metadada f

metadadaPrimera documentació: 1/05/2010

Tipus prefixació
Contextos Les dades addicionals (metadades) es troben també a la pàgina web. [El Periódico d’Andorra, 1/05/2010]
Altres programes de la NSA són EvilOlive, que recull i emmagatzema grans quantitats de metadades d’internet de nord-americans, i el Fairview, que fa el mateix amb les dades de ciutadans brasilers. [Ara, 4/06/2015]
Observacions Segons el Termcat, la metadada és la dada que dona informació sobre una altra dada, per exemple sobre l’origen, el tipus, la data d’introducció, etc., i en permet una utilització pertinent. El mot metadada està format per la unió del prefix grec meta-, que prové de μετα ‘després de, més enllà de’, i de dada, a partir de l’element llatí datum ‘el que es dona’. En principi, les metadades són informació adjunta i no visible (però accessible) que no interessa a l’usuari general perquè són etiquetes sobre el contingut de les dades. En canvi, són una informació valuosíssima per a les persones i sistemes que treballen en la recuperació de la informació.