efusivitat f

Primera documentació: 6/12/1997

Tipus sufixació
Contextos Tot i la poca efusivitat habitual del públic de divendres i el fet que l’obra s’acaba en pianíssim, l’èxit va ser rotund. [Avui, 6/12/1997]
Francisco Nicolás va considerar que el seu pas per la casa de Guadalix havia sigut positiu, ja que li ha permès comprovar que ha de controlar molt més la seva efusivitat. [El Periódico, 23/01/2016]
Observacions El substantiu efusivitat està format a partir de l’adjectiu efusiu -iva, relatiu a la ‘manifestació càlida dels sentiments afectuosos’ (GDLC), al qual s’hi adjunta el sufix -itat ‘qualitat de’ (GDLC). Així doncs, es tracta d’un nom abstracte per fer referència a l’expressió d’afectivitat i calidesa en la comunicació verbal i gestual, un concepte per al qual el català té efusió. En castellà, aquesta unitat ja es troba recollida al DRAE amb la definició ‘manera afectuosa i cordial de mostrar els bons sentiments als altres’, la qual es diferencia d’efusión perquè es refereix específicament a la manera en què s’expressen els sentiments.

coworking m

coworkingPrimera documentació: 28/08/2011

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos “N’hi ha molts que fan del coworking un negoci en si mateix. Són espais sense ànima on la gent no es relaciona i està tot pautat, des del preu que has de pagar si vols una fotocòpia fins als horaris d’entrada i sortida”, explica l’Anna. [Ara, 28/08/2011]
El concepte inicial s’ha reinventat, s’ha adaptat a les necessitats i ha fet lloc a les xifres: conceptes com ara coworking —una opció més barata que el viver— han irromput amb força al mercat a partir del 2012. [Avui, 13/11/2016]
Observacions Coworking és un manlleu de l’anglès format pel prefix co-, que prové del llatí cum-, que significa ‘en comú’, i el substantiu working, lexicalització del gerundi del verb to work ‘treballar’.

Aquest terme, que va ser encunyat l’any 1999 per Bernie De Koven, un dissenyador de jocs, designa una forma de treballar que permet compartir un espai de treball, tant físic com virtual, a professionals de sectors diferents, de manera que es potencia la col·laboració i la creació de sinergies. El manlleu no es comença a difondre fins a partir del 2005 de la mà de l’enginyer informàtic Bradley Neuberg, que va crear el primer coworking oficial anomenat Hat Factory a la ciutat de San Francisco. Segons algunes fonts, l’any 2014 ja hi havia més de 3.000 espais de treball compartit arreu del món.

El Termcat proposa el neologisme cotreball per evitar el manlleu, una opció que comença a aparèixer als mitjans, tot i que amb menys freqüència que el substantiu en anglès.

referent m

Primera documentació: 5/11/1990

Tipus semàntic
Contextos Entre els llibres que va escriure sobre els racons ocults de la seva ciutat, va publicar Guía secreta de Barcelona, l’any 1974, que va esdevenir un referent. [El Temps, 19/08/2003]
El tenor Josep Carreras (Barcelona, 1946) s’ha convertit en un referent en la lluita contra la leucèmia. [El Periódico, 3/03/2016]
Observacions Segons el DIEC2, un referent només és una ‘realitat extralingüística, concreta o abstracta, a la qual es refereix un signe’. Així doncs, tal com es pot veure en els contextos, aquesta paraula ha adquirit un sentit molt més ampli, que no té res a veure amb l’àmbit de la lingüística; el que ara designa és una cosa, una persona o una realitat que es pren com a referència o model d’una altra. De fet, el DRAE ja recull aquest nou significat com a ‘término modélico de referencia’.

fake m

fakePrimera documentació: 8/09/2006

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Penso que tot això és només fake (‘fals’, en el llenguatge dels internautes), i es torna a comprovar que ingenus que som els austríacs. [El Periódico, 8/09/2006]
Dijous a la nit, quan vaig pescar la portada d’Abc a Twitter, vaig haver d’anar a una font fiable per assegurar-me que no fos un fake. [Ara, 23/01/2016]
Observacions En el món d’Internet, es coneix com a fake qualsevol tipus de contingut que sigui fals, des d’un compte d’usuari d’una xarxa social, una pàgina web o un arxiu informàtic fins a un muntatge fotogràfic, per la qual cosa és molt probable que arribi a convertir-se en viral a causa de la immediatesa comunicativa i la difusió dels canals digitals.

En anglès, fake significa tant ‘impostor’ com ‘imitació, falsificació’, i com a verb ‘falsificar, fingir’. La primera ocurrència recollida per l’Observatori és de l’any 2006, quan Internet va passar a ser un mitjà de comunicació fonamental i, alhora, molt manipulable, on l’accés a la informació va passar a estar a l’abast de tothom, l’ús de les xarxes socials es va anar expandint i la pirateria va començar a aprofitar-se de les noves tendències.

mixtificar v tr

Primera documentació: 25/11/2009

Tipus sufixació
Contextos Hi havia manis parasitàries: com que érem tan pocs, s’aprofitaven diades com el 23 d’abril per mixtificar-nos perversament entre els passejants i engruixir la mani amb la tieta Angelines, reconvertida sense saber-ho en agent separatista. [Ara, 8/09/2012]
Tot allò que es digui gurmet o premium i hagi sigut escrit sobre negre mereix una preventiva desconfiança. Obrint-nos pas pel llenguatge mixtificat a la recerca d’ingredients nets, sense guarniments. [El Periódico, 22/04/2016]
Observacions El sufix verbalitzador –ificar no és gaire freqüent per formar verbs en català, perquè imposa restriccions fortes als noms i adjectius als quals s’adjunta, que han de ser d’arrel llatina. Així és en aquest cas: mixt és un adjectiu que prové del llatí mixtus -a -um, participi del verb miscēre ‘mesclar’, que és el significat que pren també el verb català, tal com es veu en els contextos en què es destaca la barreja que esdevé alguna cosa.

En castellà, el DRAE incorpora mixtificar com a variant formal de mistificar, amb el significat d’‘enganyar, falsejar’. Tanmateix, en català els dos verbs tenen valors diferents d’acord amb la seva etimologia: mixtificar, de mixt, i mistificar, de místic