machine learning m

machine learningPrimera documentació: 3/10/2014

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos El seu treball teòric s’ha centrat a accelerar de manera quàntica un dels punts més difícils de resoldre en informàtica: l’aprenentatge robòtic (machine learning, en anglès), que s’utilitza per elaborar models i prediccions molt precises. [El Periódico, 3/10/2014]
Aquí, fent servir el machine learning, és a dir, l’aprenentatge automàtic que en el camp de la intel·ligència artificial s’utilitza per desenvolupar algoritmes i tècniques que permeten a les màquines evolucionar. [La Vanguardia, 2/10/2019]
Observacions Tot i que el manlleu de l’anglès machine learning està molt estès en català, també té força difusió la forma proposada pel Termcat, aprenentatge automàtic, que es defineix com un ‘procés del camp de la intel·ligència artificial dedicat a l’anàlisi, el disseny i el desenvolupament d’algorismes i tècniques que permeten que les màquines evolucionin, millorant el seu comportament a partir de l’estudi d’observacions o de les experiències pròpies’. També està molt estès el debat sobre què pot arribar a aprendre una màquina, la qual cosa ha donat lloc a guions de ficció on les màquines acaben prenent el poder als humans. Tot i així, de moment els beneficis de l’aplicació de l’aprenentatge automàtic són molt elevats en medicina, biologia, lingüística, ensenyament i molts altres camps.

jurismàtica f

Primera documentació: 20/11/2018

Tipus acronímia
Contextos El professor de Dret de la UB, Jordi Manyà, va fer una introducció a dues noves disciplines del món del Dret, la jurismàtica i la legística, que aborden les relacions entre el Dret i la Intel·ligència Artificial. [El Triangle, 20/11/2018]
La jurismàtica és la nova branca del dret que estudia les responsabilitats legals de les noves tecnologies. [El Món a RAC1 (RAC1), 3/01/2019]
Observacions El substantiu femení jurismàtica és un acrònim format a partir de jurisprudència i informàtica. Es tracta d’una branca nova del dret que s’encarrega de l’aplicació dels coneixements informàtics en el dret per tal que l’execució de les lleis en general sigui més eficient i dinàmica. El que es pretén amb la jurismàtica és, per tant, substituir l’activitat rutinària humana en les feines de localització i recuperació d’informació i automatitzar els processos legals. Aquesta branca del dret, que va néixer fa poques dècades amb l’auge de la informàtica, també se la coneix com a informació jurídica, i generalment se sol dividir en tres àrees: la de gestió, la de documentació i la de decisió.

Més recentment, però, segons el que ha documentat l’Observatori amb el darrer exemple, sembla que ha adquirit un altre significat, i és que seria una disciplina nova que té per objecte les responsabilitats legals de les noves tecnologies.

autotune m

autotunePrimera documentació: 2/10/2015

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos El quartet connecta amb les noves generacions, visibilitza una joventut en els marges del sistema, explicita la barreja racial, treu petroli de l’autotune i manega un argot diabòlicament enginyós. [Time Out Barcelona, 2/10/2015]
La veu de Joana es tenyeix d’autotune, en una metàfora de la deshumanització, accentuant la sensualitat del seu primer beef, “Me moria de ganes de dir-t’ho a sa cara, què vols?”. [Diari de Balears, 15/02/2019]
Observacions L’autotune és un exemple de descobriment que neix amb una funció i que acaba fent-se famós per una funció diferent. A finals de la dècada dels noranta, el geofísic Andy Hildebrand va desenvolupar uns algorismes per interpretar les dades generades per una ona sísmica amb la intenció de localitzar dipòsits de petroli i després es va adonar que aquell disseny també servia per modificar el to en arxius d’àudio. Així va néixer l’autotune (en anglès, auto-tune, escrit amb guionet, però no se’n documenta cap cas a l’Observatori), un processador d’àudio que modifica el so i que serveix per corregir errors de veu i instruments. El primer enregistrament comercial amb autotune va fer-se l’any 1998, per distorsionar la veu de Cher en el tema Believe i per això també se’n deia efecte Cher. Des de llavors, són moltíssims els grups i cantants de tots els estils que l’han fet servir.

retroil·luminat -ada adj

retroil·luminatPrimera documentació: 3/11/2007

Tipus composició culta
Contextos A més, té pantalla retroil·luminada per veure l’hora a les fosques i diverses modalitats d’alarma per al despertador. [El Periódico, 3/11/2007]
A la Fundació Palo Alto es projectaran imatges en gran format de la història del barri així com les escultures retroil·luminades de Xavier Medina Campey i de Nei Albertí. [Time Out Barcelona, 14/02/2019]
Observacions En interiorisme, la tècnica de la retroil·luminació com a recurs decoratiu es va començar a utilitzar a partir dels anys 60 amb l’aparició dels llums led. Aquest tipus d’il·luminació se serveix d’una font de llum indirecta, contínua i oculta habitualment en una cornisa o a la part posterior d’una pantalla, sobretot aquelles fetes de cristall líquid. El que es crea, doncs, és un efecte lumínic sense ombres ni reflexos sobre sostres, parets, terres o mobles. En el cas de les pantalles, assegura una bona llegibilitat, fins i tot en llocs foscos o mal il·luminats, així com una visualització d’imatges òptima.

A la premsa apareix amb molta freqüència el participi retroil·luminat -ada, format a partir de l’element culte llatí retro- ‘endarrere’, al costat de paraules com pantalla, mirall, teclat o escultura.

clickbait m

clickbaitPrimera documentació: 1/03/2016

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos En els Oscars, un film visceral i amb pocs diàlegs com El renacido, alimentat per emocions bàsiques com el desig de supervivència i venjança, sempre cotitzarà més a la baixa que un drama que reivindica la importància del periodisme rigorós en temps de clickbait i denuncia el silenci còmplice de l’Església en el cas dels abusos a menors per part de sacerdots catòlics. [Ara, 1/03/2016]
Aquesta modesta periodista només està fent exercicis d’escalfament per ser tan viral i donar guerra com qui més a la selva del clickbait en què tu aspires a ser la puta ama. [La Vanguardia, 6/04/2019]
Observacions Segons el Termcat, el clickbait es defineix com ‘contingut web, generalment de poca qualitat, presentat sota un títol o un format cridaner per a aconseguir que els usuaris hi cliquin i el reenviïn a les xarxes socials, que té com a únic objectiu obtenir ingressos publicitaris’. Es tracta, per tant, d’una mena de contingut brossa que simplement pretén captar l’atenció de l’usuari amb una finalitat econòmica.

Aquest manlleu de l’anglès és equivalent a pescaclics, que és la forma preferent en català segons el Termcat. Consisteix en un compost format a partir del verb pescar, en el sentit de ‘captar l’atenció d’algú’, i clics, que és el mecanisme mitjançant el qual s’accedeix a un lloc web. Avui dia és un recurs molt emprat en màrqueting i publicitat.