parc eòlic m

parc eòlicPrimera documentació: 7/07/2002

Tipus sintagmació
Contextos
Per una altra banda, Gamesa es troba en un procés de venda d’un conjunt de parcs eòlics en territori espanyol per una potència instal·lada total de 1.000 megawatts en els propers 5 anys. [Avui, 7/07/2002]
El jutjat número 5 de Tortosa ha arxivat la causa oberta contra la primera tinenta d’alcaldia del Perelló (Baix Ebre), Carme Bladé, per un suposat delicte de prevaricació en la subscripció de contractes per construir el polèmic parc eòlic de l’Ametlló. [Ara, 7/03/2022]
Observacions El sintagma parc eòlic designa un ‘conjunt d’aerogeneradors que funcionen en paral·lel i que utilitzen l’energia del vent per produir electricitat, la qual s’injecta a una xarxa de distribució’. La implantació de parcs eòlics estan definits també en l’article 3 del Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, com ‘instal·lacions de producció d’electricitat a partir de l’energia eòlica, constituïdes per més de cinc aerogeneradors o una potència total superior a 10 megawatts’.

L’energia eòlica és una energia renovable que no contamina i redueix, doncs, l’emissió de combustibles fòssils, que són l’origen de l’efecte d’hivernacle que causa l’escalfament global i el canvi climàtic. Tot i els beneficis que suposa, l’establiment de parcs eòlics no està exempt de crítiques i controvèrsies per l’impacte que causen en el paisatge, el risc que suposa per a l’avifauna o l’afecció que poden suposar els camps electromagnètics que generen a les poblacions pròximes.

bio adj

bioPrimera documentació: 4/08/2010

Tipus abreviació
Contextos En canvi, en la verdura és on es nota més un producte bio. [Diari de Girona, 4/08/2010]
Els millors ponents en cadascuna de les matèries estaran presents en aquesta edició per descobrir, aprendre, inspirar-se en la cultura bio per prendre consciència per aconseguir un món de veritat sostenible i sa. [El Periódico, 8/07/2021]
Observacions El preocupant augment de les temperatures, les sequeres, la desforestació, els nivells de contaminació i, en definitiva, de l’impacte del canvi climàtic són una clara evidència que hem de canviar el nostre model de producció i consum. Davant d’aquesta situació d’emergència climàtica, s’han mirat d’adoptar algunes mesures globals per reduir la nostra petjada ecològica: sense anar més lluny, s’han implementat estratègies de residu zero per tal de transitar cap a una economia circular. En la mateixa direcció, s’ha fomentat un sistema agrari i ramader que respecti el medi ambient i contribueixi a la preservació dels recursos naturals, en què no s’utilitzin agents químics ni pesticides. Els aliments obtinguts a partir d’aquest mètode de producció, així com els productes que s’elaboren amb ingredients que en procedeixen, són ecològics, biològics o orgànics —adjectius considerats sinònims a la legislació de la UE—.

En una altra entrada, ja vam veure que ecològic s’empra sovint en la seva forma abreujada: eco. Seguint el mateix procediment, a partir de biològic també s’ha creat l’adjectiu bio.

ecodisseny m

ecodissenyPrimera documentació: 1/07/1997

Tipus composició híbrida
Contextos
I, finalment, quan la ciutat digna ja hagi arribat a tothom, ens podrem dedicar a omplir-la de generositat, exposicions, solidaritat, ecodisseny, performances, flors, poesia, bars… [Avui, 1/07/1997]
Oimo, una empresa emergent d’ecodisseny i creació de nous materials especialitzada en el desenvolupament d’envasos biodegradables marins sostenibles. [El Periódico, 13/05/2021]
Observacions El model de producció i consum de les darreres dècades implica que utilitzem més recursos naturals dels que la Terra pot generar, que no són infinits. De fet, els experts ja han advertit que avui en dia la humanitat necessita 1,75 planetes a l’any per viure, un dèficit que fa augmentar la desforestació, les sequeres, la contaminació i l’impacte del canvi climàtic, entre d’altres. Per aquest motiu, durant les últimes dècades s’han emprès accions per reduir la nostra petjada ecològica. Un bon exemple és el foment de l’economia circular, que busca prolongar la vida útil dels productes mitjançant la reutilització o el reciclatge —a diferència del principi de comprar, utilitzar i llençar de l’economia linear—. Dins d’aquesta línia, s’ha incentivat l’ecodisseny, que consisteix a crear productes sostenibles que compleixin certs criteris ecològics, per tal de disminuir-ne l’impacte ambiental des de la concepció fins al reciclatge.

Alguns dels principis bàsics d’aquest model són l’optimització dels recursos i l’ús de materials biodegradables per crear productes reutilitzables i reciclables, així com la reducció de les emissions durant la distribució. Tenint en compte la crisi climàtica que patim, aquest canvi de paradigma sembla una bona manera de començar a cuidar el planeta en què vivim.  

petjada ecològica f

petjada ecològicaPrimera documentació: 20/04/1998

Tipus sintagmació
Contextos
El model de sostenibilitat es pot relacionar amb el concepte de la petjada ecològica (que relaciona els recursos que es consumeixen i els residus que es generen amb un espai geogràficament concret). [El Temps, 20/04/1998]
Finalment, si reduïm el transport al mínim, contribuïm a reduir la petjada ecològica. [Ara, 31/03/2020]
Observacions La petjada ecològica és un indicador ambiental que estableix el volum de terreny necessari per produir els recursos (matèria i energia) que necessita una població determinada i per absorbir els residus que genera. És, doncs, una manera de mesurar l’impacte que exerceix la humanitat sobre el planeta.

En els contextos dels darrers anys, aquest neologisme format per composició sintagmàtica apareix acompanyat del verb reduir, perquè l’objectiu hauria de ser tenir clares les necessitats reals de consum, minimitzar els residus i, així, reduir la petjada ecològica.

greenwashing / green washing / green-washing m

green washingPrimera documentació: 26/11/2016

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
És a dir, una política d’imatge de les immobiliàries dissenyada per “rentar la cara” a l’expulsió de veïns pobres. Igual com el green washing, que amaga l’ànim de lucre rere un vernís de sensibilitat mediambiental. [La Vanguardia, 26/11/2016]
No obstant, s’ha de saber que moltes anuncien actes sostenibles per atraure el públic, quan en realitat no ho estan fent, és a dir, el que es coneix com a greenwashing. [El Periódico, 1/03/2021]
Diuen que en molts casos no s’ha fet prou perquè els plans compleixin “la lletra i l’esperit de la llei”, i enumeren una detallada llista de projectes en què els requeriments per garantir que siguin inversions verdes han estat “eludits, ignorats o simplement no abordats”, cosa que porta a un green-washing o fins i tot a un potencial incompliment del 37 % de la inversió verda requerida. [La Vanguardia, 2/06/2021]
Observacions Tal com es pot observar en els contextos anteriors, en català aquest manlleu de l’anglès es documenta amb diverses variants formals, en funció de com s’escriuen els elements que el componen: junts (greenwashing), separats (green washing) o units amb un guionet (green-washing). En la llengua original anglesa, però, s’escriuen junts i la paraula està creada per analogia a whitewash (que podríem assimilar al mot català blanqueig). Suposem que, pel mateix motiu, el terme alternatiu proposat en català és blanqueig verd. Una altra alternativa al manlleu que se serveix de la mateixa analogia és ecoblanqueig. Aquest terme fa més èmfasi en la vessant mediambiental, a través del mot eco (creat a partir d’ecològic), i és que el terme, segons el Termcat, es defineix de la manera següent: ‘blanqueig destinat a promoure la percepció que una empresa, un organisme o un govern, i els seus productes, serveis, polítiques o objectius, són respectuosos amb el medi ambient’.