bafle m

baflePrimera documentació: 1/06/2012

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
El concert convencional ha esdevingut residual, decoratiu. En canvi, l’imperi de la gravació i el bafle és absolut en qualsevol tipus de música. [Núvol, 1/06/2012]
Els bafles no tenen rival i animen la contemplació de l’skyline amb una proposta per picar que no decep: tacos, guacamoles i còctels. [Ara, 7/07/2022]
Observacions El Termcat recull el sintagma caixa acústica al costat del manlleu adaptat de l’anglès bafle, que és la denominació habitual que trobem als mitjans i que designa la ‘caixa que conté un altaveu o, més generalment, diversos altaveus convenientment disposats i acoblats, condicionada acústicament i destinada a la reproducció de sons amb un mínim de distorsió’, tal com el defineix el Diccionari normatiu valencià.

Quan es posa en funcionament un bafle, l’aire vibra tant per davant com per darrere, per la qual cosa és molt important que se suprimeixi o almenys es redueixi les radiacions posteriors; en aquest sentit, cal tenir en compte que el disseny del bafle influeix de manera decisiva en la qualitat del so que s’obté.

hater m i fadj

haters-odiadores-internetPrimera documentació: 23/10/2012

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
Tot i això, els problemes que més podrien afectar Vázquez no són les trucades dels tuitaires —ara transformats en haters—, ja que la venjança que ha promès i complert de penjar el número de mòbil de la gent que la molestava pot haver incorregut en una infracció de la Llei orgànica de protecció de dades. [Ara, 23/10/2012]
La xarxa difícilment arribarà a tenir algun dia una cultura única, tot i això, no serà un lloc decent mentre campin al seu aire trolls, haters, fakes i altres subespècies anònimes que es facin passar pels qui no són per alterar la convivència. [La Vanguardia, 19/06/2017]
Però no em vull posar més hater i sí, hem d’estar agraïdes perquè gent amb aquest ressò mediàtic faci reviscolar l’espardenya i no resti a l’oblit com un calçat tradicional de festa major. [Núvol, 18/03/2021]
Observacions

L’ús de les xarxes socials ens han facilitat l’accés a la informació i la difusió del coneixement i, sobretot, ens ha permès expressar i intercanviar opinions. Tot i això, són un arma de doble tall: són l’eina perfecta d’atac. En són un exemple les persones que mostren contínuament el seu odi, rebuig o rancor envers una altra persona, un col·lectiu, una idea, etc., publicant comentaris o crítiques desagradables.

En anglès, s’utilitza el substantiu hater per designar-les, el qual prové del verb to hate ‘odiar’. En català, disposem de formes genuïnes que podrien acostar-se al significat de l’anglicisme: criticador, criticaire o difamador, entre d’altres. El Termcat, de fet, recull les propostes enemic enemiga, odiador odiadora i seguidor seguidora hostil per evitar-lo. Tot i això, als mitjans trobem la forma hater, utilitzada també com a adjectiu.

A més dels personatges públics, les persones musulmanes, immigrants, refugiades, gitanes o pobres, les dones i el col·lectiu lgtbi són una diana habitual per als haters, que aprofiten l’anonimat d’Internet per difondre discursos d’odi.

parc eòlic m

parc eòlicPrimera documentació: 7/07/2002

Tipus sintagmació
Contextos
Per una altra banda, Gamesa es troba en un procés de venda d’un conjunt de parcs eòlics en territori espanyol per una potència instal·lada total de 1.000 megawatts en els propers 5 anys. [Avui, 7/07/2002]
El jutjat número 5 de Tortosa ha arxivat la causa oberta contra la primera tinenta d’alcaldia del Perelló (Baix Ebre), Carme Bladé, per un suposat delicte de prevaricació en la subscripció de contractes per construir el polèmic parc eòlic de l’Ametlló. [Ara, 7/03/2022]
Observacions El sintagma parc eòlic designa un ‘conjunt d’aerogeneradors que funcionen en paral·lel i que utilitzen l’energia del vent per produir electricitat, la qual s’injecta a una xarxa de distribució’. La implantació de parcs eòlics estan definits també en l’article 3 del Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, com ‘instal·lacions de producció d’electricitat a partir de l’energia eòlica, constituïdes per més de cinc aerogeneradors o una potència total superior a 10 megawatts’.

L’energia eòlica és una energia renovable que no contamina i redueix, doncs, l’emissió de combustibles fòssils, que són l’origen de l’efecte d’hivernacle que causa l’escalfament global i el canvi climàtic. Tot i els beneficis que suposa, l’establiment de parcs eòlics no està exempt de crítiques i controvèrsies per l’impacte que causen en el paisatge, el risc que suposa per a l’avifauna o l’afecció que poden suposar els camps electromagnètics que generen a les poblacions pròximes.

robòtic -a adj

robòticPrimera documentació: 18/11/1993

Tipus sufixació
Contextos
Es tracta d’un braç robòtic de 3,25 metres de llargada equipat amb una espècie de pala amb dents de serra, capaç de fer un forat de fins a un metre i prendre’n mostres. [El Periódico, 26/05/2008]
Potser no cal triar i, com tantes històries de ciència-ficció distòpica ens han ensenyat, és perfectament possible que la civilització es divideixi en una elit posthumana que viu a les estrelles amb els seus implants robòtics i unes velles tribus que queden per fer birres a les ruïnes de la Terra. [Núvol, 2/03/2022]
Observacions Els robots són màquines o enginys electrònics que poden realitzar de manera automàtica una sèrie de moviments, manipular objectes o realitzar diverses tasques, d’acord amb les ordres establertes en el programa informàtic que en controla els moviments.

La denominació robot es va encunyar a partir de la traducció a l’anglès de l’obra Robots Universals de Rossum (1920), del dramaturg txec Karel Čapek (1890-1938). En la llengua de l’autor, robota significa ‘servitud’ i designa treballs durs o forçats, nom amb el qual a l’obra teatral es fa referència als humans artificials orgànics construïts per alleugerir la feina de les persones. Avui dia, però, el mot ja no remet únicament a les màquines que tenen forma humana, sinó que al·ludeix a qualsevol mecanisme automatitzat utilitzat a l’àmbit industrial o domèstic.

A partir del substantiu robot, s’ha format l’adjectiu relacional robòtic -a mitjançant un procés de derivació, neologisme que s’aplica tant als robots com a la robòtica —és a dir, l’estudi i la tècnica de concepció, construcció i aplicació de robots—.

placa solar f

placa solarPrimera documentació: 31/03/2004

Tipus sintagmació
Contextos
L’Ajuntament de Barcelona impulsarà un model estàndard de placa solar, apta per a qualsevol mena de terrassa o paret, amb l’objectiu de facilitar-ne la col·locació, abaratir-ne els preus i fomentar-ne la instal·lació. [El Periódico, 31/03/2004]
Una placa solar pot cobrir els serveis comuns de la comunitat, com la llum de l’escala o la potència de l’ascensor, però és més complicat. [Diari de Girona, 8/06/2022]
Observacions Les plaques solars transformen la radiació solar en energia solar (si són panells fotovoltaics) o en energia elèctrica (si són panells tèrmics). La primera es fa servir per escalfar aigua (per al rentaplats, la rentadora o la calefacció d’aigua per sota terra), i la segona s’utilitza com qualsevol altra mena d’energia elèctrica i pot emmagatzemar-se o vendre’n l’excés perquè l’aprofitin altres persones.

Les plaques solars pertanyen al grup d’energies renovables i el seu avantatge principal és la sostenibilitat, perquè és una energia neta, d’una font inesgotable i a l’abast de tothom (amb l’excepció dels pobles polars durant uns mesos de l’any).