneth Adelman i la pàgina web Pictopia.com per violació de la privacitat arran d’una foto aèria de la seva mansió a la costa de Califòrnia. Adelman va afirmar que va fotografiar la propietat per donar compte de l’erosió de la costa californiana amb finalitats documentals. Abans de la querella, la imatge s’havia descarregat només sis vegades des de la pàgina web demandada i, de resultes del litigi, al cap d’un mes havia rebut 420.000 visites.

Altres exemples coneguts que han experimentat l’efecte Streisand són, d’una banda, el cas de WikiLeaks, la pàgina web que el 2010 va filtrar milions de documents confidencials, la censura de la qual va desembocar en la creació de 1.368 reduplicacions de la pàgina, i, de l’altra, la publicació del llibre Fariña (2015), del qual es va prohibir la difusió per part d’un jutjat d’instruccions perquè implicava càrrecs polítics en el narcotràfic de cocaïna a Galícia. El gran impacte social va augmentar les vendes del llibre fins als 100.000 exemplars, i a més se’n va fer una sèrie de televisió.

 

centennial adj i mf

Primera documentació: 4/03/2018

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos D’aquí uns anys, quan a un centennial (la Generació Z) li preguntin què és la televisió, segurament dirà –si ho sap– que era el que hi havia abans de Youtube. [El Periódico, 4/03/2018]
És l’onada que ve: la generació Z, els centennials, l’iGeneration, aquells que, en tres anys, suposaran segons la consultora PwC el 40 % del consum mundial. [El Periódico, 1/05/2018]
Observacions Com ja vam veure a la Neolosfera, els millennials són els nascuts entre el 1985 i el 1994 (o fins arribar a l’any 2000), també anomenats generació X. Doncs els centennials (o centennistes segons el Termcat i també coneguts com a generació centennial, en què el neologisme és un adjectiu), són els nascuts a partir de l’any 2000 i conformen la generació Z. S’estima que l’any 2020 aquestes dues generacions representaran la meitat de la població mundial i, per això, reben molta atenció per part dels sociòlegs i també dels publicistes i estrategs de mercat.

Si dels millennials vam dir que són nadius digitals amb una gran tendència a l’ús de les xarxes socials i també que són emprenedors i viuen el moment, els centennials neixen en un entorn molt més digitalitzat i accelerat, però també de recessió econòmica. Tot i que ja hi ha moltes pàgines escrites sobre la manera de ser dels centennials, recordem que tot just els primers centennials estan entrant en l’edat adulta.