netiqueta f

netiquetaPrimera documentació: 27/04/2001

Tipus
manlleu de l’anglès
Contextos Des de regles d’ús respectuós i efectiu (netiqueta) fins a consells pràctics elementals, els conceptes teòrics bàsics de l’arquitectura d’una web o un llibre d’estil propi. [El Periódico, 12/09/2012]
Fa temps es va encunyar el terme netiqueta, per parlar de coses com ara no fer servir les majúscules a internet i codis de comportament similars. Potser caldria recuperar-ho. [Ara, 19/05/2022]
Observacions
El neologisme netiquette es va formar en anglès per acronímia de net ‘xarxa’ i etiquette per referir-se al ‘conjunt de regles de convivència i de normes de conducta que han de seguir els usuaris d’internet’ (Termcat). Per al català, s’ha proposat etiqueta, amb l’extensió semàntica del seu ús habitual, però a la premsa es continua documentant el calc de la forma anglesa netiqueta que han pres també moltes altres llengües.