adaptatiu -iva adj

Primera documentació: 11/08/2012

Tipus sufixació
Contextos En el moment adaptatiu ens enfrontem a un desafiament que no havíem vist mai amb anterioritat i per al qual no disposem de respostes. [Ara, 11/08/2012]
Malgrat el gran èxit adaptatiu que mostren per conviure dins les societats humanes i la capacitat de poder viure no només de manera solitària, sinó també en grup, tradicionalment s’ha estudiat molt més la cognició social dels gossos que la dels gats. [Ara, 22/11/2019]
Observacions L’adjectiu deverbal format per sufixació adaptatiu -iva fa referència a la ‘capacitat d’adaptació’ d’un individu o d’un mecanisme. Aquest adjectiu ha esdevingut molt present en la llengua, principalment en l’àmbit de les ciències naturals, les ciències socials i les ciències de la salut, en conceptes com ara comportament adaptatiu o aprenentatge adaptatiu. Tanmateix, ha transcendit a altres àmbits, com ara el de la tecnologia i la informàtica amb conceptes com, per exemple, algoritme adaptatiu o control adaptatiu.

zona de confort f

zona de confortPrimera documentació: 13/01/2013

Tipus sintagmació
Contextos Ja sap que no estava fent el que volia fer, però tot li anava bé, estava a la zona de confort. [L’Ofici de Viure (Catalunya Ràdio), 13/01/2013]
També teníem ganes de canviar d’aires i de provar coses noves. Volíem sortir de la nostra zona de confort. [Butxaca, 1/04/2017]
Observacions Els humans sans tendim a buscar la comoditat i per això desenvolupem rutines en moltes activitats del nostre dia a dia. En alguns moments de la vida, i en algunes persones més que en d’altres, aquest desig de comoditat pot portar-nos a un estat mental en què ens instal·lem en un funcionament excessivament passiu, un tipus de vida sense riscos i sense incentius que pot acabar en comportaments apàtics i dependents. Per això es parla de sortir de la zona de confort, de fer l’esforç d’obrir-nos en determinats moments a escenaris diferents i de buscar un bon equilibri entre la permanència en la zona de confort i l’obertura a situacions noves que ens aportaran un tipus complementari de benestar a la vida.

anorèxic -a adj

Primera documentació: 8/09/1994

Tipus sufixació
Contextos Ha acabat la seva relació recent amb l’anorèxica model Mandy Smith. [El Temps, 31/07/1995]
Al fotollibre The Epilogue (2014), tal vegada l’obra més coneguda de la Laia, ens mostra la devastació que ha provocat en una família la pèrdua d’una filla anorèxica. [Time Out Barcelona, 17/05/2018]
Observacions Al DIEC2 es recull la forma anorèctic a, però no la forma anorèxic a, ja que és una variant morfològica no culta. En aquest sentit, cal tenir en compte que l’obtenció d’adjectius cultes a partir de noms se sol fer amb el grup –kt-, en comptes de la forma popular en –ks-, de manera que de dislèxia tenim dislèctic, com d’anorèxia tenim anorèctic. Amb tot, la forma anorèxic ja es recull en alguns llibres d’estil com l’ésAdir i, de fet, és una forma que també observem en altres llengües, com en castellà, en francès o en italià, idiomes que tenen tant la forma culta com la forma popular.

En general, quan diem que algú és anorèxic ens referim a l’afecció d’anorèxia, una malaltia que consisteix en la disminució o pèrdua de la gana que pot ser motivada per diferents factors, sigui per un trastorn psicològic o per infeccions greus com la sida, entre d’altres. No obstant això, aquest adjectiu també s’utilitza de manera despectiva per referir-se a les persones (i, en menor mesura, animals) extremadament primes.

brainstorming m

Primera documentació: 11/02/1989

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos I de vegades els somnis esdevenen realitat i en una reunió de brainstorming amb Iniciatives S. A. [Diari de Barcelona, 26/03/1989]
Klaus Schwabb, l’empresari suís que va crear el fòrum fa 41 anys, pretén, com sempre, que Davos sigui un gran brainstorming (pluja d’idees) per esbossar alguns escenaris (preferiblement positius) per a la postcrisi. [La Vanguardia, 25/01/2012]
Observacions Els diccionaris de referència catalans recullen el concepte de brainstorming amb la denominació normalitzada (i àmpliament utilitzada en l’ús, com podem veure en el segon exemple) pluja d’idees i amb la definició següent: ‘exposició espontània d’idees sobre un assumpte per part de cadascuna de les persones que participen en una reunió per tal d’obtenir-ne la màxima informació en un temps relativament curt’. A la Viquipèdia trobem que va ser l’agent de publicitat Alex F. Osborn qui, l’any 1939, va organitzar per primera vegada una sessió de treball comú entre els treballadors per trobar idees creatives. L’any 1954 va publicar el llibre Applied Imagination on explicava el sistema que utilitzava i des d’on es va començar a difondre la denominació brainstorming.

 

efecte niu m

Primera documentació: 21/10/2010

Tipus composició
Contextos L’efecte niu és devastador, especialment si la teva companya s’instal·la al teu pis. [Ara, 6/04/2011]
Jo crec que un dels símptomes que m’està provocant la progesterona és l’efecte niu. [Ara, 28/02/2017]
Observacions En les darreres setmanes de gestació, algunes dones experimenten un desig sobtat i irrefrenable d’ultimar tots els preparatius abans de l’arribada del bebè, així com de fer altres activitats com ara netejar, endreçar i decorar la casa, rentar la roba, etc. Aquesta conducta es coneix amb el nom d’efecte niu (o també síndrome del niu), i és un estat d’activitat que pateixen sobretot aquelles mares que ho han de ser per primera vegada. Des del punt de vista emocional, l’efecte niu és un reflex de l’ansietat de la futura mare davant de l’arribada imminent del nadó, ja que aquestes tasques provoquen, en la gestant, la sensació de confiança i tranquil·litat, i li permeten evadir-se de preocupacions o temors, malgrat l’esgotament físic dels últims mesos d’embaràs.

Aquest compost està format amb el terme niu perquè als animals (més concretament, les aus) els passa una situació similar: abans que neixin les cries, les femelles comencen a preparar el niu per dipositar-hi els ous.