nòria f

Primera documentació: 1/11/1997

Tipus manlleu del castellà
Contextos Les Fires de Girona eren el teatret de titelles de Didó, els autos de xoc, la nòria i un elenc heterogeni de barraques. [Punt Diari, 1/11/1997]
El Tibidabo sempre ha tingut una nòria, que forma part de la foto que tots en tenim. [País km0 (La Xarxa), 9/09/2016]
Observacions En català, per designar l’atracció de fira consistent en una gran roda giratòria vertical proveïda de seients o cabines mòbils en tota la seva llargada tenim el sintagma roda de fira o bé sínia. Tanmateix, aquestes formes conviuen amb la forma manllevada del castellà noria, adaptada al català com a paraula esdrúixola.

La primera nòria es va construir per a l’Exposició Universal de Chicago de 1893 i feia 75 m d’altura, menys de la meitat de la més gran del món actualment, que és la Singapore Flyer, de 165 m, tot i que les més famoses són la nòria coneguda com a London Eye de Londres o la del Wurstelprater de Viena.

A Barcelona, la nòria del parc d’atraccions del Tibidabo, que és el parc d’atraccions més antic d’Espanya i el segon més antic d’Europa, rep el nom de Giradabo (acrònim de girar i Tibidabo), triat per votació popular, amb unes vistes privilegiades sobre la ciutat a 500 m d’altura. La nòria fa 20 m de diàmetre i té 16 góndoles, cadascuna d’un color diferent, que constitueixen una mena d’arc de Sant Martí circular. De nit s’il·lumina de color blau, com a símbol de l’aliança amb Unicef, per la protecció dels drets de la infància.

Anuncis

judicialitzar v tr

Primera documentació: 30/11/1994

Tipus sufixació
Contextos Els mitjans de comunicació i els jutges dicten cada cop més els calendaris institucionals i obliguen els polítics a modificar els discurs […]. La política es judicialitza i es mediatitza a tots els nivells. [Avui, 30/11/1994]
Per tant, no s’ha de judicialitzar la política, però tampoc no s’ha de polititzar la justícia. [La Vanguardia, 28/02/2017]
Observacions Tot i que aquest verb es documenta des de mitjans dels anys 90 del segle xx, la seva freqüència a la base de dades de l’Observatori augmenta considerablement a partir de 2013. Amb el verb judicialitzar, format per sufixació, doncs, es designa l’acció de portar per via judicial un afer que es podria resoldre per una altra via, generalment política, però que demana que les dues parts implicades estiguin disposades a asseure’s a parlar i arribar a un acord.

queer adj

Primera documentació: 25/01/2004

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos Existeix un moviment teòric i polític relativament nou anomenat queer. Queer vol dir marica, però la teoria queer va més enllà de l’adjectiu. Aquest llibre ens acosta a la complexitat d’un moviment molt interrelacionat amb la realitat sociopolítica de gais, lesbianes i transsexuals de l’Estat espanyol. [Lambda, 21/03/2006]
A Gloria Fuertes li esqueien les singularitats —en la literatura i en la vida—, i això sumat a la seva condició sexual em porta a pensar que la seva heterodòxia té molt de queer, si entenem per queer aquell que s’aparta del discurs dominant i fuig de la convenció. [La Vanguardia, 25/03/2017]
Observacions En anglès, originalment queer vol dir ‘estrany, inusual’, que és el significat que es documenta des de l’edat mitjana, segons l’Oxford English Dictionary. A partir de començaments del segle xx, però, als Estats Units es va començar a fer servir per part d’heterosexuals, sovint amb connotacions pejoratives i ofensives, per designar ‘homosexual’. A partir de finals dels anys 80, l’ús va començar a ser usat de manera neutra o positiva, com a terme d’autoreferència per part de persones homosexuals.

En el context acadèmic, se sol triar l’adjectiu queer en els estudis de qüestions relacionades amb l’homosexualitat o altres conductes sexuals que no s’ajusten a la conducta heterosexual convencional, com la bisexualitat o les persones transgènere. En aquest sentit, la teoria queer pretén deconstruir les idees tradicionals de sexualitat i gènere, especialment pel que fa a l’assumpció de l’heterosexualitat com a normativa i la percepció d’una dicotomia rígida dels trets masculins i femenins, per tal com sosté que l’orientació i la identitat sexual o de gènere de les persones són el resultat d’una construcció social, variables i amb opcions múltiples per desenvolupar un o més rol sexual.

micropoble m

Primera documentació: 5/05/2008

Tipus composició culta
Contextos Tot i aquesta elevada xifra, només el 9 % de la població censada viu en aquests micropobles. [Segre, 5/05/2008]
La idea del projecte és això: fixar-s’hi, parar en aquests poblets, la majoria dels quals tenen noms desconeguts per a la majoria de la població catalana i veure una mica com estan, quins reptes tenen, què tenen de bo i què tenen de dolent, com han viscut aquests últims anys en què Catalunya, com el món, ha canviat moltíssim, i, per tant, veure com han canviat aquests micropobles de Catalunya. [La Tarda (La Xarxa), 19/01/2017]
Observacions A Catalunya hi ha 948 municipis, dels quals més d’una tercera part, 332, tenen menys de 500 habitants. Quant a població representen un 1 %, però ocupen més d’un 40 % del territori i en nombre tenen un pes notable en l’administració local, amb unes necessitats i especificitats que els diferencien de poblacions amb un nombre d’habitants més gran. Per tal de millorar la situació d’aquests municipis, el 2008 es va constituir l’Associació de Micropobles de Catalunya, que és com van decidir autoanomenar-se, en detriment d’altres formants cultes grecs (brevi-, oligo-) o llatins (mini-) que signifiquen, igualment, ‘petit’.

El 2016 es va publicar el llibre Microcatalunya. Un viatge pels pobles més petits, fruit d’un projecte de Marc Serena i Edu Bayer, que fa una ruta per una cinquantena de micropobles, amb fotos, mapes i sons. A més, té una pàgina web que dona accés a les fitxes informatives de cadascun dels 332 municipis.

hemidelta m

Primera documentació: 1/03/2008

Tipus prefixació
Contextos De fet, tant els Arrossaires del Delta com la Cambra del Montsià ja van néixer de la fusió de les cooperatives existents als respectius hemideltes. [Diari de Tarragona, 1/03/2008]
Ara som a l’hemidelta esquerre, amb el riu a tocar. [País km0 (La Xarxa), 12/07/2016]
Observacions El prefix d’origen grec hemi- és molt poc freqüent en la formació de paraules actual, probablement perquè comparteix el significat de ‘mig, meitat’ amb el prefix semi-, d’origen llatí, que és més habitual. Amb hemidelta, doncs, es designen les dues meitats en què queda dividit un delta pel pas del riu que el forma.

Totes les ocurrències recollides a l’Observatori fan referència al delta de l’Ebre, espai natural de 320 km2 de superfície, que és l’hàbitat aquàtic més gran de Catalunya i de gran riquesa biològica. La seva preservació va motivar l’any 1983 que els ciutadans de Deltebre es mobilitzessin en contra d’unes dessecacions que posaven en perill el conjunt lacustre del Canal Vell i que van desembocar en la creació del Parc Natural del Delta de l’Ebre, que, tanmateix, només protegia els espais naturals de l’hemidelta esquerre. El 1986, però, es va fer extensiu a les zones de l’hemidelta dret.