spin doctor mf

Which way to go road sign

Primera documentació: 17/09/2007

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos
L’spinning, en política, és l’activitat pròpia dels spin doctors o assessors de comunicació, actors que guanyen pes en una política cada vegada més colonitzada pel màrqueting i per la influència determinant que hi exerceixen els mitjans de comunicació. [Avui, 17/09/2007]
Hi ha spin doctors que, de tant llegir enquestes, menystenen el passat que ens ha modelat. Però la història és la padrina de la política, com sabien els líders moderns i descobreixen a clatellades els postmoderns. [La Vanguardia, 15/03/2021]
Observacions Un spin doctor és, en política, una persona al servei d’un partit el rol de la qual és obtenir un tracte favorable dels mitjans de comunicació, una figura per a la qual el Termcat proposa el nom d’assessor de comunicació política. En el món musical, els Spin Doctors van ser un grup de rock de Nova York fundat l’any 1988 ja desaparegut però encara molt recordat per cançons com “Two Princes”.