mobbing / mòbing m

mòbingPrimera documentació: 25/09/2002

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
L’entrenament d’ahir del Barça es va retardar una mica a causa del començament del judici de l’exfisioterapeuta del primer equip, Jaume Langa, contra el club per mòbing. [Avui, 5/02/2004]
Una professora a la UdG que va patir durant 17 anys aïllament, violència psicològica i mobbing per part del seu cap i d’un dels seus companys va ser acomiadada l’any passat. [Catalunya, 1/04/2021]
Observacions En l’àmbit del dret, es parla de mobbing per referir-se a la conducta de qui sotmet una persona, generalment en un entorn laboral, a un maltractament psicològic sistemàtic i continuat amb l’objectiu de desestabilitzar-la emocionalment, la qual cosa provoca en la persona afectada problemes físics, psicològics, morals i professionals greus, i pot derivar en situacions d’aïllament i exclusió. Aquest tipus d’assetjament es produeix en diversos àmbits de la vida social i, especialment, en l’entorn familiar, laboral o educatiu. Segons un estudi de l’Organització Internacional del Treball, un de cada cinc treballadors al món ha patit mobbing, i són les dones joves les que tenen el doble de probabilitats que els homes de patir-ne al llarg de la seva activitat laboral.

El mobbing —també escrit mòbing, amb adaptació ortogràfica— és un manlleu de l’anglès que prové del verb to mob ‘assetjar’. El Termcat evita fer servir l’anglicisme i proposa els sintagmes assetjament psicològic i assetjament laboral.