vasos comunicants m pl

Primera documentació: 18/10/2001

Tipus semàntic
Contextos
Tractat de blanques és una obra “políticament incorrecta”, va assenyalar Puyo, amb vasos comunicants entre la tragèdia i la comèdia. [El Periódico, 18/10/2001]
Aquest festival té l’objectiu de demostrar que els vasos comunicants entre aquests dos mons existeixen i n’hi ha més dels que sembla. [La Vanguardia, 26/11/2022]
Observacions
En física, els vasos comunicants són un ‘sistema format per dos o més recipients connectats entre si de manera que, d’acord amb l’equació fonamental de la hidroestàtica, en ser omplerts per un líquid, aquest líquid assoleix el mateix nivell en tots els recipients independentment de la seva forma i les seves dimensions’ (Termcat). Així doncs, d’aquests recipients units per conductes que permeten el pas d’un líquid es desprèn un sentit figurat del sintagma vasos comunicants, en què s’al·ludeix a la connexió intrínseca entre dos o més elements, tal com es pot veure en els contextos (en el primer cas, la tragèdia i la comèdia, i en el segon, dos mons existents).