moter motera mf

Primera documentació: 13/11/2005

Tipus sufixació
Contextos La meva afició és la de moter des que era un nen, quan vaig començar a competir en la disciplina del trial i a col·leccionar revistes especialitzades. [El Periódico, 13/11/2005]
De fet, va ser qui va descobrir l’arribada de la Flama als moters, els quals la porten ben motoritzada fins a Lloret. [La Marina, 1/07/2016]
Observacions El Termcat recull el substantiu moter motera, juntament amb motard, i el defineix com ‘persona aficionada a tot el que fa referència a les motos’. El DRAE, que ja inclou motero, va una mica més enllà i afegeix que l’afició és a les motos i a l’estil de vida a què ha donat lloc aquest vehicle. Aquest significat és el que trobem al primer context.

De fet, en català ja existeix la paraula motociclista per fer referència a algú que va amb motocicleta. Tanmateix, un motociclista només la condueix (per afició, necessitat de transport o per feina), mentre que un moter realment és aficionat a la conducció i a tot el que envolta el vehicle. En general, potser per influència nord-americana, la imatge d’un moter s’associa a una persona que porta una jaqueta de cuir fosca i que condueix motos grosses i de molta cilindrada.

Anuncis

botox / bótox / bòtox m

Primera documentació: 13/07/2002

Tipus semàntic
Contextos Paral·lelament, llegeixo en premsa francesa i anglesa que ha augmentat vertiginosament, en pocs mesos, el consum dels tractaments d’estètica, des del tractament contra la caiguda del cabell fins als làser contra les arrugues, del botox (què és això?) a la lipoescultura. [Avui, 13/07/2002]
Des que se’n va descobrir l’ús cosmètic, la toxina botulínica, coneguda com a bótox, s’ha convertit en una de les armes antiedat de més èxit en la medicina estètica pels seus ràpids resultats i també per l’absència d’efectes secundaris. [El Periódico, 22/01/2006]
Però ara, amb les noves tecnologies aplicades al rejoveniment facial mitjançant bisturí i bòtox, a les portes de les escoles també hi ha Gilfs, és a dir: Aef. [Ara, 19/02/2015]
Observacions La paraula bòtox prové de l’abreviatura anglesa de botuline toxine (toxina botulínica), que és una neurotoxina elaborada per un bacteri que es coneix amb el nom de Clostridium botulinum. L’Administració d’Aliments i Fàrmacs va aprovar el bòtox fa més d’una dècada, però des dels anys setanta ja s’utilitzava per curar l’estrabisme, una afecció de la vista. A més, es va comprovar que tenia un efecte secundari inesperat: aquesta toxina paralitzava els músculs del front, la qual cosa evitava la formació d’arrugues. El nom del producte és un neologisme semàntic perquè va passar a registrar-se com a marca per l’empresa farmacèutica Allergan, i més recentment el seu ús s’ha estès en la cirurgia estètica per corregir les línies d’expressió facial i elevar els pòmuls.

En català, l’Observatori ha recollit fins a tres variants ortogràfiques: botox, bòtox i bótox. La forma que primer es va introduir i va predominar més va ser la de botox, però a poc a poc l’adaptació fonètica ha anat guanyant terreny i pràcticament s’ha acabat imposant en la premsa escrita la forma bòtox. El 2014, en la darrera actualització del DRAE, ja es va incloure aquest neologisme.

infrahabitatge m

Primera documentació: 25/08/2003

Tipus prefixació
Contextos Barraca Barcelona durant el 2003 ha estat fent diverses activitats per trobar alternatives a l’infrahabitatge i aquest esforç de recerca, intel·ligent i imprescindible esdevindrà útil, sens dubte, dins del camp de l’habitatge. [Avui, 25/08/2003]
La Generalitat es va posar a treballar en un informe per avaluar les condicions d’infrahabitatge a Catalunya i que contindria un apartat especial sobre els sense sostre. [El País, 21/03/2016]
Observacions El mot infrahabitatge és un neologisme format pel prefix infra-, que denota inferioritat respecte del substantiu habitatge al qual s’ha adjuntat. Segons el Termcat, un infrahabitatge és una ‘casa o habitacle que no té les condicions mínimes d’habitabilitat però que s’utilitza com a habitatge’.

Normalment aquestes cases són el producte d’una necessitat urgent d’obtenció d’habitatge de les comunitats urbanes amb escassos recursos econòmics, sobretot en països en vies de desenvolupament o zones de pobresa de comunitats d’immigrants o minories ètniques. Un informe de la comissió de la seguretat social de les Nacions Unides de 1986 va indicar que entre un 30 i un 60 % dels residents de les ciutats més grans dels països subdesenvolupats viuen en aquest tipus d’habitatge.

nínxol m

Primera documentació: 14/12/1997

Tipus semàntic
Contextos Un sistema descentralitzat i en competència possibilitaria un autèntic desenvolupament bipolar amb dos grans hubs intercontinentals a Espanya (no només un), complementat amb un conjunt d’aeroports regionals lliures per competir pel seu nínxol geogràfic o sectorial del mercat. [El Periódico, 13/04/2000]
Iron Maiden, Slayer o Kreator sumen un centenar d’anys de carrera, però als seus xous s’hi troba un gran nínxol d’edat i paritat de gènere, el gran triomf del heavy metal d’aquest segle. [Ara, 27/05/2016]
Observacions Les accepcions de nínxol del diccionari normatiu fan referència a la concavitat practicada en un mur per col·locar-hi, especialment, un cadàver, però també una estàtua o un gerro. A més, al GDLC figura el sintagma nínxol ecològic com a ‘conjunt dels diferents intervals i recursos que els individus d’una espècie requereixen per poder sobreviure, créixer, reproduir-se i mantenir una població estable’.

Segons els contextos recollits per l’Observatori, s’ha produït una extensió semàntica força àmplia respecte d’aquests significats que segons sembla ha arribat al català a través de l’anglès, ja que en aquesta llengua no existeix l’accepció relativa a la metàfora mortuòria. D’una banda, es registra el sentit figurat d’àmbit general que designa un ‘lloc o posició acotat i destinat a una persona o cosa pel seu caràcter, capacitat o estatus’. De l’altra, en l’àmbit de l’economia correspon a la ‘part d’un sector econòmic clarament diferenciada per les característiques del mercat o del productor’, accepció que, sobretot en l’última dècada, s’ha fixat en l’ús com a part del sintagma nínxol de mercat.

pop-up fadj

Primera documentació: 30/10/2006

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Experts informàtics han advertit d’un nou error en el recentment estrenat Internet Explorer 7, de Microsoft, que pot permetre l’alteració del contingut de les finestres pop-up en pàgines d’internet considerades legítimes. [El Periódico, 30/10/2006]
Aquesta pop-up o establiment temporal està situada al Port Vell i estarà oberta fins al pròxim 12 de juliol per informar i guiar els clients en el seu primer contacte amb els models elèctrics. [El Periódico, 28/05/2017]
Observacions El verb anglès to pop up significa ‘aparèixer de forma sobtada’. En aquesta llengua, a més, es fa servir com a substantiu i adjectiu per designar dos conceptes, que també ens han arribat en català: el primer es fa servir en entorns informàtics per anomenar les finestres emergents (pop-up windows en anglès), que són les finestres que apareixen automàticament a la pantalla i se sobreposen a la finestra activa del navegador.

En el segon cas, aquest neologisme fa referència a un tipus de negoci, normalment botigues o restaurants, que apareix temporalment al carrer i que roman obert durant un període curt de temps. Aquesta tendència va néixer a principis del segle xxi a diverses ciutats cosmopolites, on nous dissenyadors i xefs buscaven vies diferents per donar a conèixer el resultat del seu treball, estalviant-se costos fixos com els lloguers d’espai. Algunes d’aquestes botigues emergents o pop-up més conegudes van ser la d’Ikea al Born de Barcelona, oberta només durant vuit dies l’octubre del 2016, o la de l’empresa de mobilitat sostenible Tesla, instal·lada al Port Vell de la capital catalana, que va obrir del maig al juliol del 2017.