grandeur f

grandeurPrimera documentació: 6/01/1989

Tipus manlleu del francès
Contextos Ja no es tracta, a hores d’ara, de sostenir la grandeur d’una llengua amb un passat gloriós i amb vocació imperial, sinó de sumar esforços. [Diari de Barcelona, 24/01/1992]
Charles de Gaulle és un símbol de la grandeur, d’aquest afany francès per comptar al món, per ser un actor rellevant i respectat. [La Vanguardia, 7/03/2019]
Observacions Aquest manlleu del francès està format per l’adjectiu grand i el sufix -eur, equivalent al nostre -or ‘qualitat de’. Aquest neologisme designa un sentiment molt patriòtic, la manifestació d’importància en especial política i social francesa, i per això tots els contextos en què apareix fa referència a França com a nació i col·lectiu. La grandeur va ser un dels pilars de la filosofia política de Napoleó Bonaparte (1769-1821) i, més endavant, de Charles De Gaulle (1890-1970). Segons Le Grand Robert, la grandeur, la primera documentació en francès de la qual data de 1155, s’associa a la glòria, al poder, a l’orgull, a l’esplendor, etc., del poble francès, tal com es veu en els contextos.

persona non grata f

Primera documentació: 12/02/1989

Tipus manlleu del llatí
Contextos El Partit Socialista de Ceuta ha demanat a l’alcalde d’aquesta ciutat que convoqui un ple extraordinari del municipi per declarar persona non grata el diputat d’IU Ramon Espasa. [Avui, 6/02/1991]
El Gabinet de Nicolás Maduro va declarar ahir persona non grata l’ambaixador alemany, Daniel Kriener, per “recurrents actes d’ingerència” i li va donar un termini de 48 hores per deixar el país. [La Vanguardia, 7/03/2019]
Observacions En llatí, aquesta locució significa literalment ‘persona no acceptada, no volguda’. Avui dia, aquest llatinisme es fa servir sobretot en el llenguatge diplomàtic per referir-se a la persona considerada indesitjable per un govern o una institució per alguna actitud o declaració inacceptable. Aquesta acusació sol tenir a veure amb un estat de tensió diplomàtica entre governs o estats, o bé quan hi ha alguna acusació d’espionatge o altres activitats que menystinguin la sobirania o els interessos del país amfitrió.

extractivisme m

Primera documentació: 22/11/2014

Tipus sufixació
Contextos L’entitat es manifesta preocupada també pel que qualifica de falta d’ètica d’alguns científics i tècnics “amb mitges veritats”. “Aquestes creen falses esperances d’un progrés econòmic basat en l’extractivisme que difícilment arribarà”, indiquen. [Avui, 22/11/2014]
Tal com escriu Patricia Manrique al llibre Feminismos a la contra, els moviments feministes a Amèrica Llatina han contribuït a la reactivació de la lluita contra l’extractivisme al continent. [El Periódico, 27/08/2019]
Observacions Aquest neologisme està compost per l’adjectiu extractiu –iva ‘que té per objecte l’extracció de productes’ (DIEC2) i el sufix -isme. L’extractivisme designa el model de desenvolupament econòmic basat en l’explotació intensiva dels recursos naturals del país, generalment destinats a l’exportació. Alguns dels recursos que s’obtenen a través de l’extracció són l’or, la fusta o el petroli. Aquest model econòmic s’ha popularitzat en molts països d’Amèrica Llatina, però cada cop és més notable en d’altres regions. Ara bé, hi ha molts partidaris en contra d’aquest model per les conseqüències negatives en termes ambientals, ja que provoca esgotament del sòl, desforestació, disminució de la biodiversitat, contaminació de l’aigua, etc. Pel que fa a les implicacions polítiques i socials, molt sovint té lloc una desigualtat distributiva de la riquesa, així com violacions de drets humans o condicions laborals insegures.

salvapàtries mf

Primera documentació: 17/10/1994

Tipus composició
Contextos Aquest to insultant que gasta, la magnificació de determinades anècdotes i, en general, el posat de salvapàtries que gasta no ens agrada. [El Temps, 21/11/1994]
Aquí ens trobem amb dos salvapàtries que intentaven de la forma més barroera servir uns interessos antidemocràtics com és aturar una proposta ideològica que és l’independentisme. [L’Oracle (Catalunya Ràdio), 28/06/2016]
Observacions El nom salvapàtries s’utilitza per referir-se a les persones que, sobretot en l’àmbit polític, presenten una actitud grandiloqüent mitjançant la qual adopten un paper de messies que salvarà el país de tots els problemes. Per això, el compost prové del verb salvar, ‘preservar, fer escapar, de la mort, de la destrucció, de la ruïna, d’un perill segur, d’un mal qualsevol’, i el nom pàtries, referit al país o la nació.

Aquest compost sovint s’utilitza com a insult per tal de designar un polític el discurs del qual sempre es fonamenta en un seguit de fal·làcies que pretenen justificar actituds antidemocràtiques i poc adequades per a l’exercici polític. Malgrat això, en altres casos també s’usa per parlar de polítics que adopten un paper victimista en què excusen bona part de la seva incapacitat política.

transversalitat f

transversalitatPrimera documentació: 21/08/1997

Tipus sufixació
Contextos Parlem de transversalitat política, d’una línia política recta que travessa els espais dibuixats convencionalment, però molt sovint ens deixem pel camí quin és l’eix d’aquesta transversalitat. [Avui, 21/07/1998]
En aquest sentit la BSM, escola de màsters i postgraus, s’ofereix a la UPF com un camp de proves a la innovació amb una transversalitat profundament humanista i la convicció que el professional ha de comprendre el món contemporani. [La Vanguardia, 11/02/2019]
Observacions El substantiu transversalitat està format a partir de l’adjectiu transversal, ‘que va en una direcció, que travessa una direcció donada’ (GDLC), i el sufix -itat que atorga el significat de ‘qualitat de’.

En els últims anys, aquest neologisme ha tingut una gran presència en textos sobre política per designar qualsevol idea, concepte o proposta allunyada de la categorització política tradicional d’esquerra-dreta i atorgar-li un caràcter inclusiu i innovador. En l’àmbit educatiu, s’utilitza aquest mot per referir-se al contingut que al·ludeix a àrees del coneixement relacionades amb els valors socials i la convivència.