xulopiscines m

xulopiscinesPrimera documentació: 23/01/1998

Tipus composició
Contextos Abans d’ahir li havia engegat una coça a Farinós durant un entrenament i ahir va decidir provar com a xulopiscines, a veure si López Nieto picava. [Avui, 23/01/1998]
Ara, tinc la sensació que no soc masclista ni xulopiscines… i no he matat ningú! [Ara, 19/02/2019]
Observacions El mot xulopiscines és un compost format per xulo, un manlleu adaptat del castellà chulo, i el plural de piscina. Aquesta paraula, com es desprèn de l’adjectiu xulo -a, es fa servir per designar una persona arrogant, presumida, prepotent, fatxenda o pocavergonya, i amb la inclusió del mot piscina, es compara amb el fet de fer-se el xulo en aquest context. En aquest sentit, literalment designa un home vestit amb banyador que llueix el seu físic en una piscina davant de la resta de persones que hi ha al voltant. Tanmateix, sobretot es fa servir l’expressió xulopiscines per designar qualsevol persona que actua amb una actitud xulesca o provocadora. També es fa sevir el compost xulo-platja amb el mateix sentit, tot i que és menys freqüent en l’ús.

grandeur f

grandeurPrimera documentació: 6/01/1989

Tipus manlleu del francès
Contextos Ja no es tracta, a hores d’ara, de sostenir la grandeur d’una llengua amb un passat gloriós i amb vocació imperial, sinó de sumar esforços. [Diari de Barcelona, 24/01/1992]
Charles de Gaulle és un símbol de la grandeur, d’aquest afany francès per comptar al món, per ser un actor rellevant i respectat. [La Vanguardia, 7/03/2019]
Observacions Aquest manlleu del francès està format per l’adjectiu grand i el sufix -eur, equivalent al nostre -or ‘qualitat de’. Aquest neologisme designa un sentiment molt patriòtic, la manifestació d’importància en especial política i social francesa, i per això tots els contextos en què apareix fa referència a França com a nació i col·lectiu. La grandeur va ser un dels pilars de la filosofia política de Napoleó Bonaparte (1769-1821) i, més endavant, de Charles De Gaulle (1890-1970). Segons Le Grand Robert, la grandeur, la primera documentació en francès de la qual data de 1155, s’associa a la glòria, al poder, a l’orgull, a l’esplendor, etc., del poble francès, tal com es veu en els contextos.

ploma f

plomaPrimera documentació: 1/03/2005

Tipus semàntic
Contextos D’un hetero que deixa anar ploma, n’hi diuen “graciós”. D’un gai que fa el mateix n’hi diuen “boja”. [InfoGai, 1/03/2005]
Jo apareixia a Crónicas marcianas, i hi va haver homosexuals que em retreien la meva ploma! Deien que jo no els representava… [La Vanguardia, 22/3/2018]
Observacions El substantiu ploma és un neologisme semàntic quan s’utilitza per fer referència a una persona que mostra un ‘conjunt de manifestacions o gestos característics d’una persona que socialment es consideren propis de l’altre sexe’ (Termcat). Tot i que la definició del Termcat inclou tant homes com dones, en els exemples recollits per l’Observatori es fa referència exclusivament a homes efeminats i no pas a dones masculines.

barbie f

barbiePrimera documentació: 24/01/1999

Tipus semàntic
Contextos No sé per què sospito que el pròxim cop que algú em parli d’anorèxia no només em vindran al cap les botigues de roba amb talles per a barbies i no per a dones, o les revistes amb models ossudes. [Avui, 24/01/1999]
L’aparador és, en aquest sentit, tot un poema: una gran casa de barbies, amb les nines. [La Vanguardia, 3/05/2019]
Observacions La Barbie és una nina fabricada per Mattel que es comercialitza des de l’any 1959 i que té una imatge d’adulta, a diferència de la resta de nines, que solen tenir cares infantils. La Barbie representa que té entre 17 i 20 anys i té l’aspecte físic d’una top model: jove, alta i prima, atractiva i molt ben vestida. Amb els anys, la paraula barbie s’ha anat fent servir com un nom comú per designar un tipus de dona que segueix aquest estereotip, sovint de manera crítica per denunciar la pressió sobre les dones perquè s’ajustin en aquest model i per això en els contextos de l’Observatori de Neologia abunden frases com “talles per a barbies”, “volen convertir-nos en barbies”, etc., perquè, en el fons, el model social que hi ha darrere la Barbie és el de dona superficial i submisa. En els últims anys Mattel ha diversificat els tipus de Barbie per donar resposta a la crítica rebuda: hi ha Barbies de moltes ètnies, amb molts oficis i amb diferents alçades i volums.

sextorsió f

sextorsióPrimera documentació: 10/02/2015

Tipus acronímia
Contextos Dos de cada 10 adolescents espanyols admeten haver tingut algun problema a internet, com l’assetjament per part d’amics o de la parella i la sextorsió com a conseqüència de l’intercanvi de fotos compromeses, segons es desprèn d’un estudi realitzat per la Fundació Alia2 entre més de 1.000 adolescents. [El Periódico, 10/02/2015]
Per exemple, consumir contingut no apte per a la seva edat, el cyberbullying, la sextorsió (xantatge basat en l’amenaça de difondre imatges íntimes a les xarxes), entre altres. [El Periódico, 1/05/2018]
Observacions El Termcat proposa la forma extorsió sexual per a la sextorsió, aquest nou delicte aparegut a l’era digital i que es defineix com el ‘xantatge que es fa a algú amb l’amenaça de publicar a la xarxa imatges o vídeos on la víctima apareix despullada o fent alguna activitat sexual’; sovint són fotos o vídeos que la víctima havia compartit amb la persona que ara li fa el xantatge. Segons dades recents de Catalunya, dos de cada deu adolescents han patit formes greus o lleus d’aquest tipus d’extorsió de la qual es va començar a parlar en el nostre entorn mediàtic a principis de l’any 2015 però que als EUA ja estava tipificat i penat fa més de deu anys.