wifi m o fadj

Primera documentació: 15/03/2006

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Per aquests usuaris la Biblioteca ha creat la zona wi-fi, d’accés lliure i gratuït a Internet. [El Periódico, 1/03/2008]
Des de la Universitat d’Edimburg (Escòcia), Haas i el seu equip investiguen una tecnologia sense fils òptics, la li-fi (acrònim de light fidelity), que ha de possibilitar la transmssió de dades mitjançant la llum i no per mitjà del saturat espectre de les radiofreqüències utilitzat per la wi-fi tradicional. [Presència, 15/02/2015]
La modernització del centre comercial de les Glòries es notarà en la incorporació de nous serveis, com el pàrquing intel∙ligent, el sistema Click&Collect i el projecte Connected Mall, que permetrà als visitants gaudir de les últimes novetats digitals, un wifi d’última generació i tota mena d’aplicacions. [La Vanguardia, 10/06/2016]
Observacions Les noves tecnologies han fet que puguem estar connectats quasi permanentment a diversos dispositius, i un dels avenços més celebrats ha estat poder disposar d’un sistema de connexió sense fil que permet connectar diversos dispositius entre si o bé connectar-se a Internet, i que es coneix amb el nom de wifi (molt més freqüent als mitjans que la forma amb guionet wi-fi). Pel que fa al gènere, el Termcat recull tant el substantiu masculí com el femení, i l’Observatori de Neologia ha recollit ocurrències dels dos casos.

Darrere d’aquest nom, s’amaga la truncació de l’adjectiu anglès wireless ‘sense fil’, al qual s’hi va afegir el segment -fi, que l’Oxford English Dictionary explica que es va triar per eufonia de manera arbitrària, probablement per la similitud amb la de hi-fi ‘alta fidelitat’, on el segon element també és una truncació. No deixa de ser, no obstant això, una marca registrada, la Wi-Fi Alliance, que ha passat a ser un nom comú que designa aquesta tecnologia.

internet de les coses f

Primera documentació: 1/03/2015

Tipus sintagmació
Contextos Es tracta d’un fenomen conegut com a internet of things, l’internet de les coses, i que es basa en la possibilitat que la majoria d’objectes que fem servir —des de termòstats fins a raspalls de dents, passant per la roba— estiguin connectats entre ells. [Ara, 1/03/2015]
«Estat de pànic». Aquesta és la definició dels experts informàtics sobre l’estat actual de la seguretat en els dispositius connectats a internet. I és que els impulsors de l’anomenada internet de les coses (IOT, segons les sigles angleses) s’han posat a tremolar amb l’atac informàtic que va fer caure diverses webs el 21 d’octubre passat i per al qual es van fer servir dispositius que no eren ordinadors, com era habitual fins ara. [El Periódico, 29/10/2016]
Observacions La internet de les coses, també denominada amb una sigla formada a partir de la denominació original anglesa IOT (Internet of things), és una ‘xarxa formada per un conjunt d’objectes connectats a Internet que es poden comunicar entre si i també amb humans, i així transmetre i tractar dades amb intervenció humana o sense’ (Termcat). Tot i que el Termcat i el GDLC recullen Internet com a paraula femenina, les ocurrències recollides per l’Observatori mostren certa vacil·lació en el gènere de la paraula, com es pot veure al primer context.

En aquest sintagma, coses s’ha d’entendre com una barreja inextricable de maquinari, programari, dades i servei, i tant pot fer referència a marcapassos com a xips identificadors d’animals de granja o sensors dels cotxes. La idea és que la interconnectivitat extrema de tots aquests elements milloraria l’eficàcia i la precisió en el funcionament de tots els processos, sense necessitar cap tipus d’intervenció humana.

trolejar v tr

Primera documentació: 31/03/2013

Tipus sufixació
Contextos Per mi l’essència és trolejar (emprenyar, molestar) de manera elegant per mostrar la veritat que ens amaguen tant governs com corporacions. [Ara, 31/03/2013]
Una altra tendència a la xarxa és trolejar (derivat de la paraula trol), cosa que no és altra que intervenir en fòrums d’internet amb la intenció de generar polèmica. [Ara, 20/03/2016]
Observacions Trolejar és un verb format per sufixació sobre el substantiu trol, que el Termcat defineix com ‘persona que publica missatges o apunts provocatius a les xarxes socials’. Prové de l’anglès internet troll o senzillament troll, a partir del qual també s’ha acabat formant el verb to troll, tots dos recollits a l’Oxford English Dictionary.

Aquest és un neologisme molt present en les converses actuals, però sobretot en les dels nascuts en l’època digital. El periodista Eduard Voltas la va definir com ‘tocar els pebrots digitalment’ al programa La Tribu de Catalunya Ràdio l’11 de desembre del 2015. Tal com aquest mateix periodista va explicar, al verb se li pot atribuir tant un significat positiu, quan estar fet amb bona intenció, gràcia i humor, com un de negatiu, quan està fet amb mala intenció i ganes de fer mal, burla o escarni.

youtuber m i fadj

Primera documentació: 21/02/2015

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Les celebritats d’avui són els youtubers; una nova professió i una altra de les tantes conseqüències sorgides de la plataforma. [La Vanguardia, 21/02/2015]
Fins i tot comença a haver-hi nens youtubers, amb la part de negoci que suposa. [Ara, 11/01/2017]
Observacions YouTube és un lloc web desenvolupat per Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim, tres antics treballadors de PayPal, que es va llançar el mes d’abril de 2005, en el qual els usuaris poden pujar i compartir vídeos, des de pel·lícules, programes de televisió i vídeos musicals a vídeos amateurs. Tot i que el lloc estableix que no s’hi pot pujar material amb drets reservats, hi ha una quantitat ingent de vídeos que viola aquestes regles.

L’impacte de YouTube a la societat ha estat molt gran i va arribar a obtenir el premi d’invent de l’any el 2006, atorgat per la revista Time. És un dels mitjans de difusió més populars, al qual recorren usuaris particulars i institucionals, que creen els seus canals propis. En aquest context, els youtubers són persones que aconsegueixen la popularitat a través dels seus vídeos, de vegades de qualitat bastant dubtosa, però que tenen com a mínim 100.000 seguidors. La formació de la paraula és la mateixa que trobem a instagramer: a partir del nom de la plataforma, al qual s’afegeix el sufix anglès -er, derivat del sufix llatí -arius i que forma noms d’agent que designen majoritàriament oficis i professions.

eye tracking m

eye trackingPrimera documentació: 27/04/2014

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Henkel estudia amb tècniques d’eye tracking des de Barcelona la disposició dels seus productes als prestatges dels súpers. [Ara, 27/04/2014]
“Els dislèctics són cecs als errors”, explica Rello, però el programa d’eye tracking, que segueix els ulls d’un usuari durant la lectura, “ens va revelar que l’ull dislèctic, com el no dislèctic, sí que s’atura en la paraula mal escrita però no el perjudica el seu nivell de comprensió”. [La Vanguardia, 8/04/2016]
Observacions El Termcat defineix eye tracking com la ‘tècnica analítica de màrqueting consistent a estudiar la trajectòria dels ulls de l’usuari quan mira una pàgina web’, tot i que també té aplicacions en altres àmbits, com la psicologia o la lingüística cognitiva, i ha estat molt utilitzada per estudiar la interacció dels usuaris amb la interfície dels ordinadors. Així mateix, el Termcat proposa el sintagma seguiment de la mirada per substituir el manlleu de l’anglès.

Tot i que en català a l’Observatori no l’hem recollit fins al 2014, l’Oxford English Dictionary en registra la primera documentació l’any 1950.