semipresencial adj

Primera documentació: 14/01/2003

Tipus prefixació
Contextos Altres opcions en estudi serien oferir places compatibles de dues carreres que permetessin accedir a una doble titulació, crear titulacions compartides entre universitats o l’oferta semipresencial per a estudiants que treballen. [Avui, 25/01/2003]
El primer ple semipresencial de la ciutat de Barcelona ha començat amb un minut de silenci de record a les víctimes del covid-19 i amb un canvi d’urgència en l’ordre del dia per llegir una moció de rebuig a la marxa de Nissan de Catalunya. [Ara, 29/05/2020]
Observacions Aquest adjectiu està format pel prefix semi- (en aquest cas, ‘parcialment, no completament’) i l’adjectiu presencial, i estableix que una activitat, curs o esdeveniment no requereix una presència contínua i constant. Més concretament, un curs semipresencial combina sessions presencials, en què els participants han d’assistir en persona a un lloc específic, amb sessions no presencials que es fan a distància. És, per tant, una opció mixta entre la presencialitat total i la formació en línia, i és un concepte originari del context educatiu, ja que permet fer accessible l’oferta formativa a persones que, per motius diversos (laborals, familiars, etc.), no poden seguir presencialment un curs complet. En el context del confinament pel coronavirus, l’adjectiu semipresencial també es feia servir per fer referència a un format reduït de les reunions en què no assistien tots els membres, sinó només una petita part.

pretemporada f

Primera documentació: 12/01/1996

Tipus prefixació
Contextos També va negar que Julio Salinas faci tres mesos que no juga: “¿Qui ho ha dit, això? Va jugar a la pretemporada diversos partits fins que es va lesionar”. [Diari de Barcelona, 1/06/2006]
“La pretemporada no ha ajudat a començar bé la competició”, va dir Gerard Piqué, un dels capitans del Barça. [El Periódico, 25/09/2019]
Observacions Dins de l’àmbit dels esports, el Termcat defineix pretemporada com el ‘període de temps anterior a una temporada durant el qual els esportistes es preparen físicament i tècnicament per al començament de les competicions oficials’. El caràcter d’anterioritat ve donat pel prefix pre-, que indica precedència temporal.

Les dates de la pretemporada i la temporada varien segons l’esport i la competició. En la fórmula 1, s’organitzen a partir de l’any natural: la pretemporada és al febrer i la temporada comença al març. D’altres, com el futbol, fan la pretemporada al juliol i comencen la temporada a mitjan agost. I d’altres, com la temporada castellera, segueixen el bon temps i van de l’abril a principis de novembre, amb una pretemporada que sol començar al febrer.

impuntual adj

impuntualPrimera documentació: 31/07/2003

Tipus prefixació
Contextos El documental pretén ajudar a canviar la imatge popular del passat, quan el tren era vist com un mitjà de transport lent, impuntual i de baixa qualitat. [Diari de Balears, 31/07/2003]
Fa trenta anys, el darrer sortia de Sants a les 7 de la tarda. Igual que ara si no va impuntual enmig de la desesperació dels heroics i escassos viatgers a qui els horaris laborals els permeten agafar-lo. [Avui, 12/08/2019]
Observacions Fer tard, fer salat o arribar a misses dites són locucions verbals que expressen el mateix que l’adjectiu impuntual ‘no puntual’, format per prefixació amb el prefix negatiu in-, sota la forma im-, per assimilació amb la consonant inicial de la base de la derivació.

La percepció que tenen les diferents cultures del temps varia segons cada una. En el nostre cas, formem part del que es coneix com a cultura multiactiva, segons el model del lingüista britànic Richard Lewis, integrada per persones que se centren més en les relacions socials i les emocions que no pas en els horaris i el temps. En canvi, les cultures actives lineals prefereixen seguir cadenes ordenades programades, mentre que les cultures reactives prioritzen sobretot la cortesia i el respecte cap a les altres persones, perquè consideren que és la manera més eficient d’assolir resultats. En aquests dos últims models, ser puntuals és important pel que suposa de respecte cap a les altres persones, mentre que en les cultures multiactives la impuntualitat es compensa emocionalment.

aixinar v tr

aixinarPrimera documentació: 5/05/2013

Tipus prefixació
Contextos Quedem els europeus antics mirant-nos amb mals desitjos els uns als altres i esperant que a l’altre li vagi pitjor. Els xinesos em fan enveja. Podríem aixinar-nos? [La Vanguardia, 5/05/2013]
També riu Eduardo Mendoza, que aixina els ulls recordant molt Quim Puyal. [La Vanguardia, 3/11/2019]
Observacions Per formar verbs nous en català, actualment es recorre amb freqüència a la sufixació, especialment amb -itzar (invisibilitzar, teatralitzar) o a la conversió (pautar, pixelar). En canvi, la formació de verbs per prefixació amb en-, com a emplatar, o bé amb a-, com en el cas que ara ens ocupa, aixinar, és menys freqüent. Concretament, el verb aixinar té dos significats que estan relacionats, tal com es veu en els exemples: d’una banda, ‘donar trets o característiques semblants als que tenen les persones xineses’; de l’altra, específicament aplicat als ulls, ‘posar-los oblics’. Fixem-nos que per tal de poder mantenir la pronúncia de la fricativa palatal sorda, entre el prefix i la x inicial apareix una -i-, com es fa en altres verbs que ja són al diccionari, com aixamfranar ‘matar els caires (d’una cosa) amb xamfrans’ o aixerriar ‘adobar un camp amb xerri [excrements de les ovelles]’.

metadada f

metadadaPrimera documentació: 1/05/2010

Tipus prefixació
Contextos Les dades addicionals (metadades) es troben també a la pàgina web. [El Periódico d’Andorra, 1/05/2010]
Altres programes de la NSA són EvilOlive, que recull i emmagatzema grans quantitats de metadades d’internet de nord-americans, i el Fairview, que fa el mateix amb les dades de ciutadans brasilers. [Ara, 4/06/2015]
Observacions Segons el Termcat, la metadada és la dada que dona informació sobre una altra dada, per exemple sobre l’origen, el tipus, la data d’introducció, etc., i en permet una utilització pertinent. El mot metadada està format per la unió del prefix grec meta-, que prové de μετα ‘després de, més enllà de’, i de dada, a partir de l’element llatí datum ‘el que es dona’. En principi, les metadades són informació adjunta i no visible (però accessible) que no interessa a l’usuari general perquè són etiquetes sobre el contingut de les dades. En canvi, són una informació valuosíssima per a les persones i sistemes que treballen en la recuperació de la informació.