eye tracking m

eye trackingPrimera documentació: 27/04/2014

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Henkel estudia amb tècniques d’eye tracking des de Barcelona la disposició dels seus productes als prestatges dels súpers. [Ara, 27/04/2014]
“Els dislèctics són cecs als errors”, explica Rello, però el programa d’eye tracking, que segueix els ulls d’un usuari durant la lectura, “ens va revelar que l’ull dislèctic, com el no dislèctic, sí que s’atura en la paraula mal escrita però no el perjudica el seu nivell de comprensió”. [La Vanguardia, 8/04/2016]
Observacions El Termcat defineix eye tracking com la ‘tècnica analítica de màrqueting consistent a estudiar la trajectòria dels ulls de l’usuari quan mira una pàgina web’, tot i que també té aplicacions en altres àmbits, com la psicologia o la lingüística cognitiva, i ha estat molt utilitzada per estudiar la interacció dels usuaris amb la interfície dels ordinadors. Així mateix, el Termcat proposa el sintagma seguiment de la mirada per substituir el manlleu de l’anglès.

Tot i que en català a l’Observatori no l’hem recollit fins al 2014, l’Oxford English Dictionary en registra la primera documentació l’any 1950.

mur m

murPrimera documentació: 15/06/2005

Tipus semàntic
Contextos En el moment del brindis el fill més gran pren la paraula per trencar el mur de silenci i aparences i dirà allò que tothom sap però que ningú no accepta. [Viari, 15/06/2005]
“És la teva primera marató?”, i dius que sí, i que tens por del mur, això que diuen que passa a partir del quilòmetre trenta: el cos ha buidat les reserves de glucogen i comença a gastar greix, que és un combustible menys eficient. [Ara, 15/03/2015]
Continuem agraint als oients del programa les aportacions al mur del Facebook del programa, on cada cop som més i més milers. [L’ofici de viure (Catalunya Ràdio), 1/06/2014]
Observacions Un mur és una ‘paret gruixuda que suporta el pes d’un edifici o en limita verticalment l’interior’ (DIEC2). Així mateix, el diccionari recull altres significats relacionats amb la geologia, l’alpinisme i l’heràldica (DIEC2) i l’anatomia (GDLC), però no apareixen els tres significats que hem recollit a l’Observatori: en el primer context, d’àmbit general, apareix mur usat metafòricament per designar ‘obstacle’.

El segon cas també és un ús metafòric, però aplicat a l’atletisme, amb què es designa la ‘sensació de defalliment que afecta un corredor en algun moment del recorregut i que dificulta mantenir el ritme previst’ (Termcat), que pot aparèixer en les curses molt llargues, com les maratons, en les quals el mur se sol situar entre els quilòmetres 30 i 35.

Finalment, el significat més recent va lligat a les xarxes socials, en què mur torna a ser un significat metafòric calcat de l’anglès wall, amb què es designa l’àrea del perfil d’un usuari de Facebook que recull les seves actualitzacions i permet que els seus amics i seguidors hi facin comentaris o hi comparteixin enllaços.

hiperconnectivitat f

hiperconnectivitatPrimera documentació: 11/01/2012

Tipus prefixació
Contextos L’autor proposa remeis no només per a executius estressats, sinó també per a nens, adolescents i adults que pateixen la “maledicció del món modern” de la hiperconnectivitat. [El Periódico, 29/07/2013]
Com podrem decidir el nostre destí, individual o col·lectiu, enmig de la hiperconnectivitat i la distribució multinivell i dispersa (o mal concentrada) del poder que implica la globalització. [Ara, 7/11/2015]
Observacions En el mot hiperconnectivitat el prefix hiper-, amb el significat d’’ultra mesura’, s’adjunta a connectivitat, que fa referència a la ‘capacitat d’establir contacte amb un component de maquinari o de programari, abans de produir-se una comunicació’ (GDLC). Així doncs, en aquest neologisme s’intensifica aquesta capacitat de connexió, en el sentit que es produeix de forma múltiple i continuada, i amb molt més grau del que es donava anteriorment.

Avui a través de diferents dispositius, com mòbils, tauletes i ordinadors, podem estar connectats des de qualsevol indret des que ens llevem fins que ens en anem a dormir; per tant, estem connectats en tot moment. Per començar, utilitzem diferents funcionalitats del telèfon mòbil, com el despertador, llegim els diaris en format digital per posar-nos el dia, escoltem música a través d’alguna aplicació, consultem els horaris de pas del transport públic i també cerquem el camí per arribar a un lloc que no coneixem, entre molts altres usos.

videotrucada f

Primera documentació: 25/05/2004

Tipus composició culta
Contextos El primer també porta dues càmeres, una al davant per a videotrucades i una al darrere per fer fotografies, mentre que el de HP té dues versions: una amb càmera per a usuaris particulars i una altra sense per a empreses. [Avui, 17/02/2006]
Avui Skype o FaceTime estalvien aquests monuments a l’amor, però la buidor que sobrevé quan s’acaba la videotrucada deu ser molt semblant al silenci mentre ficaven la carta al sobre. [Ara, 2/02/2015]
Observacions La paraula videotrucada està composta per la forma prefixada video-, que remet a la imatge dels mitjans audiovisuals i que també trobem a altres mots com videomarcador, videojoc o videoinstal·lació, i el substantiu trucada. Una videotrucada és una trucada telefònica que fa la mateixa funció que un vídeo i que permet als usuaris de veure’s per mitjà d’una pantalla. En català, es documenta la primera ocurrència el 2004 i, per tant, és una forma força recent a causa de la revolució del món d’internet i l’auge dels dispositius mòbils.

emoji m

emojiPrimera documentació: 14/07/2014

Tipus manlleu del japonès
Contextos Ara, la casa Unicode Consortium —la responsable d’actualitzar això que en diuen emoji, i que aquí anomenem emoticones— ha decidit posar al mercat una nova remesa de dibuixets. [El Periódico, 14/07/2014]
Els promotors de la iniciativa apunten que Unicode “només aprova uns 50 emojis a l’any” i la paella “competeix contra milers de propostes”. [El Periódico, 11/03/2015]
Observacions La paraula de l’any que va triar Oxford Dictionaries per al 2015 no va ser estrictament una paraula, sinó una imatge: l’emoji de la cara que plora de riure (vegeu la imatge superior). Veient que l’ús d’aquestes imatges es disparava els últims anys, Oxford Dictionaries va investigar quin era el més utilitzat, i va descobrir que aquesta cara tan divertida conformava un 20 % del total d’emojis utilitzats al Regne Unit aquell any.

Tot i que la paraula ens ha arribat de l’anglès, en realitat és un manlleu del japonès, format per e ‘imatge’ i moji ‘lletra, caràcter’. El Termcat defineix emoji com un ‘ideograma d’origen japonès utilitzat en les aplicacions de missatgeria instantània per a telèfons intel·ligents.’ Van ser inventades als anys noranta per l’empresa japonesa de comunicacions NTT DoCoMo, i poden prendre formes molt diverses, com ara cares que expressen emoció, plantes, menjar, ungles pintades o banderes de diferents països.

Tot i que en català i castellà s’ha generalitzat la paraula emoticona (denominació catalana de l’acrònim anglès que prové de la truncació d’emotion i icon) per denominar qualsevol tipus d’imitació d’una expressió facial i no es fa servir emoji, inicialment es tractava de dos conceptes diferents. De fet, al principi el Termcat considerava que una emoticona només feia referència als símbols gràfics construïts amb caràcters ASCII que representaven un rostre humà. En una modificació posterior, el Consell Supervisor va decidir ampliar-ne el significat, i actualment una emoticona  és una ‘icona que es fa servir en els serveis de correu electrònic i missatgeria per internet i en les xarxes socials per a expressar emocions i sensacions’. Entre els tipus d’emoticones existents, hi ha les emoticones textuals (compostes amb signes de text) i les emoticones gràfiques (amb format d’imatge), que tenen la denominació emoji com a sinònim complementari.