incombustible adj

Primera documentació: 15/02/1991

Tipus semàntic
Contextos En una tradició iniciada ja fa alguns anys, els responsables del Festival —encapçalats per l’incombustible Moritz de Halden […]— han apostat per una programació de luxe en la qual el cinema nord-americà és el protagonista. [El Punt Avui, 15/02/1991]
L’incombustible davanter i capità del Roma, que està a punt de fer 40 anys i pretén continuar jugant, es va criar aquí al costat. [La Vanguardia, 21/05/2016]
Observacions El DIEC2 defineix incombustible com ‘no combustible’, però els exemples recollits per l’Observatori mostren com sovint no fa referència a matèries que no entren en combustió en contacte amb l’oxigen, sinó que s’aplica a persones que no es veuen afectades pel pas del temps o les dificultats. Els àmbits en els quals s’aplica majoritàriament aquest segon significat són els esport, la música i la política. El Gran diccionari 62 de la llengua catalana (2000) i el Diccionari de llengua catalana manual de VOX (2015) ja recullen aquest sentit figurat.
Anuncis