condicional f

Primera documentació: 16/12/2010

Tipus abreviació
Contextos Comença la vista d’Assange en la qual el jutge decideix si li dona la condicional. [Ara, 16/12/2010]
A la França del segle xix, Jean Valjean és un exconvicte perseguit durant dècades pel despietat policia Javert després de saltar-se la condicional. [Ara, 5/02/2020]
Observacions Als diccionaris en català, dins l’entrada de llibertat hi trobem diferents sintagmes aplicats a l’àmbit del dret, entre els quals hi ha llibertat condicional, definit com el ‘benefici atorgat a un penat, quan ha complert la major part de la pena, mitjançant el qual obté la llibertat fins a la fi de la seva condemna’ (GDLC). Com que aquesta locució té força freqüència en l’ús, els parlants l’han reduïda i han començat a utilitzar només l’adjectiu. A més, aquesta reducció es fa servir tant en contextos formals com informals.