infoxicació f

Primera documentació: 10/08/2012

Tipus acronímia
Contextos Ens hem de racionar la informació o aconseguirem una infoxicació que no és gens saludable. [El Periódico, 10/08/2012]
Estem tan sobreinformats, aquesta infoxicació que diuen que tenim, que al final anem repetint els arguments dels altres. [Ara, 1/03/2015]
Observacions La paraula infoxicació és el resultat de la truncació d’informació i intoxicació, i es refereix a l’‘excés d’informació que provoca en el receptor una incapacitat per a comprendre-la i assimilar-la’ (Termcat). Aquest concepte el va formular per primera vegada l’escriptor Alvin Toffler amb el nom de sobrecàrrega informativa (information overload) a la seva obra Future Shock (1970), i en català l’especialista en comunicació Alfons Cornella ja va introduir el concepte el 1999 en una conferència titulada Cómo sobrevivir a la infoxicación, en què parlava d’aquesta creença que com més informació es té, més informat s’està d’un tema, quan en realitat l’important és saber-la destriar. Aquest acrònim s’ha començat a utilitzar amb força al segle xxi amb la universalització de l’accés a les tecnologies i el fet d’estar quasi permanentment connectats al correu electrònic i les xarxes socials, sobretot amb la voluntat de denunciar un aspecte negatiu de la societat 2.0: tenir massa informació pot ser contraproduent per a algunes persones a l’hora de prendre una decisió. En anglès aquest concepte rep també la denominació d’infobesity, un acrònim format amb informació i obesitat que transmet més clarament la valoració negativa que es fa d’aquest fenomen.
Anuncis

catanyol m

Primera documentació: 30/01/2003

Tipus acronímia
Contextos Un dia em vaig manifestar contrari a la defensa que feia Francesc Puigpelat del catanyol de TV3. [Avui, 30/01/2003]
El llibre també analitza el fenomen del catanyol i les llengües virtuals, inventades o artificials. [Ara, 28/04/2014]
Observacions La paraula catanyol és un acrònim format per català i espanyol que designa, de manera pejorativa, la varietat de llengua catalana, tant oral com escrita, que presenta una influència forta del castellà, amb una presència excessiva de castellanismes (en tots els nivells: fonològic, morfològic, sintàctic i lèxic). Pau Vidal, autor de Catanyol.es: El catanyol es cura (2012), distingeix l’ús del catanyol que pot caracteritzar la llengua dels aprenents adults de català, que es pot considerar una fase pròpia de l’aprenentatge de dues llengües pròximes, del catanyol que podem anomenar subtil o invisible, que és perillós, perquè desdibuixa la fesomia pròpia del català i perquè evidencia el desconeixement o la incapacitat dels parlants d’expressar-se correctament, fet que es pot detectar fins i tot en els mitjans de comunicació.

docusèrie f

Primera documentació: 13/01/2005

Tipus acronímia
Contextos Per exemple, nous capítols d’Històries de Catalunya, la presència de l’humor lúcid del Tricicle, o l’estil de docusèrie que ara es dedicarà a les mares. [Avui, 13/01/2005]
Una imatge de la docusèrie de TV-3 Veterinaris. [El Periódico de Catalunya, 13/07/2013]
Observacions El Termcat defineix docusèrie com ‘sèrie de programes de televisió en què es combina l’estil dels documentals amb elements dels fulletons, per exemple, aplicant les tècniques narratives de la ficció a fets reals’. Aquest tipus de programes es van generalitzar a Catalunya a partir de l’any 2005, com testimonia la data de la primera ocurrència del neologisme a l’Observatori de Neologia, i va ser una aposta en la programació de TV3 que ha emès docusèries com Mares, Barri, Jutjats i Veterinaris, entre d’altres. Des del punt de vista lingüístic direm que el resultat de la suma de documental + sèrie amb què s’ha format aquest acrònim és comunicativament molt vàlid perquè s’hi intueixen els dos elements, però lingüísticament poc habitual perquè la forma docu no funciona aïlladament.

futtoc m

futtocPrimera documentació: 30/05/2012

Tipus acronímia
Contextos Creadors del futtoc, un esport que ret homenatge als nens que jugaven al carrer. [El Periódico, 30/05/2012]
Jugar al futtoc (futbol sobre taula), al tennis taula i a bàsquet, fer un curset gratuït de patinatge de velocitat o córrer per una pista d’atletisme són algunes de les propostes que trobareu aquest dissabte, 28 de març, a l’espai socioesportiu de la zona nord del nou espai Glòries. [Ara, 28/03/2015]
Observacions La paraula futtoc és un acrònim format per la truncació de futbol i toc i designa un esport que barreja l’essència del futbol i les normes del tennis de taula. Les dimensions de la taula amb què es juga són de 2845 × 1910 mm i de la xarxa, 2 mm de gruix. Aquesta nova modalitat va néixer a Barcelona fa una dècada de manera improvisada quan dos exfutbolistes de l’Hospitalet, Joan Cano i Ildefons Fernández, van començar a passar-se la pilota d’un camp a l’altre de la taula com si juguessin a tennis. A poc a poc, van donar a conèixer aquest esport que ha anat arreplegant adeptes arreu del món. S’ha creat l’Associació Internacional de Futtoc i fins i tot hi ha competicions esportives.

conspiranoic -a adj

Primera documentació: 5/04/2009

Tipus acronímia
Contextos La major part dels ponents, com Javier Cavanilles —encarregat d’obrir la ronda de conferències parlant sobre El costat fosc d’Obama— es van cuidar de distingir entre ser conspiranoic i ser un entès en “teories conspiranoiques”, que en part significa mirar els bojos des de la barrera. [El Periódico, 5/04/2009]
Alguns partidaris de les teories conspiratives o conspiranoiques diuen que aquest, Pablo Iglesias, és molt amic no recordo de quin dels capitostos del PP. [El Matí (Catalunya Ràdio), 31/04/2014]
Observacions L’adjectiu conspiranoic -a és el resultat d’una acronímia que fusiona els adjectius conspiratiu -iva (també neològic) i paranoic -a, pres en sentit figurat, que designa l’actitud de qui creu en teories de la conspiració, que sostenen que alguns dels grans esdeveniments històrics i polítics (com ara l’arribada de l’home a la lluna, els atemptats de l’11-S o la maledicció de Tutankamon) són el resultat de la conspiració entre algunes parts interessades o que estan manipulades per part d’un grup desconegut de persones influents. Els contextos detectats per l’Observatori d’aquest neologisme són recents i fan tots referència a l’àmbit polític.