autodescartar-se v pron

Primera documentació: 25/01/2004

Tipus composició culta
Contextos El líder del PP va donar a conèixer aquests compromisos en un acte a Lleó en què va destacar l’absència de l’autodescartat ministre de Foment, Francisco Álvarez-Cascos, responsable al govern d’aquestes polítiques. [Avui, 25/01/2004]
Alhora, el conseller de Territori també s’ha autodescartat per formar part de la nova cúpula, que es preveu que tingui 12 membres. [Ara, 6/07/2016]
Observacions El verb descartar-se és un verb format per prefixació, amb des- amb el significat privatiu, adjuntat al substantiu carta, amb què es designa en alguns jocs de cartes l’acció d’un jugador que es desfà d’una o més cartes del seu joc. D’aquest significat literal, de desfer-se d’unes cartes, es passa al metafòric, en què se separa alguna cosa d’un conjunt perquè es considera inadequada, immerescuda o impossible, significats que tots els diccionaris recullen. En canvi, el fet que el descart metafòric sigui fet per un mateix, que és el que designa la presència del formant auto-, és neològic des del punt de vista lexicogràfic.
Anuncis