chatbot m

chatbotPrimera documentació: 22/05/2017

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
A l’incipient però prometedor sector dels chatbots, una tecnologia que aplica la intel·ligència artificial per interaccionar amb el consumidor, l’empresa emergent barcelonina Correyvuela ha llançat “l’aposta més arriscada”, en paraules de Juan Prim, el cofundador juntament amb Carlos Núñez. [La Vanguardia, 22/05/2017]
El gener d’aquest any, de fet, Microsoft va anunciar que tenia la patent per comercialitzar chatbots que recrearien l’estil conversacional de qualsevol persona, també dels morts. [Intermèdia, 26/03/2021]
Observacions Per a l’escurçament de l’anglès chatbot (de chat i bot, l’escurçament de robot), el Termcat proposa les denominacions catalanes bot de conversa i assistent virtual, que defineix com un ‘programa informàtic que utilitza tècniques d’intel·ligència artificial que li permeten interactuar amb éssers humans, sobretot per executar tasques i respondre preguntes plantejades per mitjà de llenguatge natural’. Els chatbots existeixen des dels anys seixanta, però el seu ús s’ha generalitzat a partir del segle xxi, sobretot en contextos com el màrqueting, en què fer-ne ús fa possible atendre els clients en qualsevol moment del dia de manera relativament ràpida. Actualment dos dels assistents virtuals més coneguts són la Siri d’Apple i l’Alexa d’Amazon, que se serveixen del processament del llenguatge natural per respondre preguntes, fer recomanacions i aprendre els gustos dels usuaris per oferir-los resultats millors.

El control de qualitat d’aquests assistents es fa mitjançant el test de Turing, que determina fins a quin punt les respostes que dona la intel·ligència artificial són realment intel·ligents i s’acosten a la resposta que donaria un humà.

humidificador m

humidificadorPrimera documentació: 23/01/2015

Tipus sufixació
Contextos
Per tant, davant la pregunta de si són bons els humidificadors, la nostra resposta és que s’han d’utilitzar només en determinades circumstàncies i si la humitat ambiental ho requereix. [Vilaweb, 23/01/2015]
A l’interior de la nau, algú ha construït dos hivernacles enormes amb plaques de pladur on hi ha desenes de focus de gran potència, ventiladors, aparells d’aire condicionat, filtres, tubs de gran diàmetre per garantir la ventilació, humidificadors i termòmetres per controlar la temperatura i la humitat. [Ara, 11/07/2022]
Observacions
En un ambient sec la humitat de la pell s’evapora més ràpidament i això pot perjudicar les persones amb la pell seca, els ulls irritats, al·lèrgies diverses, etc., i fer que empitjorin els símptomes de determinades malalties respiratòries. Per contrarestar aquests problemes, es poden instal·lar humidificadors a casa o a l’oficina, que proveeixen l’ambient d’humitat i, per tant, ajuden a minimitzar els efectes de la sequedat. Tanmateix, un excés d’humitat (per sobre del 60 %, aproximadament) també pot ser contraproduent, per tal com afavoreix l’augment dels àcars i pot empitjorar l’asma.

llei de Moore f

llei de moorePrimera documentació: 4/09/2010

Tipus sintagmació
Contextos
Gràcies a la llei de Moore avui podem tenir tots un ordinador a casa molt més potent que els grans ordinadors dels anys 80 i a un preu assequible. [El Periódico, 4/09/2010]
No és cert que els xips ja no es poden fer més petits ni més potents? Es diu que la llei de Moore, per la qual cada dos anys s’anava doblant la capacitat dels xips, està esgotada. [La Vanguardia, 26/02/2022]
Observacions
Gordon Moore, nascut el 1929 a San Francisco (EUA), és el cofundador de l’empresa Intel Corporation, la fabricant més important del món de microxips. El 19 d’abril de 1965 va publicar a la revista Electronics una predicció segons la qual la potència dels ordinadors es duplicaria cada any aproximadament, amb un augment mínim del cost. El 1975, la va modificar per establir que aquesta duplicació de la capacitat es produiria cada dos anys aproximadament durant les dues dècades següents, cosa que suposaria un augment exponencial del rendiment dels dispositius i, proporcionalment, una reducció del seu cost. El 2015, Moore va reformular la seva teoria per posar un topall: Moore considera que aquesta tendència de creixement de potència se saturarà aquesta dècada a conseqüència dels límits físics.

bafle m

baflePrimera documentació: 1/06/2012

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
El concert convencional ha esdevingut residual, decoratiu. En canvi, l’imperi de la gravació i el bafle és absolut en qualsevol tipus de música. [Núvol, 1/06/2012]
Els bafles no tenen rival i animen la contemplació de l’skyline amb una proposta per picar que no decep: tacos, guacamoles i còctels. [Ara, 7/07/2022]
Observacions El Termcat recull el sintagma caixa acústica al costat del manlleu adaptat de l’anglès bafle, que és la denominació habitual que trobem als mitjans i que designa la ‘caixa que conté un altaveu o, més generalment, diversos altaveus convenientment disposats i acoblats, condicionada acústicament i destinada a la reproducció de sons amb un mínim de distorsió’, tal com el defineix el Diccionari normatiu valencià.

Quan es posa en funcionament un bafle, l’aire vibra tant per davant com per darrere, per la qual cosa és molt important que se suprimeixi o almenys es redueixi les radiacions posteriors; en aquest sentit, cal tenir en compte que el disseny del bafle influeix de manera decisiva en la qualitat del so que s’obté.

hater m i fadj

haters-odiadores-internetPrimera documentació: 23/10/2012

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
Tot i això, els problemes que més podrien afectar Vázquez no són les trucades dels tuitaires —ara transformats en haters—, ja que la venjança que ha promès i complert de penjar el número de mòbil de la gent que la molestava pot haver incorregut en una infracció de la Llei orgànica de protecció de dades. [Ara, 23/10/2012]
La xarxa difícilment arribarà a tenir algun dia una cultura única, tot i això, no serà un lloc decent mentre campin al seu aire trolls, haters, fakes i altres subespècies anònimes que es facin passar pels qui no són per alterar la convivència. [La Vanguardia, 19/06/2017]
Però no em vull posar més hater i sí, hem d’estar agraïdes perquè gent amb aquest ressò mediàtic faci reviscolar l’espardenya i no resti a l’oblit com un calçat tradicional de festa major. [Núvol, 18/03/2021]
Observacions

L’ús de les xarxes socials ens han facilitat l’accés a la informació i la difusió del coneixement i, sobretot, ens ha permès expressar i intercanviar opinions. Tot i això, són un arma de doble tall: són l’eina perfecta d’atac. En són un exemple les persones que mostren contínuament el seu odi, rebuig o rancor envers una altra persona, un col·lectiu, una idea, etc., publicant comentaris o crítiques desagradables.

En anglès, s’utilitza el substantiu hater per designar-les, el qual prové del verb to hate ‘odiar’. En català, disposem de formes genuïnes que podrien acostar-se al significat de l’anglicisme: criticador, criticaire o difamador, entre d’altres. El Termcat, de fet, recull les propostes enemic enemiga, odiador odiadora i seguidor seguidora hostil per evitar-lo. Tot i això, als mitjans trobem la forma hater, utilitzada també com a adjectiu.

A més dels personatges públics, les persones musulmanes, immigrants, refugiades, gitanes o pobres, les dones i el col·lectiu lgtbi són una diana habitual per als haters, que aprofiten l’anonimat d’Internet per difondre discursos d’odi.