dispositiu m

Primera documentació: 5/11/1990

Tipus semàntic
Contextos Mentrestant, el govern de Nova Delhi ha optat per augmentar el dispositiu paramilitar de protecció de la mesquita d’Ayodhya. [Avui, 5/11/1990]
Tot i que es manté aquest nivell 4 d’alerta, s’ha decidit reforçar els dispositius en zones turístiques, és a dir, més presència policial a partir d’ara mateix. [L’Oracle, 15/07/2016]
Observacions El nom dipositiu presenta un canvi de sentit respecte del significat original, és a dir, és un neologisme semàntic. D’acord amb el significat registrat als diccionaris i estès de forma estable, es tracta d’una ‘peça o conjunt de peces, que generalment formen part d’un mecanisme o aparell més complex, disposades o arranjades per a un fi determinat’ (DIEC2). Ara bé, actualment, en els mitjans de comunicació també es fa servir per fer referència a les competències o estratègies que es posen en marxa per garantir un objectiu concret, sobretot en relació amb la seguretat dels ciutadans o de les persones implicades en un acte determinat.
Anuncis