fotoenvelliment m

fotoenvellimentPrimera documentació: 17/05/2005

Tipus composició híbrida
Contextos
Els raigs UVA poden penetrar fins al teixit cutani, responsable de les lesions irreversibles del fotoenvelliment. [El Periódico, 17/05/2005]
Una de les conseqüències és el fotoenvelliment, que fa que quan siguem grans tinguem la pell tacada i arrugada. [Ara, 20/07/2021]
Observacions El fotoenvelliment és un compost híbrid, construït amb el formant grec foto- ‘llum’ i el substantiu derivat envelliment, que designa el deteriorament gradual i irreversible de diverses proteïnes que donen estructura a la pell, com el col·lagen o l’elastina, que la mantenen llisa. Aquest deteriorament es dona per l’edat, però s’accelera per la sobreexposició al sol, que fa que la pell perdi volum i es comenci a arrugar i a debilitar, amb la qual cosa es desenvolupen problemes de pigmentació (despigmentació, taques, etc.) a les zones més exposades al sol (cara, escot, avantbraços, mans). A més de l’exposició al sol, altres factors ambientals, com la contaminació i el fum del tabac, també contribueixen al fotoenvelliment, per la qual cosa és important usar fotoprotectors tot l’any, així com hidratar bé la pell amb body milk.

ecodisseny m

ecodissenyPrimera documentació: 1/07/1997

Tipus composició híbrida
Contextos
I, finalment, quan la ciutat digna ja hagi arribat a tothom, ens podrem dedicar a omplir-la de generositat, exposicions, solidaritat, ecodisseny, performances, flors, poesia, bars… [Avui, 1/07/1997]
Oimo, una empresa emergent d’ecodisseny i creació de nous materials especialitzada en el desenvolupament d’envasos biodegradables marins sostenibles. [El Periódico, 13/05/2021]
Observacions El model de producció i consum de les darreres dècades implica que utilitzem més recursos naturals dels que la Terra pot generar, que no són infinits. De fet, els experts ja han advertit que avui en dia la humanitat necessita 1,75 planetes a l’any per viure, un dèficit que fa augmentar la desforestació, les sequeres, la contaminació i l’impacte del canvi climàtic, entre d’altres. Per aquest motiu, durant les últimes dècades s’han emprès accions per reduir la nostra petjada ecològica. Un bon exemple és el foment de l’economia circular, que busca prolongar la vida útil dels productes mitjançant la reutilització o el reciclatge —a diferència del principi de comprar, utilitzar i llençar de l’economia linear—. Dins d’aquesta línia, s’ha incentivat l’ecodisseny, que consisteix a crear productes sostenibles que compleixin certs criteris ecològics, per tal de disminuir-ne l’impacte ambiental des de la concepció fins al reciclatge.

Alguns dels principis bàsics d’aquest model són l’optimització dels recursos i l’ús de materials biodegradables per crear productes reutilitzables i reciclables, així com la reducció de les emissions durant la distribució. Tenint en compte la crisi climàtica que patim, aquest canvi de paradigma sembla una bona manera de començar a cuidar el planeta en què vivim.  

socioeconòmic -a adj

socioeconòmicPrimera documentació: 10/10/1994

Tipus composició híbrida
Contextos
Aquests últims temps, el trànsit cap a l’economia de mercat ha tingut conseqüències socioeconòmiques que amenacen l’estabilitat del país. [El Temps, 6/02/1995]
En la segona sessió d’aquest nou cicle s’abordaran les formes d’exclusió i vulnerabilització que creuen les vides de les dones migrades i de la diàspora, tant en l’àmbit socioeconòmic com en els processos de construcció de l’alteritat. [El Periódico, 13/05/2021]
Observacions
La paraula socioecònomic -a és un exemple de composició híbrida, ja que conté la forma prefixada socio-, del mot social (DIEC2), que s’uneix a econòmic -a, que fa referència a l’economia. Així doncs, quan usem aquest adjectiu compost, estem englobant tant els factors socials, relatius a la societat i als seus individus, com els factors econòmics, relatius a l’administració dels recursos i béns. De fet, el 1989 es va fundar la Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE), una organització internacional i interdisciplinària que va néixer amb l’objectiu de promoure el coneixement en aquesta doble vessant.

biobanc m

biobancPrimera documentació: 25/03/2006

Tipus composició híbrida
Contextos
L’avantprojecte preveu també la creació de bancs de material biològic (biobancs), destinats a guardar i cedir mostres biològiques per a la seva utilització en projectes de recerca de forma gratuïta. [Avui, 25/03/2006]
Durant el confinament, el laboratori no es va tancar en cap moment i es va fer la recollida de mostres a través del biobanc. [Avui19/05/2021]
Observacions El Termcat defineix el neologisme biobanc, format a partir de la forma prefixada bio- ‘vida’ i el mot banccom un ‘centre públic o privat on s’emmagatzemen i es conserven teixits, cèl·lules o fluids corporals amb la finalitat de cobrir necessitats mèdiques individuals, generalment per a ús d’un receptor, amb finalitats terapèutiques o amb finalitats de recerca biomèdica’. En aquests centres, que estan regulats per lleis estatals i autonòmiques, s’hi guarden mostres de sang, de teixits, de cèl·lules mare, d’ossos, d’ADN o del virus de la sida, entre d’altres, que han estat obtingudes específicament per a la recerca o que són excedents de diagnòstic. En aquest sentit, un dels aspectes ètics més rellevants és la confidencialitat de les dades dels donants, que els biobancs s’han d’assegurar de mantenir.

seroprevalença f

seroprevalençaPrimera documentació: 14/03/2020

Tipus composició híbrida
Contextos
Amb lestudi es pretén estimar el percentatge de població que ha desenvolupat anticossos davant del coronavirus, cosa que es coneix com a seroprevalença. [Ara, 23/04/2020]
La primera de les investigacions és un estudi de seroprevalença realitzat sobre 1.000 ciutadans de la Comunitat Valenciana pertanyents a diferents franges d’edat i residents en les tres províncies, dut a terme al març de 2022. [20 Minutos, 12/04/2022]
Observacions El substantiu seroprevalença és un compost híbrid de l’àmbit de l’epidemiologia creat pel formant d’origen llatí sero-, que fa referència al sèrum, i el substantiu prevalença, que al·ludeix a la proporció d’individus que pateixen una malaltia respecte al total de la població estudiada. Així doncs, la seroprevalença és el ‘nombre de persones seropositives respecte a un antigen concret amb relació al nombre total de persones a les quals s’ha realitzat una prova serològica’ (Termcat). Tot i que és un terme d’epidemiologia que s’aplica a malalties infeccioses com la sida, se n’ha parlat especialment als mitjans arran de la pandèmia del coronavirus.