latin lover m

latin loverPrimera documentació: 11/03/1989

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
Aquesta cèlebre novel·la de Vicente Blasco Ibáñez ja havia generat una primera adaptació a la pantalla en la qual el realitzador Rex Ingram potenciaria Rodolfo Valentino com el més genuí latin lover de Hollywood durant l’època silent. [Avui, 14/12/1992]
Igual que a l’espot de l’estiu Estrella Damm va basar el seu twist en què la neoprincesa en banyador escollís el rescatador de posidònia sobre el latin lover, la història d’amor de l’anunci del Barça ens presenta un noi discret que treballa amb les mans i se les embruta. [Núvol, 2/03/2022]
Observacions El manlleu de l’anglès latin lover (o Latin lover) fa referència a un ‘home del sud d’Europa o d’Amèrica Llatina que es caracteritza per tenir un caràcter romàntic i apassionat, i bones habilitats sexuals’ (Oxford English Dictionary). Com es desprèn de la mateixa denominació i de la definició anterior, fa referència al prototip d’home llatí, és a dir, moreno de pell i de cabells, pel que fa al físic, entre d’altres característiques estereotipades relacionades amb la població masculina d’aquests països, com ara el fet de ser atractius i seductors. Com que es tracta d’un estereotip, s’observa que a vegades també es fa servir de forma pejorativa.

racialitzar v tr

racialitzarPrimera documentació: 11/01/2018

Tipus sufixació
Contextos
Apropiació patriarcal del nostre cos que ens afecta a totes i encara més, a les migrades, a les racialitzades i a les treballadores de les llars i les cures. [Diari de Balears, 9/03/2019]
Llavors vam saber que el que havia popularitzat la Ciccone era una dansa amb arrels profundes en la comunitat LGTBI+ i racialitzada de Nova York. [Time Out Barcelona, 1/11/2021]
Observacions
En el verb racialitzar, a la base adjectival racial, ‘relatiu o pertanyent a una raça, que caracteritza una raça’ (DIEC2), se li adjunta el sufix verbalitzador -itzar, que significa ‘convertir en’, com succeeix també en els verbs anonimitzar, externalitzar o victimitzar. Tanmateix, el significat de racialitzar no és del tot transparent, ja que s’usa tant amb el significat de ‘classificar o descriure les persones segons la seva raça’ com, especialment, d’‘imposar una interpretació racial d’un fet o d’un col·lectiu’. Aquest verb es va documentar per primera vegada en anglès l’any 1917, segons l’Oxford English Dictionary, i ha trigat un segle a documentar-se en llengua catalana. En anglès aquest verb també s’usa amb un significat diferent, ja que pot fer referència al motiu pel qual algú o alguna cosa es considera racista i es fa servir, tal com es veu en els contextos, per designar les persones que no són de raça caucàsica.

somni americà m

somni americàPrimera documentació: 21/01/1996

Tipus sintagmació
Contextos
Construïda sobre tres falles sísmiques, la ciutat que va ser l’origen del somni americà ha estat destruïda i cremada per culpa dels terratrèmols el 1851, 1906 i 1989. [Avui, 21/01/1996]
Però tot i això, per a molts el somni americà segueix sent travessar la frontera, canviar un dòlar per 20 pesos i construir-se la casa al poble. [Ara, 28/11/2020]
Observacions El somni americà, de l’anglès American dream (o American Dream), és ‘l’ideal pel qual tots els ciutadans estatunidencs haurien de tenir les mateixes oportunitats d’èxit i prosperitat si treballen dur, i mostren determinació i iniciativa’ (Oxford English Dictionary). D’aquesta definició se’n desprèn que qualsevol ciutadà d’aquest país podia escalar de posició social i econòmica independentment dels seus orígens, circumstàncies i classe social. Així doncs, l’anhelat somni americà representava la democràcia, els drets civils, la llibertat, les oportunitats i la igualtat propis de la cultura i societat dels Estats Units en comparació amb altres països en els quals hi havia més barreres a causa de l’aristocràcia i la presència d’altres jerarquies, per exemple.

Tot i que el descobriment d’or a l’estat de Califòrnia a mitjan s. xix, entre d’altres fets i esdeveniments, van projectar aquest ideal, aquesta denominació no es va popularitzar fins al 1931 amb la publicació del llibre titulat The Epic of America, de l’escriptor James Truslow Adams, en el qual va fer referència a aquesta meta amb el nom American Dream.

En ple segle xxi, però, sembla que aquesta esperança és cosa del passat, perquè les dades estadístiques d’aquest país americà mostren que en els darrers anys les possibilitats de prosperar econòmicament han disminuït mentre que ha augmentat la desigualtat d’ingressos entre els seus ciutadans.

sortir de l’armari loc v

sortir de l'armariPrimera documentació: 2/07/2004

Tipus sintagmació
Contextos
Així que, ahir a la nit, era l’ocasió idònia per sortir de l’armari i corejar, a ple pulmó, “One more night” i “Don’t lose my number”. [El Periódico, 2/07/2004]
En una presentació pública va explicar que jo vaig ser la primera persona a qui li va explicar que era gai, i quan escrivia aquest llibre jo li deia que hi faltava drama, que una història d’amor entre dos nois no podia ser així: i em va donar una lliçó, perquè opinava que volia fer un llibre en què per fi ningú no sortís de l’armari, que tot això fos absolutament normal. [La Vanguardia, 10/04/2022]
Observacions La locució sortir de l’armari és un calc de l’anglès coming out of the closet (o, simplement, coming out) que significa ‘revelar l’orientació sexual o la identitat de gènere’. Aquesta metàfora de l’armari es va originar a començaments del segle xx, a partir de la comparació de les festes de presentació en societat de les noies de classe alta amb la introducció dels homosexuals en la subcultura gai, tot i que abans de la I Guerra Mundial no es parlava de l’armari, sinó de sortir i formar part del món gai.

Més endavant, però, i especialment arran dels fets de Stonewall a Nova York el 28 de juny de 1969, sortir de l’armari va agafar un matís més reivindicatiu de deixar enrere l’opressió de la societat i les institucions convencionals, i la vida de negació i secretisme que feia ocultar l’orientació sexual. Tot i que la locució va sorgir aplicada especialment als gais, actualment s’aplica també a lesbianes, bisexuals, transsexuals, intersexuals o queer.

revictimització f

revictimitzacióPrimera documentació: 9/11/1990

Tipus
sufixació
Contextos
Aquests circuits són els que organitzen “un veritable treball en xarxa que ha de servir per evitar la revictimització de les dones que viuen situacions de violència masclista”. [Regió 7, 24/04/2013]
A diferència de l’avantprojecte del mes de març del 2020, la norma inclou ara “mesures processals d’acompanyament a les víctimes”, incloent-hi la possibilitat d’evitar el contacte visual amb el presumpte agressor o de declarar en sales especials als jutjats per evitar la revictimització. [Ara, 6/07/2021]
Observacions
El diccionari recull tres derivats del substantiu víctima: victimari (‘assistent del sacerdot en els sacrificis’), victimisme (‘actitud que consisteix a atribuir-se el paper de víctima’) i victimista (‘que practica el victimisme’). En canvi, no recull el verb victimitzar ‘convertir algú en víctima’, ni el substantiu denominal consegüent victimització, i tampoc el verb revictimitzar, que, amb el prefix re- indica que es torna a convertir algú en víctima, i en una situació molt concreta: la violència de gènere. Així, la revictimització, que té com a sinònim el sintagma victimització secundària, posa de manifest una realitat terrible i és que la dona que ha estat víctima d’una situació de violència és tractada com si fos la culpable. El Termcat la defineix com el ‘maltractament addicional exercit contra una dona en situació de violència masclista com a conseqüència dels dèficits de la intervenció dels organismes responsables, i també per l’actuació desencertada d’altres agents implicats’. Aquesta definició és la que apareix en el text de la Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que pretén protegir les dones d’aquestes situacions, pràctiques i omissions que les revictimitzen.