reduflació f

reduflacióPrimera documentació: 14/01/2019

Tipus acronímia
Contextos
Encara que l’aparició del cartró de nou ous cridi l’atenció, aquest fenomen —per al qual els mitjans anglosaxons van encunyar el terme reduflació— no és una cosa excepcional aquí. [La Vanguardia, 14/01/2019]
El resultat serà una pujada de preus de tots els productes molt elevada durant el mes de gener i mesos successius, pujada que segueix a la que ja es venia veient en l’últim trimestre de l’any passat. I la que no es veia, modificant el contingut dels productes a la baixa, un fenomen que es diu reduflació. [El Periódico, 12/01/2022]
Observacions L’any 2009 l’empresa Mars va decidir reduir la mida de les seves famoses barretes de xocolata, passant així dels 62,5 grams als 58 sense variar-ne el preu. Des d’aleshores, amb la finalitat d’abaratir els costos i incrementar el benefici moltes altres empreses han optat per la reduflació, és a dir, l’‘acció d’un fabricant de reduir la mida o el pes d’un producte comercial a la venda, sovint un producte alimentari o un producte de neteja, sense abaratir-ne el preu, amb l’objectiu de compensar l’increment dels costos de producció’ (Termcat). Aquest terme està format per acronímia a partir de reduir i inflació, que sorgeix com a calc de l’anglès shrinkflation, creat a partir de shrink ‘reduir’ i inflation ‘inflació’.