ultra m i fadj

Primera documentació: 28/09/2008

Tipus conversió
Contextos Les càmeres van detectar que al centre de la grada que ocupaven els ultres hi havia una bossa de la qual anaven extraient les bengales per distribuir-les. [El Periódico, 28/09/2008]
Arran de la previsió que arribin al voltant de 4.500 aficionats de l’equip francès a la ciutat, entre els quals alguns aficionats ultres i radicals, el dispositiu policial preveu diferents zones d’influència. [Ara, 13/03/2019]
Observacions En llatí, ultra– és un prefix que vol dir ‘més enllà’, com a ultramar, o també ‘en un grau excessiu’, com a ultralleuger. D’aquest significat, ultra ha passat a utilitzar-se com a adjectiu i substantiu, especialment en àmbits polítics i esportius per designar persones o ideologies que mostren actituds d’extrema dreta, radicals i sovint violentes. El GDLC en recull el significat aplicat, però només a la política i la història.

desgraciat m

Primera documentació: 3/08/2011

Tipus conversió
Contextos El cafè “sol” ve de les Espanyes i aquí, de tota la vida mai ha calgut especificar com vols “un cafè”. I si el prefereixes amb una mica de llet, demanes un tallat; amb llet, “un cafè amb llet” i si descafeïnat i amb llet descremada i sacarina, doncs, un desgraciat. [Avui, 3/08/2011]
Millor que no entrem en el món dels licors amb el cafè, que ens portaria molt lluny… Carajillo, perfumat, rebentat, cafè amb gotes o cigaló, cafè irlandès (cafè, nata i whisky), trifàsic (cafè, llet i licor) o desgraciat. [Ara, 20/02/2018]
Observacions Com és sabut, el cafè és molt més que una simple beguda. La llista de varietats de cafès és molt extensa, i n’és una petita mostra els tipus que inclouen els principals diccionaris: cafè amb llet, cafè llarg, cafè descafeïnat, cafè irlandès, cafè trencat (o tallat), cafè americà, moca, cigaló, perfumat, rebentat, etc. N’hi ha d’altres, però, que encara no recullen els diccionaris, com el cappuccino, el trifàsic o el que s’ha presentat en els contextos anteriors, el desgraciat, que és un cafè descafeïnat, amb llet descremada i sacarina. El motiu pel qual se’l denomina desgraciat té a veure amb la poca qualitat que la gent associa als elements que es fan servir per preparar-lo: el cafè descafeïnat, la llet desnatada i la sacarina, un edulcorant que afegit al cafè fa que perdi el sabor natural i no es pugui gaudir.

pautar v tr

Primera documentació: 3/06/2011

Tipus conversió
Contextos Sindicats i patronals han discutit, amb èxits desiguals, sobre simplificar l’entramat de convenis, introduir més flexibilitat interna a les empreses i pautar la renovació per evitar que alguns convenis s’eternitzin. [Ara, 3/06/2011]
Els privilegis hem de pautar-los com a rutines diàries per tal d’afavorir la sensació d’empoderament, és a dir, és important que no siguin situacions puntuals. [Ara, 5/10/2019]
Observacions El verb pautar és un verb neològic format per conversió sintàctica a partir del substantiu pauta, al qual s’afegeix el morfema de flexió verbal, com passa amb altres verbs, com xipar o microfonar. El significat d’aquest verb és ‘establir pautes, normes, o determinar la manera de dur a terme una acció’.

operatiu m

Primera documentació: 3/01/1989

Tipus conversió
Contextos El 10 de desembre de 1992, la policia de Barcelona posava en marxa un important operatiu destinat a descobrir una possible xarxa dedicada a la immigració il·legal de ciutadans xinesos i a l’extorsió. [El Temps, 25/03/1996]
Uns metres més enllà, a la mateixa terminal, un escamot de soldats de l’operatiu antiterrorista t’intimida amb el dit al gallet de les metralletes. [La Vanguardia, 27/01/2018]
Observacions En els diccionaris únicament trobem operatiu -iva com a adjectiu amb el sentit de ‘que té la virtut d’operar o obrar’ i, en el camp de les matemàtiques, d’‘operacional’. L’Observatori, però, des dels seus inicis, ha documentat la conversió de l’adjectiu al substantiu per designar l’organització i mitjans necessaris per dur a terme una operació o acció determinada, generalment policial o militar. En aquest sentit, funciona com a sinònim de dispositiu, però no pas del mot operació, amb el qual no s’ha de confondre, tal com fa notar l’ésAdir, perquè fa referència concretament a l’execució d’un operatiu o dispositiu.

comparativa f

Primera documentació: 9/05/2005

Tipus conversió
Contextos Per dir-ho fent una comparativa amb el món mecànic: s’estudia tota la mecànica, s’estudien tots els elements, tot està correcte però allò no funciona. [La Finestra Indiscreta (Catalunya Ràdio), 9/05/2005]
El bombardeig de les xarxes a l’adolescència, quan estàs contínuament exposat a unes imatges d’èxit i fantàstiques, fan que la comparativa amb la teva vida pugui ser una merda. [Ara, 9/09/2018]
Observacions En català, a partir del verb transitiu comparar s’han creat els substantius comparació i comparança. Paral·lelament a aquests derivats, també trobem el substantiu femení comparativa, forma que en els diccionaris només figura com a adjectiu (comparatiu -iva) i que fa referència a l’estudi o anàlisi de dues o més realitats per tal d’establir-hi punts de semblança i elements de diferència, tal com evidencien els contextos anteriors.