bosses f pl

bossaPrimera documentació:  25/06/2009

Tipus semàntic
Contextos És a causa de la seva musculatura, que es va afluixant de mica en mica. Va caient, perquè ja no li queden armes per lluitar contra la força de la gravetat. I passa el mateix amb les bosses dels ulls, penso, i amb la musculatura del coll. [El Periódico, 25/09/2009]
L’exfutbolista té una cara molt més estilitzada que abans, quan mostrava unes bosses als ulls i una papada molt visibles. [Ara, 12/02/2015]
Observacions Tenir mals hàbits de vida (descansar poc, menjar malament, fumar, etc.) pot manifestar-se de dues maneres diferents al voltant dels ulls: d’una banda, ens poden sortir ulleres ‘taques moradenques que es fan al voltant dels ulls o sota la parpella inferior i que solen ésser degudes a una gran fatiga, a insomni o a alguna malaltia’ (GDLC); de l’altra, se’n poden fer bosses, un neologisme semàntic que no està recollit al diccionaris de referència del català però que per al castellà el DRAE defineix com un ‘abultamiento de la piel debajo de los ojos’. Es tracta de dos fenòmens diferents que no sempre apareixen alhora i per als quals la cosmètica ofereix una multitud de productes que ajuden a dissimular-los. Aquest neologisme és la base d’un sintagma que encara no s’ha estabilitzat en l’ús, tal com demostra el fet que als contextos trobem tant bosses als ulls, com bosses sota els ulls o bosses dels ulls.
Anuncis

victimitzar v tr

Primera documentació: 3/11/1997

Tipus sufixació
Contextos És un matrimoni incestuós del poder religiós amb el poder dominant que exclou i victimitza milions de persones. [El Temps, 3/11/1997]
Només el 5 % de totes les persones del planeta retenen el poder del món; la resta, el 95 %, hem de ser valents i actuar, no deixar-nos manipular i victimitzar pels interessos i l’ambició desmesurada i malalta d’aquest 5 %. [La Vanguardia, 17/02/2016]
Observacions El verb victimitzar està format mitjançant sufixació sobre el substantiu víctima, al qual s’ha adjuntat el sufix -itzar, que és el més productiu, actualment, per formar verbs en català.

Aquest verb, doncs, apareix per la necessitat d’expressar el fet que alguna persona o animal es converteix en víctima. Els diccionaris de llengua catalana no recullen encara aquest verb, tot i que sí que es documenta al DRAE. L’Oxford English Dictionary, per altra banda, no en recull la primera ocurrència fins l’any 1830.

exoplaneta m

exoplanetaPrimera documentació: 10/05/2008

Tipus composició culta
Contextos Un nou exoplaneta d’un volum similar al de la Terra ha estat descobert a la constel·lació de Sagitari. [El Periódico, 10/05/2008]
Els exoplanetes són els planetes que fan voltes a estrelles que no són el Sol, i els que coneixem són una fracció ínfima dels que existeixen: els astrònoms diuen que només a la Via Làctia (és a dir, només en el nostre veïnatge interestel·lar) hi ha més de 100.000 milions d’estrelles, moltíssimes de les quals tenen planetes que els van fent voltes i voltes. [Ara, 2/10/2015]
Observacions El neologisme exoplaneta està construït per la forma prefixada culta exo-, que significa ‘a la part de fora’ (DIEC2) i planeta. Així doncs, es tracta d’un planeta extrasolar, és a dir, un cos celeste que es troba fora del nostre sistema solar. D’acord amb el Termcat, es defineix com un ‘objecte celeste que orbita al voltant d’un estel altre que el Sol i que compleix totalment o parcialment les condicions especificades per als planetes del sistema solar’. Els primers exoplanetes van ser descoberts el 1992 al voltant d’un púlsar o estel de neutrons (un tipus d’estrella). En aquest sentit, mentre que a principis de la dècada dels 90 el nombre d’exoplanetes descoberts per any es podien comptar amb els dits d’una mà, les dades de la segona dècada del 2000 superen el centenar de descobriments anuals gràcies als nous mètodes de detecció emprats.

destroyer adj i mf

Primera documentació: 15/05/1992

Tipus manlleu de l’anglès
Contextos El pont de les formigues serà molt dinàmic per fer propostes per passar bé el cap de setmana i amb música, tant per a la gent que torna després d’una nit destroyer com per a la que es lleva al matí. [Avui, 4/08/1996]
Simpàticament destralera, la màxima virtut de Segui vora el foc és que es proposa ser destroyer i ho és sense escrúpols ni manies. [Ara, 25/10/2014]
Observacions El mot destroyer és un manlleu de l’anglès que es fa servir per fer referència a algú que duu a terme l’acció de destruir, com també a un objecte o situació que té aquest efecte. Tanmateix, es tracta d’un significat figurat, perquè normalment no es tracta d’una agressió física, sinó que s’utilitza de forma emfàtica i intensificadora per parlar d’una situació o un comportament obscur o no canònic. D’acord amb l’Oxford English Dictionary, en anglès aquesta paraula es va documentar per primera vegada en la versió de 1382 de The Wycliffite Bible. Més tard, en aquesta llengua el mot destroyer va incorporar un nou sentit per fer referència a un objecte concret: un vaixell de guerra ràpid i de mida petita armat amb míssils, torpedes, etc. De totes maneres, en català aquest manlleu s’utilitza principalment en l’àmbit col·loquial i no per parlar d’aquest tipus de vaixell, sinó per designar persones i accions que solen ser excessives, destraleres o irreflexives.

insuflar v tr

Primera documentació: 4/11/1993

Tipus semàntic
Contextos A la tendència alcista li costarà consolidar-se si el Bundesbank no aconsegueix insuflar noves onades. [Nou Diari, 4/11/1993]
El president en funcions va aconseguir ahir insuflar ànims en una parròquia abatuda amb un discurs dur, irònic i en ocasions burleta destinat a desmuntar, als ulls del seu propi partit i electorat, allò que el cap dels populars va denominar el «bluf» i l’«engany» de Pedro Sánchez. [El Periódico, 3/03/2016]
Observacions En l’àmbit de la medicina insuflar significa ‘introduir bufant (un gas, un vapor, etc.), especialment dins una cavitat del cos’ (DIEC2). Tanmateix, com podem veure en aquests contextos, es fa servir en sentit figurat d’aportar alguna cosa per vigoritzar una situació o algú. En relació amb aquest sentit metafòric relacionat emmarcat en l’àmbit de la respiració, es tracta d’un antònim, doncs, del sentit figurat d’asfixiar (GDLC). A més, també trobem la paraula oxigen dins de l’expressió donar oxigen, que té el sentit d’aportar força a una situació perquè aquesta acció tingui un impacte positiu. De fet, al DRAE ja es documenta el verb insuflar amb el sentit d’‘aportar a algú alguna cosa immaterial, com un sentiment o una idea’.