storytelling m

magic open book of fantasy stories

Primera documentació: 3/11/1995

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Es prefereix, en canvi, donar rellevància al que es coneix com a storytelling, o la narració i descripció acurada, per part del màster, de la història i l’univers en què es mouen els jugadors. [La Vanguardia, 3/11/1995]
Les tècniques d’storytelling permeten consolidar un perfil de marca, diferenciar-te, aconseguir més visibilitat per als continguts i crear vincles amb els clients i prescriptors. [Barcelona Activa Cibernàrium, 1/04/2016]
Observacions En anglès, storytelling vol dir ‘narració d’una història’, que és una activitat que comparteixen totes les cultures com a mitjà per entretenir, educar, transmetre la tradició o fins i tot inculcar valors morals. Actualment també s’hi recorre amb finalitats educatives, però més enllà d’això ha entrat en l’àmbit dels negocis i, sobretot, de la publicitat i el màrqueting, ja que mitjançant una història real o de ficció es pretén establir un vincle emocional entre el públic al qual s’adreça i la marca que es pretén vendre fent-li arribar un missatge determinat.

El Termcat proposa el sintagma relat de marca com a alternativa per evitar el manlleu, però a l’Observatori no n’hem documentat cap ocurrència.

teixit associatiu m

Primera documentació: 9/03/2004

Tipus sintagmació
Contextos El programa tindrà en compte els compromisos adoptats amb tot el teixit associatiu de la ciutat. [L’Oracle, 21/05/2007]
El teixit associatiu a Cardedeu és increïble i té més de 100 entitats. [País km0 (La Xarxa), 11/08/2016]
Observacions En el sintagma teixit associatiu, el nom teixit s’utilitza amb un sentit figurat relatiu a l’‘entrellaçament del fil o dels fils que formen una tela o treball anàleg’ (GDLC), tal com s’observava a teixit social. En concret, amb l’adjunció de l’adjectiu associatiu es fa referència als grups i unions amb fins no lucratius que desenvolupen diferents activitats amb una motivació social i cultural per promoure la participació ciutadana. L’Ajuntament de Barcelona, per exemple, va incloure com a full de ruta del marc estratègic l’objectiu següent: “enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats  dels ciutadans”.

Les iniciatives d’aquest tipus volen potenciar les associacions perquè el ciutadà sigui coresponsable i s’impliqui amb les accions que promouen. D’aquesta manera, doncs, es pot aconseguir augmentar la participació de la societat civil en diferents projectes que afavoreixen la cohesió social.

antitaurí -ina adj i mf

Primera documentació: 21/03/1992

Tipus prefixació
Contextos El debat sobre l’entrada dels nens a les curses de braus no és un debat sobre la corrida, encara que és indiscutible que el liderem clarament els antitaurins. [Avui, 8/04/1999]
El més raonable no és ni prohibir ni fomentar, els toros estan ben protegits, creu Torres, que rebutja tant que la identitat espanyola sigui taurina com que la identitat catalana sigui antitaurina. [Ara, 13/02/2013]
Observacions El mot antitaurí està format pel prefix anti-, que denota oposició al sentit de l’adjectiu al qual s’adjunta, tauríina, que fa referència al toro o bou. En aquest cas, però, no s’expressa oposició a l’animal, sinó als actes que en fan ús, com ara les corrides de toros o els correbous. Així doncs, aquest mot s’utilitza per mostrar oposició a la pràctica de la tauromàquia i afavorir els drets dels animals, ja que aquests actes atempten contra la seva integritat física. En aquest sentit, fa referència tant al col·lectiu de persones (els antitaurins) com a les iniciatives o actes d’aquest tipus (trobada antitaurina).

Les crítiques a aquest tipus d’espectacles o actes festius s’oposen a la visió que les concep com a tradicions arrelades a la cultura espanyola. Tot i així, en algunes comunitats autònomes aquestes pràctiques s’han prohibit, com ara a les Canàries. A Catalunya, en canvi, s’han prohibit les corrides, però no altres actes amb bous. D’altra banda, en altres comunitats aquests actes s’han declarat bé d’interès cultural o patrimoni immaterial de la humanitat, com ara a la comunitat de Madrid o a la de Castella i Lleó.

A Espanya hi ha un partit polític que es va fundar amb el principi antitaurí com a bandera. Es tracta del Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA), fundat el 2003 amb el nom original de Partit Antitaurí Contra el Maltractament Animal, però que va canviar la denominació per l’actual el 2011.

desestructurar v tr

Primera documentació: 10/01/1991

Tipus prefixació
Contextos La premsa ho sap, quan s’esforça a desestructurar un article riu en diversos riuets i rierols el curs dels quals és més fàcil de seguir. [Avui, 10/01/1991]
La seva necessitat d’escriure prové de l’excepcional normalitat de la seva vida en una família blanca i desestructurada de classe treballadora als estats d’Ohio i Kentucky. [Ara, 10/10/2016]
Observacions En entrades anteriors de la Neolosfera (descatalogar, desacomplexar, desmarcar-se, desestressar) hem vist que, tal com indiquen els diccionaris de referència, el prefix des-, del llatí dis-, pot prendre diferents significats. En aquest cas, precedeix el verb estructurar, ‘donar a alguna cosa una estructura determinada’ (GDLC), per marcar la privació d’allò que articula alguna cosa. En el primer context, el verb té un sentit general en què pren el sentit de fer perdre allò que dona equilibri o sentit a alguna cosa, però en el segon apareix juntament amb el substantiu família per formar un sintagma que l’Observatori de Neologia ha recollit amb molta freqüència: família desestructurada. En aquest tipus de famílies, també anomenades disfuncionals, es donen comportaments que s’escapen del que seria normal o bo per als seus membres, com ara conflictes, abusos o violència, la qual cosa els impedeix assumir els rols que els correspondria a la família.

youtuber m i fadj

Primera documentació: 21/02/2015

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Les celebritats d’avui són els youtubers; una nova professió i una altra de les tantes conseqüències sorgides de la plataforma. [La Vanguardia, 21/02/2015]
Fins i tot comença a haver-hi nens youtubers, amb la part de negoci que suposa. [Ara, 11/01/2017]
Observacions YouTube és un lloc web desenvolupat per Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim, tres antics treballadors de PayPal, que es va llançar el mes d’abril de 2005, en el qual els usuaris poden pujar i compartir vídeos, des de pel·lícules, programes de televisió i vídeos musicals a vídeos amateurs. Tot i que el lloc estableix que no s’hi pot pujar material amb drets reservats, hi ha una quantitat ingent de vídeos que viola aquestes regles.

L’impacte de YouTube a la societat ha estat molt gran i va arribar a obtenir el premi d’invent de l’any el 2006, atorgat per la revista Time. És un dels mitjans de difusió més populars, al qual recorren usuaris particulars i institucionals, que creen els seus canals propis. En aquest context, els youtubers són persones que aconsegueixen la popularitat a través dels seus vídeos, de vegades de qualitat bastant dubtosa, però que tenen com a mínim 100.000 seguidors. La formació de la paraula és la mateixa que trobem a instagramer: a partir del nom de la plataforma, al qual s’afegeix el sufix anglès -er, derivat del sufix llatí -arius i que forma noms d’agent que designen majoritàriament oficis i professions.