alta societat f

alta societatPrimera documentació: 9/07/2001

Tipus sintagmació
Contextos
El film se centra en un nen de l’alta societat que descobreix que els seus pares i familiars no són exactament el que semblen. [El Periódico, 3/10/2001]
Hi ha una gran escena en què lliura un poema àcid sobre la frivolitat de l’alta societat en una habitació plena d’aquesta mateixa gent i Davies et permet sentir com l’aire es converteix en gel. [Time Out Barcelona, 1/07/2022]
Observacions
El GDLC defineix el sintagma alta societat com l’‘expressió amb què hom designa el conjunt de grups minoritaris de la societat que resulten més afavorits per l’estructura econòmica actual d’aquesta i que, conscientment o inconscientment, pretenen d’ésser model exemplar i representants d’una civilització o cultura determinada’. En la majoria dels casos els membres de l’alta societat pertanyen també a la classe alta, és a dir, a la classe social que gaudeix d’un estatus econòmic alt, d’un estatus polític dominant (ja que ocupen el poder) i de prestigi, tot i que els nous rics en solen quedar exclosos. Actualment, les desigualtats entre classes socials estan més accentuades que mai, i la pandèmia mundial causada pel coronavirus les ha fet augmentar encara més: les persones riques cada vegada s’enriqueixen més, mentre que les pobres no paren de perdre poder adquisitiu.