amour fou m

Primera documentació: 15/10/1990

Tipus manlleu del francès
Contextos La vida d’una parella que s’autodestrueix consumida entre la passió sentimental i l’obsessió pels diners no està descrita com un procés de degradació humana sinó com una exaltació de l’amour fou que proclamaven els surrealistes. [Avui, 15/10/1990]
Una jove de la campanya francesa diguem que mentalment inestable i disposada a tot per trobar un amour fou com el que ha descobert a Cims borrascosos acaba cedint a les pressions de la seva mare per posar seny amb un jornaler espanyol, pobre però honrat, que ha fugit de la Guerra Civil uns anys abans. [La Vanguardia, 9/06/2017]
Observacions “La bellesa serà convulsiva o no serà” és la frase pronunciada per Nadja amb què André Breton acaba la seva obra Amour fou (1937), considerada el manifest del surrealisme. D’aleshores ençà, aquest concepte d’amor boig, passional, convulsiu ha estat utilitzat en diferents contextos i no és estrany trobar-lo en textos periodístics d’àmplia difusió en català. Normalment apareix qualificat com un amor exaltat, al límit, que passa per damunt de qualsevol codi moral i pot menar a la degradació humana.
Anuncis

estela f

Primera documentació: 24/11/1997

Tipus manlleu del castellà
Contextos A vegades, no obstant, no era possible seguir la seva estela, ja que ell anava a llocs vedats a la resta dels feligresos. [El Periódico, 24/11/1997]
Els codis del blockbuster es posen al servei d’un missatge clarament feminista, seguint l’estela de productes com Jessica Jones, i portant-la fins a les últimes conseqüències. [Time Out Barcelona, 21/06/2017]
Observacions Al DRAE, la paraula estela té diferents entrades que provenen de diferents arrels etimològiques. La que prové del llatí aestuaria ‘agitació de l’aigua’ significa, en el sentit més literal, ‘senyal o rastre d’escuma i aigua remoguda que deixa una embarcació o un altre cos en moviment al darrere seu’, i per analogia, també designa el ‘rastre que deixa a l’aire un cos en moviment’. Però encara trobem un altre sentit figurat, que és el que hem manllevat en català i el que mostren els contextos de l’Observatori: ‘rastre o empremta que deixa alguna cosa quan succeeix o algun fet’.

És important esmentar, però, que als diccionaris de llengua catalana ja apareix el mot estela, provinent del grec στήλη ‘columna, pilar’, i que fa referència al ‘monument monolític en forma de pilar o de làpida destinat generalment a posar-hi una inscripció’, així com al ‘cilindre central o columna axial de la tija de les plantes, compost de feixos conductors i de parènquima’ (DIEC2).

entramat m

Primera documentació: 14/02/1989

Tipus semàntic
Contextos El magistrat va dictar el processament de 36 membres de Batasuna perquè considera que formen part de l’entramat. [El Periódico, 26/02/2005]
En el present volum, traduït, comentat i introduït pel tàndem Joan Ferrer i Jordi Sidera, els Contes constitueixen un cos de ficció orgànic en què es combinen el desenvolupament pròpiament rondallístic amb un entramat de claus simbòliques i cabalístiques que Ferrer i Sidera, en annexos, es prenen la tasca d’examinar. [La Vanguardia, 1/07/2017]
Observacions Segons el DIEC2, l’entramat és el ‘conjunt de bigues que serveixen per a construir un sostre de pis o de coberta, una paret o un envà’. L’Observatori, però, ha recollit almenys dos sentits nous: per al primer cas, hem de recórrer al verb tramar, la paraula de la qual prové entramat, ja que els diccionaris el defineixen, en sentit figurat, com a ‘maquinar, ordir una trama o intriga’. Aquest és el cas del primer context, en què entramat equival a complot o intriga, és a dir, una confabulació (o conspiració) de dues o més persones contra una altra o altres, i que pot ser de caràcter polític o social. L’altre significat, recollit en el segon context, fa referència al conjunt d’idees, sentiments i opinions que s’entrecreuen en un text i li donen consistència.

baby shower m

Primera documentació: 22/01/2011

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Els oscaritzats actors han decidit que el seu fill o filla neixi als Estats Units perquè pugui tenir la doble nacionalitat i, seguint els costums americans, fa uns dies les amigues de Penélope li van organitzar un baby shower, una festa de benvinguda al bebè en què els convidats porten tota classe d’obsequis per al nadó. [El Periódico, 22/01/2011]
Beyoncé i el seu marit Jay-Z van celebrar aquest passat cap de setmana un baby shower (festa de naixement) com a preàmbul a la imminent arribada dels bessons de la parella. [La Vanguardia, 23/05/2017]
Observacions Un baby shower (sovint traduït com a ‘festa del naixement’) és una festa que se celebra poc abans que neixi un nadó, normalment un mes i mig abans, i en què es fan regals principalment a la mare. Aquesta tradició, com moltes altres, prové dels Estats Units, i originàriament servia perquè la mare rebés consells d’aquelles amigues que ja tenien fills, i així poder compartir experiències. La festa sol tenir tres moments imprescindibles: el bufet, en el qual no poden faltar els dolços i un pastís; els jocs relacionats amb el nadó, com ara el de compartir noms o endevinar la data de naixement; i els regals, que solen ser biberons, bolquers, xumets, sonalls, pitets, roba de llit, etc.

En anglès, aquest neologisme està format pels substantius baby ‘nadó’ i shower, que no pren el sentit literal de ‘xàfec, ruixat’, sinó que en aquest sintagma és figurat, ja que a la dona embarassada li “plouen” ple d’obsequis.

colador xinès m

Primera documentació: 6/11/1990

Tipus sintagmació
Contextos Una vegada pelades les castanyes, es bullen i, després d’escorregudes, es passen pel colador xinès. [Avui, 6/11/1990]
Tritura els pèsols amb les verdures i passa-ho per un colador xinès perquè la crema quedi més fina. [Sabor…, 1/03/2016]
Observacions El colador xinès és un tipus de colador de forma cònica amb forats molt fins que separen partícules sòlides d’un líquid. Segons algunes fonts, l’adjectiu xinès podria venir de la forma del colador, ja que evoca el tradicional barret asiàtic que utilitzen els cultivadors de te i arròs de la Xina, principalment, però també de Bangladesh, Cambodja, el Japó, Malàisia i Vietnam, per protegir-se del sol i la pluja durant les llargues jornades de treball.