profe mf

Primera documentació: 10/01/1991

Tipus abreviació
Contextos
Serà la solució més senzilla d’aconseguir que els estudiants francesos deixin de fer tantes faltes i que els profes deixin de recobrir de vermell els seus quaderns. [Avui, 10/01/1991]
No la van creure, van dir que la nena havia mentit i després ens van donar una reprimenda a classe, que estàvem inventant, que no podíem parlar així d’un profe. [El Periódico, 28/01/2022]
Observacions
Una de les característiques que té la llengua col·loquial és la tendència a escurçar paraules, com ja hem vist amb bici, uni, poli o pel·li, i ara amb profe, abreujament de professor o professora. I és precisament l’adscripció d’aquestes formacions a la col·loquialitat, juntament amb el fet que la -e final no es neutralitza en els dialectes orientals, tal com fa el castellà, el que fa que el diccionari normatiu del català no les hi inclogui, encara que podem trobar l’equivalent de profe en diccionaris d’altres llengües, com al Diccionario de la lengua española (profe), l’Oxford English Dictionary (prof) o Le Grand Robert (prof).