electrolinera f

Primera documentació: 3/06/2016

Tipus acronímia
Contextos Darrere del fracàs de Better Place hi ha les importants inversions que eren necessàries per a preparar les electrolineres i la preferència de les marques cada vegada més pel lloguer de la bateria i la recàrrega mitjançant pals públics o en endolls casolans. [El Periódico, 3/06/2016]
La directora de l’ICAEN ha puntualitzat que no es tracta de quantes electrolineres s’instal·len, sinó de quant de temps es necessita per recarregar el vehicle i poder recórrer els quilòmetres necessaris. [La Vanguardia, 23/06/2017]
Observacions A principis del segle xxi, la preocupació per l’impacte ambiental de la infraestructura de transport basada en el petroli va revifar l’interès per reduir les emissions contaminants a través de la implantació del transport elèctric. Així doncs, amb l’arribada dels vehicles elèctrics van aparèixer alhora les estacions de servei que proveeixen energia per recarregar de manera total o parcial les bateries d’aquests vehicles. Aquestes estacions reben el nom d’electrolineres, acrònim format a partir de la truncació dels substantius electricitat i gasolinera.

El Termcat també proposa el sintagma punt de recàrrega, però a l’Observatori de Neologia no n’ha documentat cap ocurrència a la base de dades.

Anuncis

acroioga m

Primera documentació: 7/07/2012

Tipus acronímia
Contextos Però no és només això, l’acroioga combina la saviesa del ioga, l’energia dinàmica de l’acrobàcia i el massatge tailandès, ja que junts formen la base d’una pràctica que cultiva la confiança, l’alegria i la comunitat. [La Vanguardia, 29/05/2014]
I també va a l’alça la mescla de concentració i adrenalina que proporcionen activitats com ara l’acroioga (suma d’acrobàcia i ioga), el sup ioga (sobre una planxa de surf), dharma wheel (complica les asanes amb una roda: un invent de Dov Vargas que aviat presentarà en un seminari a l’estudi barceloní YogaOne), el rocket ioga (que incideix en les postures que proporcionen tonificació i força) o l’strala (el ioga rebel de Tara Stiles, que ja es pot practicar a Barcelona). [La Vanguardia, 10/06/2016]
Observacions El Termcat defineix l’acroioga com la ‘disciplina que combina el ioga amb posicions acrobàtiques’. Aquest substantiu s’ha format a partir de ioga i de l’abreviació d’acrobàcia, que al seu torn es va formar a partir de les formes gregues akros ‘alt’ i bateo ‘caminar’, és a dir, caminar de puntetes. Tot i que el terme acroioga es feia servir des dels finals del anys noranta, es va registrar el 2005 per al seu ús comercial, i hi ha dues escoles que el practiquen i ensenyen.

La pràctica d’aquest esforç requereix una preparació física prèvia rigorosa: primer de tot, cal millorar la força, i després es treballen la tècnica i la flexibilitat seguint les indicacions d’un instructor i amb una parella amb la qual es fan les diferents postures. La pràctica d’aquesta disciplina pot proveir beneficis físics i mentals tal com fa el ioga, però és molt més exigent i pot causar més lesions.

infoxicació f

Primera documentació: 10/08/2012

Tipus acronímia
Contextos Ens hem de racionar la informació o aconseguirem una infoxicació que no és gens saludable. [El Periódico, 10/08/2012]
Estem tan sobreinformats, aquesta infoxicació que diuen que tenim, que al final anem repetint els arguments dels altres. [Ara, 1/03/2015]
Observacions La paraula infoxicació és el resultat de la truncació d’informació i intoxicació, i es refereix a l’‘excés d’informació que provoca en el receptor una incapacitat per a comprendre-la i assimilar-la’ (Termcat). Aquest concepte el va formular per primera vegada l’escriptor Alvin Toffler amb el nom de sobrecàrrega informativa (information overload) a la seva obra Future Shock (1970), i en català l’especialista en comunicació Alfons Cornella ja va introduir el concepte el 1999 en una conferència titulada Cómo sobrevivir a la infoxicación, en què parlava d’aquesta creença que com més informació es té, més informat s’està d’un tema, quan en realitat l’important és saber-la destriar. Aquest acrònim s’ha començat a utilitzar amb força al segle xxi amb la universalització de l’accés a les tecnologies i el fet d’estar quasi permanentment connectats al correu electrònic i les xarxes socials, sobretot amb la voluntat de denunciar un aspecte negatiu de la societat 2.0: tenir massa informació pot ser contraproduent per a algunes persones a l’hora de prendre una decisió. En anglès aquest concepte rep també la denominació d’infobesity, un acrònim format amb informació i obesitat que transmet més clarament la valoració negativa que es fa d’aquest fenomen.

catanyol m

Primera documentació: 30/01/2003

Tipus acronímia
Contextos Un dia em vaig manifestar contrari a la defensa que feia Francesc Puigpelat del catanyol de TV3. [Avui, 30/01/2003]
El llibre també analitza el fenomen del catanyol i les llengües virtuals, inventades o artificials. [Ara, 28/04/2014]
Observacions La paraula catanyol és un acrònim format per català i espanyol que designa, de manera pejorativa, la varietat de llengua catalana, tant oral com escrita, que presenta una influència forta del castellà, amb una presència excessiva de castellanismes (en tots els nivells: fonològic, morfològic, sintàctic i lèxic). Pau Vidal, autor de Catanyol.es: El catanyol es cura (2012), distingeix l’ús del catanyol que pot caracteritzar la llengua dels aprenents adults de català, que es pot considerar una fase pròpia de l’aprenentatge de dues llengües pròximes, del catanyol que podem anomenar subtil o invisible, que és perillós, perquè desdibuixa la fesomia pròpia del català i perquè evidencia el desconeixement o la incapacitat dels parlants d’expressar-se correctament, fet que es pot detectar fins i tot en els mitjans de comunicació.

docusèrie f

Primera documentació: 13/01/2005

Tipus acronímia
Contextos Per exemple, nous capítols d’Històries de Catalunya, la presència de l’humor lúcid del Tricicle, o l’estil de docusèrie que ara es dedicarà a les mares. [Avui, 13/01/2005]
Una imatge de la docusèrie de TV-3 Veterinaris. [El Periódico de Catalunya, 13/07/2013]
Observacions El Termcat defineix docusèrie com ‘sèrie de programes de televisió en què es combina l’estil dels documentals amb elements dels fulletons, per exemple, aplicant les tècniques narratives de la ficció a fets reals’. Aquest tipus de programes es van generalitzar a Catalunya a partir de l’any 2005, com testimonia la data de la primera ocurrència del neologisme a l’Observatori de Neologia, i va ser una aposta en la programació de TV3 que ha emès docusèries com Mares, Barri, Jutjats i Veterinaris, entre d’altres. Des del punt de vista lingüístic direm que el resultat de la suma de documental + sèrie amb què s’ha format aquest acrònim és comunicativament molt vàlid perquè s’hi intueixen els dos elements, però lingüísticament poc habitual perquè la forma docu no funciona aïlladament.