hiperactiu -iva adj

Primera documentació: 10/09/1991

Tipus prefixació
Contextos Els jugadors de tennis acostumen a practicar la lentitud per mantenir la concentració, però Seles anguniejava de tan hiperactiva, i davant d’aquella màquina accelerada i implacable, Navratilova va quedar mentalment i físicament esgotada. [Avui, 10/09/1991]
Després hi ha el més populós, el de Santa Coloma de Gramenet, al barri del Fondo, bulliciós i comercialment hiperactiu. [El Periódico, 28/04/2016]
Observacions El prefix hiper- denota ‘excés, ultra mesura’ i, juntament amb la paraula actiu, forma un adjectiu que qualifica una persona que presenta un funcionament de l’activitat motora més elevat del que és natural, fet que pot estar lligat amb el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).

En el sentit més literal, una persona hiperactiva presenta símptomes que es poden relacionar amb trastorns mentals o amb lesions neurològiques. Amb el temps, però, sembla que l’adjectiu ha anat adquirint un significat més lax i sovint s’empra quan un individu es mostra enèrgic, inquiet o desconcentrat, sense que això vulgui dir que presenta cap mena de trastorn. Per extensió del significat, hiperactiu -iva també apareix en contextos en què un lloc, una situació o una entitat es caracteritza pel moviment excessiu i frenètic.

Anuncis

hemidelta m

Primera documentació: 1/03/2008

Tipus prefixació
Contextos De fet, tant els Arrossaires del Delta com la Cambra del Montsià ja van néixer de la fusió de les cooperatives existents als respectius hemideltes. [Diari de Tarragona, 1/03/2008]
Ara som a l’hemidelta esquerre, amb el riu a tocar. [País km0 (La Xarxa), 12/07/2016]
Observacions El prefix d’origen grec hemi- és molt poc freqüent en la formació de paraules actual, probablement perquè comparteix el significat de ‘mig, meitat’ amb el prefix semi-, d’origen llatí, que és més habitual. Amb hemidelta, doncs, es designen les dues meitats en què queda dividit un delta pel pas del riu que el forma.

Totes les ocurrències recollides a l’Observatori fan referència al delta de l’Ebre, espai natural de 320 km2 de superfície, que és l’hàbitat aquàtic més gran de Catalunya i de gran riquesa biològica. La seva preservació va motivar l’any 1983 que els ciutadans de Deltebre es mobilitzessin en contra d’unes dessecacions que posaven en perill el conjunt lacustre del Canal Vell i que van desembocar en la creació del Parc Natural del Delta de l’Ebre, que, tanmateix, només protegia els espais naturals de l’hemidelta esquerre. El 1986, però, es va fer extensiu a les zones de l’hemidelta dret.

antisistema adj i mf

Primera documentació: 17/03/1992

Tipus prefixació
Contextos No és dramàtic perquè a Catalunya no hi ha forces polítiques antisistema susceptibles de recollir un vot de rebuig frontal. [Avui, 17/03/1992]
L’executiu no veu marge per negociar si els antisistema mantenen el vet. [Avui, 1/06/2016]
Observacions Si bé antisistema és un adjectiu que trobem molt sovint a la secció de política de la premsa general, en sintagmes com discurs antisistema, missatge antisistema o vot antisistema, l’ús independent com a nom (com en el segon exemple) és avui dia encara més freqüent. El mot antisistema està formant adjuntant el prefix anti– a la base nominal sistema. Aparentment és un mot predictible, però el cert és que cap de les 16 definicions (ni de les nombrosíssimes accepcions) que trobem al DIEC es refereixen al sistema de l’antisistema, entès com el sistema polític i social establert.

superordinador m

Primera documentació: 22/06/1994

Tipus prefixació
Contextos En uns altres àmbits, com en la indústria de l’automòbil o en la meteorologia, s’utilitzen més aviat els superordinadors, que solen realitzar tasques que requereixen més rapidesa i potència. [El Temps, 28/11/1994]
Teníem un paladí que ens hi va fer creure: Gari Kaspàrov, el geni dels escacs, que aquell any va disputar un matx a sis partides contra un superordinador muntat per IBM, amb el següent nom de guerra: Deep Blue. [La Vanguardia, 4/03/2017]
Observacions El neologisme superordinador, format per derivació mitjançant el prefix super-, fa referència a un tipus concret d’ordinador capaç de dur a terme operacions a velocitats molt superiors a les màquines comunes. Segons la velocitat a què un superordinador duu a terme les operacions, podem parlar de megaflops, gigaflops, teraflops o petaflops. El novembre de 2016, la llista dels superordinadors més ràpids del món l’encapçalava el Sunway TaihuLight, que es troba a la ciutat xinesa de Wuxi. Aquest superordinador pot assolir velocitats de càlculs de fins a 93 petaflops, una xifra encara no superada.

L’aparició del primer superordinador se situa a la dècada dels anys 60 (tot i que l’Oxford English Dictionary en recull una primera referència l’any 1949). Es considera que Atlas va ser el primer superordinador de la història, desenvolupat a la Universitat de Manchester el 1962. Aleshores, aquesta mena de tecnologia s’utilitzava per a càlculs climatològics i investigacions aerodinàmiques. Els últims anys són habituals simulacions a nivell molecular per observar, entre d’altres, plegaments proteics i com això pot afectar malalties com l’alzhèimer.

antitaurí -ina adj i mf

Primera documentació: 21/03/1992

Tipus prefixació
Contextos El debat sobre l’entrada dels nens a les curses de braus no és un debat sobre la corrida, encara que és indiscutible que el liderem clarament els antitaurins. [Avui, 8/04/1999]
El més raonable no és ni prohibir ni fomentar, els toros estan ben protegits, creu Torres, que rebutja tant que la identitat espanyola sigui taurina com que la identitat catalana sigui antitaurina. [Ara, 13/02/2013]
Observacions El mot antitaurí està format pel prefix anti-, que denota oposició al sentit de l’adjectiu al qual s’adjunta, tauríina, que fa referència al toro o bou. En aquest cas, però, no s’expressa oposició a l’animal, sinó als actes que en fan ús, com ara les corrides de toros o els correbous. Així doncs, aquest mot s’utilitza per mostrar oposició a la pràctica de la tauromàquia i afavorir els drets dels animals, ja que aquests actes atempten contra la seva integritat física. En aquest sentit, fa referència tant al col·lectiu de persones (els antitaurins) com a les iniciatives o actes d’aquest tipus (trobada antitaurina).

Les crítiques a aquest tipus d’espectacles o actes festius s’oposen a la visió que les concep com a tradicions arrelades a la cultura espanyola. Tot i així, en algunes comunitats autònomes aquestes pràctiques s’han prohibit, com ara a les Canàries. A Catalunya, en canvi, s’han prohibit les corrides, però no altres actes amb bous. D’altra banda, en altres comunitats aquests actes s’han declarat bé d’interès cultural o patrimoni immaterial de la humanitat, com ara a la comunitat de Madrid o a la de Castella i Lleó.

A Espanya hi ha un partit polític que es va fundar amb el principi antitaurí com a bandera. Es tracta del Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA), fundat el 2003 amb el nom original de Partit Antitaurí Contra el Maltractament Animal, però que va canviar la denominació per l’actual el 2011.