pop-up fadj

Primera documentació: 30/10/2006

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Experts informàtics han advertit d’un nou error en el recentment estrenat Internet Explorer 7, de Microsoft, que pot permetre l’alteració del contingut de les finestres pop-up en pàgines d’internet considerades legítimes. [El Periódico, 30/10/2006]
Aquesta pop-up o establiment temporal està situada al Port Vell i estarà oberta fins al pròxim 12 de juliol per informar i guiar els clients en el seu primer contacte amb els models elèctrics. [El Periódico, 28/05/2017]
Observacions El verb anglès to pop up significa ‘aparèixer de forma sobtada’. En aquesta llengua, a més, es fa servir com a substantiu i adjectiu per designar dos conceptes, que també ens han arribat en català: el primer es fa servir en entorns informàtics per anomenar les finestres emergents (pop-up windows en anglès), que són les finestres que apareixen automàticament a la pantalla i se sobreposen a la finestra activa del navegador.

En el segon cas, aquest neologisme fa referència a un tipus de negoci, normalment botigues o restaurants, que apareix temporalment al carrer i que roman obert durant un període curt de temps. Aquesta tendència va néixer a principis del segle xxi a diverses ciutats cosmopolites, on nous dissenyadors i xefs buscaven vies diferents per donar a conèixer el resultat del seu treball, estalviant-se costos fixos com els lloguers d’espai. Algunes d’aquestes botigues emergents o pop-up més conegudes van ser la d’Ikea al Born de Barcelona, oberta només durant vuit dies l’octubre del 2016, o la de l’empresa de mobilitat sostenible Tesla, instal·lada al Port Vell de la capital catalana, que va obrir del maig al juliol del 2017.

Anuncis

identitari -ària adj

Primera documentació: 9/03/1996

Tipus sufixació
Contextos Les visions merament autoritàries mai són una solució, sinó que encara accentuen el que són problemes socials i identitaris més amplis. [Avui, 16/01/1999]
Encara que en el debat polític adquireixen formes identitàries i culturals, els seus arguments són bàsicament econòmics. [La Vanguardia, 3/05/2017]
Observacions En català, el sufix ­-ari -ària s’adjunta generalment a adjectius derivats de noms abstractes acabats en -itat, provinent del llatí -tas -tatis. Aquesta relació complementària entre substantius en -itat i adjectius en -ari -ària la trobem a humanitari -ària ‘que s’interessa pel bé de la humanitat’, sanitari ­-ària ‘relatiu o pertanyent a la sanitat’ i en el neologisme identitari -ària ‘relatiu o pertanyent a la identitat personal o comunitària’.

Tot i que aquest neologisme ha estat recollit de manera ininterrompuda, la seva freqüència a la base de dades de l’Observatori augmenta considerablement a partir del 2011, arran de les mobilitzacions multitudinàries de to independentista que es van celebrar a Catalunya.

ludificació f

[ File # csp8096896, License # 2684663 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / laks

Primera documentació: 5/10/2013

Tipus sufixació
Contextos L’ús de les mecàniques i les tècniques del joc en un context no propi del joc —allò que s’ha anomenat gamificació o ludificació— s’ha convertit en una de les tendències de futur més potents. [Avui, 5/10/2013]
Li agrada molt i no se li escapen les possibilitats que per a la marca de la seva empresa li poden brindar eines com la realitat virtual, el videomapping, la realitat augmentada o la ludificació, per citar-ne algunes, però també es qüestiona i molt com fusionar totes aquestes tecnologies amb els seus productes. [El Periódico, 27/09/2016]
Observacions La idea d’introduir estructures de joc en les activitats més banals per fer-les més atractives no és pas nova. En l’àmbit de la psicologia, s’entén per ludificació les estratègies consistents a utilitzar la mecànica del joc que tenen com a objectiu orientar el comportament de les persones i aconseguir determinades fites, com ara crear un vincle emocional amb els usuaris, incentivar un canvi de conducta o transmetre un missatge. Això no obstant, aquest concepte va néixer en el món empresarial i, gràcies a la tecnologia, s’ha convertit en un fenomen en auge que s’ha anat expandint en altres camps com l’educació, la recerca o el món laboral.

L’any 2003 es va utilitzar per primera vegada el terme anglès gamification, que prové de game ‘joc’. De manera anàloga, en català i en les altres llengües romàniques s’ha creat i s’ha estès l’ús de la paraula ludificació, formada sobre l’adjectiu lúdic -a, que prové del llatí ludus ‘joc’.

caramel m

Close up of vibrant hard candy in bowl

Primera documentació: 24/06/2009

Tipus semàntic
Contextos El pacte del matí era el caramel que el PSOE havia ofert a IU-ICV a canvi precisament que s’abstingués demà, no que hi votés a favor. [El Periódico, 24/06/2009]
De la mateixa manera que ara són els actors, directors i guionistes de cinema els que volen treballar en la televisió, ja són uns quants els que han volgut provar sort en el camp dels videojocs: a més de ser una nova font d’ingressos, segura i fiable, la seva gran incidència i popularitat els converteix en un caramel al qual es fa difícil resistir-se. [Ara, 18/11/2016]
Observacions Segons el GDLC, un caramel és un ‘aliment fruïtiu format per pasta de sucre, glucosa i altres ingredients concentrats mitjançant calor que en refredar-se s’endureixen sense cristal·litzar’. El que fa que un caramel sigui gustós és la seva dolçor i, com les llaminadures, està fet més per plaure al paladar que per nodrir. A partir d’aquí, els parlants han creat el sentit figurat, que no recullen els diccionaris i que fa referència a un al·licient, allò que desperta atracció, tal com s’observa en els contextos anteriors.

forat negre m

forat-negrePrimera documentació: 11/11/1992

Tipus semàntic
Contextos L’Ajuntament farà oblidar la imatge de forat negre d’alcohol i discoteques barates que fins fa poc havia acompanyat injustament la que continua sent una de les millors platges del Mediterrani occidental. [Diari de Barcelona, 11/11/1992]
Però l’escriptura i les seves trobades busquen només una cosa: esquivar el forat negre deixat per la seva confessió i esperar que, almenys, es reconegui el seu llegat. [El País, 29/10/2016]
Observacions Als diccionaris normatius dins l’entrada de forat figura el sintagma forat negre, definit com a ‘darrer estadi de la vida d’un estel de gran massa’. Segons la teoria de la relativitat, aquest forat absorbeix per complet qualsevol matèria o energia situada en el seu camp gravitatori, fins i tot la llum, la qual cosa impedeix que es pugui observar.

Per abstracció metafòrica, s’ha produït el canvi de sentit que es recull en els contextos documentats en la premsa: els forats negres han passat a designar una mena de pou sense fons en què qualsevol cosa està destinada a desaparèixer sense deixar empremta.