guionitzar v tr

Primera documentació: 1/06/2003

Tipus sufixació
Contextos Guionitzat per Jesús Beltrán, Adictos al régimen és un espectacle on el càsting es fa entre el públic i la improvisació en serà un ingredient fonamental. [Teatre BCN, 1/06/2003]
Una cosa difícil d’assimilar tenint en compte que aquest esport té més d’espectacle guionitzat que de lluita pròpiament dita. [La Vanguardia, 8/04/2017]
Observacions El sufix verbalitzador -itzar forma verbs que signifiquen ‘convertir en’, com ocorre en aquest cas: guionitzar significa transformar alguna cosa en un guió de cine, ràdio o televisió, tal com s’observa en el primer context. Tanmateix, fora de l’àmbit de les arts escèniques, sovint s’utilitza amb un matís pejoratiu, com es pot veure en el segon context, per qualificar alguna persona o actuació de poc natural i espontània.
Anuncis

priorització f

Primera documentació: 17/01/1995

Tipus sufixació
Contextos Però per poder avançar més ràpidament i plenament els cal el caliu de la solidaritat, la priorització dels recursos assistencials de tots. [Avui, 17/01/1995]
Les bases també assenyalen la importància d’aspectes com la priorització de la mobilitat dels vianants i les bicicletes, els habitatges de tipologia diversa pensats per a diferents models familiars o l’eficiència energètica. [Ara, 7/04/2017]
Observacions El substantiu priorització és la nominalització del verb prioritzar ‘donar prioritat (a alguna cosa)’ que ja recullen els diccionaris de referència. Així doncs, tal com mostren els contextos anteriors, amb aquest neologisme es designa el fet de donar prioritat o preferència a alguna cosa. A més, en l’àmbit de la neurociència, aquest terme fa referència a l’increment de la facilitació en el reconeixement o la reproducció d’estímuls que ja s’han percebut anteriorment (Termcat).

piulada f ● tuit m ◊ piular v tr i intr ● tuitejar v trintr

Primera documentació: 22/01/2011

Tipus semàntic / manlleu de l’anglès / sufixació
Contextos A més, periòdicament, els membres de la redacció tuitegen en directe esdeveniments tals com el Català de l’Any, la manifestació per l’Estatut i la votació al Parlament de la prohibició dels toros. [El Periódico, 22/01/2011]
Aquesta setmana us preguntàvem si les polítiques d’austeritat han frenat o han augmentat l’increment de l’atur: aquestes han estat algunes de les vostres piulades. [El Triangle, 8/02/2013]
Durant la tertúlia, més que ells, han piulat els community managers dels seus partits. [El Matí (Catalunya Ràdio), 11/11/2015]
El tuit és la mínima expressió de la meva idea. [Ara, 7/07/2017]
Observacions L’any 2006 naixia la xarxa social Twitter, que permet als usuaris enviar, llegir i compartir missatges de text amb un nombre limitat de caràcters. Al cap d’una dècada, ja comptava amb 330 milions d’usuaris actius, que publicaven 130 milions de missatges al dia. Aquests missatges curts publicats de manera instantània a Twitter s’anomenen piulades o tuits.

El nom de Twitter remet al verb anglès to tweet, que significa ‘piular’ (referit a una au), ja que els primers missatges pretenien ser “ràfegues curtes d’informació intranscendent, és a dir, com les piulades dels ocells”, en paraules dels creadors. De fet, el logotip de la xarxa és un ocellet blau. Així doncs, en català trobem documentats tant la traducció de l’anglès tweet (piulada) com el manlleu adaptat (tuit). A partir d’aquest substantiu, mitjançant el sufix -ejar, s’ha format el verb tuitejar, que conviu amb piular, el qual pren un sentit nou.

Això no obstant, els derivats de tuit i piulada no acaben aquí: a la persona que tuiteja o piula se la coneix com a tuiter tuitera o tuitaire. A més, de piular es pot formar el derivat repiular (en anglès, to retweet), que designa una acció també molt habitual en aquesta xarxa social: publicar un missatge ja publicat abans per una altra persona.

 

doblador dobladora mf

Primera documentació: 16/10/1995

Tipus sufixació
Contextos Ramón Langa és un doblador de cinema que ha deixat la seva veu, entre d’altres estrelles, a Bruce Willis. [Avui, 16/10/1995]
I un doblador de veus és aquell que regala la seva veu a un altre, un altre de real, que té un altre cos, un altre rostre. [La Vanguardia, 15/10/2016]
Observacions Alguns dels significats que figuren als diccionaris del verb doblar són ‘proveir (una pel·lícula) de diàlegs en una altra llengua’ i ‘substituir amb la pròpia veu (la veu d’un actor d’una pel·lícula)’. Així doncs, la persona que s’encarrega de doblar a les pel·lícules la veu original dels intèrprets o la veu en off és l’actor o actriu de doblatge, que ja recull el DIEC dins l’entrada d’actor. Tanmateix, l’Observatori ha recollit el substantiu sinonímic doblador dobladora, format a partir de doblar al qual s’ha afegit el sufix -dor, habitual en la formació de professions com ara corredor, esquilador o segador.

sensellarisme m

Primera documentació: 9/04/2014

Tipus sufixació
Contextos L’autor de l’estudi va defensar que el sensellarisme és un problema d’accés a l’habitatge, i va posar l’exemple dels Estats Units en polítiques orientades a l’habitatge, com el model housing first. [Ara, 9/04/2014]
No hi ha prou dades per mesurar el sensellarisme a Catalunya, i per això entitats i ajuntaments han començat per fer una primera anàlisi de la situació. [Avui, 9/05/2017]
Observacions La indigència és un problema social que afecta més de 100 milions de persones arreu del món, especialment als països subdesenvolupats, i prop de 30.000 a Espanya. Per referir-nos a les persones sense llar que viuen al carrer en una situació d’exclusió social, en català es fa servir el mot sensesostre. Recentment, per intentar donar més visibilitat a aquest col·lectiu desprotegit que viu en la mendicitat, les institucions municipals i els mitjans de comunicació han començat a utilitzar la forma sensellarisme, que designa el fenomen social pel qual les persones que no disposen de les condicions mínimes d’habitatge es veuen abocades a viure al carrer.

Aquest substantiu està format per la forma aglutinada sense llar, a la qual s’ha afegit el sufix -isme. Altres llengües del nostre entorn també han començat a fer servir formes anàlogues, com el castellà (sinhogarismo), el francès (sans-abrisme) o l’anglès (homelessness).