sanació f

sanacióPrimera documentació: 1/08/2000

Tipus sufixació
Contextos
Era un dia particularment sagrat en què tenien lloc rituals de sanació, curses de cavalls i el que avui anomenaríem recitals poètics. [Ara, 1/08/2000]
Sota un arbre del Centre Cívic Can Deu, a la plaça de la Concòrdia de Barcelona, la Mònica reconstrueix “el viatge de sanació” d’aquests últims deu anys, un procés “semblant al dol d’una mort”. [Ara, 20/07/2022]
Observacions
Tot i que al diccionari trobem el verb sanar, amb el sentit de ‘recobrar la salut perduda’, sinònim, doncs, de guarir i curar, el substantiu deverbal que designa l’acció i l’efecte del verb no hi apareix. Es tracta d’una llacuna lexicogràfica que es pot explicar al·ludint al fet que és un derivat predictible, però genera certa asistematicitat i incoherència perquè els altres dos derivats nominals dels verbs sinònims, guarició i curació, sí que hi són.