portafolis m

Primera documentació: 9/02/1999

Tipus composició
Contextos La companyia asseguradora Catalana Occident i el Deutsche Bank han arribat a un acord pel qual l’empresa d’assegurances incorporarà al seu portafoli productes financers pertanyents a l’entitat bancària. [Avui, 9/02/1999]
Per fer-ho, cada alumne crea una pàgina web on elaboren un “portafolis digital” amb les seves reflexions personals i objectius. [Avui, 23/05/2017]
Observacions A l’Observatori hem recollit moltes variants d’aquesta paraula: el manlleu de l’anglès portfolio i les seves adaptacions portfoli, portafoli i portafolis, amb una presència bastant equilibrada de cadascuna. Tanmateix, la forma més adequada és clarament portafolis, com recull el Termcat, per tal com segueix l’estructura dels compostos formats per un verb i un nom comptable, com a obrellaunes, trencaones, contacontes o buscavides.

Amb el substantiu portafolis es designa tant la ‘cartera o carpeta per portar documents’, ja sigui literalment o en un ús ampliat de ‘catàleg’, com, més específicament en l’àmbit de l’ensenyament, com en el segon context, en què es refereix al ‘recull documental que mostra els coneixements, les habilitats o les experiències educatives o professionals d’una persona’.

Anuncis

ampa f

Primera documentació: 13/01/2013

Tipus siglació
Contextos La conselleria sempre va al darrere dels fets, lamenta Tomás Sempere, president de la federació d’ampes de Santa Pola. [El Periódico, 13/01/2013]
Les sis federacions d’ampes de Catalunya s’uneixen per primera vegada per llançar una campanya contra el ciberassetjament a l’escola. [La Vanguardia, 17/02/2017]
Observacions Els pares o tutors dels alumnes d’un centre educatiu tenen la possibilitat d’organitzar-se en les ampes, sigla lexicalitzada per ‘associació de mares i pares d’alumnes’, i participar, així, en les activitats del centre, contribuir en la millora de la qualitat del sistema, coordinar les activitats extraescolars, etc.

Abans, aquestes associacions es coneixien amb el nom d’APA (associació de pares d’alumnes), però es va canviar la denominació per evitar el sexisme i incloure explícitament les mares, que solen ser majoria en aquestes entitats. Tanmateix, el Termcat recull tant el sintagma com la sigla com a sinònims complementaris d’ampa. L’evolució de la societat i l’acceptació de la diversitat familiar ha fet que actualment la sigla AMPA estigui sent subtituïda per AFA (‘associació de famílies d’alumnes’), tot i que el Termcat no la recull, no s’ha lexicalitzat en minúscula i l’Observatori no n’ha registrat cap cas.

xivar v tr

Primera documentació: 3/05/2009

Tipus manlleu del castellà
Contextos Algú li va xivar el nom del president italià i Isabel II, vestida de rosa i amb bossa negra, va compondre un gest de vells coneguts. [El Periódico, 3/05/2009]
Zoido reitera la confiança en el número dos d’Interior i nega que xivés a González que l’investigaven, com diu el fiscal. [Ara, 13/05/2017]
Observacions En català, quan algú diu alguna cosa que convenia callar diem que se n’ha anat de la llengua o de la boca, o, més formalment, utilitzem el verb delatar. A les formes col·loquials s’ha de sumar el verb manllevat (i adaptat gràficament) del castellà xivar (tot i que en aquesta llengua, chivar té més significats com ‘suar’ o ‘molestar, enutjar’). Tot i que té un caràcter marcadament informal, tal com recull el Gran diccionari 62 de la llengua catalana, on apareix inclòs, comença a aparèixer en contextos formals d’alguns mitjans.

hiperactiu -iva adj

Primera documentació: 10/09/1991

Tipus prefixació
Contextos Els jugadors de tennis acostumen a practicar la lentitud per mantenir la concentració, però Seles anguniejava de tan hiperactiva, i davant d’aquella màquina accelerada i implacable, Navratilova va quedar mentalment i físicament esgotada. [Avui, 10/09/1991]
Després hi ha el més populós, el de Santa Coloma de Gramenet, al barri del Fondo, bulliciós i comercialment hiperactiu. [El Periódico, 28/04/2016]
Observacions El prefix hiper- denota ‘excés, ultra mesura’ i, juntament amb la paraula actiu, forma un adjectiu que qualifica una persona que presenta un funcionament de l’activitat motora més elevat del que és natural, fet que pot estar lligat amb el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).

En el sentit més literal, una persona hiperactiva presenta símptomes que es poden relacionar amb trastorns mentals o amb lesions neurològiques. Amb el temps, però, sembla que l’adjectiu ha anat adquirint un significat més lax i sovint s’empra quan un individu es mostra enèrgic, inquiet o desconcentrat, sense que això vulgui dir que presenta cap mena de trastorn. Per extensió del significat, hiperactiu -iva també apareix en contextos en què un lloc, una situació o una entitat es caracteritza pel moviment excessiu i frenètic.

tutorial m

Primera documentació: 30/04/1996

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Per fer-ho compta amb unes 2.000 fotografies i prop d’una hora d’àudio, a més d’un tutorial que explica de forma interactiva el funcionament del programa. [Avui, 30/04/1996]
Parla amb la seguretat del fruiter que distingeix un meló madur d’un que sembla un cogombre, que encara que hi ha tutorials a Youtube sobre com assolir aquest grau de coneixement, sembla indubtable que és un do. [El Periódico, 10/04/2016]
Observacions Una de les conseqüències dels avenços tecnològics dels últims anys és l’aparició de recursos informàtics que substitueixen els recursos en paper. És el cas dels tutorials, recursos didàctics en suport digital que gairebé es podria dir que han substituït els manuals d’ús, els llibres de cuina o les instruccions per a qualsevol aprenentatge. Un tutorial, que pot ser un programa informàtic interactiu, un vídeo o un document amb imatges, indica detalladament els passos a seguir per poder dur a terme de manera autònoma un procés determinat o per assolir un coneixement específic (Termcat).

Pel que fa a l’origen de la paraula, és un manlleu de l’anglès que s’ha instal·lat fàcilment en les llengües romàniques pel fet de tenir l’arrel llatina (tutor, tutōris) i un sufix –al que també ve del llatí i significa ‘relatiu o pertanyent a’. Així doncs, trobem aquest terme en castellà (tutorial), en italià (tutorial), en portuguès (tutorial) o, adaptat, en francès (tutoriel),

L’any 2000, el Termcat va proposar la forma programa d’aprenentatge, però atesa la dificultat d’implantació, el 2015 va acabar acceptant tutorial, paraula que avui dia s’utilitza de manera molt recurrent.