infografia f

infografiaPrimera documentació: 13/02/1989

Tipus composició híbrida
Contextos
[…] i on ha emprat les tecnologies àudiovisuals d’avantguarda —vídeo d’alta definició i infografia. [Avui, 30/01/1992]
El dissenyador canadenc Matt Baker és especialista a crear infografies i diagrames sobre temes històrics. [Sàpiens, 1/07/2022]
Observacions La paraula infografia és un compost híbrid que tant designa la ‘tècnica de creació d’imatges de síntesi i de representació gràfica mitjançant la utilització directa d’ordinador’ (GDLC) com la imatge que s’obté mitjançant aquesta tècnica.

Les infografies s’utilitzen molt com a suport a la informació periodística per tal com es tracta d’un recurs didàctic, ja que permet transmetre les dades d’una forma més gràfica, viva i imaginativa que no pas la merament textual, cosa que ajuda també a la retenció i memorització del tema del qual es parla.

Actualment es poden trobar tres tipus d’infografies, segons el suport en què es troben i la manera com es presenten: les infografies estàtiques, que són composicions gràfiques amb elements fixos, les infografies dinàmiques, que es presenten en format de vídeo o de gif, i les infografies interactives, que permeten a l’usuari anar desplegant el contingut i interactuar-hi.